Elisabeth Koren

1832–1918

Elisabeth Koren vokste opp i Larvik, i en familie godt forankret i byens beste borgerskap. Hun var av Koren-slekt på begge sider, og hennes mormor var forfatteren Christiane Koren, også kalt «Moer Koren».

I 1853 giftet hun seg med sin tremenning (Ulrik) Vilhelm Koren og kort tid etter emigrerte de til Iowa, USA, hvor ektemannen skulle være prest for de norske immigrantene der. I utgangspunktet skulle de bare være der noen få år, men ble der ut livet.

Elisabeth Koren er i dag mest kjent for sin dagbok, som hun skrev fra utreisen og de første årene i USA. Denne har blitt utgitt to ganger, først på norsk av barna hennes i 1914 (Fra Pioneertiden. Uddrag af Fru Elisabeth Korens Dagbog og Breve fra Femtiaarene), så i engelsk oversettelse ved David T. Nelson i 1955 (The Diary of Elisabeth Koren 1853–1855). Den engelske versjonen leses av stadig nye generasjoner og har kommet i mange opplag.

Hun var en flittig brevskriver. Hennes brev hjem til familien i Norge var lenge ansett som tapt, men ble funnet og oppbevares i dag ved Luther College Archives. Brevene er en viktig kilde til immigrantliv og kvinneliv fra 1850-tallet og framover, men også til norsk-amerikansk kirkehistorie.

Les mer:
Lokalhistoriewiki
Luther College Archives


Elisabeth Koren (1832–1918).
Maleri av Herbjørn Gausta, Vesterheim Museum i Decorah, Iowa.


Tilgjengelige tekster i bokselskap.no:
Brev hjem 1853–1858
Brev hjem 1859–1867

Alle forfattere