Kirken

av Nini Roll Anker

FØRSTE AKT


1I en liten by.
Kjøkkenet i prestens hus.
Magdalena, ung pike, vasker op. Cornelia, graahaaret kvinde, tørker av fat og tallerkener. Mandsrøster høres stadig fra siderummet.


    Magdalena 

Nu trætter de vist. Hør paa dem!


    Cornelia 

Sæt tallerknene dér, Magdalena – sæt dem imot hverandre, saa rinner vandet av dem.


    Magdalena 

Jeg er træhendt enda, tante Cornelia. Men jeg skal nok! Hør hvor høit Jon roper!


    Cornelia 

Ja – Jon stakkar …


    Magdalena 

Altid saa roper han saa høit, Jon.


    2Cornelia  (fortænkt)

Det gjør han for at døve den andre røsten sin. Det gjør de, tvilerne, naar de vil overbevise sig selv.


    Magdalena 

Men han vil jo bli professor? Men hvordan kan han bli professor naar han tviler? Men han sier bestandig han vil bli professor.


    Cornelia 

Han kan bli professor i tvil. Det kaldes filosofi, det.


    Magdalena  (lytter; ler)

Saan som de holder paa derinde! En gang trættet guttene og Adam om paktens ark, husker jeg. Jon sa, jødene gjemte krutt i arken, sa han. Det var med krutt Moses gjorde miraklene sine, sa han. Jeg var bare liten pike, men jeg husker det godt.


    Cornelia 

Kanske det. At kruttet var som en slags avgud, alt dengangen …


    Magdalena 

Det er ingen i hele byen som snakker saa meget rart som dere her i prestegaarden, tante 3Cornelia. Men Benedikt er bedst. Synes du ikke Benedikt sier de rareste og nydeligste tingene?


    Cornelia 

Aa jo … Men det er brødrene, som tænker, Omar og Jon … (i uro) Benedikt blir ikke én og tyve før til vaaren.


    Magdalena 

Han kan vel tænke for det! Aa tror du nogen vét alt det han tænker! Benedikt blir … Benedikt blir det vakreste! Ja – jeg er viss paa Benedikt blir (hvisker noget til Cornelia).


    Cornelia  (nikker)

Kanske. Om han faar leve.


    Magdalena 

Han! Han blir ikke saaret! Benedikt er beskyttet, han.

(Et smell. Begge skvætter.)

    Cornelia 

Det var ikke skudd. Det var bare gangdøren. Har du git Benedikt en talisman nu igjen?


    Magdalena  (sagte)

Du beskytter hans aand, tante Cornelia. Guds moder værner hans legem. Ingen krig kan gjøre Benedikt noget.


    4Cornelia 

Far vilde ikke like det – om han visste det. At en av guttene har en amulet. For katoliker er de jo ikke – selv om de ikke tror som ham.


    Magdalena 

Men det er ikke Benedikt, som kjender Guds moder, tante Cornelia! Det er jo bare mig, det! Og saa er vi trygg for ham, ser du.


    Cornelia 

Ja … Ja for Benedikt og Omar er jeg trygg. Men Jon stakkar. Jon … (i uro) Naar han skulde bestemme sig, dengang han var liten – naar Jon skulde vælge; da vilde han altid ha begge tingene. Den vil jeg ha, sa han, og den ogsaa vil jeg ha. Alt dengangen han var barn. Ingen talte saa godt paa fars store møte – for freden, for fred og retfærdighet paa jorden. Du hørte det selv! Klart, saa alle vilde som far og os.


    Magdalena 

Ja, ja, ropte de til ham!


    Cornelia 

Men nu – nu han kom hjem og hadde gjort soldatereden, nu hadde det faat trollmagt over ham igjen: fanen, regimentsmusikken og alt det. Han vilde gaa forrest med dragen kaarde, bent i døden for fædrelandet vilde han 5gaa … Al den gamle seid gjærte i ham. Brødrene maatte snakke med ham, længe, før han blev ædru igjen … (Letter paa gardinet, ser ut av vinduet.) Men at han ikke kommer!


    Magdalena 

Onkel sa, du skulde ikke være urolig for om det drog ut, sa han. Husker du ikke det?


    Cornelia 

Jo –. Men igaar var det fjorten dager siden! Og kirkemøtet sluttet lørdag, det vét vi jo. Saa da skulde han vel …


    Magdalena 

Og de skal jo bare komme overens. Om at de og Gud ikke vil krig. Det kan da ikke ta saan tid. Men togene er saa fulde av soldater. Og alle er saa dumme og forfjamset. Undtagen du og jeg og vi i prestegaarden!


    Cornelia 

Aldrig har jeg ventet slik paa noget, Magdalena! Nei – nei ikke siden jeg gik med Omar! … Det – det er liksom at vite, at enda er det under til, og – og at nu skal det ske – og jeg skal faa være med i det! Det – det er som at staa færdig i kirkedøren, rede til at gaa ut under den blaa himlen, til møtes med alle de andre, som kommer fra sit alter, sit gudshus, 6naar klokkene sætter i at kime! Da skal far faa se guttene sine komme da! Selv Jon, selv Jon har hvælv over tankene sine nu!


    Magdalena 

Tante Cornelia … (skriker) Tante Cornelia! Hører du? (Det blir pludselig tyst i siderummet.) De der inde lytter ogsaa … Nu hører vi dem liksom igaar!


    Cornelia 

Kanonene kommer til at holde op, barn.


    Magdalena 

Aa nu er de nærmere end igaar! Men Gud vil ikke det skal bli krig! Jeg drømte inat – mor kom hjem igjen og sa: Magdalena, sa hun, paa fødselsdagen din skal krigen slutte. Men det er jo imorgen. Det er jo imorgen!


    Cornelia 

Bi nu – bi nu barn til far kommer. Bi til vi faar høre hvad biskopen har sagt – og alle prestene, hele Guds kirke! Aa, guttene venter paa det, de ogsaa!


    Magdalena 

Men … De har jo uniformen paa sig alt? Omar ogsaa. De skal jo gaa.


    7Cornelia  (heftig)

Gaa! Naturligvis maa de gaa! Saa de kan faa slutt paa det! Og komme hjem igjen! Tror du Jons egne kamerater vil slaa ham ihjel, naar de faar se ham? Men det er jo der borte han har studert! Tror du Adams eget parti vil drepe ham? Men det er jo dem derborte som har skapt partiet!


    Magdalena 

Benedikt sa, at Omar… Omar vil ikke gaa i krigen, sier Benedikt. Han gjør det for din skyld, sier Benedikt. For du vil ikke han skal negte.


    Cornelia  (i stort oprør)

Nei – nei, det vil vi ikke! Det vil ikke engang hans far! Da han kom og sa det – da han kom for andre gangen og sa han ikke vilde lystre, at han ikke vilde stille med kompaniet, da ropte jeg paa far. Han snakket til ham; han sa til ham at det vilde bli min død. Min ogsaa. Da bøiet Omar sig. Han kan ikke gjøre som han vil med livet sit! Det er mig som har git ham det!


    Magdalena  (nikker)

Benedikt har fortalt det til mig, tante Cornelia.


    8Cornelia 

Naturligvis maa han gaa. Skulde han la sig skyte som en hund? Men hvis han negter blir han skutt. Stillet mot en mur og skutt. Som en gal hund. Vet du ikke det?


    Magdalena 

Jo. Men. Men det er jo Omar, tante Cornelia! Og da vilde ingen i hele byen glemme ham mer. Og saa vilde kanske ikke de andre gaa heller. Til slut vilde ingen gaa! Og saa blev det ingen krig. For – for de kan jo ikke skyte alle soldater – i hele verden – mot en mur? Men for Omar vilde de reise en statue paa torvet! For det var ham som begyndte at la være her i byen. Det sier Benedikt ogsaa.


    Cornelia 

Ti stille! Ti stille, barn! Han blev jo ikke levende igjen for det, Magdalena! Han vilde jo være død. Ti stille!


    Magdalena 

Ja – han vilde være død… Det tænkte jeg ikke paa.


    Cornelia 

Nei, det tænkte du ikke paa! Men hvad hjælper det om jeg beholder hjemmet – og fædrelandet – og bjergene – og solnedgangen – hvis jeg mister sønnene mine? Men jeg 9mister dem ikke! Ved grænsen træffer de alle de andre – og far, far og alle prestene følger med dem. Husk det! Som en ild vil ordet springe fra hjerte til hjerte der ute – tusener vil række hverandre hændene – millioner vil rope: jeg dræper ikke min bror!


    Magdalena 

Og det tror du, tante Cornelia?


    Cornelia 

Det vet jeg! Det vet vi jo! Se paa Adam – se paa Jonatan – paa alle Omars venner! Henrik, selv Henrik er blit en anden her hos os! De gaar sin egen vei – men alle veier mot det samme.


    Magdalena 

Mot dit maal, tante Cornelia!


    Cornelia 

Mit. Og mors. Og dit, Magdalena! Alle kvinders naar de vaakner! Har vi født dem med smerte, næret dem med legemet vort, vaaket over dem, elsket dem op, set dem bli sterke og sunde … aa, mine velsignede! … for at de skal bli lemlæstet –, bli knust, naar det er fuldgjort? La ingen si det gjælder æren! Æren ej Guds og Gud er kjærlighet.


    10Magdalena 

Men far sier … Far sier soldaten maa dø for sit land. Far sier jeg skal tænke som han. Bruk din forstand, sier han.


    Cornelia 

Det sier alle mænd til os, til kvindene. De paa den andre siden grænsen ogsaa – alle mænd i alle fædreland! Det sier de for at rane vor magt! Bruk dit hjerte, Magdalena – stol paa dit hjerte! Forstanden er liten og blind, barn – den er én idag og en anden imorgen – mægtig til en tid – men en ny tid kommer, og se, forstanden er blit avfældig og farer vild! Men hjertet er det samme fra evighet av! Aa, vent til far kommer –! Nu skal kirkens røst rope sammen med vor – med mødrene, hustruene, barnene! For første gang! Fars lille – katolikenes store, protestantenes – jordens samlede kirke! For første gang! Den malm lar sig ikke døve av kanonene, Magdalena!


    Magdalena  (ind til hende)

Aa hvor jeg elsker dig!


    Jonatan  (ung mand i soldaterklær)

Er Omar hjemme?


    11Cornelia 

Goddag, Jonatan. Ja – de sitter der inde. De har netop spist. Værsego’, Jonatan –.


    Magdalena 

Vet du noget?


    Jonatan 

De sier vi har slaatt dem. Vi har tatt mer end tusen fanger, sier de. De sier soldatene derborte har skutt kongen.


    Cornelia 

Saa har han faatt sin dom. Av landets egne barn.


    Jonatan 

De sier, vi skal marsjere imorgen.

(Gaar ind til de andre mænd.)

    Magdalena 

Imorgen? Nei, det vil ikke Gud!


    Cornelia 

Des før de gaar des før kommer de hjem igjen, barn. Aa, hvor blir det av ham? Nu skulde han være her!


    Ung soldat  (fort ind)

Godkveld, fru Cornelia – morn, Magdalena! Er Benedikt inde?


    12Cornelia 

Benedikt er der inde. Han og brødrene har netop spist. Værsego’ –


    Magdalena 

Er det hændt noget?


    Ung soldat 

De’ sier kongen selv leder troppene. De sier de rykker frem i ilmarsj og at – Og at vore har sprængt broen.


    Magdalena 

Hva’for en bro?


    Ung soldat 

Broen over elven!


    Magdalena 

Vor elv?


    Ung soldat 

Men at de rykker frem like godt. Og at – Og at vore viker.


    Magdalena 

Det er ikke sandt! Vore viker aldrig! Sprængt broen som blev færdig ifjor? Og kostet saa mange penger! Er du blit dum, du?


    13Cornelia 

Tro ikke saant sludder. Tro ikke paa krigen, gut.


    Ung soldat 

Kan jeg la være at tro paa krigen – naar jeg hører den!


    Cornelia 

Tror du paa en løgner for om du hører ham? Vent nu litt… (gaar i stor uro fra vindu til vindu) Det var ingen sak før … nu er det, det gjælder … nu er det det gjælder at tro. Vent nu litt … Snart faar vi et budskap –


    Ung soldat 

Men de sier de har kanoner som dræper folk paa andre siden aasen! Og at de slipper kolerabaciller i brøndene vore … Og at de helder ned gift fra luften … De sier, vi skal marsjere imorgen.

(Magdalena brister i graat.)

    Cornelia 

Barn, barn, bry dere ikke om alle de dumme rygtene! Kongen er død. Der blir ingen krig.


    Ung soldat 

Er kongen død?


    14Cornelia 

Ja han er død. Gaa dit ind faar du høre. Jonatan vét det. Adam og Henrik er ogsaa der inde … (aapner døren til siderummet, stort opstyr der inde). Værsego’ – gaa ind og faa dig et glas vin.

(Ung soldat gaar dit ind.)

    Magdalena 

Gift ned fra luften …? Men da kan de jo dræpe os allesammen. Os ogsaa! Allesammen!


    Cornelia 

Ja. Derfor er det sludder. Det skjønner du vel. Sæt tallerknene op i hyllen, barn.

(Adam, Henrik, Jonatan, ung soldat, Jon, Omar, Benedikt kommer ind – alle unge mænd i soldaterklær. De bærer med sig glas og vinflasker. Røker cigaretter.)

    Omar 

Kan vi faa sitte her ute, mor? Kaminen ryker slik der inde.


    Cornelia 

Ja du kan skjønne det, Omar – værsego’, gutter, værsego’ – sæt dere her (tørker av bordet). Piken gik igaar – saa vi blev alene. Frygt smitter værre end pest.


    15Ung soldat  (roper i gjenmæle)

Men han hadde snakket med flygtningene selv, hører du!


    Adam 

Rømlinger lyver! Hvad skal de ellers gjøre? De er nødt til at fortælle det de ser med ryggen … De er blit vetskræmt som kaniner. Hadde de stanset op litegrand og brukt øinene hadde de faat se en bande, som herjer paa egen haand. En røverbande! Grænseboen er ilter, han. De er røket ihop over gjærdene derborte! En otte dages slaassing er vel ikke krig – folket har ikke faat summet sig enda!


    Benedikt 

Nei vent til folkene faar summet sig!


    Cornelia 

Vent til presten kommer hjem, gutter!

(Samtalen rundt bordet bølger videre.)

    Henrik 

Du rømmer ikke, Magdalena?


    Magdalena 

Jeg? Nei – jeg har stedd mig hos tante Cornelia, jeg.


    Henrik 

Men dine forældre og søskend da?


    16Magdalena 

De er ikke rømt! Far har forretning sydpaa ogsaa – saa er det vel rimelig han flytter kontoret sit dit.


    Henrik 

Men du blev. Er du ikke ræd?


    Magdalena 

Jeg!


    Henrik 

Ikke det grand?


    Magdalena 

Tror du jeg tror det blir nogen krig her i byen? Nei! (kneiser, korser sig pludselig) Og – og jeg er ikke ræd om de kommer heller, for resten! (Glir haanden ind i Benedikts) De er vel mennesker, vel!


    Cornelia 

Tro det bestandig, barn!


    Henrik 

Ja. Menneskene i tross.


    Magdalena 

Det gaar vel an at snakke med dem! Putt – de er da ikke mer end mænd. Her i prestegaarden er det jo bestandig mænder. Jeg har aldrig været ræd dere, jeg!


    17Benedikt 

Ja du kan faa lov at se paa hende én gang til, Henrik.


    Jon  (ved bordet, meget høit)

Nei for jeg er ingen drømmer! Jeg tror, det er krigen. Jeg tror, krigen lever. Men den vil styrte under opspurten, sier jeg! Den vil segne i løpet, den vil bli rammet med lamhet!


    Cornelia 

Det vil den Jon – med Guds hjælp!


    Jon 

Ikke Gud, mor! Gud stanser ikke krigen – han er en stor stridsherre – han er hærskarenes gud, han! Men smaadævlene – smaadævlene, gutter! Latteren, kritikken, likegyldigheten! Og – vil vi dø før vi har hørt proceduren? Vil vi la os hugge ned før vi kjender domsgrundene? Er vi sprellemænd? Vil vi laane os til et sjofelt haandverk for at slippe at krepere? Er livet en slik skat at vi vil gjøre os til kjeltringer for at beholde det?


    Omar 

Livet er kjært …


    Benedikt 

Bravo, Jon!


    18Jon 

Men – men naturligvis, paa den anden side – At faa opleve en tid, gutter, som gjorde frasene til ord igjen, hvad? At kunne si «for Gud og fædreland» uten at bli rød – at kunne stige til helt uten at være professionel, hvad? Og tror dere blodets dionysier staar tilbake for vinens? Er Iliadens og det gamle testamentes skjønhet ringere end kristendommens? Krigsrusen er dithyrambisk likesom vinrusen – blodtørsten, den …


    Cornelia 

Jon!


    Jon 

Nei … Du har ret, mor. For vi tørster jo ikke længer – vi smaker ikke av mordlyst – Ares vil utspy os av sin mund – vi er lunkne! Og – og naar vi ikke har talent for mord – naar vi ikke taaler blod (ler) saa er det jo ikke mer at snakke om, hvad? Vi har valget: at eksistere som mordere eller utslettes som bra folk – og vi vælger det sidste, hvad? Vi gidder ikke bestaa som krigere, la os i Guds navn faa lov at forgaa som mennesker – for vi er jo logikere? Omar! Det er jo dette, vi mener?


    Jonatan 

Vor tids soldat er desuten ikke andet end gladiatoren for en politisk fantasi – og det vét han!


    19Adam 

Men dyrene, de slipper løs paa os, er vore egne private bestier. Le ikke, gutter! Det er kanske vilddyr for om vi aldrig har set dem.


    Benedikt 

Paa dine løvers sundhet, Adam!


    Henrik 

Det er bluff! Det er ikke andet end bluff! Skinmanøvrer! Imorgen faar vi høre om vaabenhvile!


    Magdalena 

Hører du hvad Henrik sier, tante Cornelia?


    Ung soldat 

Hør kanonene!


    Henrik 

De skyter for at trumfe sig til noget – koncessioner, indrømmelser! Nogen fusentaster der borte vil ha grubene vore – Det er bare bluff! La os ikke miste hodet!

(Alle ler.)

    Jonatan 

Nei la os beholde hodet. Det har du ret i, Henrik.


    Henrik 

Beholde hodet kaldt! De tror, de kan komme forbi folkeretten!


    20Adam 

Forbi folkene ja – paa begge sider grænsen!


    Henrik 

Men vil nogen av os eie deres gruber, deres provinser? Jeg er kjøbmand selv – men jeg betakker mig! Det blir ingen krig!


    Cornelia 

Det blir ingen krig.


    Adam 

Nei! For det skal vi demokrater sørge for! Kameratene der borte – jeg kjender dem! De er blit overrumplet. Vent! Imorgen, ja kanske idag faar vi vite folket er vaaknet! Ve regjeringene, ve løgnerne, ve generalene da! Og blir de tvunget til at gaa med, guttene derborte – da gjør de som os, som vore demokrater, som mig: de skyter i luften! Det skal sees paa de faldne! (Latter.) Paa de som ikke falder, mener jeg. Det blir ingen krig.


    Cornelia 

Nei det blir ingen krig.


    Henrik 

Jo saa pinedø vil jeg skyte! Jeg kryper ikke unna! Jeg er ikke ræd!


    Ung soldat 

Jo. Jeg er ræd …


    21Benedikt 

Om en maaned er det høstfesten. Er det nogen som tror vi skal slaass da?


    Magdalena 

Da kunde det jo like gjerne bli krig i julen, da!

(Alle ler.)

    Benedikt  (tømmer indholdet av en rygsæk over bordet, en mængde smaa bøker)

Se arsenalet mit!


    Omar  (tar en av bøkene)

Vers?


    Magdalena 

Vers! Benedikt! Har du latt dem trykke? Aa, det har du ikke fortalt til mig!


    Benedikt 

Nei – nei det er ikke mine! Det er bare det første, som er mit. Det er alle de andres – de store, vore egnes og (ler) «fiendens». Jeg har samlet dem. Det vil de ikke staa for!


    Jon 

Er det hele verdens krigssanger – vore og de andres?


    Benedikt 

Det er kjærlighetssange.


    22Cornelia 

Gutten min!


    Ung soldat 

Og dem vil du stanse krigen med?


    Benedikt 

Jeg tror – jeg tror at naar vi allesammen pludselig husker – at vi elsker paa samme vis – og – og at vi bestandig har sunget hverandres sange om kjærlighet – da kan vi ikke. Da blir det ingen krig!

(De andre ler.)

    Cornelia 

Da blir det ingen krig.


    Omar 

Le ikke av ham! (Det blir stilt.) Benedikt har ret! Det er bare én ting, som kan stanse krigen … Ikke kjøbmændene dine, Henrik. Ikke demokratene, Adam. Ikke din logik heller, Jon. Det – det er bare én magt som kan stanse krigen …. (snur sig pludselig imot Cornelia) Kjærligheten –. Vi – vi maa ikke længer blyges for at si det. Vi – vi maa kjendes ved den … Kjærligheten til næsten; for den fins! Kjærligheten til det gode – for den er til! Kjærligheten til os selv, kamerater – til alt vi har drømt – og skapt med tanke, med kraft, med overskuddet! Vor gud – hver mands egen gud. Han lever. Vi er ikke kjærlige av frygt! Vi vil 23være gode av aglelse for os selv! Vi er ikke dydige av pligt vi som nu kommer – vi er dydige av trang til dyd. Vi er erobrere av et nyt hovmod: Ydmyghetens! Kristi hovmod da han sa: Tilgi dem, ti de vide ikke hvad de gjør. At elske menneskene – det er det sværeste, det er mands gjerning, det kræver den høieste styrke: seierherrens! Og jorden venter paa os … Naar far … naar min far … naar min far presten kommer hjem …


    Cornelia 

Aa hvor er han –


    Omar 

… da skal en stor gjerning fuldbyrdes (i sterk bevægelse). Ja, jeg tror at det fuldkomne nærmer sig – jeg tror vi skal se ansigt til ansigt! Én stor kjærlighet skal samle os under sit merke, vor kraft skal vokse i skog med tusen viljer fra Guds samlede kirke i alle land!


    Jonatan 

I alle land –?


    Adam 

De andres prester? De ogsaa?


    Cornelia 

Alle er varslet! Og har vi ikke Guds ord?


    24Ung soldat 

Da var vi frelst! Da døde krigen!


    Jon  (roper)

En samlet kirke … ja, det har jeg aldrig negtet, Omar! For miraklet bøier jeg mig! Staar de op alle som kalder sig Guds barn, Guds mænd og tjenere paa jord og forkynder Kristus med én mund. – Jeg bøier mig!


    Adam  (tar sig til hjertet)

Jeg kjender noget, her inde – alt nu!


    Henrik 

Det vil ingen staa for! Men det sker ikke!


    Jonatan 

Det ske! Kirken er den eneste som kan stanse krigen, kamerater – den mægtigste organisation, den sidste almagt, vi har! Jeg har altid visst det!


    Magdalena 

Der er han!


    Presten  (i døren)

Guds fred og god kveld!


    Cornelia 

Aa Gud være lovet! Godkveld –! Godkveld kjære! (kysser ham).


    25Omar, Jon 

Velkommen, far!


    Benedikt  (ind til ham)

Kjære far!


    Cornelia 

Er du træt – aa du er træt – sæt dig kjære –! Ta fars kappe!


    Presten  (gir sønnene hat, kappe og stok)

Ja nu er jeg i sandhet træt.

(Liten stilhed. Han sætter sig.)

    Magdalena 

Drik litt vin, Onkel (skjænker for ham).


    Cornelia 

Du blev længe … Aa, vi har stundet –.


    Presten 

Ja –. Og dog var der endnu elve talere indtegnet, da biskopen hævet møtet. De kom aldrig til orde. Jeg var én av dem. (Drar op en bunke fuldskrevne ark av lommen.) Jeg har notert ned mine argumenter. Jeg har gjort rede for mit standpunkt – det gamle og – og det ændrede. Mit indlæg skal trykkes i kirkebladet – jeg tror jeg tør si det er værdifulde og vægtige ting 26iblandt. Men vi tik telegram fra regjeringen. Hvad er det?


    Benedikt 

Det er kanonene


    Jon 

Det er kanonene ved grænsen.


    Cornelia 

Det er bare kanonene.


    Omar 

Far! Er det besluttet?


    Presten 

Ja. Nu er det besluttet.

(Støi og rop utefra øker stadig under det følgende.)

    Benedikt 

Holdt det haardt, far?


    Presten 

Om konklusionen var der enstemmighet. De nye kjendsgjerninger skapte den! Men adskillig dissens om fremgangsmaaten var der. Og jeg tror, uten at rose mig selv, at mit votum vilde hat betydning for –


    Omar 

Hvad gjør prestene, far?


    Presten 

Kirken gjør sin pligt, Omar.


    27Cornelia  (løfter hændene)

Aa, Gud være evig lovet!


    Presten 

Kirken velsigner ham, som gaar mot ugudelige. Ti vor fiende er Kristi fiende!

(Voldsom bevægelse.)

    Jonatan 

Kirken velsigner krigen?


    Benedikt 

Vor fiende …?


    Magdalena 

Det var det, far sa!


    Jon  (ler høit)

Hærskarenes gud!


    Presten 

Vær stille! Vi angripes ikke av mennesker. Der kom en bror, en prest fra grænsen – med bajonettene hadde de jaget ham fra et dødsleie! Der kom bud fra fromme søstre … Vi anfaldes av djævle! Vore brønde forgiftes! Barn blir stukket ned! Vore kvinder … Jeg har hørt forfærdelige ting!


    Ung soldat 

Der hører dere! De forgifter vandet!


    Adam 

28Barn …?


    Omar 

Kirken vil ikke hjælpe os?


    Presten 

Kirken staar hos hver den, som strider Guds hellige strid, Omar! La mig hvile – la mig faa puste, ut! Og jeg skal tale med dere, gutter. Hvad jeg har hørt skal dere høre! Men jeg er meget træt! Omar – Jon – Benedikt! Og du, Cornelia! Vor herre Jesus, var han endnu hos os, han vilde gaa forrest i den hær vi sender mot landets fiende! Hustru, jeg vet det for visst! Ti dette blir ingen vanlig krig – dette blir det store korstog – de retfærdiges kamp mot satan – Guds ridderes strid for hans kirke! Seirer vore fiender – da seirer magtbrynden, barbariet, antikrist! Vor jord vil lægges øde, vort sprog skal visne, vore sønner og døtre skal trælle i fremmed land! Men seirer vi – og vi vil seire! Herren er med os, himlen velsigner vore vaaben – og jorden skal se en ny dag: krig skal ikke være mer, begjær skal ikke være og ikke magtsyke! Retfærdighetens klare sol skal skinne over en ny jord! Dette – dette er det, dere gaar til kamp for, gutter! Og bak dere staar kirken, regjeringen, det samlede folk!


    Benedikt 

Du har forlatt os!


    29Omar 

Far!


    Jon 

Nei – la os høre paa ham! La os høre paa far – kanske far har ret!


    Presten 

Uten blod kjøptes ingen aandens seier, gutter! Og – – Mener I jeg er kommet for at gi fred paa jorden? Nei, siger jeg eder, men tvedragt. Saa taler Frelseren. Han selv.


    Cornelia 

Hør ikke paa ham! Han forvansker Guds ord! Tal ikke til dem! Du har ingen ret til at tale til dem mer!


    Presten 

Hustru!


    Cornelia 

Du som foldet hændene dine hver kveld og bar dem med dig i bøn til kjærlighetens ophav! Du som samlet dem om knæet dit da de var smaa og lærte dem at elske sine fiender! Du som har sagt som din mester: Gjør dem godt som hade eder – velsigner dem som forbander eder – ber for dem som gjør eder skade!


    Presten 

Cornelia!


    30Cornelia 

Du som lærte dem sandheten, og sandheten frigjorde dem! Du kommer og vil lægge dem i lænker!


    Presten 

Cornelia – du vet ikke hvad du sier! Det gjælder fedrelandets frelse – det gjælder …


    Cornelia 

Nei nei! Ikke landets – dine sønners, alle hjertenes frelse gjælder det nu! Staa fast, gutter! Vær stærke, vær stærke nu! Gud er den samme for os, for dem der borte, for alle sine barn! Gud vil det gode – Gud vil ikke blod og skjændsel! La ingen … ingen kirke reise sig mellem dere og ham! Aa vi har sat vor lit til mennesker – jeg ser det nu! Nu ser jeg vor vildelse, vor daarskap! Vi trodde vi skulde redde os i ly av ham (peker paa presten) – vi glemte, at kirken er her, her inde i brystet vort! Det er os, som er Guds tempel – hvert menneske er utvalgt til hans tempel paa jord! – Omar! Benedikt! Jon! Mine velsignede! Glem det aldrig!


    Omar  (i voldsom bevægelse)

Det er for sent! Jeg bøiet mig, jeg gik unna! Jeg vaaget mig ikke ut alene! Og nu sviker han os!


    Cornelia 

Omar!


    31Omar 

Du skulde ikke hindret mig! Uten blod ingen seier – far har ret! Jeg sparte mit – nu kjøper han sin seier med det! Men du, som skjænket mig livet …


    Cornelia 

Si det ikke! Det kræver ingen av en mor!


    Omar 

Mit liv er dit, sa du! Men har nogen større kjærlighet end denne at han sætter sit liv til? Du svek – du svek kjærligheten – likesom han!

(Cornelia dækker sit ansigt.)

    Liten gut  (styrter ind)

De kommer!

(Trommehvirvler høres fra gaten.)

    Adam 

Alarm!


    Jon, Benedikt, Jonatan, Henrik  (samtidig)

Hvem kommer? Hvad er det? Hvor? Hvad er det du sier?


    Liten gut 

Rytterne … De er over elven … De er her!


    32Ung soldat  (ved vinduet)

Folk springer … folk springer som gale!


    Henrik 

De skyter! Det er skudd! (prøver gjemme sig).


    Ung soldat 

Gud bevare fedrelandet!

(Alle søker sine vaaben, spænder paa sig bandolér og gjør sig færdig.)

    Presten 

Cornelia! Cornelia – Magdalena! Kom med mig! Jeg maa gaa til kirken – følg mig til kirken! I Guds hus møter vi dem!


    Cornelia 

Til kirken? Nu?


    Magdalena  (klynger sig til Benedikt).

Jeg gaar ikke fra Benedikt!


    Presten 

Gutten fortæller … Men kirken vil de skaane! For Guds hus har de ærbødighet. Jeg vil samle kvindene i kirken – kvindene – og barnene – og de gamle …


    Cornelia 

Omar!


    33Omar  (som har talt med gutten)

Ja mor. Det er alarmsignalet. Vi maa lystre – nu.


    Presten 

Hører du hvad jeg sier, hustru? Ta med dig Magdalena og kom!


    Cornelia 

Slip mig! Hvad skal vi i kirken? Søke skalkeskjul? Tror du jeg er en stakkar?


    Presten 

Du vil ikke? Skal jeg gaa alene? Saa gaar jeg alene –. De hellige kar maa reddes – – Farvel gutter – sønnene mine! Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig naadig! Herren løfte sit aasyn paa dig og give dig fred!

(Mændene blir stille og bøier hodet under velsignelsen. Omar staar rak og ser paa sin far).

Ogsaa dig velsigne han, Omar!


    Omar 

Ja far. Min gud er med mig.


    Presten 

Vi møtes der ute, gutter!

(Han tar den lille gutten med sig og skynder sig ut.)

    Omar 

Benedikt, du maa gjøre dig færdig!


    34Jonatan  (kysser Cornelia’s haand).

Her i prestegaarden har jeg hat mine lykkeligste timer!


    Cornelia 

Farvel, Jonatan! Bevar dit hjerte!

Jonatan, Henrik, Adam, Ung soldat styrter ut.

    Adam  (snur, kommer tilbake)

Farvel, fru Cornelia! Tak – tak for alt vakkert du lærte mig!


    Cornelia 

Aa Adam – farvel! Sky det onde!


    Jon  (foran Cornelia, knæler)

Velsign mig, mor!


    Cornelia 

Gutten min – du stakkars gutten min


    Jon 

Si noget – si noget jeg kan mindes hele tiden!


    Cornelia 

Gud bor i dig.


    Jon 

Saa længe jeg er sammen med dig, mor!


    35Cornelia 

Jeg er hos dig bestandig!

(Jon springer ut.)

    Omar 

Benedikt, du maa gjøre dig færdig. – Farvel, mor!


    Cornelia  (vakler)

Omar – min … min …


    Omar 

Mor! Nu kommer stormen og bryter os ned! ingen kan høre røsten vor mer! (styrter ut).


    Cornelia  (efter ham)

Omar – se paa mig, Omar!

(Lyd av skudd og skrik fra gaten tar til.)

    Benedikt 

Si det, Magdalena! Si det en gang til!


    Magdalena  (i graat)

Jeg elsker dig, elskede –


    Benedikt 

Kys billedet mit hver morgen!


    Magdalena 

Ja, elskede –


    36Benedikt 

Hver kveld! Hver nat! La det ligge mellem brystene dine!


    Magdalena 

Jeg vil be for dig hver time!


    Benedikt 

Ja bed! Si navnet mit – nævn navnet mit for den hellige jomfru, hver time! – Hvad vil du si til hende, Magdalena? Si det! Si det nu!


    Magdalena 

Kjære Guds moder, bevar min elskede …


    Benedikt 

Benedikt, min elskede –


    Magdalena 

Benedikt, min evig elskede!


    Benedikt 

Magdalena, Magdalena! Jeg elsker dig!


    Magdalena 

Har du amuletten, Benedikt?


    Benedikt 

Jeg har den her –


    Magdalena  (kysser ham paa brystet)

Hjertet dit … jeg hører hjertet dit … Det slaar saa høit.


    37Benedikt 

Det slaar høit om dig.


    Cornelia  (ind)

Benedikt, de venter paa dig! Troppene samler sig paa torvet –. Si farvel til hende! Følg Omar og Jon!


    Benedikt 

Hjælp mig, mor!


    Cornelia 

Trænger du hjælp? Er du ikke en fører? Alle dine digtere …?


    Benedikt  (prøver rette sig op)

Beskyt hende, mor! La hende aldrig komme fra dig! Vær hos hende til jeg henter hende!


    Cornelia 

Ja, gutten min! – Magdalena – barn, si farvel til ham …


    Magdalena 

Farvel! Aa – gaa ikke … Farvel …


    Benedikt  (rækker Cornelia haanden)

Snak om mig til hende! Hver dag, mor! Si …

(Et flerfoldig skrik utefra)

    38Jon  (river op døren)

Benedikt! Raadhuset brænder!

(Benedikt springer ut med ham. Et svakt, siden stærkere ildskjær i værelset. Magdalena længe paa knæ, sunket sammen i graat.)

    Cornelia  (ved vinduet)

De farer nedover gaten … Nu blusser det op … Der rider borgermesteren … (banker paa vinduet). Marie! Marie! Hun hører ikke, hun … (blir taus med ett).


    Magdalena  (reiser hodet)

Hvad er det du ser?


    Cornelia 

Ingenting … Nogen andre ryttere … Ingenting, barn.

(Drar gardinet for vinduet.)
(En mand styrter ind – ser sig forvildet omkring –, farer ut igjen. Døren blir staaende aapen efter ham.)

    Magdalena  (stirrer paa gulvet, skriker)

Blod!


    Cornelia 

Ja. Det er blod.


    Magdalena 

Kom! Kom! Vi maa gjemme os! Vi maa flygte!


    39Cornelia 

Nei, vi maa bli! Der ute dør de.

(Laaser døren.)

    Magdalena 

Benedikt! Jeg vil til Benedikt!


    Cornelia  (tørker op blodet av gulvet)

Vi maa være rolig … Det er nu vi maa prøve at være rolig, barn. Nu er det vi ikke maa glemme.


    Rytternes røst 

Luk op! (slag paa døren). Luk op for dævelen!


    Cornelia 

Det er …? Det er dem! Magdalena – gaa ind i stuen! Gaa straks! Laas døren efter dig! Hører du! Straks!!

(Magdalena gaar ind i siderummet. Cornelia ordner sin dragt, sit haar. Stiller sig bakom bordet. Døren blir sprængt. To ryttere tumler ind. Barrikaderer døren.)

    1ste rytter 

Er det nogen her … (peker revolveren mot Cornelia). Op med hændene! Hændene op, for satan!


    2den rytter 

Det er jo bare et gammelt kvindfolk –. Har du mænd i huset, gamla? Er manden hjemme?


    Cornelia 

Nei.


    401ste rytter 

Sønnene dine?


    Cornelia 

Nei.


    2den rytter 

Lyv ikke!


    Cornelia 

Dette er prestens hus.


    2den rytter 

Da har vorherre været med os, gut!


    1ste rytter  (kaster sig paa gulvet)

Det var den hardeste! Og saa søkkvaat, atpaa!


    2den rytter 

Har du mat, kjærring? Frem med maten! Og vin! (ser flaskene paa bordet). A! (sætter flasken for munden, drikker). Kongens skaal! (fylder et glas, bøier sig over kameraten). Her, gut! (ler pludselig). Og slik som han pep, den tjukke!


    1ste rytter  (drikker)

Guds død! Guds død! Det gjorde godt!

(2den rytter fylder glasset for ham paa nytt.)
(Magdalena aapner døren. 1ste rytter springer op, begge ryttere færdig med revolverne.)

    412den rytter 

En pike …


    1ste rytter 

En vakker jente! Hvem gjemmer du bak døren, lillemor?


    Cornelia 

Magdalena, luk døren! Nei! Hun er alene der inde! Gaa ind igjen, Magdalena!


    2den rytter 

Det skal jeg greie, frue!

(Springer ind paa Magdalena, støter hende tilbake over dørstokken, lukker døren efter sig, skyver slaa for indefra.)

    Cornelia  (fjettret)

Nei …


    1ste rytter  (ler)

Han er ikke sen i vendingen, han! Men han dat ikke i elven, han!


    Cornelia  (kaster sig imot døren)

Luk op! Luk op! Det er min søns! Hun er min søns …


    1ste rytter  (ler)

Din «søn» har skutt hesten under ham. Under mig ogsaa! Vi er arbeidsløse nu! Til de andre tar os igjen! (kaster Cornelia fra døren). Saa! 42Saa! Gi taal! Hold dig til mig, jenta mi! I en uke har vi lært dem at kjende, «sønnene» dine! De skyter paa os fra husene – saa tar vi det vi finder i husene! Saa tar vi vor ret! Og saa er vi skuls!


    Cornelia 

Hjælp hende! Hjælp mig! For Guds skyld! For din mors!


    1ste rytter 

Hold mund. Nævn ikke mor – du – du kjøtertik!

(Magdalenas skrik høres.)

    Cornelia 

Hjælp hende er du et menneske! Hun er en ung pike! Hun er en liten uskyldig pike!


    1ste rytter 

Det er hun knapt længer!

(Cornelia til vinduet. 1ste rytter kaster hende overende. De kjæmper.)

    Cornelia 

Omar! Omar! Jon!


    1ste rytter 

Saa – vil du gi dig, din fandens mær!

(løfter revolveren, sænker den igjen)

Det er en fødselsdag, idag … En liten jentunge har fødselsdag … Jeg forærer hende det stakkars livet dit, bedstemor. Noget andet faar hun ikke av far iaar. 43Staa op og skaf mig mat! (gir hende et spark). Reis dig hører du!


    Cornelia  (reiser sig langsomt)

Hvem er én som du?


    1ste rytter 

Hvem jeg er det ser du vel? Det samme som han der inde! Soldater – som gjør vor pligt! Vi – vi er krigen vi, gamla! (lytter). Nu kommer fotfolket! (til vinduet) Fan! Det er de andres! Hvor er lua mi?

(Det bryter mot døren.)

    Mange røster 

To er her – Jeg saa to stykker – To ryttere sprang ind her –


    1ste rytter  (slaar mot døren til siderummet)

De er efter os! Hallo, rapp dig gut! Hvor kan vi komme os ut?


    Cornelia 

Døren ut er der!


    1ste rytter 

Du lyver! Det findes en anden ogsaa!


    Cornelia 

Det er den eneste!


    442den rytter  (uten lue, spænder paa sig patronbeltet)

Fan! Vi springer gjennem vinduet!


    1ste rytter 

Nei – gaten er fuld av dem! Vi slaar os ut – vi slaar os gjennem – rytterne kommer bakom haven!

(Døren brytes op, civile og soldater utenfra, rytterne springer imot dem, skyter – det kjæmpes derute – længer og længer væk.)

    Cornelia  (sagte)

Magdalena! (litt høiere) Magdalena!


    1ste rytter  (kommer ind, med blodig ansigt – han tar for sig med hændene, siger ned)

Hjælp mig … Hjælp mig litt … (gutagtig) Nu slutter vi! Nu skal vi hjem og spise … Nei – nei … Jeg vil ikke! Aa faar jeg slippe! Mor! Det var ikke mig!

(Cornelia drar væk gardinet – ser ut – skynder sig mot utgangsdøren snur sig – ser paa den døende rytter.)

    1ste rytter  (ømt og sagte)

Er det dig, mor …? Tænd lampen …? Tænd lampen saa vi kan se hverandre. Nei – rør ikke ryggen min! Mor … Mor …

(Cornelia folder hændene. Bort til ham. Knæler, lægger haanden paa panden hans.)

    451ste rytter 

Si det engang til – Velsign mig en gang til før vi rider … mor. For Gud og kongen!


    Henrik  (halter ind, jamrer sig høit –)

Jeg er skutt – De har skutt mig i foten …

(stanser i skræk, vil snu).

    Cornelia 

Vær ikke ræd. Han ligger her og dør.


    Henrik 

Men ser du ikke …? Men det er en av dem! Det er en rytter! (løfter bøssen, vil slaa med kolben).


    Cornelia  (verger den døde med sit legeme)

Det er bare en søn nu. Og han er alt dræpt.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Kirken

Nini Roll Ankers skuespill Kirken ble utgitt i 1921. I stykket tematiserer Anker krig og konsekvenser av krig. Men stykket kan også leses som religionskritikk.

Skuespillet ble en teatersuksess og fikk gode kritikker i samtiden.

Se faksimiler av førsteutgaven (nb.no)

Les mer..

Om Nini Roll Anker

Nini Roll Anker var en produktiv forfatter. Allerede i 1898 ga hun ut romanen I blinde (under psevdonymet Jo Nein), men den egentlige debuten kom først i 1906 med novellesamlingen Lil-Anna og andre. I løpet av de neste tiårene skrev hun hele 18 romaner (noen av dem under psevdonymet Kåre P.), tre novellesamlinger, fire skuespill og en erindringsbok (Min venn Sigrid Undset, utgitt posthumt i 1946).

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.