Andreas Munch

1811–1884

Andreas Munch var skribent, forfatter og redaktør. I sin samtid var han ansett som en betydningsfull dikter, men han havnet litt i skyggen av diktere som Henrik Wergeland og Henrik Ibsen. I dag er han nesten helt glemt, i den grad han huskes er det for enkeltdikt som «Der ånder en tindrende sommerluft» (skrevet til Tidemann og Gudes maleri Brudeferden i Hardanger) og studentsangen «Helligt er Studentens Kald».

Munch fikk tidlig noen mindre dikt på trykk i aviser og tidskrifter, men den egentlig forfatterdebuten kom med diktsamlingen Ephemerer i 1836. I årene 1836–1882 skrev han til sammen 28 verker, bl.a. skuespillet Kong Sverres Ungdom (1837) som vant Christiania Theaters pris for beste drama og som skulle oppføres ved innvielsen av Christiania Theaters nye bygning.

I 1841 ble han redaktør for avisen Den Constitutionelle, hvor han hadde startet som teaterkritiker. Avisen ble det mest radikale talerøret i kampen mot utestengelsen av jøder fra Norge, og Munch var den første som offentlig tok avstand fra «jødeparagrafen» med diktet «Jøderne» fra 1836.

I 1858 fikk Munch statens reisestipend og to år senere ble han innvilget Norges første diktergasje.

Les mer:
Store norske leksikon
Lokalhistoriewiki
Wikipedia


Xylografi av Hans Peter Hansen, 1884.
Fotografi: Rune Aakvik, Byhistorisk samling, Oslo Museum, lastet ned fra Digitalt Museum (public domain).

Tilgjengelig i bokselskap.no:
Den Eensomme
Ephemerer

Alle forfattere