Henrik Ibsen

1828–1906

Henrik Ibsen er den norske forfatteren som har oppnådd størst internasjonal utbredelse. I løpet av sine drøye 60 år som aktiv forfatter skrev han 30 skuespill og drøyt 250 dikt. I tillegg fikk han publisert ca 100 artikler, innlegg og anmeldelser i samtidens aviser.

Ibsen vokste opp i Skien som den eldste i en søskenflokk på fem. Oppveksten var sterkt preget av at faren på midten av 1830-tallet ble offer for uheldige økonomiske disposisjoner og en sterk konjunkturnedgang. I løpet av bare ett år måtte faren Knud Ibsen innstille sine forretninger, hans eiendommer ble auksjonert bort og familiens velstand snudde brått til fattigdom. 15 år gammel forlot Henrik Ibsen sin hjemby og dro til Grimstad for å gå i apotekerlære. I løpet av Grimstad-oppholdet gjorde han sine første spede forsøk som dikter og fikk i september 1849 for første gang offentliggjort et dikt, «I Høsten». Året etter ble hans debutdrama, Catilina, utgitt i Kristiania under pseudonymet Brynjolf Bjarme.

I 1850 reiste han til Kristiania. Planen var å ta eksamen artium, men i stedet forsøkte han seg som journalist og startet sammen med Paul Botten-Hansen og A. O. Vinje det satiriske ukebladet Andhrimner. I 1851 flyttet han til Bergen og ble tilknyttet Det norske Theater. I løpet av seks år i Bergen skrev han og fikk oppført fem skuespill. Han virket også som sceneinstruktør og fikk dermed innblikk i alle fasetter ved teaterfaget. I Bergen traff han dessuten Suzannah Daae Thoresen som han senere giftet seg og fikk sønnen Sigurd med. I 1857 ble Ibsen tilbudt stillingen som kunstnerisk direktør ved Kristiania Norske Theater og flyttet tilbake til hovedstaden. Der fulgte noen turbulente og til dels vanskelige år, som endte med at Kristiania Norske Theater gikk fallitt i 1862. Han ble da tilknyttet Christiania Theater som litterær konsulent.

Sommeren 1864 forlot Ibsen sitt hjemland og bosatte seg i Roma. Med det startet en periode på hele 27 år i utlendighet. I løpet av denne tiden bodde han i Roma (1864–1868), Dresden (1868-1875), München (1875–1878), Roma (1878-1885) og München (1885–1891). I løpet av årene i utlandet skrev Ibsen sine mest kjente verker, blant dem skuespillene Brand, Peer Gynt, Et dukkehjem og Gengangere. I 1891 flyttet Ibsen hjem igjen og bodde i Kristiania inntil sin død i 1906.

Les mer på Nasjonalbibliotekets Ibsen-sider (tidl. ibsen.net)

Les mer på Henrik Ibsens skrifter

Les mer i Store norske leksikon

Les mer i Norsk biografisk leksikon

Alle forfattere