Clara Tschudi

1856–1945

Clara Tschudi var en produktiv forfatter, i løpet av årene 1885–1930 ga hun ut 30 verker, flere av dem i flere bind. Bøkene kom gjerne i mange opplag, og flere av hennes bøker er også oversatt til andre språk.

Tschudi var sterkt opptatt av kvinnesaken. I 1884 var hun medstifter av Norsk Kvinnesaksforening, året etter kom hennes første verk, Kvindebevægelsen : dens udvikling og nuværende standpunkt. I 1886 ga hun ut Tre Nutidskvinder om Camilla Collett, den tyske dikteren Lina Morgenstern og Gertrud Guillaume-Schack, en tysk adelskvinne som engasjerte seg sterkt i kvinnekampen.

I mange år reiste Tschudi rundt i Europa og fordypet seg historiske kilder ved arkiver og bibliotek. Dette resulterte dels i reiseskildringer som for eksempel Reiseminder og Skizzer (1898), dels i en rekke verker om berømte historiske skikkelser som Marie Antoinette, Otto von Bismarck og Ludvig 2. av Bayern. Hun var særlig opptatt av kvinnene, både de som selv hadde stor makt, men også de som stod ved siden av eller bak berømte menn. I 1907–1908 ga hun for eksempel ut tre bind om Dronninger, Keiserinder og Kongernes Moder. I 1915–17 kom Hofliv i det attende og nittende aarhundrede ut i fem bind.

Hennes biografiske skildringer var svært populære i samtiden.

Les mer:
Wikipedia


Clara Tschudi, ca. 1900–1940, Mittet & Co. AS
(Nasjonalbiblioteket, public domain)


Tilgjengelige tekster i bokselskap.no:
Ludwig den anden – konge af Bayern
Ludwig den andens sidste dage
Goethes moder

Alle forfattere