Aasta Hansteen

1824–1908

Aasta Hansteen var maler, skribent, landsmålsforkjemper og kvinnesakspionér.

Som første kvinne i Norge ble hun utdannet til profesjonell kunstmaler. Som maler er hun best kjent for sine portretter, blant annet et portrett av faren, professor Christopher Hansteen, men hun malte også bibelske komposisjoner og folkelivsskildringer.

Hansteen var svært opptatt av kvinnesaken, og skrev en rekke avisinnlegg, pamfletter og polemiske skrifter. Hennes viktigste litterære verk er Kvinden skabt i Guds billede fra 1878 (revidert i 1903), hvor hun argumenterer for at kvinne og mann er likeverdige i Guds øyne og derfor bør ha samme muligheter og rettigheter.

Til tross for latterliggjøring og kritikk utfordret Hansteen stadig grensene for hva en kvinne kunne tillate seg: hun talte offentlig og holdt foredrag, og hun levde et sosialt liv som ble ansett som både usømmelig og umoralsk. Hennes pågangsmot og ureddhet ble en viktig inspirasjonskilde for kvinnebevegelsen. På sin åttiårsdag i 1904 ble hun utpekt som æresmedlem i Norsk Kvinnesaksforening.


Les mer:
Norsk biografisk leksikon
Store norske leksikon
Norsk kunstnerleksikon
Wikipedia
Lokalhistoriewiki


Tilgjengelig tekst i bokselskap.no:
Kvinden skabt i Guds billede

Alle forfattere