Johan Turi

1854–1936

Den samiske reineieren og forfatteren Johan Turi er kjent for å ha skrevet klassikeren Muitalus sámiid birra, som i norsk oversettelse heter Min bok om samene. Med denne boken ville Turi fortelle om samenes situasjon, og hans håp var at boken ville få myndighetene til å endre sin strenge politikk overfor samene. Det var Turi selv som tegnet alle illustrasjonene, og hans reinsdyrmotiver er i ettertid blitt ikoniske. Boken kom ut i 1910 og er dermed den første boken som ble skrevet på samisk. Det var den danske folkelivsforskeren Emilie Demant Hatt som oppmuntret ham til å skrive boken, og den ble senere oversatt til flere språk, bl.a. tysk, ungarsk og japansk. Den svenske oversettelsen kom allerede i 1917, den norske i 2011. Turi publiserte ytterligere to bøker, Sámi deavsttat (1920) og Duoddaris (1931).

Johan Turi ble født 12. mars 1854 i Kautokeino. På 1870-tallet flyttet familien til Sverige, der han døde 30. november 1936. Han regnes for å være den første samiske forfatteren.


Les mer i Store norske leksikon

Les mer i Wikipedia


Tilgjengelig tekst i bokselskap.no:
Muitalus sámiid birra

Alle forfattere