Erik Lie

1868–1943

Erik Lie var forfatter og kulturhistoriker. Han er i dag kanskje best kjent for sine erindringsbøker om faren, dikteren Jonas Lie: Jonas Lie. Oplevelser (1908), Erindringer fra et dikterhjem (1928) og Jonas Lie. En livsskildring (1933), og en bok om Arne Garborg (Arne Garborg. En livsskildring med billeder og breve, 1914). Men Lie utga også skjønnlitterære verker (for eksempel Tolv procent (1902), Direktør Lyngs hjem (1903) og Den nye lykke (1911)), og litteraurhistoriske studier (for eksempel Honoré de Balzac (1893) og Den europæiske litteratur i kulturhistoriske billeder (1896)).

I 1893 tok Lie initiativet til stiftelsen av Den norske forfatterforening. Noen år senere, i 1901, stiftet han Bibliothèque Nordique i Paris og var bibliotekar der til 1905.

Les mer:
Store norske leksikon
Wikipedia


(utsnitt av fotografi
av Caroline Colditz, ca 1894,
Nasjonalbiblioteket, blds_08210)


Tilgjengelig tekst i bokselskap.no:
Erindringer fra et dikterhjem

Alle forfattere