Marie Wexelsen

1832–1911

tekst kommer


Fotografi av Marie Wexelsen,
oppfot. av Schrøder, 1939, etter illustrasjon i Lars Eskeland: Ole Vig, 1915
(Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 NO)