Conradine Dunker

1780–1866

Conradine Dunker (f. Hansteen) var memoarforfatter og brevkunster. Hennes mange brev til familie og bekjente ble sendt rundt i større kretser og etterhvert ble også en del av dem trykket. I erindringsboken Gamle dage forteller hun om slekten og sin barne- og ungdomstid på slutten av 1700-tallet, men boken inneholder også en rekke anekdoter og fortellinger fra Christiania på 1800-tallet.

Hun ble allerede som 15-åring gift med (den dobbelt så gamle) kaptein Ulrik Aamodt. Aamodt var en av direktørene ved den private scenen Det dramatiske Selskab og Dunker spilte ofte i stykker der. I over 30 år var hun en av teatrets bærende krefter. Og senere, da hun bodde i Trondheim, spilte hun av og til ved Trondhjems private teater.

I 1806 døde Aamodt og året etter giftet Conradine seg med bergassessor Wilhelm Dunker. Som bidrag til en anstrengt familieøkonomi drev hun privat pikeskole hjemme. Også senere i livet underviste hun, på datterens språkskole.

Dunker var hele livet opptatt av opplysning, kultur, kunst og litteratur, noe som farger memoarene hun etterlot seg. Hun hadde en stor bekjentskapskrets og gjennom hennes tekster får man et godt innblikk i datidens Christiania.


Les mer i Store norske leksikon

Les mer i Wikipedia

Les mer i lokalhistoriewiki.no


Tilgjengelig tekst i bokselskap.no:
Gamle Dage

Alle forfattere