Enevold de Falsen

1755–1808

Enevold de Falsen var juridisk embetsmann og dikter. Det er først og fremst som jurist han har plass i Norgeshistorien. Han var i en periode overhoffrettsjustitiarius, det høyeste dommerembetet på den tiden, men måtte gå av etter en skandale. Senere var han lagmann og høyesterettsassessor. I 1807 ble han medlem av Regjeringskommisjonen, den midlertidige regjeringen som styrte landet i krigsårene 1807–1810.

Falsen var hele sitt liv opptatt av teater og litteratur. I Christiania var han med på å etablere et fast dramatisk selskap, hvor han også deltok som skuespiller. Han skrev prologer, oversatte utenlandske skuespill og fikk gitt ut flere skuespill, det mest kjente er nok De snorrige Fættere fra 1778.

Les mer i:
Norsk biografisk leksikon
Store norske leksikon
Wikipedia


Tilgjengelig tekst i bokselskap.no:
De snorrige Fættere

Alle forfattere