Metope

av Olaf Bull

Det nye rum

19Jeg er nu den mand, som ingen vet, hvor bor!
Ham kan intet hænde, ham kan ingen naa.
Gaar han sine tause, besynderlige turer,
vender han tilbake til det samme stumme rum!
Ingen kan ha rørt ved hans saker og hans bøker –
han maa være glad, om naturens egen vind
bare har rumsteret saavidt i hans papirer,
bare blaast et brevark fra bordet ned paa gulvet,
slik, at det ser ut, som om nogen har gaat ind!

Her kan intet hænde, brev kan ikke komme –
hændelser og haab er mægtig sluttet av!
Skuffelser og minder – her er alting omme,
i en paneleret, tapetseret grav!
Drømmende forgjæves skal mit øie lete,
lete efter sære nornehænders færd,
til tilsidst det spæde spindel paa tapetet
endelig er ældet til erindrings værd!

20Alt, som blikket øiner utenfor min rute,
alleting er inde, men i mørket her,
her, paa haarde gulvet, lever jeg jo ute
utenfor naturens solomsuste trær!
Som de skidne byers folk i orienten
slænger over muren det av dødt, de skyr,
føler jeg mig stundom liggende paa skrænten
som en ækkel bengrind af et selvdødd dyr!

Sært at se en fremmed kvinde staa og lyse
foran vinduskorset i det øde rum,
men med ét ta til, forunderlig at fryse,
snu sig, og besé mig, forskende og stum!
Jeg er fri for tilsvar, ryster hodet bare, –
gransk mig ikke saan, sirene – jeg er glad!
Glad for det især: at slippe for at svare
dette, dine tanker vanskelig kan ta:

Efter store smerter valgte jeg det, kjære,
forat digtets slag skal falde mere tungt!
Magten min var jordtat, men ved her at være,
søkte jeg mig selv et utenjordisk punkt!
21For mens du er vant, at le og vederkvæges
i en elskers arme, salig og tilfreds,
vil en kjæmper sé, om jorden kan bevæges
fra et hjertes avgrund, utenfor dens kreds!

Boken er utgitt av OsloMet

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Metope

Samlingen Metope kom ut i 1927 og inneholder 21 dikt.

Titteldiktet «Metope», kanskje Olaf Bulls mest kjente dikt, er et kjærlighetsdikt som reflekterer over hvordan ingenting i verden varer evig.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1927 på nb.no.

Les mer..

Om Olaf Bull

Olaf Bull har en fremtredende plass i norsk litteraturhistorie. Innenfor norsk og nordisk lyrikk plasserer han seg i overgangen mellom det tradisjonelle og det moderne.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.