Gengangere

av Henrik Ibsen

TREDJE AKT

129(Stuen som før. Alle dørene står åbne. Lampen brænder fremdeles på bordet. Mørkt udenfor; kun en svag ildskimmer tilvenstre i baggrunden.)
(Fru Alving, med et stort tørklæde over hodet, står oppe i blomsterværelset og ser ud. Regine, ligeledes med et tørklæde om sig, står lidt bag hende.)

   Fru Alving. 

Brændt altsammen. Lige til grunden.


   Regine. 

Det brænder endnu i kælderne.


   Fru Alving. 

At ikke Osvald kommer op. Der er jo ingenting at redde.


   Regine. 

Skal jeg kanske gå ned til ham med hatten?


   Fru Alving. 

Har han ikke sin hat engang?


   130Regine  (peger ud i forstuen).

Nej, der hænger den.


   Fru Alving. 

Så lad den hænge. Nu må han dog komme op. Jeg vil selv se efter.

(hun går ud gennem havedøren.)

   Pastor Manders  (kommer fra forstuen).

Er ikke fru Alving her?


   Regine. 

Nu gik hun netop ned i haven.


   Pastor Manders. 

Dette er den forskrækkeligste nat, jeg har oplevet.


   Regine. 

Ja, er det ikke en gruelig ulykke, herr pastor?


   Pastor Manders. 

Å, tal ikke om det! Jeg tør knapt tænke på det engang.


   Regine. 

Men hvorledes kan det være gåt til –?


   Pastor Manders. 

Spørg mig ikke, jomfru Engstrand! Hvor kan jeg vide det? Vil De kanske også –? Er det ikke nok, at Deres far –?


   131Regine. 

Hvad han?


   Pastor Manders. 

Å, han har gjort mig rent fortumlet i hodet.


   Snedker Engstrand  (kommer gennem forstuen).

Herr pastor –!


   Pastor Manders  (vender sig forskrækket).

Er De efter mig her også!


   Engstrand. 

Ja, jeg må Gu’ døde mig –! Å, Jøss da! Men dette her er så fælt, herr pastor!


   Pastor Manders  (går frem og tilbage).

Desværre, desværre!


   Regine. 

Hvad er det for noget?


   Engstrand. 

Å, det kom af denne her andagten, ser du. (sagte.) Nu har vi gøken, barnet mit! (højt.) Og så at jeg skal være skyld i, at pastor Manders blev skyld i sligt noget!


   Pastor Manders. 

Men jeg forsikkrer Dem, Engstrand –


   132Engstrand. 

Men der var jo ingen andre end pastoren, som rejerte med lysene dernede.


   Pastor Manders  (standser).

Ja, det påstår De. Men jeg kan tilforladelig ikke erindre, at jeg havde et lys i min hånd.


   Engstrand. 

Og jeg, som så grangiveligt, at pastoren tog lyset og snød det med fingrene, og slængte tanen lige bort i høvleflisene.


   Pastor Manders. 

Og det så De på?


   Engstrand. 

Ja, det så jeg plent, det.


   Pastor Manders. 

Dette er det mig umuligt at begribe. Det er ellers aldrig min vane at pudse lys med fingrene.


   Engstrand. 

Ja, det så også fælt uvorrent ud, gjorde det. Men kan det da bli’ så rent farligt, herr pastor?


   Pastor Manders  (går urolig frem og tilbage).

Å, spørg mig ikke!


   133Engstrand  (går med ham).

Og så har jo ikke pastoren assurert det heller?


   Pastor Manders  (fremdeles gående).

Nej, nej, nej; det hører De jo.


   Engstrand  (følger med).

Ikke assurert. Og så gå bent bort og stikke varme på det alt ihob. Jøss, Jøss, for en ulykke!


   Pastor Manders  (tørrer sveden af panden).

Ja, det må De nok sige, Engstrand.


   Engstrand. 

Og så at sligt skulde hænde sig med en velgørendes anstalt, som skulde været til nytte for både by og bygd, som de siger. Bladene vil nok ikke fare fint med pastoren, kan jeg tro.


   Pastor Manders. 

Nej, det er just det, jeg går og tænker på. Det er næsten det værste af det altsammen. Alle disse hadefulde angreb og beskyldninger –! Å, det er forskrækkeligt at tænke sig til!


   134Fru Alving  (kommer fra haven).

Han er ikke at formå til at gå fra slukningen.


   Pastor Manders. 

Ah, er De der, frue.


   Fru Alving. 

Så slap De dog at holde Deres festtale, pastor Manders.


   Pastor Manders. 

A, jeg skulde så gladeligen –


   Fru Alving  (dæmpet).

Det var bedst, at det gik, som det gik. Dette asyl var ikke blevet til nogen velsignelse.


   Pastor Manders. 

Tror De ikke?


   Fru Alving. 

Tror De det?


   Pastor Manders. 

Men det var dog en overmåde stor ulykke alligevel.


   Fru Alving. 

Vi vil tale kort og godt om det, som en forretningssag. – Venter De på pastoren, Engstrand?


   135Engstrand  (ved forstuedøren).

Ja, jeg gør nok det.


   Fru Alving. 

Så sæt Dem ned så længe.


   Engstrand. 

Tak; jeg står så godt.


   Fru Alving  (til pastor Manders).

De rejser nu formodentlig med dampskibet?


   Pastor Manders. 

Ja. Det går om en times tid.


   Fru Alving. 

Vær da så god at ta’ alle papirerne med Dem igen. Jeg vil ikke høre et ord mere om denne sag. Jeg har fåt andre ting at tænke på –


   Pastor Manders. 

Fru Alving –


   Fru Alving. 

Siden skal jeg sende Dem fuldmagt til at ordne alting som De selv vil.


   Pastor Manders. 

Det skal jeg så inderlig gerne påtage mig. Legatets oprindelige bestemmelse må jo nu desværre aldeles forandres.


   136Fru Alving. 

Det forstår sig.


   Pastor Manders. 

Ja, så tænker jeg foreløbig, jeg ordner det så, at gårdparten Solvik tilfalder landsognet. Jordvejen kan jo ingenlunde siges at være fuldstændig værdiløs. Den vil altid kunne gøres nyttig til et eller andet. Og renterne af den kontante beholdning, som indestår i sparebanken, kunde jeg kanske passeligst anvende til at støtte et eller andet foretagende, som måtte siges at være til gavn for byen.


   Fru Alving. 

Ganske som De vil. Det hele er mig nu aldeles ligegyldigt.


   Engstrand. 

Tænk på mit sjømandshjem, herr pastor!


   Pastor Manders. 

Ja, tilforladelig, De siger noget. Nå, det må nøje overlægges.


   Engstrand. 

Nej fan’ ikke overlægge –. Å Jøss’ da!


   Pastor Manders  (med et suk).

Og jeg ved jo desværre ikke, hvor længe jeg får med de sager at bestille. Om ikke den 137offentlige mening vil nøde mig til at fratræde. Det beror jo altsammen på udfaldet af brandforhørerne.


   Fru Alving. 

Hvad er det De siger?


   Pastor Manders. 

Og udfaldet lar sig aldeles ikke på forhånd beregne.


   Engstrand  (nærmere).

Å jo såmæn gør det så. For her står Jakob Engstrand og jeg.


   Pastor Manders. 

Ja ja, men –?


   Engstrand  (sagtere).

Og Jakob Engstrand er ikke den mand, som svigter en værdig velgører i nødens stund, som de kalder det.


   Pastor Manders. 

Ja men kære, – hvorledes –?


   Engstrand. 

Jakob Engstrand er som en redningens engel at lignes ved, han, herr pastor!


   Pastor Manders. 

Nej, nej, dette kan jeg tilforladelig ikke modtage.


   138Engstrand. 

Å, det blir nu så alligevel. Jeg ved en, som har taget skylden på sig for andre engang før, jeg.


   Pastor Manders. 

Jakob! (trykker hans hånd.) De er en sjelden personlighed. Nå, De skal også bli’ forhjulpen til Deres sømands-asyl; det kan De lide på.


   Engstrand  (vil takke, men kan ikke for rørelse).

   Pastor Manders  (hænger rejsetasken om skuldren).

Og så afsted. Vi to rejser sammen.


   Engstrand  (ved spisestuedøren, sagte til Regine).

Følg med mig, tøs! Du skal få leve som guld i et æg.


   Regine  (kaster på nakken).

Merci!

(hun går ud i forstuen og henter pastorens rejsetøj.)

   Pastor Manders. 

Lev vel, fru Alving! Og gid ordenens og lovlighedens ånd ret snart må holde sit indtog i denne bolig.


   Fru Alving. 

Farvel, Manders!

(Hun går op imod blomsterværelset, idet hun ser Osvald komme ind gennem havedøren.)

   139Engstrand  (idet han og Regine hjælper pastoren ydertøjet på).

Farvel, barnet mit. Og skulde der komme noget på med dig, så ved du, hvor Jakob Engstrand er at finde. (sagte.) Lille Havnegaden, hm –! (til fru Alving og Osvald.) Og huset for de vejfarendes sjømænderne, det skal kaldes «Kammerherre Alvings hjem», det. Og får jeg styre det huset efter mine funderinger, så tør jeg love, at det skal bli’ salig kammerherren værdigt.


   Pastor Manders  (i døren).

Hm – hm! Kom så, min kære Engstrand. Farvel; farvel!

(han og Engstrand går ud gennem forstuen.)

   Osvald  (går henimod bordet).

Hvad var det for et hus, han talte om?


   Fru Alving. 

Det er nok et slags asyl, som han og pastor Manders vil oprette.


   Osvald. 

Det vil brænde op ligesom alt dette her.


   Fru Alving. 

Hvor falder du på det?


   140Osvald. 

Alting vil brænde. Der blir ingenting tilbage, som minder om far. Jeg går også her og brænder op.


   Regine  (ser studsende på ham).

   Fru Alving. 

Osvald! Du skulde ikke blevet så længe dernede, min stakkers gut.


   Osvald  (sætter sig ved bordet).

Jeg tror næsten, du har ret i det.


   Fru Alving. 

Lad mig tørre dit ansigt, Osvald; du er ganske våd.

(hun tørrer ham med sit lommetørklæde.)

   Osvald  (ser ligegyldig frem for sig).

Tak, mor.


   Fru Alving. 

Er du ikke træt, Osvald? Vil du kanske sove?


   Osvald  (angst).

Nej, nej, – ikke sove! Jeg sover aldrig; jeg bare lader så. (tungt.) Det kommer tidsnok.


   141Fru Alving  (ser bekymret på ham).

Jo, du er rigtignok syg alligevel, min velsignede gut.


   Regine  (spændt).

Er herr Alving syg?


   Osvald  (utålmodig).

Og så luk alle dørene! Denne dødelige angst –


   Fru Alving. 

Luk, Regine.

(Regine lukker og blir stående ved forstuedøren. Fru Alving tager sit tørklæde af; Regine gør det samme.)

   Fru Alving  (rykker en stol hen til Osvalds og sætter sig hos ham).

Se så; nu vil jeg sidde hos dig –


   Osvald. 

Ja, gør det. Og Regine skal også bli’ inde. Regine skal altid være om mig. Du gir mig nok håndsrækningen, Regine. Gør du ikke det?


   Regine. 

Jeg forstår ikke –


   Fru Alving. 

Håndsrækningen?


   142Osvald. 

Ja, – når det behøves.


   Fru Alving. 

Osvald, har du ikke din mor til at gi’ dig en håndsrækning.


   Osvald. 

Du? (smiler.) Nej, mor, den håndsrækning gir du mig ikke. (ler tungt.) Du! Ha-ha! (ser alvorligt på hende.) Forresten var du jo nærmest til det. (hæftigt.) Hvorfor kan du ikke sige du til mig, Regine? Hvorfor kalder du mig ikke Osvald?


   Regine  (sagte).

Jeg tror ikke fruen vilde like det.


   Fru Alving. 

Om lidt skal du få lov til det. Og sæt dig så her hos os, du også.


   Regine  (sætter sig stilfærdigt og nølende på den anden side af bordet).

   Fru Alving. 

Og nu, min stakkers forpinte gut, nu skal jeg ta’ byrderne af dit sind –


   Osvald. 

Du, mor?


   143Fru Alving. 

– alt det, du kalder for nag og anger og bebrejdelser –


   Osvald. 

Og det tror du, du kan?


   Fru Alving. 

Ja, nu kan jeg det, Osvald. Du kom før til at tale om livsglæden; og da gik der ligesom et nyt lys op for mig over alle tingene i hele mit liv.


   Osvald  (ryster på hodet).

Dette her forstår jeg ikke noget af.


   Fru Alving. 

Du skulde ha’ kendt din far, da han var ganske ung løjtnant. I ham var livsglæden oppe, du!


   Osvald. 

Ja, det ved jeg.


   Fru Alving. 

Det var som et søndagsvejr bare at se på ham. Og så den ustyrlige kraft og livsfylde, som var i ham!


   Osvald. 

Og så –?


   144Fru Alving. 

Og så måtte sligt et livsglædens barn, – for han var som et barn, dengang, – han måtte gå herhjemme i en halvstor by, som ingen glæde havde at byde på, men bare fornøjelser. Måtte gå her uden at ha’ noget livsformål; han havde bare et embede. Ikke øjne noget arbejde, som han kunde kaste sig over med hele sit sind; – han havde bare forretninger. Ikke eje en eneste kammerat, som var mægtig at føle hvad livsglæde er for noget; bare dagdrivere og svirebrødre –


   Osvald. 

Mor –!


   Fru Alving. 

Så kom det, som det måtte komme.


   Osvald. 

Og hvorledes måtte det da komme?


   Fru Alving. 

Du sagde selv før iaftes, hvorledes det vilde gå med dig, om du blev hjemme.


   Osvald. 

Vil du dermed sige, at far –?


   Fru Alving. 

Din stakkers far fandt aldrig noget afløb for den overmægtige livsglæde, som var i ham. Jeg bragte heller ikke søndagsvejr ind i hans hjem.


   145Osvald. 

Ikke du heller?


   Fru Alving. 

De havde lært mig noget om pligter og sligt noget, som jeg har gåt her og troet på så længe. Alting så munded det ud i pligterne, – i mine pligter og i hans pligter og –. Jeg er ræd, jeg har gjort hjemmet uudholdeligt for din stakkers far, Osvald.


   Osvald. 

Hvorfor har du aldrig skrevet mig noget til om dette?


   Fru Alving. 

Jeg har aldrig før set det slig, at jeg kunde røre ved det til dig, som var hans søn.


   Osvald. 

Og hvorledes så du det da?


   Fru Alving  (langsomt).

Jeg så bare den ene tingen, at din far var en nedbrudt mand før du blev født.


   Osvald  (dæmpet).

Ah –!

(han rejser sig og går hen til vinduet.)

   146Fru Alving. 

Og så tænkte jeg dag ud og dag ind på den ene sagen, at Regine igrunden hørte til her i huset – ligesom min egen gut.


   Osvald  (vender sig hurtigt).

Regine –!


   Regine  (farer ivejret og spørger dæmpet).

Jeg –!


   Fru Alving. 

Ja, nu ved I det begge to.


   Osvald. 

Regine!


   Regine  (hen for sig).

Så mor var altså slig en.


   Fru Alving. 

Din mor var bra’ i mange stykker, Regine.


   Regine. 

Ja, men hun var altså slig en alligevel. Ja, jeg har nok tænkt det iblandt; men –. Ja, frue, må jeg så få lov til at rejse straks på timen?


   Fru Alving. 

Vil du virkelig det, Regine?


   147Regine. 

Ja, det vil jeg da rigtignok.


   Fru Alving. 

Du har naturligvis din vilje, men –


   Osvald  (går hen imod Regine).

Rejse nu? Her hører du jo til.


   Regine. 

Merci, herr Alving; – ja, nu får jeg vel sige Osvald da. Men det var rigtignok ikke på den måden, jeg havde ment det.


   Fru Alving. 

Regine, jeg har ikke været åbenhjertig imod dig –


   Regine. 

Nej, det var såmæn synd at sige! Havde jeg vidst, at Osvald var sygelig så –. Og så nu, da det ikke kan bli’ til noget alvorligt mellem os –. Nej, jeg kan rigtig ikke gå her ude på landet og slide mig op for syge folk.


   Osvald. 

Ikke engang for en, som står dig så nær?


   Regine. 

Nej såmæn om jeg kan. En fattig pige får nytte sin ungdom; for ellers kan en komme 148til at stå på en bar bakke før en ved af det. Og jeg har også livsglæde i mig, frue!


   Fru Alving. 

Ja, desværre; men kast dig bare ikke bort, Regine.


   Regine. 

Å, sker det, så skal det vel så være. Slægter Osvald på sin far, så slægter vel jeg på min mor, kan jeg tænke. – Må jeg spørge fruen, om pastor Manders ved besked om dette her med mig?


   Fru Alving. 

Pastor Manders ved altsammen.


   Regine  (får travlt med sit tørklæde).

Ja, så får jeg rigtig se at komme afgårde med dampbåden så fort jeg kan. Pastoren er så snil at komme tilrette med; og jeg synes da rigtignok, at jeg er lige så nær til lidt af de pengene, som han – den fæle snedkeren.


   Fru Alving. 

De skal være dig vel undt, Regine.


   Regine  (ser stivt på hende).

Fruen kunde gerne ha’ opdraget mig som en konditioneret mands barn; for det havde passet bedre for mig. (kaster på nakken.) Men 149skidt, – det kan være det samme! (med et forbittret sideblik til den korkede flaske.) Jeg kan såmæn endnu komme til at drikke champagnevin med konditionerte folk, jeg.


   Fru Alving. 

Og trænger du til et hjem, Regine, så kom til mig.


   Regine. 

Nej, mange tak, frue. Pastor Manders tar sig nok af mig, han. Og skulde det gå rigtig galt, så ved jeg jo et hus, hvor jeg hører hjemme.


   Fru Alving. 

Hvor er det?


   Regine. 

I kammerherre Alvings asyl.


   Fru Alving. 

Regine, – nu ser jeg det, – du går tilgrunde!


   Regine. 

Å pyt! Adieu.

(hun hilser og går ud gennem forstuen.)

   Osvald  (står ved vinduet og ser ud).

Gik hun?


   Fru Alving. 

Ja.


   150Osvald  (mumler hen for sig).

Jeg tror det var galt, dette her.


   Fru Alving  (går hen bag ham og lægger hænderne på hans skuldre).

Osvald, min kære gut, – har det rystet dig stærkt?


   Osvald  (vender ansigtet imod hende).

Alt dette om far, mener du?


   Fru Alving. 

Ja, om din ulykkelige far. Jeg er så ræd, det skal ha’ virket for stærkt på dig.


   Osvald. 

Hvor kan du falde på det? Det kom mig naturligvis højst overraskende; men igrunden kan det jo være mig ganske det samme.


   Fru Alving  (trækker hænderne til sig).

Det samme! At din far var så grænseløs ulykkelig!


   Osvald. 

Naturligvis kan jeg føle deltagelse for ham, som for enhver anden, men –


   Fru Alving. 

Ikke anderledes! For din egen far!


   151Osvald  (utålmodig).

Ja, far – far. Jeg har jo aldrig kendt noget til far. Jeg husker ikke andet om ham, end at han engang fik mig til at kaste op.


   Fru Alving. 

Dette er forfærdeligt at tænke sig! Skulde ikke et barn føle kærlighed for sin far alligevel?


   Osvald. 

Når et barn ikke har noget at takke sin far for? Aldrig har kendt ham? Holder du virkelig fast ved den gamle overtro, du, som er så oplyst forresten?


   Fru Alving. 

Og det skulde bare være overtro –!


   Osvald. 

Ja, det kan du vel indse, mor. Det er en af disse meninger, som er sat i omløb i verden og så –


   Fru Alving  (rystet).

Gengangere!


   Osvald  (går henover gulvet).

Ja, du kan gerne kalde dem gengangere.


   Fru Alving  (i udbrud).

Osvald, – så elsker du heller ikke mig!


   152Osvald. 

Dig kender jeg da ialfald –


   Fru Alving. 

Ja, kender; men er det alt!


   Osvald. 

Og jeg ved jo, hvor meget du holder af mig; og det må jeg da være dig taknemmelig for. Og du kan jo være mig så umådelig nyttig, nu, da jeg er syg.


   Fru Alving. 

Ja, kan jeg ikke det, Osvald! Å, jeg kunde næsten velsigne din sygdom, som drev dig hjem til mig. For jeg ser det nok; jeg har dig ikke; du må vindes.


   Osvald  (utålmodig).

Ja, ja, ja; alt dette er nu sådanne talemåder. Du må huske på, jeg er et sygt menneske, mor. Jeg kan ikke beskæftige mig så meget med andre; jeg har nok med at tænke på mig selv.


   Fru Alving  (lavmælt)

Jeg skal være nøjsom og tålmodig.


   Osvald. 

Og så glad, mor!


   153Fru Alving. 

Ja, min kære gut, det har du ret i. (går hen til ham.) Har jeg nu taget alle nag og bebrejdelser fra dig?


   Osvald. 

Ja, det har du. Men hvem tar nu angsten?


   Fru Alving. 

Angsten?


   Osvald  (går henover gulvet).

Regine havde gjort det for et godt ord.


   Fru Alving. 

Jeg forstår dig ikke. Hvad er dette med angsten – og med Regine?


   Osvald. 

Er det meget sent på natten, mor?


   Fru Alving. 

Det er tidligt på morgenen. (ser ud i blomsterværelset.) Dagen begynder alt at gry oppe i højderne. Og så blir det klarvejr, Osvald! Om lidt skal du få se solen.


   Osvald. 

Det glæder jeg mig til. Å, der kan være mangt og meget for mig at glæde mig ved og leve for –


   154Fru Alving. 

Det skulde jeg vel tro!


   Osvald. 

Om jeg end ikke kan arbejde, så –


   Fru Alving. 

Å, nu vil du snart kunne komme til at arbejde igen, min kære gut. Nu har du jo ikke længer alle disse nagende og trykkende tankerne at gå og ruge over.


   Osvald. 

Nej, det var godt, at du fik væltet alle de indbildninger af mig. Og når jeg nu bare er kommen over dette ene – (sætter sig i sofaen). Nu vil vi snakke sammen, mor –


   Fru Alving. 

Ja, lad os det.

(hun skyver en lænestol hen til sofaen og sætter sig tæt ved ham.)

   Osvald. 

– og så rinder solen imens. Og så ved du det. Og så har jeg ikke længer denne angsten.


   Fru Alving. 

Hvad er det jeg ved, sa’ du?


   155Osvald  (uden at høre på hende).

Mor, var det ikke så du sa’ før ikveld, at der ikke var den ting til i verden, som du ikke vilde gøre for mig, om jeg bad dig om det?


   Fru Alving. 

Jo, det sa’ jeg rigtignok!


   Osvald. 

Og det står du ved, mor?


   Fru Alving. 

Det kan du lide på, du min kære eneste gut. Jeg lever jo ikke for noget andet, end bare for dig alene.


   Osvald. 

Ja, ja, så skal du da høre –. Du, mor, du har et stærkt kraftfuldt sind, det ved jeg. Nu skal du sidde ganske rolig, når du får høre det.


   Fru Alving. 

Men hvad er det da for noget forfærdeligt –!


   Osvald. 

Du skal ikke skrige op. Hører du? Lover du mig det? Vi vil sidde og snakke ganske stille om det. Lover du mig det, mor?


   Fru Alving. 

Ja, ja, jeg lover dig det; men bare tal!


   156Osvald. 

Ja, så skal du da vide, at det med trætheden, – og det, at jeg ikke tåler at tænke på arbejde, – alt det er ikke sygdommen selv –


   Fru Alving. 

Hvad er da sygdommen selv?


   Osvald. 

Den sygdom, jeg har fåt som arvelod, den – (peger på panden og tilføjer ganske sagte.) den sidder herinde.


   Fru Alving  (næsten målløs).

Osvald! Nej – nej!


   Osvald. 

Ikke skrige. Jeg kan ikke tåle det. Jo, du, den sidder herinde og lurer. Og den kan bryde løs hvad tid og time det skal være.


   Fru Alving. 

Å, hvilken rædsel –!


   Osvald. 

Nu bare rolig. Slig står det til med mig –


   Fru Alving  (springer op).

Dette er ikke sandt, Osvald! Det er umuligt! Det kan ikke være så!


   157Osvald. 

Jeg har havt et anfald dernede. Det gik snart over. Men da jeg fik vide, hvorledes det havde været med mig, da kom angsten over mig så rasende og jagende; og så rejste jeg hjem til dig så fort jeg kunde.


   Fru Alving. 

Det er altså angsten –!


   Osvald. 

Ja, for dette er så ubeskrivelig afskyeligt, ser du. Å, havde det bare været en almindelig dødelig sygdom –. For jeg er ikke så bange for at dø; skønt jeg jo gerne vil leve så længe jeg kan.


   Fru Alving. 

Ja, ja, Osvald, det må du!


   Osvald. 

Men dette er så forfærdelig afskyeligt. At bli’ ligesom forvandlet til et spædt barn igen; at måtte mades, at måtte –. Å, – det er ikke til at beskrive!


   Fru Alving. 

Barnet har sin mor til at pleje sig.


   Osvald  (springer op).

Nej, aldrig; det er netop det, jeg ikke vil! Jeg tåler ikke at tænke på, at jeg kanske skulde 158ligge slig i mange år, – bli’ gammel og grå. Og så kunde du kanske dø fra mig imens. (sætter sig i fru Alvings stol.) For det behøver ikke at ende dødeligt straks, sa’ lægen. Han kaldte det et slags blødhed i hjernen – eller noget sligt. (smiler tungt.) Jeg synes, det udtryk høres så smukt. Jeg kommer altid til at tænke på kirsebærrøde silkefløjels drapperier, – noget, som er delikat at stryge nedad.


   Fru Alving  (skriger).

Osvald!


   Osvald  (springer op igen og går henover gulvet).

Og nu har du taget Regine fra mig! Havde jeg bare havt hende. Hun havde nok givet mig håndsrækningen, hun.


   Fru Alving  (går hen til ham).

Hvad mener du med det, min elskede gut? Er der da nogen håndsrækning i verden, som ikke jeg skulde ville gi’ dig?


   Osvald. 

Da jeg var kommen mig efter anfaldet dernede, så sa’ lægen mig det, at når det kommer igen, – og det kommer igen, – så er der ikke noget håb mere.


   159Fru Alving. 

Og det var han hjerteløs nok til at –


   Osvald. 

Jeg forlangte det af ham. Jeg sa’ ham, at jeg havde forføjninger at træffe –. (smiler listigt.) Og det havde jeg også. (trækker en liden æske op af den indre brystlomme.) Mor, ser du denne her?


   Fru Alving. 

Hvad er det for noget?


   Osvald. 

Morfinpulver.


   Fru Alving  (ser forfærdet på ham).

Osvald, – min gut?


   Osvald. 

Jeg har fåt tolv kapsler sparet sammen –


   Fru Alving  (griber).

Giv mig æsken, Osvald!


   Osvald. 

Ikke endnu, mor.

(han gemmer æsken igen i lommen.)

   Fru Alving. 

Dette overlever jeg ikke!


   160Osvald. 

Det må overleves. Havde jeg nu havt Regine her, så havde jeg sagt hende, hvorledes det stod til med mig – og bedt hende om den sidste håndsrækning. Hun havde hjulpet mig; det er jeg viss på.


   Fru Alving. 

Aldrig!


   Osvald. 

Når det forfærdelige var kommet over mig og hun så mig ligge der hjælpeløs, som et lidet spædebarn, uhjælpelig, fortabt, håbløs, – ingen redning mere –


   Fru Alving. 

Aldrig i verden havde Regine gjort dette!


   Osvald. 

Regine havde gjort det. Regine var så prægtig lethjertet. Og hun var snart bleven ked af at passe en slig syg, som jeg.


   Fru Alving. 

Da lov og pris, at ikke Regine er her!


   Osvald. 

Ja, nu får altså du gi’ mig håndsrækningen, mor.


   Fru Alving  (skriger højt).

Jeg!


   161Osvald. 

Hvem er nærmere til det end du?


   Fru Alving. 

Jeg! Din mor!


   Osvald. 

Just derfor.


   Fru Alving. 

Jeg, som har givet dig livet!


   Osvald. 

Jeg har ikke bedt dig om livet. Og hvad er det for et slags liv, du har givet mig? Jeg vil ikke ha’ det! Du skal ta’ det igen!


   Fru Alving. 

Hjælp! Hjælp!

(hun løber ud i forstuen.)

   Osvald  (efter hende).

Gå ikke fra mig! Hvor vil du hen?


   Fru Alving  (i forstuen).

Hente lægen til dig, Osvald! Lad mig komme ud!


   Osvald  (sammesteds).

Du kommer ikke ud. Og her kommer ingen ind.

(en nøgle drejes om.)

   162Fru Alving  (kommer ind igen).

Osvald! Osvald, – mit barn!


   Osvald  (følger hende).

Har du en mors hjerte for mig, – du, som kan se mig lide al denne unævnelige angst!


   Fru Alving  (efter et øjebliks stilhed, siger behersket):

Her er min hånd på det.


   Osvald. 

Vil du –?


   Fru Alving. 

Om det blir nødvendigt. Men det blir ikke nødvendigt. Nej, nej, det er aldrig muligt!


   Osvald. 

Ja, lad os håbe på det. Og lad os så leve sammen så længe vi kan. Tak, mor.

(Han sætter sig i den lænestol, som fru Alving har flyttet hen til sofaen. Dagen bryder frem; lampen blir ved at brænde på bordet.)

   Fru Alving  (nærmer sig varsomt).

Føler du dig nu rolig?


   Osvald. 

Ja.


   Fru Alving  (bøjet over ham).

Det har været en forfærdelig indbildning hos dig, Osvald. Altsammen indbildning. Du har 163ikke tålt alt dette oprivende. Men nu skal du få hvile ud. Hjemme hos din egen mor, du min velsignede gut. Alt, hvad du peger på, skal du få, som dengang du var et lidet barn. – Se så. Nu er anfaldet over. Ser du, hvor let det gik! Å, det vidste jeg nok. – Og ser du, Osvald, hvilken dejlig dag vi får? Skinnende solvejr. Nu kan du rigtig få se hjemmet.

(Hun går hen til bordet, og slukker lampen. Solopgang. Bræen og tinderne i baggrunden ligger i skinnende morgenlys.)

   Osvald  (sidder i lænestolen med ryggen mod baggrunden, uden at røre sig; pludseligt siger han):

Mor, gi’ mig solen.


   Fru Alving  (ved bordet, ser studsende på ham).

Hvad siger du?


   Osvald  (gentager dumpt og toneløst).

Solen. Solen.


   Fru Alving  (hen til ham).

Osvald, hvorledes er det med dig?


   Osvald  (synes at skrumpe sammen i stolen; alle musklerne slappes; hans ansigt er udtryksløst; øjnene stirrer sløvt frem).

   Fru Alving  (dirrende af rædsel).

Hvad er dette! (skriger højt.) Osvald! Hvorledes har du det! (kaster sig på knæ ned ved ham og rusker 164i ham.) Osvald! Osvald! Se på mig! Kender du mig ikke?


   Osvald  (toneløst som før).

Solen. – Solen.


   Fru Alving  (springer fortvivlet op, river med begge hænder i sit hår og skriger):

Dette bæres ikke! (hvisker ligesom stivnet.) Dette bæres ikke! Aldrig! (pludseligt.) Hvor har han dem henne? (famler pilsnart over hans bryst.) Her! (viger et par skridt tilbage og skriger:) Nej; nej; nej! – Jo! – Nej; nej!

(Hun står et par skridt fra ham, med hænderne indfiltret i håret, og stirrer på ham i målløs rædsel.)

   Osvald  (sidder ubevægelig som før og siger):

Solen. – Solen.

Boken er utgitt av Henrik Ibsens skrifter

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Gengangere

I Gengangere tar Ibsen opp temaer som arv og miljø, dobbeltmoral, utsvevende livsførsel, kjønnssykdommer og død. Skuespillet, som ble utgitt første gang i 1881, skapte øyeblikkelig skandale. I mange måneder etter utgivelsen ble stykket kritisert og diskutert i avisene og ingen av de store teatrene i Norden ville sette opp stykket. I brev til forleggeren Frederik Hegel 23/11 1881 skriver Ibsen om mottakelsen av stykket: «'Gengangere' vil rimeligvis i nogle kredse vække allarm; men det må så være. Gjorde den ikke det, så havde det ikke været nødvendigt at skrive den.» (sitert fra HIS).

Gå til Henrik Ibsens skrifter for bakgrunnsstoff, kommentarer, varianter, faksimiler m.m.

Se ibsen.net for informasjon om aktuelle oppsetninger.

Les mer..

Om Henrik Ibsen

Henrik Ibsen er den norske forfatteren som har oppnådd størst internasjonal utbredelse. I løpet av sine drøye 60 år som aktiv forfatter skrev han 30 skuespill og drøyt 250 dikt. I tillegg fikk han publisert ca 100 artikler, innlegg og anmeldelser i samtidens aviser.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.