Vesla

av Anna Munch

IV. billede


Hos Frk. Arnestad. Tidlig formiddag. Skarp martssolskin. Det store vindu i baggrunden har alle ruderne aabne. Udenfor skimtes et par endnu næsten nøgne trær. Alfred Wentzel med sin hat i haanden.


    Frk. Arnestad  støver af.

Det er som jeg siger det, hr. arkitekt. Jeg ved ikke mere, jeg. Jeg er ikke den, som snakker om mine logerende. Men vist er det, at det gaar rart til her, paa det sidste.


    Wentzel. 

Og nu er hun ude. Ved De ikke, naar hun kommer hjem?


    Frk. Arnestad. 

Hun sa ikke noget. Men hun blir aldrig længe ude. Gaar ligesom og stunder og tænker og venter. Fra stuen her og derind peger tilvenstre og tilbage igen. Til langt paa natten. Og slig 97har det været nu – ja lad mig se – siden sidste torsdag. Det er netop en uge siden idag.


    Wentzel. 

Var det den dag, han blev borte. Jeg mener, var det da, han flytted?


    Frk. Arnestad. 

Nei, han flytted ikke den dag, det var to dage før. Flytted? – Jeg ved ikke, om han vil flytte, jeg. Han har ikke sagt noget til mig. Det er vel ikke andet end saan liten udflugt. De fleste af tingene er her endnu. Se, paa væggene, og dér paa bordet…


    Wentzel. 

Undskyld at jeg spør, men det er efter et bud, jeg fik igaar: De hørte ikke, før han flytted eller hvad De nu vil kalde det – at der var noget iveien, paafærde? At de, ja f. ex. talte høit, var lidt uvenner…


    Frk. Arnestad. 

Aldrig det som er, hr. arkitekt. I de dagene, da talte de mest ikke, synes jeg. Det var de dagene efter hun var kommet hjem en aften og maatte lægge sig, og hr. Rein fulgte hende op. Og hr. Rein, han har været her næsten hver dag siden. Det er en vakker en. Nei, uvenner. Kan nogen være uvenner med hende, som har de kære barneøinene og bare ser paa en. Syns jeg synd paa nogen i verden, da er 98det hende. Hadde aldrig trod, at jeg skulde komme til at synes saa synd paa nogen, som kvinde er. For jeg liker nu bedst mændene, jeg.

Ler.

Liker godt hr. Bryde ogsaa. Men en kan jo begribe og skønne, at her er ulver i mosen.


    Wentzel. 

Hvordan var det da den dag, da han kom tilbage. Nu sidste torsdag.


    Frk. Arnestad. 

Hvordan det var? Ved jeg noget, jeg. Kan vel ikke se gennem væggen. Har andet at bestille end at se efter de logerende, jeg.


    Wentzel. 

Men Rein sa, at De stod udenfor døren, da han kom. Bryd Dem ikke om dét, frk. Arnestad. Vi maa vide, hvordan det gik til, ser De. Ellers kan vi ikke hjælpe. Hun selv siger ingenting.


    Frk. Arnestad  begynder at græde og tørre øinene.

Nei, jamen syntes jeg, at hun blev saadan – lidt underlig efter den dagen. Ikke de allersidste dagene, ikke igaar, og ikke imorges, da hun gik ud. Hun var mere som almindelig. Men den eftermiddagen, da kom hr. Rein, netop som han var gaat, og hun laa paa gulvet…


    Wentzel. 

Det fortalte han.


    99Frk. Arnestad. 

Og han blev her længe udover natten. Men det var ligesom hun var borte.


    Wentzel  utaalmodig.

Det fortalte han. Men hvad var der gaat forud? De var jo vidne til det.


    Frk. Arnestad. 

Var jeg vidne til det?


    Wentzel. 

De stod lige ved døren, da Rein kom. De maa ha hørt…


    Frk. Arnestad,  begynder at græde igen.

Hørte jeg ikke? Det arme barnet. Han sa – han sa, at det var feil altsammen, sa han. En feil–ta–gel–se. Og snakket om, hvordan det var kommet, og at de begge hadde været barn dengang. At det ikke var saa rent alvorlig ment. Og der hadde været saa meget ondt. Og mange ting. Det var – det var ligesom en skyder en smaafugl, synes jeg. For med det samme han var i døren og gik sin vei, og hun saa, han gik, da seg hun tilgulvs og blev liggende. Og netop som jeg vilde gaa den anden vei og hjælpe hende, kom hr. Rein.


    Wentzel. 

Og saa?


    100Frk. Arnestad. 

La vi hende paa sofaen her. Med tæpper over. Og jeg laved te, men den kunde hun ikke drikke. Hun bare laa stille. Hun sov ikke, og hun var ikke vaagen heller.


    Wentzel. 

Til om morgenen?


    Frk. Arnestad. 

Ved ikke hvor længe det var. Ikke saa længe. Hr. Rein sa, han hadde lavet te om igen paa apparatet ved 3 om morgenen og git hende. Og vin, noget fin sherry, som jeg hadde ude i skabet, fra min fødselsdag. Da hadde hun grædt saa forfærdelig. I timevis, og intet kunde hun forklare. Og jeg hørte igen ved 7 tiden, at hun raabte: Sven. Og hun vilde ud af døren, og han maatte holde paa hende. Saa sovned hun ind til udpaa formiddagen.


    Wentzel. 

Derefter var det, De mærked, hun var underlig.


    Frk. Arnestad. 

Ja. Jeg syntes det. Naar hun gik alene, saan ved dag og ved nat. Men ikke de aller sidste dagene, ikke igaar og idag. Hun var roligere og mere som almindelig. Naar jeg nu tænker paa det, saa syntes jeg hun sa, at hun skulde i en have… Imorges, hun gik ud. Maa vel snart komme tilbage. –

Hun ser ud af vinduet.

    101Wentzel. 

I en have. Det var besynderligt …

Tænker over.

    Frk. Arnestad. 

Kan De skønne, hvor hr. Bryde er. Flyttet er han ikke. Da hadde han vel sagt noget til mig. Reist er han vist heller ikke…


    Wentzel. 

Bryde er i byen endnu. Jeg ved, hvor han opholder sig og vil tale med ham. Kommer igen senere. Farvel saalænge, frk. Arnestad. Nytter ikke at vente nu. Tiden er kostbar…


    Frk. Arnestad. 

Farvel.

Wentzel gaar hurtig. Hun støver af igen og siger et ord halvhøit iblandt.

Ikke noe paa sit sted. – Liksom her er forstyrret. – Ligner ikke hende. – Hun, som er saa ordentlig…


    Erik Rein  fra indgangsdøren tilhøire.

Godmorgen, frk. Arnestad.


    Frk. Arnestad. 

Godmorgen, hr. Rein.


    Erik Rein. 

Har nogen været her?


    102Frk. Arnestad. 

Ikke en sjæl, hr. Rein. Jeg mener –. Jo, arkitekt Wentzel, han var da her netop nu. Mødte De ham ikke?


    Erik Rein. 

Nei. Han gik kanske den modsatte vei. Det gør ikke noget forresten. Ikke nødvendigt…


    Frk. Arnestad  hen til ham halvhøit.

Hr. Bryde er ikke reist. Arkitekten ved, hvor han er henne.


    Erik Rein. 

Hysch. Ikke nødvendigt. Hun er rolig nu. Hun er her lige efter – i trappen.


    Frk. Arnestad. 

Kære. Hvordan gaar det da?


    Vesla,  fra indgangsdøren. Temmelig bleg, ligesom afmagret, med store rolige øine. Hun er indhyllet i et sort uldent overstykke og holder det om sig som et sjal. Hun har en buket violer i haanden og nikker taus til Frk. Arnestad. Sætter sig hen ved bordet tilvenstre.

    Frk. Arnestad. 

Hr. Wentzel har været her. Hvor har De været saa længe? Han spurte svært efter det. – Er De træt?


    Vesla. 

Ikke saa træt, nu.


    103Erik Rein. 

Jeg blir her lidt, frk. Arnestad.


    Frk. Arnestad. 

Skal gaa jeg. Har saa meget at gøre.

Hun gaar ud.

    Erik Rein  derhen.

Vesla.


    Vesla  hurtig.

Tak for violerne. Jeg glemte vist at takke for dem.


    Erik Rein  ler.

Nei, det gjorde De ikke. De sa: mange tak!

Vesla smiler. Rein hurtig.

Hvordan gaar det?


    Vesla  om lidt rolig.

De ser, det hjælper ikke. Nu har vi prøvet idag og igaar og iforgaars.


    Erik Rein. 

Synes, De var svært kæk, jeg. Som da De kom op til mig iforgaars. Ganske af Dem selv.


    Vesla  ser sig om.

Jeg turde ikke bli her. Disse væggene og dørene. Turde ikke stirre paa dem.

Hun smiler og trækker sjalet tættere om sig.

    104Erik Rein. 

Fryser De?


    Vesla. 

Aa ja…


    Erik Rein. 

Skal vi lukke vinduerne?


    Vesla. 

De maa vist staa aabne. Naar jeg blir alene, lukker jeg dem op igen. For det blir saa indelukket her.


    Erik Rein. 

Men dette martssolskinnet er ikke at stole paa.


    Vesla. 

Nei, det er det ikke. Det er saa lyst. Det skærer i øinene. Men det varmer ikke.

Hun reiser sig og rækker haanden ud til Erik Rein.

De har været saa god, aa, saa snil. Men alligevel maa De gaa…


    Erik Rein. 

Hvorfor? – Var vi ikke enige om, at vi skulde prøve?


    Vesla. 

Hvilket?


    Erik Rein. 

At klare os uden Sven Bryde.


    105Vesla  fjern i tankerne, holder stundom violbuketten op til ansigtet, hun ryster paa hodet. Taler stille, med det haabløses beherskelse.

De saa det. Vi har prøvet det – idag og igaar og iforgaars. Vi var omkring paa de vakre steder, og vi hørte musik, det bare minded. I den deilige haven imorges. Der, hvor det var saa koldt endda solen skinte, og saa øde og fremmed og dødt. Jeg bad Dem være taalmodig. Og De var taalmodig. Hvorfor kom De ikke før? Men da maatte De vel være kommet svært tidlig.

Hun smiler igen.

    Erik Rein  taler ude af stand til at styre sig.

Nei, lad være! Ved De, at Deres smil er spøgelseagtigt, uhyggeligt. Vil De gaa tilgrunde? Som De ser ud nu. De, i Deres fagre vaar. De er ikke stort over 20 aar. De skønner ikke livet. Véd – fatter De ikke, at saa er det for os allesammen. Foranderligt. Det, som var ifjor, for to, tre aar siden, det er ikke altid idag, nu. Kære, søde – barn, veninde, jeg vil frelse Dem. Lad Dem frelse. Trods, gør modstand! Begriber De ikke, at det er det eneste, De kan gøre. Svigter en ven – De har hundrede igen for én. Da var De ikke den, De er. Selv skælver jeg for Dem, for at miste Dem! Jeg har fundet en skat. Aa Gud – hvad taler jeg om. Kunde bli ligedan som De. I det øieblik en elsker, tror en, 106at det vil vare bestandig – livet ud – ak, der er ikke grænse…


    Vesla  søger omkring med vildsomme, bedende øine.

Og hvorfor kan det ikke vare? Hvorfor kan ikke vi være ligesaa trofaste som Gud?


    Erik Rein. 

Gud… Hm. Er De – er De da saa vis paa, at han er trofast?


    Vesla. 

Ja. Men vi skønner ham vel ikke altid, vi. Det er kanske noget – vi skal lære.


    Erik Rein. 

Ta da imod lærdommen. Barn!


    Vesla. 

Maa gaa efter det, som er. Det som kommer. Og nu har jeg det saa forfærdelig ondt igen, at – at jeg maa være alene.


    Erik Rein. 

Og naar De blir alene?


    Vesla  ser sig om.

Blir kanske værre. Jeg ved ikke


    Erik Rein. 

Tror De, at jeg gaar fra Dem, som De er nu, ikke et minut.


    107Vesla. 

Jo. De kunde gøre en ting.


    Erik Rein. 

Hvad for en ting?


    Vesla. 

Find Sven. Hent Sven. Skønner De – jeg maa tale med ham. Jeg véd ingenting, ingenting. Tør ikke, kan ikke –.

Hun holder hænderne for øinene og brister i graad.

    Erik Rein  uvis.

Og naar han kom?… Vilde det bli bedre? Hvad vilde han si til Dem? Tænk over…


    Vesla  hulker.

Jeg vilde tale. Jeg vilde si til ham… Minde ham om meget – meget. Om en aften. At han ikke maa gøre det. Jeg har ikke gjort ham noget ondt! At det kan komme over ham selv. For vi maa svare for vore handlinger, det har jeg lagt mærke til… Erik Rein! lad mig faa tale med ham en, en eneste gang! Han er god. Det kommer ikke fra hans inderste hjerte. Sven! han var min kamerat, min ven, min bror… Han vil forstaa…


    Erik Rein  næsten overvunden.

Da maatte jeg gaa til Wentzel. Han ved, hvor han er.


    108Vesla. 

Ved han, hvor han er? Her i byen? Han er ikke reist. Nei, det vidste jeg.

Hun klarer op.

Han er her. Kanske nær ved.

Trykker hænderne sammen i glæde eller befrielse for en stor smerte.

    Erik Rein. 

Vil De da love mig at forbli ganske rolig her, til jeg kommer tilbage?


    Vesla. 

O ja, ja. Sikkert.

Med naturlig og freidigt udtryk.

Se! jeg er rolig nu. Jeg er glad. De vil finde ham. Det vil De, Erik Rein! og jeg blir Dem taknemlig hele mit liv…


    Erik Rein  tar hendes haand.

Jeg vil prøve at finde Sven og komme tilbage med eller uden ham. Men lov mig, tro ikke for fast paa det, som mulig er – forudbestemt for dere begge at gaa anderledes. Kanske til det gode. Jeg tør ikke si noget. Om et aar er De kanske lykkelig –.


    Vesla  et øieblik med udtryk af en med magt tilbageholdt rædsel.

Hvem kommer saa langt som til aar? Kommer ikke engang gennem dage, som de sidste. 109Det er minutter, sekunder. – Men det vil gaa over. Bare en liden stund endnu. Idag blir det godt.

Hun smiler.

    Erik Rein  slaat, rykker tilbage.

Nu smilte De – anderledes end før. Barn, hvem er De…?

Han holder sig for øinene.

De hadde et udtryk… som De ikke længer tilhørte os.

Tar langsomt hænderne fra.

Jeg gaar ikke fra Dem.


    Vesla. 

De maa. Og kom tilbage.


    Erik Rein. 

Gud bevare Dem! Hjælpe Dem!

Han gaar hurtig.

    Vesla  gaar lidt frem og tilbage. Ordner hist og her.

    Frk. Arnestad  titter ind.

Gik han!

Ind med et bræt.

Jeg kommer med kaffebræt, jeg. Og lidt mad til Dem. For De spiste vist ikke, før De gik ud imorges. De spiser jo næsten ikke om dagen.


    Vesla. 

Tak. Kære frk. Arnestad, det er snilt af Dem. Nei, det er sandt. Jeg har nok ikke spist idag.


    110Frk. Arnestad. 

Det er vel undt. En faar gøre det, en kan, endda det er ikke meget en kan gøre

Hun sætter brættet paa bordet tilvenstre. Staar lidt.

    Vesla  sætter sig, skænker i koppen og begynder at spise. Ler med lidt af sit forrige, lyse udtryk.

Tænk, jeg er ordentlig sulten…


    Frk. Arnestad. 

En ved det ikke, før en begynder. Spis nu bare. Mad maa vi ha, allesammen. Nytter ikke ellers.

Hun gaar ud igen.

    Vesla  blir siddende ved bordet. Om lidt ringer det. Hun reiser sig halvt, lytter.

Erik Rein alt tilbage? Nei…


    Sven Bryde  ind. Han er i ny, elegant vaardres, ser ud til at være i humør og stemning. Velvillig og fornøiet.

Godmorgen! Det er ret. Der sidder hun ved sin kaffe. Fornuftig. Flink pige…


    Vesla. 

Sven!

Læner sig et øieblik tilbage mod stolen, staar op og gaar hen mod ham.

    Sven Bryde  rækker hende haanden.

Hvordan har du det? – Noksaa godt. Ja, ser du. Jeg vidste vel dét. Vi skal komme ud af 111det med hinanden. Du forstod mig nok, sidste torsdag. Netop en uge siden idag… Hvorfor er du saa sort, og bleg? Synes, du er blit mager… Vesla, kære! Du tar dig vel ikke saa nær af det –?


    Vesla  staar stille og ser paa ham.

Hvilket?


    Sven Bryde. 

At vi maa skilles… Jeg mener, at livet skiller os. Det gør det nu med saa mange, kære barn. En meget almindelig ting… Det sa jeg dig jo. Og du skal se. Bare en liden stund, saa gaar det bedre. For os begge to. For det kan du tro, at det har ikke været let for mig heller.


    Vesla. 

Nei…


    Sven Bryde. 

En vokser sig sammen.

Bevæget.

Og aldrig glemmer jeg dig og disse aar. Du Vesla, du Vesla. Du kan tro, jeg skal sørge for dig. Indtil – ja, ialfald saa længe du blir alene. Men hvem ved…?

Ler.

Naa. Ikke sandt? Det var bra, at vi undgik en ubodelig ulykke, som det vilde ha været at binde sig for alvor. Selv om vi engang hadde de barnestreger for.

112Han venter lidt paa svar. Vesla tier fremdeles, som hun er berøvet evnen. Han ser paa hende.

Du siger ikke noget, du. Men vi skal bare gi lidt tid. Saa kommer vi over det. Kan kanske mødes om et aars tid som de bedste venner. Hvad? – Ser du – en maa vænne sig til livet. Det er udvikling, forvandling. Og nu skal du høre. Det er bare en liden tjeneste, jeg vilde bede dig om. Derfor kom jeg egentlig.


    Vesla. 

Hvad er det?


    Sven Bryde 

Jo, ser du. Jeg skal afsted i eftermiddag. Op til fars landsgaard. Der blir jeg sandsynlig – lad mig se – et par maaneder, for det første. Har arbeide nok. Jeg skal planlægge og udføre to villaer. Sidste bestillinger…


    Vesla  fæster sig ved et ord i hans tale og siger, dada] rettet fra: da da (trykkfeil) han et øieblik tier og ser lidt betænkt paa hende.

Vor villa. Den blev aldrig færdig. Vort hus, Sven.


    Sven Bryde  ryster paa hodet, om lidt.

Hm. Som saa meget andet – kære Vesla! Kære barn! Hvor meget bygger vi ikke, hvor tit reiser vi ikke, i fantasien. Bygger luftslotte. 113Det hænder alle saa. Og hør nu, hvad jeg ber dig om…

Vesla anstrenger sig for at høre.

    Sven Bryde. 

Du har saa god rede paa alt og ved, hvor mine ting ligger. Du tar nok og pakker haandkufferten min. Den staar derinde, ved du.

Peger paa rummet tilvenstre.

Det er undertøi, skjorter, strømper, alt det, du finder i skufferne. Og kommoden dér. Papirerne og tingene her paa bordet gaar derhen og disse plancherne her.

Tar dem ned af væggen.

Dem faar jeg brug for. Saa kommer jeg igen om en liden stund og henter dem. Har rent forskrækkelig mange ting at gøre i formiddag, ser du.

Han ser sig om.

Er det mere? Nei, det andet kan være, hvor alt er. Og du maa bli boende eller flytte, ganske som du vil. Penge sender jeg dig ved hver maaneds begyndelse. – Vil du gøre dette for mig, da?

Vesla nikker.

    Sven Bryde. 

Helst nu med det samme. Saa fort du kan. Kommer ind om en timestid igen.

Han nikker og gaar.

    114Vesla  staar. Stryger sig over panden. Pakke. Pakke kufferten. Gøre det straks. Hun gaar ind i siderummet. Det høres, at hun trækker kufferten frem derinde, aabner skuffer o. s. v.

    Frk. Arnestad  ind, lidt opkavet.

Naa? Var’n her? Hvad sa han. Han flytter vel ikke? – har havt saa travlt i køkkenet, jeg. Baltsersen skal ha middagen sin kl. 1 idag.

Ved portiererne tilvenstre.

Er det her, De er?


    Vesla  derinde.

Ja, jeg pakker. Sven skal reise.


    Frk. Arnestad. 

Skal han reise? Han har ikke sagt noget til mig. Det gaar vel ikke an at flytte paa det viset.


    Vesla. 

Han ordner det nok, frk. Arnestad.

Hun steller derinde.

    Frk. Arnestad. 

Ja, det maa han vel gøre. Har De faat travlt, ja… Godt at ha noget at gøre. Arbeide er bra for noget af hvert.

Ved kaffebrættet.

Men De har ikke spist. Ikke halvparten engang…


    115Vesla. 

Tak! kære snille Dem… Jeg skal ikke ha mere.


    Frk. Arnestad. 

Saa tar jeg det med igen, jeg.

Halvhøit, ser sig om, idet hun gaar.

Bare det ikke er… saa rart det gaar til her.

Ud med brættet.

    Vesla  ind, gaar hen til kommoden ved væggen tilhøire, aabner et par skuffer, tar sager ud og bærer dem med sig ind i sideværelset. Kommer tilbage om lidt og gaar hen til bordet tilvenstre. Hun handler ganske automatisk.

Papirerne… Plancherne. Store huser.

Tar dem med ind, pakker, kommer ind igen.

Smaatingene. Bestikket. Han har to. Alt dette.

Samler sammen.

Den!

Hun tar en genstand fra bordet, blir staaende med den i haanden. Ser paa den. Halvsagte.

Dyrehode…

Steller med den.

Mon den gaar?

Hun sænker haanden med revolveren, raaber med ét høit:

Anne, – Anne – du Anne. Kom til Gulle dit!

Og tre gange.

Nei! – nei! – nei!

116Hun tar sagerne fra bordet og gaar ind med altsammen. Man hører fremdeles, at hun rumsterer derinde. Med ét høres et dumpt skud og straks efter et fald, som mod en stolkant.

    Frk. Arnestad,  kommer. Lige efter hende Pigen.

Kors, i Kristi navn. Hvad er dét?


    Pigen. 

Det er vist – derinde. Ikke tør jeg gaa.


    Frk. Arnestad. 

Vi maa gaa ind, skønner du. Ja, saa gaar jeg.

Hun gaar, gir et udraab, høres derinde.

Hjælp mig, Kristine.

Det ringer. Pigen ud og lukker op. Kommer ind igen. Straks efter Erik Rein. Frk. Arnestad imod ham.

    Erik Rein. 

Det er Bryde og Wentzel, de er lige efter mig. Jeg traf dem et stykke herfra…


    Frk. Arnestad. 

Der er hændt en ulykke…


    Erik Rein. 

For sent! Jeg ante det.

Hurtig ind tilvenstre.

    Frk. Arnestad  til pigen, som staar raadvild.

Fly efter doktor, Kristine. Den nærmeste.

Ind tilvenstre. Pigen gaar.
117Sven Bryde og Wentzel gaar gennem værelset og lige ind, efter besked af pigen. Sagte tale, puslen, udraab.

    En stemme: 

Trykket den lige mod hjertet. Der er næsten ikke blod.


    Erik Reins stemme: 

Hun dør, før lægen kommer…

Sven Bryde ind, han holder revolveren i haanden og spænder hanen, ligesom fra sig. Frk. Arnestad lige efter ham, raaber høit. Wentzel og Erik Rein kommer til hjælp og vrister den fra ham. Revolveren falder langt hen paa gulvet. Erik Rein tar den op og kaster den i farten ned i en aaben kommodeskuf. Sven Bryde kaster sig i Wentzels arme og hulker.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Vesla

Anna Munchs skuespill Vesla ble utgitt i 1909.

Stykkets hovedperson er den lettere naive og uskyldige Elisabeth, kalt «Vesla». Hun drømmer om en framtid med Sven, en bokbindersvenn som drømmer om å bli arkitekt eller ingeniør. Når Svens ukjente og rike far dukker opp, ser det ut til at framtiden er sikret, men livet blir likevel ingen dans på roser for Vesla.

Se faksimiler av førsteutgaven (nb.no)

Les mer..

Om Anna Munch

Anna Munch er i dag kanskje mest kjent som romanfigur i Selma Lønning Aarøs roman Hennes løgnaktige ytre fra 2016, som handler om forholdet, eller kanskje rettere sagt ikke-forholdet, mellom Munch og Knut Hamsun. Men Anna Munch var en ganske godt kjent og produktiv forfatter i sin tid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.