Oskar Braaten

1881–1939

De fleste av Oskar Braatens drøyt 30 verker skildrer fattigfolks liv på Oslos østkant. Han skriver om hverdagsliv og arbeidsfolk, om fabrikkene og leiegårdene, om det å vokse opp i fattige kår og om sosial opp- og neddrift.

Oskar Braaten vokste opp med ugift mor på Sagene i Kristiania, i en gård ikke helt ulik den han skildrer i Ulvehiet. Etter skolen arbeidet han en tid som visergutt før han ble ansatt hos bokhandler og antikvar Bertrand Jensen. Fra 1910 livnærte han seg som forfatter.

Braaten debuterte som forfatter i 1903 med novellen «Dømd!», men det store gjennombruddet kom i 1911 med dramaet Ungen. I 1919 ga han ut romanen «Ulvehiet» og året etter kom fortsettelsen Matilde (slått sammen og kraftig revidert i en ny utgave av Ulvehiet i 1933.) I 1925 ga han ut komedien Den store barnedåpen.

I motsetning til mange av forfatterkollegaene var ikke Braaten spesielt politisk. Han skildret miljøene slik han så, kjente og oppfattet dem – uten å legge skjul på utrettferdighetene, men også uten pekefinger og moralisering.

Les mer i Norsk biografisk leksikon

Les mer i Store norske leksikon

Les mer i Wikipedia

Alle forfattere