Tre skiturfortellinger fra 1884

BIBLIOGRAFI


 • Andersen, Roy. 2000. Henrik Angell – en nordmann på tvers. Oslo
 • Angell, Henrik. 1884. «En Skitur fra Hardanger til Kongsberg». Morgenbladet nr. 69 (10. mars)
 • Angell, Henrik. 1957. «Over Hardangervidda i 1884». Norske skiløpere, bd. 3. Red. Ragnvald Johnsen. Oslo, s. 41–49
 • Asbjørnsen, P. Chr. 1871. Norske Folke-Eventyr. Ny Samling. Christiania
 • Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon. 2005–07. 4. utg. Red. Petter Henriksen. Oslo
 • Billig, Michael. 2010. Banal nationalism [1995]. Los Angeles
 • Bjørbæk, Gustav. 2003. Norsk vær i 110 år. Oslo
 • Bjørnson, Bjørnstjerne. 1858. Arne. Bergen
 • Bjørnson, Bjørnstjerne. 1870. Arnljot Gelline. København
 • Christensen, Olav. 1993. Skiidrett før Sondre. Vinterveien til et nasjonalt selvbilde. Oslo
 • Dahl, Hans Fredrik m.fl. 2010. Norsk presses historie. Bind 4.Norske aviser fra A til Å. Oslo
 • Dahle, H. 1894. Røros Kobberværk. 1644–1894. Trondhjem
 • Danielson, Eva. 2005. «Du gamla du fria». Folkmusik och etnicitet. Folk och musik 2004–2005, årg. 11, s. 57–65
 • Diogenes Laërtios. 1812. Filosofiske historie, eller: navnkundige filosofers levnet, meninger og sindrige Udsagn, i ti bøger. Bd. 1. Overs. Børge Riisbrigh. Kjøbenhavn
 • Drachmann, Holger. 1884. Dybe Strenge. Digte og Sange. København
 • Engelstoft, Laurids. 1808. Tanker om Nationalopdragelsen betragtet som det virksomste Middel til at fremme Almeenaand og Fædrelandskiærlighed. Kiøbenhavn
 • F.H. 1869. «Fra Hol i Hallingdal til Aurland i Sogn og derfra gjennem Runddalen til Voss». Den Norske Turistforenings Aarbog for 1869. Christiania
 • Ferber, Michael. 2007. A dictionary of literary symbols [1999]. 2. utg. Cambridge
 • Hagemann, Gro. 2005. Aschehougs norgeshistorie, bd. 9. Det moderne gjennombrudd 1870–1905. [1996]. Oslo
 • Hauge, Ingard. 1990. «Kommentarer». Johan Sebastian Welhaven. Samlede verker, bd. 1. Oslo
 • Holberg, Ludvig. 1923. «Den politiske kandstøber. Comoedie udi fem acter». Comoedierne, bd. 1. Red. Carl Roos. Kristiania
 • Ibsen, Henrik. 2007. Henrik Ibsens skrifter, bd. 5. Oslo
 • Ibsen, Henrik. 2008. Henrik Ibsens skrifter, bd. 6. Oslo
 • Ibsen, Henrik. 2009. Henrik Ibsens skrifter, bd. 11. Oslo
 • Jørgensen, Jon Gunnar, Anne Jorunn Kydland Lysdahl og Vigdis Ystad. 2002. Historien om «Ja, vi elsker». Oslo
 • «Kong Sverres Saga». 1834. Oldnordiske Sagaer udgivne i Oversættelse af det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab. Bd. 8. Kjøbenhavn
 • Nansen, Frithjof. 1884. «En skitur fra Voss til Kristiania» og «En skitur fra Kristiania til Voss». Aftenposten nr. 76 (29. mars), nr. 78 (1. april), nr. 85 (9. april) og nr. 88 (16. april)
 • Nansen, Fridtjof. 1890. «Skiløbningen, dens historie og udvikling». Paa Ski over Grønland. En skildring af den norske grønlands-ekspedition 1888–89. Kristiania, s. 72–127
 • Nansen, Fridtjof». 2012. «Skitur fra Voss til Kristiania og tilbage» – med Fridtjof Nansens originale skisser. Red. Arnfrid Dommersnæs Mæland. Bergen
 • Nationalencyklopedin. Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd. 1989–1996. Höganäs
 • Nedrelid, Tove. 1992. «Friluftslivet og vår nasjonale selvforståelse». Nytt Norsk Tidsskrift3/1992, s. 281–88
 • Nielsen, Yngvar. 1874a. Norwegen: ein praktisches Handbuch für Reisende. Hamburg
 • Nielsen, Yngvar. 1874b. «To bidrag til reiselivets og veivæsenets historie fra 1628 og 1704». Den Norske Turistforenings Årbog for 1874. Kristiania, s. 77–87
 • Nielsen, Yngvar. 1883. Reisehaandbog over Norge. Tredie omarbeidede og betydelig forøgede udgave. Kristiania
 • Norsk Idrætsblads redaktion. 1881. «Norsk Idrætsblad, ugeblad for alslags sport». Norsk Idrætsblad, no 50 (16. desember)
 • Norsk riksmålsordbok. 1937–57. Utarbeidet av Trygve Knudsen, Alf Sommerfelt og Harald Noreng. Oslo
 • Nerbøvik, Jostein. 1999. Norsk historie 1860–1914. Eit bondesamfunn i oppbrot. Oslo
 • Opstad, Gunvald. 1993. Vinterland. Norske kunstnere skildrer vinteren. Oslo
 • Ordbog over det danske sprog. Historisk ordbog 1700–1950. ordnet.dk/ods
 • Ovid. 1997. «Daedalus og Icarus». Ovids forvandlinger [1989]. Overs. Otto Steen Due. København
 • Sagen, Einar. 1933. Militær ordliste med nynorsk tydning. Oslo
 • Schmelck, Ludvig Henrik Benjamin. 1883. «En Julevisit paa Ski til Jotunfjeldene». Morgenbladet, nr. 55A (25. februar) og nr 62A (4. mars)
 • Schmelck, Ludvig Henrik Benjamin. 1884. «En Skitur gjennem Ronderne». Morgenbladet nr. 109 (21. april)
 • Slagstad, Rune. 2008. (Sporten) En idéhistorisk studie. Oslo
 • Ursin, Johannes. 1956. Bibliografi over Holger Drachmanns forfatterskab. København
 • Vergil. 2007. Vergils aenieide [Overs. Otto Steen Due]. København
 • Vinje, Aasmund Olavsson. 1942. «Fjellstaven min» [1862]. Skrifter i samling, bd. 4. Oslo, s. 226–37
 • Vinje, Aasmund Olavsson. 2010. Ferdaminne frå sumaren 1860 [1861]. Oslo
 • Vogt, Carl Emil. 2011. Fridtjof Nansen. Mannen og verden. Oslo
 • Welhaven, Johan Sebastian. 1990a. Samlede verker, bd. 1. Oslo
 • Welhaven, Johan Sebastian. 1990b. Samlede verker, bd. 2. Oslo
 • Welhaven, Johan Sebastian. 1992. Samlede verker. Prosa. Bd. 4. Oslo
 • Wergeland, Henrik. 1844. Den engelske Lods. Et digt. Christiania
 • Wergeland, Henrik. 1845. Hassel-Nødder, med og uden Kjerne, dog til Tidsfordriv, plukkede af min henvisnede Livs-Busk. Christiania
 • Wolff, Simon Olaus. 1997. ««Spøgeriet i Riarhammeren. En National-Skizze efter et Sagn» [1833]. Norske tekster. Prosa før 1900. Red. Steinar Gimnes og Jorunn Hareide. Oslo
 • Xenofon. 1967. Erindringer om Sokrates. Overs. Henning Mørland. Oslo
 • Aasen, Ivar. 1850. Ordbog over det norske Folkesprog. Kristiania

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Tre skiturfortellinger fra 1884

I 1884 hadde fortellinger om skiturer i høyfjellet nyhetens interesse. Lange skiturer til fjells for fornøyelsens skyld, og mer eller mindre litterære skildringer av slike utflukter, var simpelthen nye fenomener. Før 1884 finner vi kun noen få slike beretninger, mens de utover 1880-tallets siste halvdel og framover dukker opp til stadighet. Tekstene vakte oppmerksomhet, både begeistring og forargelse: Mange leste dem som framstillinger av hasardiøse galmannsverk. Vi snakker tross alt om 1880-tallets ekstremsport. Høyfjellet?! Om vinteren?! Hva har de der å gjøre?!

I denne samlingen har Audun Renolen Aasbø samlet og kommentert fortellinger skrevet av Henrik Angell, Fridtjof Nansen og Ludvig Schmelck vinteren 1884.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.