Ebbe Hertzberg

1847–1912

Ebbe Hertzberg var rettshistoriker, statsøkonom, diplomat og politiker. I 1877 ble han professor i statistikk og statsøkonomi ved Det kongelige Frederiks universitet i Kristiania, men hans karriere ble brått avbrutt i 1886 da han på grunn av rykter om seksuelle forhold til unge menn måtte trekke seg fra stillingen ved universitetet.

Etter skandalen trakk Hertzberg seg tilbake i ca. ti år, offisielt for å konsentrere seg om rettshistorisk forskning. I denne tiden oppholdt han seg i fødebyen Holmestrand og i utlandet og arbeidet på et omfattende oppslagsverk og register (glossarium) til Norges gamle Love (fullført i 1895). I 1896 ble han preses i Videnskabsselskabet i Kristiania og i 1903 ble han direktør i Den norske Hypotekbank. Samtidig var han sentral i arbeidet med ny norsk toll- og tariffpolitikk. I 1906 ble han utnevnt til Riksarkivar, en stilling han hadde til han døde i 1912.

Les mer:
Skeivt arkiv
Norsk biografisk leksikon
Wikipedia


Ebbe Hertzberg. Fotograf: Gustav Borgen.
© Riksarkivet (Fotografisamlingen
RA/EA-4060/A/L0002/0726).
Reprofotograf: Odd Amundsen.


Tilgjengelig i bokselskap.no:
Brev til Poul Andræ 1892–1912

Alle forfattere