Dagbøker 25/7-31/12 1810

av Christiane Koren

[kolofon]


Logo, NB kilder

© Nasjonalbiblioteket 2015

ISSN: 1894-7662 NB kilder (elektronisk utg.)

ISBN: 978-82-7965-233-5 (digital utgave, bokselskap.no), 978-82-7965-234-2 (epub), 978-82-7965-235-9 (mobi)


Publisert 5/5-15. Forordet, litteraturlisten og nedlastningsfiler oppdatert 2/6-15.


Omslagsfoto:
Skrivergården Hovin. Foto: Frøyset/magasinet Norske Hjem

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbøker 25/7-31/12 1810

Christiane Korens dagbøker fra årene rundt 1814 er blant våre viktigste tidsbilder fra denne perioden. Dagbøkene sirkulerte i vennekretsen, der Christiane Koren ble omtalt som «Moer».

Christiane Korens dagbøker utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Christiane Koren

Christiane Koren var født i Danmark. Hun kom til Norge i 1788, nygift med sorenskriver Johan Koren. Koren døde på Hovind i januar 1815, 51 år gammel.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.