En folkefiende

av Henrik Ibsen

FØRSTE AKT.

1(Aften i doktorens dagligstue, der er tarveligt men net udstyret og møbleret. På sidevæggen til højre er to døre, hvoraf den fjerneste fører ud til forstuen og den nærmeste ind til doktorens arbejdsværelse. På den modsatte væg, lige over for døren til forstuen, er en dør til familjens øvrige værelser. Midt på samme væg står kakkelovnen, og nærmere mod forgrunden en sofa med spejl over og foran sofaen et ovalt bord med tæppe. På bordet en tændt lampe med skærm. I baggrunden en åben dør til spisestuen. Dækket aftensbord med lampe på derinde.)
(Billingsidder inde ved spisebordet med en serviet under hagen. Fru Stockmannstår ved bordet og rækker ham et fad med et stort stykke oksesteg. De øvrige pladse om bordet er forladte, bordtøjet i uorden, som efter et endt måltid.)

    Fru Stockmann. 

Ja, når De kommer en time for sent, herr Billing, så får De ta’ tiltakke med kold mad.


    Billing  (spisende).

Det smager aldeles fortræffeligt, – ganske udmærket.


    Fru Stockmann. 

De ved jo, hvor nøje Stockmann holder på sin bestemte spisetid –


    2Billing. 

Det gør mig slet ingen ting. Jeg synes næsten det smager bedst, når jeg kan sidde og spise sådan ganske alene og uforstyrret.


    Fru Stockmann. 

Ja-ja, når det bare smager Dem, så – (lytter mod forstuen). Der kommer visst Hovstad også.


    Billing. 

Kanske det.

(Byfogd Stockmann i overfrakke med uniformshue og stok kommer ind.)

    Byfogden. 

Ærbødigst godaften, svigerinde.


    Fru Stockmann  (går ind i dagligstuen).

Nej se, godaften; er det Dem? Det var da snildt De vilde se op til os.


    Byfogden. 

Jeg gik just forbi og så – (med et blik mod spisestuen). Å, men De har nok selskab, lader det til.


    Fru Stockmann  (lidt forlegen).

Nej aldeles ikke; det er rent tilfældigt. (hurtigt.) Vil De ikke gå ind og ta’ en bid med?


    Byfogden. 

Jeg! Nej, mange tak. Gud bevare mig; 3varm mad om aftenen; det er ikke for min fordøjelse.


    Fru Stockmann. 

Å men for én gangs skyld –.


    Byfogden. 

Nej nej, gud velsigne Dem; jeg holder mig til mit thevand og mit smørrebrød. Det er dog sundere i længden, – og også lidt mere økonomisk.


    Fru Stockmann  (smiler).

De må nu ikke tro, at Tomas og jeg er nogen rene ødelande heller.


    Byfogden. 

Ikke De, svigerinde; det være langt fra mig. (peger mod doktorens arbejdsværelse.) Er han kanske ikke hjemme?


    Fru Stockmann. 

Nej, han er gåt en liden tur efter maden, – han og gutterne.


    Byfogden. 

Mon tro, det kan være sundt? (lytter.) Der kommer han nok.


    Fru Stockmann. 

Nej, det er nok ikke ham. (det banker.) Vær så god!

(Redaktør Hovstadkommer fra forstuen.)

    4Fru Stockmann. 

Å, er det herr Hovstad, som –?


    Hovstad. 

Ja, De får undskylde; men jeg blev opholdt nede i trykkeriet. Godaften, herr byfogd.


    Byfogden  (hilser lidt stivt).

Herr redaktør. Kommer formodentlig i forretninger?


    Hovstad. 

Tildels. Der er noget, som skulde ind i bladet.


    Byfogden. 

Kan tænke mig det. Min bror skal være en særdeles frugtbar forfatter i «Folkebudet», hører jeg.


    Hovstad. 

Ja, han tillader sig at skrive i «Folkebudet», når han har et sandhedens ord at sige om et og andet.


    Fru Stockmann  (til Hovstad).

Men vil De ikke –?

(peger mod spisestuen.)

    Byfogden. 

Bevares vel; jeg fortænker ham sletikke i, at han skriver for den læsekreds, hvor han tør vente at finde mest anklang. For øvrigt har jo 5jeg personlig ingen grund til at nære nogen uvilje imod Deres blad, herr Hovstad.


    Hovstad. 

Nej, det synes jeg også.


    Byfogden. 

I det hele taget råder der en smuk fordragelighedens ånd i vor by; – en rigtig god borgerånd. Og det kommer deraf, at vi har et stort fælles anliggende at samle os om, – et anliggende, som i lige høj grad vedkommer alle retsindige medborgere –


    Hovstad. 

Badeanstalten, ja.


    Byfogden. 

Netop. Vi har vor store, nye, prægtige badeanstalt. Pas på! Badet blir byens fornemste livsbetingelse, herr Hovstad. Utvivlsomt!


    Fru Stockmann. 

Det samme siger Tomas også.


    Byfogden. 

Hvilket ganske overordentligt opsving har ikke stedet taget bare i disse par år! Her er kommet penge imellem folk; liv og rørelse. Bygninger og grundejendomme stiger i værdi med hver dag.


    6Hovstad. 

Og arbejdsløsheden tar af.


    Byfogden. 

Også det, ja. Fattigbyrden er bleven i en glædelig grad formindsket for de besiddende klasser og vil bli’ det endnu mere, hvis vi blot dette år må få en rigtig god sommer; – rigtig talrigt besøg af fremmede, – brav mange syge, som kan bringe anstalten i ry.


    Hovstad. 

Og det er der jo udsigt til, hører jeg.


    Byfogden. 

Det tegner meget lovende. Hver dag indløber der forespørgsler om boliger og sådant noget.


    Hovstad. 

Nå, da kommer jo doktorens opsats netop tilpas.


    Byfogden. 

Har han nu skrevet noget igen?


    Hovstad. 

Dette her er noget, han skrev ivinter; en anbefaling for badet, en fremstilling af de gunstige sundhedsforholde her hos os. Men dengang lod jeg opsatsen ligge.


    7Byfogden. 

Aha, der var formodentlig en eller anden hage ved den?


    Hovstad. 

Nej, ikke det; men jeg syntes, det var bedre at bie til nu udover våren; for nu begynder jo folk at ruste sig og tænke på sommerophold –


    Byfogden. 

Meget rigtigt; overmåde rigtigt, herr Hovstad.


    Fru Stockmann. 

Ja, Tomas er såmænd utrættelig, når det gælder badet.


    Byfogden. 

Nå, han står jo også i badets tjeneste.


    Hovstad. 

Ja, og så er det jo også ham, som har skabt det fra først af.


    Byfogden. 

Er det ham? Ja så? Ja, jeg hører jo undertiden, at visse folk er af den mening. Men jeg trode dog rigtignok, at jeg også havde en beskeden andel i dette foretagende.


    Fru Stockmann. 

Ja, det siger Tomas altid.


    8Hovstad. 

Ja, hvem nægter det, herr byfogd? De har sat sagen i gang og ført den ud i det praktiske liv; det ved vi jo alle. Men jeg mente bare, at idéen kom fra først af fra doktoren.


    Byfogden. 

Ja, idéer har visselig min bror havt nok af i sin tid – desværre. Men når noget skal sættes iværk, så spørges der om andre slags mænd, herr Hovstad. Og jeg trode rigtignok, at man allermindst her i huset –


    Fru Stockmann. 

Men, kære svoger –


    Hovstad. 

Hvor kan dog byfogden –


    Fru Stockmann. 

Gå så ind og få Dem noget tillivs, herr Hovstad; så kommer visst min mand imens.


    Hovstad. 

Tak; en liden bid kanske.

(han går ind i spisestuen.)

    Byfogden  (noget dæmpet).

Det er mærkeligt med de folk, som stammer direkte fra bønder; aldrig kan de lægge taktløsheden af.


    9Fru Stockmann. 

Men hvad er nu det værd at bry sig om? Kan ikke De og Tomas dele æren som brødre?


    Byfogden. 

Jo, det skulde jo synes så; men det er nok ikke alle og enhver, som nøjes med at dele, lader det til.


    Fru Stockmann. 

Snak om en ting! De og Tomas kommer jo så udmærket ud af det med hinanden. (lytter.) Der tror jeg vi har ham.

(hun går hen og åbner døren til forstuen.)

    Doktor Stockmann  (ler og støjer derude).

Se, her får du en gæst til, Katrine. Er ikke det morsomt; hvad? Vær så god, kaptejn Horster; hæng frakken der på knaggen. Nå så, De går ikke med overfrakke, De? Tænk, du, Katrine, jeg fanged ham på gaden; han vilde næsten ikke gå op med.


    Kaptejn Horster  (kommer indenfor og hilser på fruen).

    Doktor Stockmann  (i døren).

Ind med jer, gutter. Nu er de skrubsultne igen, du! Kom her, kaptejn Horster; nu skal De få smage en oksesteg –

(han driver Horster ind i spisestuen. Ejlifog Mortengår også derind.)

    10Fru Stockmann. 

Men, Tomas, ser du da ikke –?


    Doktor Stockmann  (vender sig i døren).

Å, er det dig, Peter! (går hen og rækker ham hånden.) Nej, det var da inderlig morsomt.


    Byfogden. 

Jeg må desværre gå om et øjeblik –


    Doktor Stockmann. 

Sniksnak; nu kommer snart toddyen på bordet. Du glemmer vel ikke toddyen, Katrine?


    Fru Stockmann. 

Nej visst; vandet står og koger.

(hun går ind i spisestuen.)

    Byfogden. 

Toddy også –!


    Doktor Stockmann. 

Ja, slå dig bare ned, så skal vi ha’ det hyggeligt.


    Byfogden. 

Tak; jeg deltager aldrig i toddygilder.


    Doktor Stockmann. 

Men dette her er da ikke noget gilde.


    11Byfogden. 

Jeg synes dog – (ser mod spisestuen). Det er mærkværdigt, at de kan sætte al den mad tillivs.


    Doktor Stockmann  (gnider hænderne).

Ja, er det ikke velsignet at se unge mennesker spise? Altid madlyst, du! Det er som det skal være. Mad må der til! Kræfter! Det er de folk, som skal rode op i det gærende fremtids-stof, Peter.


    Byfogden. 

Tør jeg spørge, hvad her skulde være at «rode op i», som du udtrykker dig?


    Doktor Stockmann. 

Ja, det får du spørge ungdommen om – når tiden kommer. Vi ser det naturligvis ikke. Selvfølgelig. Slige to gamle stødere, som du og jeg –


    Byfogden. 

Nå nå da! Det er dog en højst påfaldende benævnelse –


    Doktor Stockmann. 

Ja, du må ikke ta’ det så nøje med mig, Peter. For jeg er så inderlig glad og fornøjet, skal jeg sige dig. Jeg føler mig så ubeskrivelig lykkelig midt i alt dette spirende, sprættende liv. Det er dog en herlig tid vi lever i! Det 12er som om en hel ny verden var i opkomst omkring en.


    Byfogden. 

Finder du virkelig det?


    Doktor Stockmann. 

Ja, du kan naturligvis ikke se det så godt som jeg. Du har jo alle dine dage levet med i dette her; og så sløves indtrykket. Men jeg, som måtte sidde der nordpå i min afkrog i alle disse mange år, næsten aldrig se et fremmed menneske, som havde et vækkende ord at sige mig, – på mig virker det, som om jeg var flyttet midt ind i en mylrende verdensby –


    Byfogden. 

Hm; verdensby –


    Doktor Stockmann. 

Ja, jeg ved jo nok, at forholdene er små i sammenligning med mange andre steder. Men her er liv, – forjættelser, en utallighed af ting at virke for og stride for; og det er hovedsagen. (råber.) Katrine, har ikke postbudet været her?


    Fru Stockmann  (i spisestuen).

Nej, her har ingen været.


    Doktor Stockmann. 

Og så det gode udkomme, Peter! Det er 13noget, en lærer at sætte pris på, når man, som vi, har levet på sulteforing –


    Byfogden. 

Gud bevares –


    Doktor Stockmann. 

Å jo, du kan vel tænke dig, at det var trangt for os mangen gang deroppe. Og nu at kunne leve som en herremand! Idag, for exempel, havde vi oksesteg til middag; ja, vi har havt af den til aftens også. Vil du ikke smage på et stykke? Eller skal jeg ikke vise dig den ialfald? Kom her –


    Byfogden. 

Nej, nej, på ingen måde –


    Doktor Stockmann. 

Nå, så kom her da. Ser du, vi har fåt bordtæppe?


    Byfogden. 

Ja, jeg har bemærket det.


    Doktor Stockmann. 

Og så har vi fåt lampeskærm. Ser du? Alt det har Katrine sparet sammen. Og det gør stuen så hyggelig. Synes du ikke det? Stil dig bare her; – nej, nej, nej; ikke så. Så, ja! Ser du; når lyset falder sådan samlet ned –. Jeg finder virkelig, at det ser elegant ud. Hvad?


    14Byfogden. 

Ja, når man kan tillade sig den slags luxus –


    Doktor Stockmann. 

Å jo, nu kan jeg nok tillade mig det. Katrine siger, at jeg tjener næsten lige så meget, som vi bruger.


    Byfogden. 

Næsten, ja –!


    Doktor Stockmann. 

Men en videnskabsmand bør dog leve en smule fornemt. Jeg er viss på, at en almindelig amtmand bruger meget mere om året end jeg.


    Byfogden. 

Ja, det tror jeg nok! En amtmand, en overøvrighedsperson –


    Doktor Stockmann. 

Nå så en simpel grosserer da! En slig en bruger mange gange så meget –


    Byfogden. 

Ja, det ligger nu i forholdene.


    Doktor Stockmann. 

For resten øder jeg sandelig ikke noget til unytte, Peter. Men jeg synes da ikke jeg kan nægte mig den hjertens glæde at se mennesker hos mig. Jeg trænger til det, ser du. Jeg, som 15har siddet så længe udestængt, – for mig er det en livsfornødenhed at være sammen med unge, kække, frejdige mennesker, frisindede mennesker, virkelystne –; og det er de, alle de, som sidder og spiser så godt derinde. Jeg vilde ønske, du kendte lidt til Hovstad –


    Byfogden. 

Ja Hovstad, det er sandt, han fortalte mig, at nu vil han trykke en opsats af dig igen.


    Doktor Stockmann. 

En opsats af mig?


    Byfogden. 

Ja, om badet. En opsats, som du havde forfattet ivinter.


    Doktor Stockmann. 

Å den, ja! – Nej, men den vil jeg ikke ha’ ind nu for det første.


    Byfogden. 

Ikke det? Da finder jeg dog, at det netop nu vilde være den belejligste tid.


    Doktor Stockmann. 

Ja, det kan du ha’ ret i; under almindelige forholde –

(går henover gulvet.)

    16Byfogden  (ser efter ham).

Hvad ualmindeligt skulde der da være ved forholdene nu?


    Doktor Stockmann  (standser).

Ja, Peter, det kan jeg minsæl ikke sige dig for øjeblikket; ialfald ikke iaften. Der kan være mangt og meget ualmindeligt ved forholdene; eller også kanske slet ingenting. Det kan gerne være, at det bare er en indbildning.


    Byfogden. 

Jeg må tilstå, dette klinger højst gådefuldt. Er der noget påfærde? Noget, som jeg skal holdes udenfor? Jeg skulde dog formene, at jeg, som badebestyrelsens formand –


    Doktor Stockmann. 

Og jeg skulde formene, at jeg –; nå, lad os ikke ryge i håret på hinanden, Peter.


    Byfogden. 

Gud bevares vel; det er ikke min vane at ryge i håret, som du siger. Men jeg må på det bestemteste forlange, at alle foranstaltninger træffes og afgøres på forretningsmæssig vej og gennem de dertil lovlig indsatte myndigheder. Jeg kan ikke tillade, at der betrædes krogveje og bagveje.


    17Doktor Stockmann. 

Bruger jeg nogensinde at gå krogveje og bagveje!


    Byfogden. 

Du har en indgroet tilbøjelighed til at gå dine egne veje ialfald. Og det er i et vel ordnet samfund omtrent ligeså utilstedeligt. Den enkelte får sandelig finde sig i at indordne sig under det hele, eller, rettere sagt, under de myndigheder, som har at våge over det heles vel.


    Doktor Stockmann. 

Kan gerne være. Men hvad pokker kommer det mig ved?


    Byfogden. 

Jo, for det er dette, min gode Tomas, som du aldrig synes at ville lære. Men pas på; du kommer nok engang til at bøde for det, – sent eller tidligt. Nu har jeg sagt dig det. Farvel.


    Doktor Stockmann. 

Men er du da bindegal? Du er rent på vildspor –


    Byfogden. 

Det plejer jeg dog ikke. Forøvrigt må jeg frabede mig – (hilser ind i spisestuen). Farvel, svigerinde. Farvel, mine herrer.

(han går.)

    18Fru Stockmann  (kommer ind i dagligstuen).

Gik han?


    Doktor Stockmann. 

Ja, du, og det i fuld arrigskab.


    Fru Stockmann. 

Men, kære Tomas, hvad har du da nu gjort ham igen?


    Doktor Stockmann. 

Ingen verdens ting. Han kan da ikke forlange, at jeg skal gøre ham regnskab, før tiden kommer.


    Fru Stockmann. 

Hvad skulde du gøre ham regnskab for?


    Doktor Stockmann. 

Hm; lad mig om det, Katrine. – Det er da besynderligt, at ikke postbudet kommer.

(Hovstad, Billingog Horsterhar rejst sig fra spisebordet og kommer ind i dagligstuen. Ejlifog Mortenkommer lidt efter.)

    Billing  (strækker armene).

Ah, efter et sligt måltid føler man sig, gud døde mig, som et nyt menneske.


    Hovstad. 

Byfogden var nok ikke i det lyse hjørne ikveld.


    19Doktor Stockmann. 

Det kommer fra maven; han har en dårlig fordøjelse.


    Hovstad. 

Det var nok især os i «Folkebudet», han ikke kunde fordøje.


    Fru Stockmann. 

De kom da tålelig godt ud af det med ham, synes jeg.


    Hovstad. 

Å ja; men det er nu ikke andet end en slags våbenstilstand.


    Billing. 

Der er det! Det ord udtømmer situationen.


    Doktor Stockmann. 

Vi må huske på, at Peter er en enslig mand, stakker. Han har ikke noget hjem, hvor han kan hygge sig; bare forretninger, forretninger. Og så alt det fordømte tynde thevand, som han går og tyller i sig. Nå, så sæt dog stole til bordet, gutter! Katrine, får vi så ikke toddyen ind?


    Fru Stockmann,  (som går mod spisestuen).

Nu kommer jeg med den.


    Doktor Stockmann. 

Og sæt Dem så her i sofaen hos mig, kap 20tejn Horster. En sjelden gæst, som De –. Vær så god; ta’ plads, mine venner.

(Herrerne sætter sig om bordet. Fru Stockmann bringer et bræt, hvorpå kogemaskine, glasse, karafler og øvrigt tilbehør.)

    Fru Stockmann. 

Se så; her er arrak, og dette her er rum; og her står kognak. Nu får enhver hjælpe sig selv.


    Doktor Stockmann  (tar et glas).

Jo det skal vi nok. (mens toddyen blandes.) Og så cigarerne frem. Ejlif, du ved visst, hvor kassen står. Og du, Morten, kan ta’ min pibe. (gutterne går ind i værelset til højre.) Jeg har en mistanke om, at Ejlif kniber en cigar en gang imellem; men jeg lader som ingenting. (råber.) Og så min kalot, Morten! Katrine, kan ikke du sige ham, hvor jeg har lagt den. Nå, han har den jo! (gutterne bringer det forlangte.) Vær så god, mine venner. Jeg holder mig til piben, ved I; denne her har gjort mangen uvejrs-tur sammen med mig deroppe i Nordland. (klinker.) Skål! Ah, det er rigtignok noget bedre at sidde her trygt og lunt.


    Fru Stockmann  (som sidder og strikker).

Skal De snart sejle, kaptejn Horster?


    Horster. 

I næste uge tænker jeg at bli’ færdig.


    21Fru Stockmann. 

Og så går De jo til Amerika?


    Horster. 

Ja, det er meningen.


    Billing. 

Men så kan De jo ikke ta’ del i det nye formandsvalg.


    Horster. 

Skal her være nyt valg?


    Billing. 

Ved De ikke det?


    Horster. 

Nej, jeg blander mig ikke i de sager.


    Billing. 

Men De bryr Dem da vel om de offentlige anliggender?


    Horster. 

Nej, jeg forstår mig ikke på sligt.


    Billing. 

Alligevel; en må være med at stemme ialfald.


    Horster. 

De, som ikke skønner sig på det, også?


    Billing. 

Skønner? Ja, hvad mener De med det? 22Samfundet er som et skib; alle mand må være med at styre roret.


    Horster. 

Kan hænde det er bra’ på landjorden; men ombord vilde ikke det gå godt.


    Hovstad. 

Det er underligt, at de fleste sjøfolk bryr sig så lidet om landets sager.


    Billing. 

Ganske mærkeligt.


    Doktor Stockmann. 

Sjøfolk er som trækfuglene; de føler sig hjemme både i syd og i nord. Men derfor må vi andre være desto virksommere, herr Hovstad. Kommer der noget almengavnligt i «Folkebudet» imorgen?


    Hovstad. 

Ikke noget om byens sager. Men iovermorgen tænkte jeg at ta’ ind Deres opsats –


    Doktor Stockmann. 

Ja, død og plage, opsatsen! Nej, hør, den må De vente med.


    Hovstad. 

Så? Nu havde vi netop så god plads, og jeg synes, det var just den belejligste tid –


    23Doktor Stockmann. 

Ja ja, det kan De nok ha’ ret i; men De må vente alligevel. Jeg skal siden forklare Dem –

(Petra, i hat og kåbe og med en del skrivebøger under armen, kommer ind fra forstuen.)

    Petra. 

Godaften.


    Doktor Stockmann. 

Godaften, Petra; er du der?

(Gensidige hilsener; Petra lægger tøjet og bøgerne fra sig på en stol ved døren.)

    Petra. 

Og her sidder man og gør sig tilgode, mens jeg har været ude og trællet.


    Doktor Stockmann. 

Nå, så gør dig tilgode, du også.


    Billing. 

Skal jeg lave et lidet glas til Dem?


    Petra  (kommer hen til bordet).

Tak, jeg vil heller selv; De laver det altid for stærkt. Men det er sandt, far, jeg har et brev til dig.

(går hen til stolen, hvor tøjet ligger.)

    Doktor Stockmann. 

Et brev! Fra hvem?


    24Petra  (søger i kåbelommen).

Jeg fik det af postbudet just som jeg gik ud –


    Doktor Stockmann  (rejser sig og går hen imod hende).

Og så bringer du det først nu!


    Petra. 

Jeg havde virkelig ikke tid til at løbe op igen. Værs’god, her er det.


    Doktor Stockmann  (griber brevet).

Lad mig se; lad mig se, barn. (ser på udskriften.) Jo, ganske rigtigt –!


    Fru Stockmann. 

Er det det, du har ventet så på, Tomas?


    Doktor Stockmann. 

Ja netop; nu må jeg straks ind –. Hvor skal jeg finde et lys, Katrine? Er der nu ingen lampe i mit værelse igen!


    Fru Stockmann. 

Jo, lampen står og brænder på skrivebordet.


    Doktor Stockmann. 

Godt, godt. Undskyld et øjeblik –

(han går ind i værelset til højre.)

    25Petra. 

Hvad kan det være for noget, mor?


    Fru Stockmann. 

Jeg ved ikke; i de sidste dage har han spurgt så tidt efter postbudet.


    Billing. 

Formodentlig en udenbys patient –


    Petra. 

Stakkers far; han får snart altfor meget at bestille. (laver sit glas.) Ah, det skal smage!


    Hovstad. 

Har De læst i aftenskolen idag også?


    Petra  (nipper til glasset).

To timer.


    Billing. 

Og i formiddags fire timer i institutet –


    Petra  (sætter sig ved bordet).

Fem timer.


    Fru Stockmann. 

Og iaften har du stile at rette, ser jeg.


    Petra. 

En hel bunke, ja.


    26Horster. 

De har nok også fuldt op at bestille, lader det til.


    Petra. 

Ja; men det er bra’. En blir så dejlig træt bagefter.


    Billing. 

Synes De om det?


    Petra. 

Ja, for så sover en så godt.


    Morten. 

Du må være svært syndig, du, Petra.


    Petra. 

Syndig?


    Morten. 

Ja, når du arbejder så meget. Herr Rørlund siger, at arbejde er en straf for vore synder.


    Ejlif  (blæser).

Pyh, hvor dum du er, at du tror på sligt noget.


    Fru Stockmann. 

Nå, nå, Ejlif!


    Billing  (ler).

Nej, det er udmærket.


    27Hovstad. 

Vil ikke du gerne arbejde så meget, Morten?


    Morten. 

Nej, det vil jeg ikke.


    Hovstad. 

Ja, men hvad vil du da bli’ til i verden?


    Morten. 

Jeg vil helst bli’ viking, jeg.


    Ejlif. 

Men så måtte du jo være hedning da.


    Morten. 

Ja, så kunde jeg jo bli’ hedning da.


    Billing. 

Det holder jeg med dig i, Morten! Jeg siger akkurat det samme.


    Fru Stockmann  (gør tegn).

Nej visst gør De ikke, nej, herr Billing.


    Billing. 

Jo, gud døde mig –! Jeg er en hedning, og det er jeg stolt af. Pas på, snart blir vi hedninger allesammen.


    Morten. 

Og kan vi da få lov at gøre alt det vi vil?


    28Billing. 

Ja, ser du, Morten –


    Fru Stockmann. 

Nu skal I gå ind med jer, gutter; I har visst noget at læse over til imorgen.


    Ejlif. 

Jeg kunde da gerne få bli’ en stund –


    Fru Stockmann. 

Ikke du heller; gå så begge to.

(Gutterne siger godnat og går ind i værelset til venstre.)

    Hovstad. 

Tror De virkelig, det kan skade gutterne at høre på sligt?


    Fru Stockmann. 

Ja, jeg ved ikke; men jeg synes ikke om det.


    Petra. 

Ja men, mor, jeg tror det er rent galt af dig.


    Fru Stockmann. 

Ja det kan gerne være; men jeg synes ikke om det; ikke her hjemme.


    Petra. 

Der er så megen usandhed både i hjemmet og i skolen. I hjemmet skal der ties, og i skolen må vi stå og lyve for børnene.


    29Horster. 

Må De lyve?


    Petra. 

Ja, tror De ikke, vi må foredrage mangt og meget, som vi ikke selv tror på?


    Billing. 

Jo, det er nok altfor visst.


    Petra. 

Havde jeg bare midler til det, så skulde jeg selv oprette en skole, og der skulde det gå anderledes til.


    Billing. 

Å hvad, midler –


    Horster. 

Ja tænker De på det, frøken Stockmann, så skal De gerne få lokale hos mig. Salig fars gamle store hus står jo næsten tomt; der er en svært stor spisesal neden under –


    Petra  (ler).

Ja, ja, tak skal De ha’; men det blir der nok ikke noget af.


    Hovstad. 

Å nej, frøken Petra går nok heller over til bladskriverne, tænker jeg. Det er sandt, har 30De fåt tid til at se lidt på den engelske fortælling, som De lovte at oversætte for os?


    Petra. 

Nej, ikke endnu; men De skal nok få den i rette tid.

(Doktor Stockmannkommer fra sit værelse med det åbne brev i hånden.)

    Doktor Stockmann  (svinger brevet).

Jo, nu kan I tro, her skal spørges nyt i byen!


    Billing. 

Nyt?


    Fru Stockmann. 

Hvad er det for noget nyt?


    Doktor Stockmann. 

En stor opdagelse, Katrine!


    Hovstad. 

Så?


    Fru Stockmann. 

Som du har gjort?


    Doktor Stockmann. 

Ja netop jeg. (går frem og tilbage.) Lad dem nu komme, som de plejer, og sige, at det er griller og gal mands påfund. Men de vogter sig nok! Haha, de vogter sig, tænker jeg!


    31Petra. 

Men, far, så sig da, hvad det er.


    Doktor Stockmann. 

Ja, ja, giv mig bare tid, så skal I få vide det altsammen. Tænk, om jeg nu havde havt Peter her! Ja, der ser man, hvorledes vi mennesker kan gå omkring og dømme som de blindeste muldvarper –


    Hovstad. 

Hvad mener De med det, herr doktor?


    Doktor Stockmann  (standser ved bordet).

Er det ikke den almindelige mening, at vor by er et sundt sted?


    Hovstad. 

Jo det forstår sig da vel.


    Doktor Stockmann. 

Et ganske overordentlig sundt sted endogså, – et sted, som fortjener at anbefales på det varmeste både for syge og for friske medmennesker –


    Fru Stockmann. 

Ja men, kære Tomas –


    Doktor Stockmann. 

Og anbefalet det og lovprist det har vi da 32også. Jeg har skrevet og skrevet både i «Folkebudet» og i flyveskrifter –


    Hovstad. 

Nu ja, og så?


    Doktor Stockmann. 

Denne badeanstalt, som kaldes for byens pulsåre, og byens livsnerve og – og fanden ved, hvad det er for noget altsammen –


    Billing. 

«Byens bankende hjerte» har jeg engang i en festlig stund tilladt mig at –


    Doktor Stockmann. 

Å ja, det også. Men ved De så, hvad det i virkeligheden er, dette store, prægtige, lovpriste badeanlæg, som har kostet så mange penge, – ved De, hvad det er?


    Hovstad. 

Nej, hvad er det da for noget?


    Fru Stockmann. 

Ja, hvad er det da?


    Doktor Stockmann. 

Hele badet er en pesthule.


    Petra. 

Badet, far!


    33Fru Stockmann  (på samme tid).

Vort bad!


    Hovstad  (ligeså).

Men, herr doktor –


    Billing. 

Aldeles utroligt!


    Doktor Stockmann. 

Hele badeanstalten er en kalket forgiftig grav, siger jeg. Sundhedsfarlig i allerhøjeste grad! Alle disse uhumskhederne oppe i Mølledalen, – alt dette her, som lugter så fælt, – det inficerer vandet i spisningsrørene til brøndhuset; og dette samme fordømte giftige smuds siver også ud i stranden –


    Horster. 

Der, hvor sjøbadene ligger?


    Doktor Stockmann. 

Netop der.


    Hovstad. 

Hvoraf ved De nu alt dette så visst, herr doktor?


    Doktor Stockmann. 

Jeg har undersøgt forholdene så samvittighedsfuldt, som tænkes kan. Å, jeg gik længe 34og havde en mistanke om noget sligt. Ifjor indtraf her en del påfaldende sygdomstilfælder blandt badegæsterne, – både tyføse og gastriske tilfælder –


    Fru Stockmann. 

Ja, det gjorde der jo også.


    Doktor Stockmann. 

Dengang trode vi, at de fremmede havde ført smitten med sig; men siden, – ivinter, – kom jeg på andre tanker; og så gav jeg mig til at undersøge vandet, så godt det lod sig gøre.


    Fru Stockmann. 

Det er altså det, du har havt så travlt med!


    Doktor Stockmann. 

Ja du kan nok sige jeg har havt travlt, Katrine. Men her mangled jeg jo de fornødne videnskabelige hjælpemidler; og så sendte jeg prøver både af drikkevandet og af sjøvandet ind til universitetet for at få en exakt analyse af en kemiker.


    Hovstad. 

Og den har De nu fåt?


    Doktor Stockmann  (viser brevet).

Her har jeg den! Der er påvist tilstedeværelsen af forrådnede organiske stoffer i vandet, 35– infusorier i mængdevis. Det er absolut skadeligt for sundheden enten det nu bruges indvortes eller udvortes.


    Fru Stockmann. 

Det var da en guds lykke, at du kom efter det itide.


    Doktor Stockmann. 

Ja det må du nok sige.


    Hovstad. 

Og hvad agter De nu at gøre, herr doktor?


    Doktor Stockmann. 

Naturligvis se at få rettet på sagen.


    Hovstad. 

Lar det sig altså gøre?


    Doktor Stockmann. 

Det må la’ sig gøre. Ellers er hele badeanstalten ubrugelig, – ødelagt. Men det har ingen nød. Jeg er ganske på det rene med, hvad der må foretages.


    Fru Stockmann. 

Men, snille Tomas, at du har holdt alt dette her så hemmeligt.


    Doktor Stockmann. 

Jo, jeg skulde kanske rendt ud i byen og 36snakket om det, før jeg havde fuld visshed? Nej tak; så gal er jeg ikke.


    Petra. 

Nå, men til os her hjemme –


    Doktor Stockmann. 

Ikke til nogen levende sjæl. Men imorgen kan du løbe indom til «grævlingen» –


    Fru Stockmann. 

Nej men, Tomas –!


    Doktor Stockmann. 

Nå, nå, til bedstefar da. Jo, nu skal han få noget at forundre sig over, den gamle; han tror jo, jeg er forrykt i hodet; å ja, der er nok flere, som tror det samme, har jeg mærket. Men nu skal de godtfolk få se –; nu skal de bare få se –! (går omkring og gnider hænderne.) Her blir et sligt opstyr i byen, Katrine! Du kan aldrig tænke dig det. Hele vandledningen må lægges om.


    Hovstad  (rejser sig).

Hele vandledningen –?


    Doktor Stockmann. 

Ja, det forstår sig. Indtaget ligger for lavt; det må flyttes til et sted meget højere oppe.


    37Petra. 

Så fik du altså dog ret alligevel.


    Doktor Stockmann. 

Ja, kan du huske det, Petra? jeg skrev imod dem, da de skulde til at bygge. Men dengang var der ingen, som vilde høre på mig. Nå, I kan tro, jeg gir dem det glatte lag; – ja, for jeg har naturligvis skrevet en fremstilling til badebestyrelsen; den har ligget færdig en hel uge; jeg har bare gåt og ventet på dette her. (viser brevet.) Men nu skal den afsted straks på timen. (går ind i sit værelse og kommer tilbage med en pakke papirer.) Se her! Hele fire tætskrevne ark! Og brevet skal lægges ved. En avis, Katrine! Skaf mig noget til omslag. Godt; se så; giv det til – til –; (stamper.) hvad fanden er det nu hun heder? Nå, giv det til pigen da; sig, hun skal straks bringe det ned til byfogden.

(Fru Stockmann går med pakken ud gennem spisestuen.)

    Petra. 

Hvad tror du onkel Peter vil sige, far?


    Doktor Stockmann. 

Hvad skulde han vel sige? Han må da vel sagtens bli’ glad ved, at en så vigtig sandhed kommer for dagen, ved jeg.


    Hovstad. 

Må jeg få lov til at bringe en liden notits om Deres opdagelse i «Folkebudet»?


    38Doktor Stockmann. 

Ja, det skal De rigtig ha’ tak for.


    Hovstad. 

Det er jo ønskeligt, at almenheden får vide besked jo før jo heller.


    Doktor Stockmann. 

Ja visst er det så.


    Fru Stockmann  (kommer tilbage).

Nu gik hun med det.


    Billing. 

De blir, gud døde mig, byens første mand, herr doktor!


    Doktor Stockmann  (går fornøjet omkring).

Å hvad; igrunden har jeg jo ikke gjort andet end min pligt. Jeg har været en heldig skattegraver; det er det hele; men alligevel –


    Billing. 

Hovstad, synes ikke De, at byen burde bringe doktor Stockmann et fanetog?


    Hovstad. 

Det vil jeg ialfald ta’ ordet for.


    Billing. 

Og jeg skal snakke med Aslaksen om det.


    39Doctor Stokkmann.feil for Doktor Stockmann 

Nej, kære venner, lad slig gøgl fare; jeg vil ikke vide af nogen slags tilstelninger. Og hvis badebestyrelsen skulde falde på at bevilge mig gagetillæg, så tar jeg ikke imod det. Katrine, det siger jeg dig, – jeg tar det ikke.


    Fru Stockmann. 

Det gør du ret i, Tomas.


    Petra  (løfter sit glas).

Skål, far!


    Hovstad og Billing. 

Skål, skål, herr doktor.


    Horster  (klinker med doktoren).

Gid De må få bare glæde af dette her.


    Doktor Stockmann. 

Tak, tak, mine kære venner! Jeg er så hjertelig glad –; å, det er dog velsignet at vide med sig selv, at en har gjort sig fortjent af sin fødeby og af sine medborgere. Hurra, Katrine!

(Han griber hende med begge hænder om halsen og snurrer sig rundt med hende. Fru Stockmann skriger og stritter imod. Latter. håndklap og hurraråb for doktoren. Gutterne stikker hodet ind gennem dørene.)

Boken er utgitt av Henrik Ibsens skrifter

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om En folkefiende

Det er dette skuespillet det berømte sitatet «den stærkeste mand i verden, det er han, som står mest alene» er hentet fra. Stykkets hovedperson, legen Tomas Stockmann, oppdager at kurbadet i byen har forurenset vann. Når det etter hvert blir klart at forurensingen vil få store økonomiske konsekvenser for mange i byen, vender alle seg mot ham. Doktor Stockmann mister jobben og familien hans blir mobbet og utstøtt. Han velger likevel å stå på sitt.

En folkefiende ble første gang utgitt i 1882. Stykket fikk en blandet mottakelse blant kritikerne, men oppnådde suksess på teatrene i inn- og utland.

Gå til Henrik Ibsens skrifter for bakgrunnsstoff, kommentarer, varianter, faksimiler m.m.

Se ibsen.net for informasjon om aktuelle oppsetninger.

Les mer..

Om Henrik Ibsen

Henrik Ibsen er den norske forfatteren som har oppnådd størst internasjonal utbredelse. I løpet av sine drøye 60 år som aktiv forfatter skrev han 30 skuespill og drøyt 250 dikt. I tillegg fikk han publisert ca 100 artikler, innlegg og anmeldelser i samtidens aviser.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.