Dagmar Skavlan

(1855–1931)

Dagmar Skavlan, født Kielland, var søster til maleren Kitty L. Kielland og forfatteren Alexander L. Kielland. Hun vokste opp i den store Kielland-familien i Stavanger.

I 1879 giftet hun seg med Olaf Skavlan (1838–1891), professor i litteraturhistorie, som var 17 år eldre enn henne. De bosatte seg i Kristiania og fikk 3 barn som vokste opp, Einar, Ingar og Aagot.

Da Dagmar Skavlan døde i 1931, 76 år gammel, stod følgende i Dagbladet (29. september 1931): «… hun kom som ung til Oslo, hvor hun med hele sitt friske og våkne sinn gikk op i det åndelige liv i 80-årenes radikale kretser, både kunstnerisk og politisk. Uten nogensinne å tre offentlig frem blev Dagmar Skavlan hele sitt liv trofast mot de ideer, hun hadde festet sig ved».

Alle forfattere