Just Qvigstad

1853–1957

Just Qvigstad var språkforsker, filolog, etnograf, kulturhistoriker, skolemann og politiker. I dag er han nok best kjent for sitt arbeid med samisk språk og kultur.

Qvigstad tok filologisk embetseksamen i 1874. I årene etter endt utdanning arbeidet han som (vikar)lærer, først i Christiania, siden i Tromsø. I 1878 ble han ansatt ved lærerskolen i Tromsø, fra 1883 var han bestyrer/rektor samme sted.

Qvigstad var også aktiv i politikken og hadde en rekke offentlige verv.

I 1920 gikk han av som rektor og brukte i stedet all sin tid på forskning, innsamling og publisering. Qvigstads omfattende produksjon strekker seg over hele 73 år, fra avhandlingen Beiträge zur Vergleichung des verwandten Wortvorrathes der Lappischen und der finnischen Sprache (1881) til Opptegnelser fra samenes liv (1954), da han var over 100 år gammel.

Blant Qvigstads viktigste arbeider er Lappiske eventyr og folkesagn (sammen med Georg Sandberg, 1887), Nordische Lehnwörter in Lappischen (1893), Lappiske eventyr og sagn (4 bind, 1927–29), Lappische Heilkunde (1932) og tre bind om samiske stedsnavn i Nord-Norge (1935-44).


Les mer:
Norsk biografisk leksikon
Lokalhistoriewiki
Wikipedia


Tilgjengelig tekst i bokselskap.no:
Lappiske eventyr og sagn fra Varanger

Alle forfattere