Vesla

av Anna Munch

V. billede


Et andet rum hos Frk. Arnestad. De fleste af de gamle ting, arbeidsbordet, den gammeldags komode, plancher, udkast o. s. v. forefindes i noget forandret ordning. To store aabne kufferter, tildels pakkede, og en tom haandkuffert tilhøire. Genstande hist og her, som under forberedelserne til en reise.

Tidlig vaar. Vinduerne aabne. Formiddag. Solskin.

Det ringer.

Om lidt arkitekt Wentzel, Erik Rein og Frk. Arnestad.


    Frk. Arnestad. 

Han gik ud et minut. Det var vist noget, han hadde glemt at købe. Men han bad mig bestille vognen. Den er her straks.


    Wentzel  ser paa kufferterne og andet.

Det er altsaa vist, at han reiser iaften?


    Frk. Arnestad. 

Ja da. Nu har den reisen været bestemt længe. Og De skal jo flytte ind ogsaa, hr. Wentzel. Det er dagen.


    119Wentzel  lidt adspredt.

Ikke iaften. Først imorgen. Idag skriver vi den 29. – den 29. marts.

Til Erik Rein i en tone af ængstelse.

Undres om han husker, at det er netop aarsdagen.


    Erik Rein. 

Nei. Det er det ikke. Det var igaar. Det er den 30te idag.


    Frk. Arnestad. 

Ja, dét er det. Det er fra den dagen, De har leiet, hr. Wentzel. Og ikke ska’n sørge over det heller. Endda saa hjemmevant det var med hr. Bryde. Men som rimeligt er, at han ikke kunde trives. Selv om han fik et andet rum og alle tingene sine, som han er vant til det.

Ud.

    Wentzel  til Erik Rein.

Underligt at mødes igen. De har været i udlandet.


    Erik Rein. 

Et halvt aar, ja


    Wentzel. 

Med statsunderstøttelse. Jeg saa det i aviserne. Nylig kommet hjem?


    Erik Rein. 

For en uge siden. Og igaar mødte jeg Bryde ganske tilfældig. Han foreslog mig at være med 120paa denne lille udflugt. En afskedsfest, sa han, som ungkarl. Det er altsaa saa, at han skal…


    Wentzel. 

Gifte sig, ja. Med frk. Olga Bryde. Det kunde en vide paa forhaand. Det var saa at si forud givet.

Adspredt og tankefuld.

Ja – saa er livet. Mangfoldig sammensat. Der er ikke noget at sige til det.

Efter en taushed.

Og Dem har vi ikke set siden – jeg tror, siden begravelsen.


    Erik Rein. 

Nei. Jeg maatte bort. Det var mig pinligt. Jeg begriber ikke Sven Bryde, eller rettere: jeg trode at forstaa. Begynder at bli filosof og menneskekender, som De.


    Wentzel  smiler velvillig overbærende.

Hvordan?


    Erik Rein. 

Husker De ham den dagen og de nærmest følgende? I nye sorte klær, som sad udmærket. Bleg og interessant. Jeg har aldrig set ham saa smuk. Kvinderne – iagttog ham med levende interesse. Og det syntes egentlig ikke at være ham imod…


    Wentzel. 

Mon?


    121Erik Rein. 

Naa. En skal vogte sig for at bli bitter.


    Wentzel. 

Ja. Og ta menneskene som de er. Der er meget godt ved Sven. Nu f. ex. det, at han er saa – saa –


    Erik Rein  ler.

Underholdende. For en selskabelig natur. En glemmer at kede sig, hvad?


    Wentzel. 

Hm… Jeg er skrækkelig bange for at kede mig. For tomheden hver dag –. Jeg liker mennesker, som ikke er af de tretten paa dusinet.


    Sven Bryde  ind med nogen pakker.

Godmorgen!

Til Erik Rein, ryster hans haand.

Velkommen! Ja, nu skal vi straks køre. Vognen var alt herudenfor. Men jeg sendte den bort paa en halv time. Vi faar vente paa Brager. Han blev opholdt en liden stund, sa han. Jeg mødte ham.


    Wentzel. 

Det skal altsaa bli alvor nu. Du reiser virkelig iaften?


    Sven Bryde. 

Ja, du ser.

122Peger omkring.

Her er forberedelser nok. Dette hadde jeg tænkt at fuldføre, naar vi kom hjem ved aftenstid. Toget nordover gaar kl. lidt over 11, saa det blir endnu tid. Men nu kan jeg ligesaa godt bli ved til Bjørn kommer. Her – er cigarer, mine venner.

Han sætter en kasse paa bordet.

Og de er ikke daarlige. Ta dere en røg saalænge.

De tænder cigarerne. Sven Bryde tænder selv en.

Foræring fra min far. Han holder bare første klasses. Nu tillader I, at jeg lægger ned disse sagerne her.

Han begynder hurtig at pakke ned genstande, tar fra væggene, fra bordet, aabner skuffer etc. Blir ved at tale, mens han pakker.

Du skal jo bo her, Wentzel, efter mig. Ikke saa nøie, om jeg ikke faar alt med. Ta vare paa det. Det dér peger kan bli hængende. Fotografierne? Apropos, har dere set det sidste. Af Olga? Her…

De betragter fotografiet.

Ganske i stilen, ikke sandt? En rank fuldrigger. Dame til fingerspidserne, hvad?


    Wentzel. 

Det er meget godt.


    Sven Bryde. 

Ja. Du har set hende. Men et billede siger ingenting. Det er ikke damen, jeg sætter mest 123pris paa. Hun har sjæl, du, et hjerte af guld, i sin tilbageholdenhed. En sødme… Et lifligt væld af ømhed.

Ler.

Hun elsker min lillefinger. Men bevares, fordringer har hun. Livsens fordringer. Det bør en ogsaa ha. Jeg trænger det saagar. Faar opdrages, jeg. Det har de nok forstaat, mine venner deroppe.

Bevæget.

Ja, Gud har været naadig mod mig. Jeg kommer til en havn. Og lidt glæde har jeg da git dem igen. De længes efter mig nu. Blir en skøn tid, mod vaaren og sommeren. Jeg tør invitere dere alle tre hjem, naar villaen er færdig. Den ligger en kilometer fra fars gaard. Men til vinteren tænker vi at bo i byen.

Han blir ved at lægge sager ned, hurtig og behændig, mens de andre tier og røger. Blir staaende med noget i haanden.

Der er minder ved alting. Naar en skal reise og rydde op ide gamle sager. Se denne… Barnets, Veslas værktøivæske, som hun sydde til mig en formiddagsstund af gamle røde og sorte klædesrester, – det tog bare et kvarter for hende. Hun var nethændt med fingrene sine. Gud velsigne hende… Saa fattige vi var. Ja, det var de onde dage. Hadde jeg kunnet gi hende nogen flere af de gode!

Han stanser arbeidet, sukker og vedblir tænksomt at røge. Gaar frem og tilbage.

124Barnet, ja. Hun kunde endnu været iblandt os. Glad som en fugl. Hun var en god kamerat. Kanske den bedste, jeg har havt og faar. Det var en særevne hos hende. Men hun forstod ikke livet. Gik bort i en vildfarelse. Aah – Jeg ser paa dere, føler, at I tænker paa hende i dette minut, som jeg…


    Erik Rein. 

Jeg tænkte – paa, hvad De talte om vildfarelse. Hvilken var den? Hvad mener De?


    Sven Bryde. 

Jeg mener denne hendes fikse idé. At vi hørte sammen, for livet. Vi to, som var saa forskellige.


    Erik Rein. 

Er De vis paa, at hun ikke hadde ret? De siger, hun var Deres kamerat. Deres veninde som ingen anden.


    Sven Bryde. 

En maa føle en kvinde som sin elskerinde. Ser De… Hun passed mulig til en andens elskerinde. Ikke til mig. Hadde nær sagt, hun var for intelligent for mig.

Ryster paa hodet.

Jeg forstod hende ikke, altid.


    Erik Rein. 

Kanske fordi det at være elskerinde ikke var det høieste for hende. Er De vis paa, at det 125ikke er da, det varer? – Jeg har begyndt at forstaa. Hun har lært mig meget. Men – hvem forstod. Hun var langt borte fra os. Bevæged sig, saa at si, paa et andet plan…


    Sven Bryde. 

Det var ikke Jordens, nei. Menneskelivets, med sine forviklinger og sin forandring. Hun var aldrig med paa alle disse knuder. Hvem tænker det samme naar han er 12 aar, som naar han er 20. Hendes vildfarelse var, at hun ikke kunde følge med.


    Erik Rein. 

Eller mulig Deres, at De ikke kunde følge med. Hun talte engang om Gud. Hun sa, at han var trofast. Igennem forvandlingerne, mente hun vel. I onde og gode dage. At vi skulde være som han…


    Sven Bryde. 

Ja. Hun trode paa Gud. Hun var en barnesjæl. Kom egentlig aldrig over 12 aar.


    Wentzel. 

Der var magt i den barnesjæl. – Trofast? Det er hun endnu, vær vis paa dét. Og Gud er med hende. Vær vis paa dét.


    Sven Bryde. 

Hun drager besynderlig… Man glemmer hende aldrig. Men os kalder livet nu. Handling, 126pligter, glæde. Brudgomsfærd… Det blev nu saa.

Han begynder at lægge ting ned igen. En lirekasse begynder pludselig at spille under de aabne vinduer.

Musik. Sjelden vare herhjemme. Blir snart slut. Jaget bort…


    Wentzel  ser ud af vinduet.

Den er ikke af de aller daarligste. Hvad man kalder en orkestron.


    Erik Rein  ogsaa til vinduet, om lidt.

Wentzel… Se! De er saa nærsynt. Det er – det er jo manden fra den gang.


    Wentzel. 

Hvilken mand?


    Erik Rein. 

Manden fra den aften. Ifjor. Paa restauranten


    Wentzel. 

Det er det ogsaa.


    Sven Bryde  blir opmærksom og gaar ogsaa til vinduet. De staar der et øieblik alle tre. Utaalmodig.

Saa. Nu har han opdaget os. Han hilser. Kommer vist herop.

Gaar hastig fra vinduet hen til kufferterne. Det banker.

    127Manden  i døren.

Undskyld… Entré stod oppe. Hilse paa herrerne en sekund. Kende dem alle tre… Reise? Glücklig reise. Tak. Mange tak. Bare en sekund…

De gir ham alle hver en smaamynt.

    Sven Bryde  siger kort.

Vi har travlt.


    Manden. 

Jeg skal go. Herren skal reise. Glücklig. Farvel. Manke tak!

Han hilser flere gange med luen og svinger den, gaar.

    Sven Bryde. 

Det er en uhyggelig fremtoning. Han gør en helt nervøs.


    Wentzel  ser ned.

Nu blev han da «verbudt» som han sa. Og det af selve frk. Arnestad. Hun er vel oplært.


    Sven Bryde. 

Det er ogsaa en manér. At la entréen staa aaben.

Han gaar mod udgangsdøren.

Naa. Der har vi Bjørn. Kom du ogsaa gennem lukte døre?


    128Bjørn Brager. 

Frk. Arnestad lukked op for mig. Hun holdt paa at skælde ud en mand. Ved ikke, hvem det var.


    Sven Bryde. 

Og vognen? Sa du til?


    Bjørn Brager. 

Den er her straks.


    Sven Bryde  har lukket laaget til paa den ene store kuffert og laaser den

Nu er dét bestilt. Bedst at bli færdig med det andet ogsaa. Det er gjort paa to minutter nu, resten.

Han ser sig om.

    Bjørn Brager. 

Skal vi ha alt dette med os paa fornøielsesturen.

Ler.

Det blir ordentlig drass.


    Sven Bryde. 

Du kunde heller hjælpe mig. Eller ta dig en cigar saalænge.


    Bjørn Brager. 

Tak. Begge dele.

Han tænder en cigar, lægger den fra sig og tar den igen.

Skal hjælpe dig, jeg.

Begynder at rumstere.

    129Sven Bryde  laaser den anden kuffert.

Nu er det bare haandkufferten igen. Min berømte haandkuffert. Den har fulgt mig tro i disse aarene. Paa udenlandsturene og hjemme.

Til Bjørn som roder i kommodeskuffer og andre steder.

Jeg behøver ikke alt det, du hober op der. Tøiet i den nederste skuffe kan bli liggende. Hører du.


    Bjørn Brager  betragter flere genstande.

Her er saa mange rare ting. Gud ved, hvad du har samlet paa i alle disse aarene. Saan er det at være fastboende hos frk. Arnestad. Kommer vel til at ende med at flytte hid, jeg ogsaa.


    Wentzel. 

Du vilde sikkert bli vel modtat. Men blir I ikke snart færdige. Nu har vi vognen. Jeg begynder at længes efter…


    Bjørn Brager. 

Suppen og fisken?


    Sven Bryde. 

Ja, den venter. Deroppe paa høiden. Men den blir ikke kold.


    Wentzel. 

Hvor har jeg nu lagt mine hansker?

Gaar og leder efter dem.

    130Sven Bryde. 

Bjørn, ræk mig bunken der. Den fra den tredie skuf. Altsammen. Saa.


    Bjørn Brager  med en genstand.

Hvad er nu dette? Hvad? Et dyrehode i bronce, eller kobber – og elfenben. En gammel rusten revolver. Det var snurrigt.

Han undersøger og fingrer med den.

Den er jo ubrugelig.


    Sven Bryde  ser op.

Nei. Lad den nu ligge. Hvor fandt du den? Gi mig den hid…


    Wentzel  hastig.

Vil du la være, Brager. Vil du? Skal vi da aldrig bli den forbandede tingest kvit! Det siger jeg dig, Sven. Du tar den med. Jeg vil ikke ha den her.


    Brager  beroligende.

Men den er ganske uskadelig…. Se her. Hanen bevæger sig ikke, eller fjæren glipper. Der er et stykke af skæftet, og løbet er itu, og skruer borte. Se selv paa den…


    Wentzel. 

Jeg vil ikke røre den med min lillefinger…


    131Bjørn Brager. 

Har I set noget saa gammelt og antikveret. Som fra forrige aarhundrede. En kuriositet, ganske sjelden…


    Sven Bryde,  utaalmodig.

Gi den hid, Bjørn! Selv om du ikke var nærværende, skønner du vel…

Han blir staaende og fikle med vaabenet, ligesom troldbunden.

    Bjørn Brager  begriber med ét.

Naa, saa


    Erik Rein  hurtig.

Maa jeg se den?

Han tar den fra Sven med en vis ængstelse. Undersøger og prøver den med løbet vendt ud mod væggen. Fjæren glipper gang paa gang.

    Wentzel  fortvilet og rasende.

Kan I la den være! Mandfolk skal fingre ved alting…. Den ulyksalige fingringen…


    Erik Rein. 

De ser, der er ingen fare. Den gør ingen skade mere.


    Sven Bryde,  ler, tar den tilbage fra Erik Reins haand.

Du er en kærring, Wentzel. Se her… Det 132kan gøres gang paa gang, fjæren virker ikke. Overbevis dig da…

Han gentar flere gange, undersøger og holder den i iveren lige mod ansigtet. Pludselig smelder et skud.
Sven Bryde styrter om. Han gribes i faldet af de andre undtagen Wentzel, som rædselslagen er veget til side.

    Bjørn Brager,  bøier sig ned over legemet, som stivner til, og undersøger i hast. Mumler afbrudt.

Gennem kindet… Op i hjernen…


    Erik Rein. 

Forbi –?

Brager bøier hodet.

    Wentzel  længere tilside, stønner, hænderne for øinene.

Almægtige Gud!

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Vesla

Anna Munchs skuespill Vesla ble utgitt i 1909.

Stykkets hovedperson er den lettere naive og uskyldige Elisabeth, kalt «Vesla». Hun drømmer om en framtid med Sven, en bokbindersvenn som drømmer om å bli arkitekt eller ingeniør. Når Svens ukjente og rike far dukker opp, ser det ut til at framtiden er sikret, men livet blir likevel ingen dans på roser for Vesla.

Se faksimiler av førsteutgaven (nb.no)

Les mer..

Om Anna Munch

Anna Munch er i dag kanskje mest kjent som romanfigur i Selma Lønning Aarøs roman Hennes løgnaktige ytre fra 2016, som handler om forholdet, eller kanskje rettere sagt ikke-forholdet, mellom Munch og Knut Hamsun. Men Anna Munch var en ganske godt kjent og produktiv forfatter i sin tid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.