Per Sivle

1857–1904

Per Sivle debuterte i 1878 med diktsamlingen En Digters Drøm, men er først og fremst kjent i ettertiden for å ha skrevet Norges første arbeiderroman Streik som ble gitt ut i 1891. Sivle bidro i stor grad til å sette søkelyset på arbeiderklassens levekår.

I samtiden ble Sivle særlig kjent for sine små humoristiske noveller. Utgivelser som Sogor (1887), Vossa-Stubba (1887), Nye Vossa-stubbar (1894) og Sivle-Stubbar (1895) ble veldig populære. I tillegg til novellesamlingene ga han ut en rekke diktsamlinger, f.eks. Noreg (1894). Selv om han regnes blant nynorskforfatterne i norsk litteraturhistorie, er språket hans klart preget av dialekten hans (vossamålet).

Ved siden av diktningen arbeidet Sivle i perioder som avisredaktør i Buskerud Amtstidende (1883-84) og i Kristianiaposten (1887-91). I unionsstriden med Sverige var han en synlig og patriotisk aktør på selvstendighetssiden og mange av diktene hans peker fram mot 1905.

Sivle fikk statlig forfatterstipend i perioden 1902-04.

Les mer i Store norske leksikon

Les mer i Norsk biografisk leksikon

Les mer på Sivle-lagets hjemmesider

Les Sivle-dikt på Nynorsk kultursentrum – Aasentunets hjemmesider


Tilgjengelige tekster i bokselskap.no:
Sogor
Streik
Utvalgte dikt
Vossa-Stubba

Alle forfattere