Kirken

av Nini Roll Anker

ANDEN AKT


46Et rum halvt i ruiner.
Magdalena kommer ind av en liten dør fra venstre. Bærer matrester, drar ut skuffen ii] rettet fra: i i (trykkfeil) en dragkiste, sætter dem ned. Dytter fillene bedre fast i ruteaapningen. Plukker op bøss fra gulvet. Rører sig fraværende og likesæl. Barneskrik høres. Hun blir staaende urørlig.


    Cornelia  (med gulvkost og brett)

Har du fôret dyrene?


    Magdalena 

Hører du ikke?


    Cornelia 

Vi maa la ham skrike litt, nu. Jeg kan ikke ta ham op hver gang han skriker. Da faar vi aldrig ro. Eller –. Gaa og ta ham op selv, barn! For – du har da hjerte for ham – likevel – Magdalena? Du vil ikke, han skal skrike


    47Magdalena  (holder sig for ørene)

Jeg orker ikke høre det. – Jeg vænner mig aldrig til det. – Det har ikke noget med hjertet mit, det! Gid han var død – gid han laa og var død! Gid du ikke hadde tat ham fra mig den natten!


    Cornelia 

Jeg synes …? Kommer det ikke nogen der ute? Kanske det er dem!


    Magdalena 

Det er ingen. Det er ingen ting. Du har trodd det var dem – hver dag – i et aar snart …


    Cornelia 

Men en dag kommer de. Denne veien kommer de. Det sier alle.


    Magdalena 

Det sa du da vi bodde i stalden ogsaa. Og da vi sat ved storveien i to døgn. Aa jeg er saa træt.


    Cornelia 

Omar kom.


    Magdalena 

Ja Omar kom … Og Jon har været hjemme … Men Benedikt kom ikke! Benedikt kommer 48aldrig! Ti maaneder, ti maaneder og han kommer ikke! Jeg skal ikke røre ham! Jeg skal bare – bare se paa ham … bare se øinene hans … og hændene … og den lille flekken paa kindet … Saa kan de – Saa kan det være – Foran toget – det er det bedste … Foran det store toget … Naar jeg har set Benedikt.


    Cornelia 

Hysj, hysj barn! Du lovte du skulde være rolig her ute, husker du ikke det, Magdalena? Det kan komme like mange idag som søndag. Tænk paa alt det vi hadde at gjøre søndag –. Vi maa –


    Magdalena 

Rolig! Rolig …! Jeg som brænder i helvetes ild!

(tar sig over brystet, jamrer sig.)

    Cornelia 

Gaa ind og gi det til barnet dit.


    Magdalena 

Hold op, hold op med at si det! Aldrig aldrig skal han ha en draape av mig! Slutt med at gi ham av kuene, du – saa dør han, saa dør han liksom sin far! Aa han pines han, pines, pines! Brænder i svovelpølen – evig, evig! Det er det eneste som døver, naar jeg tænker paa at han krymper sig og vaander sig og faar ikke fred!


    49Cornelia 

Og du vil møte Benedikt?


    Magdalena 

Nei jeg vil ikke møte ham! Hvordan kan jeg møte en engel fra Gud? Jeg vil – jeg vil kjende ham skinne paa mig – en liten stund – en liten stund … (tar op et halmstraa fra gulvet) Har du set ham du? Du har kanske set ham du? (kysser straaet). Kanske du har ligget under kindet hans? (lægger straaet mot kindet sit).


    Cornelia 

Har du git dyrene, Magdalena?


    Magdalena 

Nei nu gaar jeg – du ser jo jeg gaar (gaar ut til høire).


    Cornelia  (ser efter hende – gjemmer et sekund ansigtet i hændene. Begynder at koste gulvet. Lytter paa barneskriket)

Armingen … lille ungen vor … (gaar ind til barnet).

(Jonatan, to soldater, som fører med sig to bundne soldater kommer ind fra høire. Alle fillet, skitne, skjegget.)

    1ste Soldat 

Det er her det skal være. Og det er her. Jeg hørte e ku bure da vi kom – Dægern!


    Jonatan 

Jeg synes ogsaa, jeg hørte …


    502den soldat 

Jeg saa ryggen paa et kvindfolk. Se til at komme dere unna, for svarte fan! (gir den ene av fangene et spark saa han falder og drar den andre med sig). Kryp væk – lægg dere! Det skal være et gammelt fruentimmer her.


    1ste soldat 

Den evige kjærringen – som sitter igjen paa røisa. Liksom katta.


    2den soldat 

Og to kuer skal det være her. Hun pligter gi os kost og logi … (til Jonatan.) Du er en blautfisk! (peker paa fangene.) Du kunde latt mig ekspedert dem. Saa hadde vi spart os denne marsjen i uføret …


    1ste soldat 

Ja fan gale! Du er for stutt, gut!


    Jonatan  (unna)

Det vil tid til alt! Jeg sier ikke imot, gutter! Jeg har baciller i kroppen, jeg … En – slik en gammel kjærring har koppet mig med dem –


    2den soldat  (godlynt)

Hvo som kjender sin daarskap er paa veien til visdom – det kan enda bli folk av dig, gut!


    51Jonatan  (viker skræmt)

Der er hun!


    Cornelia  (i døren)

Jonatan! Er – er dere her! Aa, dere er kommet!


    Jonatan 

Nei … Det vil si … Det er bare mig. Og saa de der. Og de to. Vi er kommet væk ifra kompaniet … Vi gik og vildret … Saa kom vi over de dér bak en høistakk. Saa drog vi os hit med dem. Vi er slitne. – Men – Goddag fru Cornelia!


    1ste soldat 

Er det dig de kalder bedstemor?


    Cornelia 

Men de andre … de andre kommer ogsaa denne veien?


    1ste soldat 

Det har vi fan ingen greie paa. Faar vi kaffe av dig?


    Jonatan 

Søndag sloss vi tyve kilometer herfra. Men de skal i kantonnement. Saa de kommer vel – Det gjør de vel.


    52Cornelia 

Naar saa du dem sidst Jonatan! Naar saa du Omar og guttene?


    Jonatan 

Omar? Omar og Benedikt saa jeg fredag … Fredag var det visst …


    Cornelia 

Hvad gjorde de? Hvad sa Omar?


    Jonatan 

Han – han sat og luset sig da jeg saa ham sidst … (soldatene ler – opmuntret:) Sa han noget, var det til lusene sine!


    Cornelia 

Og – og Benedikt? Har han nogen bøker igjen? Nu kan jeg ikke sende ham fler!


    Jonatan  (sløvt)

Nu – kan – du – ikke – sende – ham fler nei … Vi er saa forbandet slitne!


    2den soldat 

Har du du ikke mat til os, bedstemor? Matløs gjør motløs – kom med gryta, siden skal vi spille op til dans!


    Cornelia 

Jo dere skal faa mat, gutter – og suppe – Og kaffe … Da kan de komme naar det skal være?


    53Jonatan 

Ja naar det skal være …


    Cornelia 

Naar det skal være! Ja, dere skal faa mat – (hun skynder sig ut til venstre, de hører hende rope – hun aapner døren igjen.) Du blir vel forundret, Jonatan – men Magdalena er her, ogsaa.


    Jonatan 

Jeg blir ikke forundret mer, fru Cornelia.

(Cornelia lukker døren.)

    2den soldat 

Det var et staselig fruentimmer! Død og plage!


    1ste soldat 

Har du tobak?

(Magdalena kommer sagte ind – ser fangene – braastanser.)

    2den soldat 

En pike! Død og plage!


    1ste soldat 

En vakker jente!


    2den soldat 

Vær ikke rædd, frøken. De biter ikke nu!


    Magdalena 

Ta dem væk! De kan ikke være her!


    2den soldat 

De maa være dér vi er!


    54Jonatan 

Goddag, Magdalena!


    Magdalena  (stusser, ser mer paa ham)

Er det – dig – Jonatan? Er …? Er?


    Jonatan 

Nei. Det er bare mig. Vi er kommet væk fra de andre.


    Magdalena  (stirrer paa ham)

Men – jeg kjendte dig da igjen.


    Jonatan  (stirrer)

Ja – vi kjendte da hverandre igjen! Og – og du er her? Vær ikke ræd. De er bundet. Hvad – hvad gjør du her? Her?


    Magdalena 

Vi faar lov at bo her. Hun – hun gir mat til dem som kommer forbi. Nogen ligger her om natten. Syke soldater har ligget her … Hun gaar ut paa veien … Hun gir dem drikke … Vi venter! Vi venter!


    1ste soldat 

Har du nødig vente, du?


    Magdalena  (ænser ham ikke)

Hun er god imot alle. Hun – hun synes alle er Benedikts bror. Og sommetider synes 55jeg ogsaa – jeg ogsaa … Naar hun ber med mig! Hun har git alt, hun har! Hun tror – hun tror bestandig …


    Jonatan 

At krigen skal slutte?


    1ste soldat 

Da er hun fan ta mig ikke klok!


    Magdalena  (ænser ham ikke)

Hun tror, Omar skal stanse den – Omar – og Benedikt – og Adam – og du … (soldatene ler.) Hun spør alle, vi møter: har dere ikke hørt at nu vil soldatene slutte? Har dere ikke hørt om én som heter Omar? Mine sønner, sier hun, mine sønner som ikke vil det onde …


    Jonatan 

Hun er forrykt! (tar sig til hodet.) Hun eller vi.


    Magdalena 

Men ingen har hørt noget! Ingen! Ingen! De ler av hende! De spotter hende. Men hun sier bare – hun spør bare: skal jeg hjælpe dig? Hun vaaker hos dem, hun finder ved veikanten.


    1ste soldat 

Det var fan –


    Magdalena 

Hun har bodd i uthuser … Hun leter op 56de elendige … Hvis vi var som hende kom Gud til os –


    Jonatan  (heftig)

Men ingen er som hende! Hun skulde holde op! For hun er alene!


    2den soldat 

Du skulde se og komme dig herfra, du.


    Magdalena 

Ja –. Nu gaar jeg …


    2den soldat 

Væk. Komme dig væk.


    Jonatan 

Han mener …


    2den soldat 

Smaajomfruer skal ikke gaa ut i skogen til dyrene …


    Magdalena 

Jeg er … Det er det samme hvor jeg er!

(Styrter ut til venstre)
(2den soldat har fundet frem en mugge med drikke og glas.)

    En fange 

Gi os at drikke.


    1ste soldat 

Kom og ta i, gutter – vi sætter bænken frem til bordet.


    57Anden fange 

De hører os ikke. Vi er ikke levende mer.

(Adam, Henrik, ung soldat, en graahaaret soldat stimer ind.)

    Adam 

Hallo!


    Henrik  (samtidig)

Her er folk før!


    Adam 

Jonatan! Er ikke du himlet?


    Graahaaret soldat 

Fins her drikke? Fy fan til møkk!


    Ung soldat 

Det værker slik …


    Jonatan  (samtidig)

Hallo! Er det dere?


    1ste soldat 

Det er fjerde kompani. De sloss om søndag.


    Graahaaret soldat  (spytter paa fangene)

Holder dere utøi?


    Ung soldat 

Jeg er saa syk –


    582den soldat 

Sæt dig ned og hold kjæft! Her er ikke noget hospital!

(Alle bænker sig snakkende rundt bordet, tænder piper og cigaretter – drikker, snakker.)

    1ste soldat 

Traakk mig ikke paa bena – jeg har liktorn! (latter.)

Synger:

Vi drar ut og slaass
hvorfor, det vét ingen!
Nogen dræper os –
Hvorfor, det vét ingen!


    Henrik 

Adam – han dér – han besørget tretten, alene, han: Med revolverne! Søndag …


    2den soldat 

Alene? Det var katten!


    1ste soldat 

Du – tok dem vel paa ei snor da liksom – liksomliksom] rettet fra: iksom (trykkfeil) han med gjæssene?


    2den soldat 

Hold mund – saa vi kan høre!


    Adam  (er begyndt at fortælle)

… Inde i en retræt – inde i et rottehul! Og da jeg skjønte, det var fler derinde, stilte 59jeg mig bakom sækkene … Jeg stilte mig op og ventet … Sergeanten kom først … Idet samme han kom krypende, syntes jeg grangivelig – – Men det kan være det samme. Jeg drog til ham over nakken – (prøver le). Det knyste ikke i ham … Men den næste skrek, da jeg skjøt. Det – det skulde fan hente være forbudt at hvine! De andre hørte ham. Men dér inde kunde de jo ikke bli, hva? De hadde jo ikke luft.


    1ste soldat  (henrykt)

Nei det er greit! De hadde ikke luft! De maatte ut til dig og puste!


    Ung soldat 

Jeg er saa træt …


    Graahaaret soldat 

Gi taal – snart faar du sove til dommedag!


    2den soldat 

Tretten! Dægern! – (til Jonatan). Det hadde ikke du greid, veikingen!


    Jonatan 

Jeg tok en – torsdagsnatten. Vil du endelig vite det.


    2den soldat 

Heisan! En hel?


    60Henrik 

Han? Vakten? Forposten? (Jonatan nikker.) Han du pratet med hver kveld?


    Graahaaret soldat 

Han grov og spurte efter kvindfolkene vore, rimeligvis?


    Jonatan  (til Henrik og Adam)

Tre kvelder snakket vi sammen. Tre kvelder krøp vi og møttes – derute. Han var en kristen.


    2den soldat 

Jagu sa jeg kristen!


    Jonatan 

Han tænkte som jeg … tænkte før … Vi snakket om krigen. Han trodde dette blev den sidste krig. Han trodde liksom mig. – Vi snakket om Kristus. – Men den fjerde kvelden blev det maanelyst. Da syntes jeg, med ett, at han drog sig for at se paa mig. Dersom en kunde tro … Men jeg saa han stakk næven i lommen! Jeg hadde revolveren i græsset foran mig. Før jeg viste av det hadde jeg drad til. Jeg syntes, han fik noget i blikket … Og jeg lar mig ikke lure længer!


    Adam 

Nei. Nei, dér er det! En kan aldrig vite. Kunde en vite, saa! Kunde en være sikker saa! 61Brændsikker paa at de og vi, i samme sekund, kunde lite paa hverandre!


    Henrik 

Ja kunde en tro en fiende, saa!

(Alle ler.)

    Adam 

Men det er det fandens sekundet!


    Graahaaret soldat 

At fyre først er bedre end at tro sidst, folkens.


    1ste soldat  (synger)

Vi drar ut og slaass –
hvorfor, det vét ingen!
Nogen dræper os –
hvorfor, det vét ingen …


    Ung soldat 

Jeg har saa ondt. Jeg har saa ondt.


    Magdalena  (bærer tallerkener etc.)

Nu kommer jeg straks med suppen – Aa – Er her fler kommet?


    Henrik, Adam, ung soldat 

Magdalena!


    Magdalena 

God dag, Henrik. God dag, Adam. God dag, allesammen … (sætter fra sig det hun bærer.) Jeg skal hente flere tallerkener … (skynder sig ut).


    62Adam 

Magdalena …! Her! Og hun saa ikke paa os.


    Henrik  (til Jonatan)

Visste du det? Visste du hun var her?


    Jonatan 

Fru Cornelia er her ogsaa.


    Adam 

Fru Cornelia!


    Henrik 

Og du sier ingenting!


    Jonatan 

Jeg tænkte dere fik tidsnok vite det.


    Adam 

Hun – hun vaaget ikke se paa os … God dag, Adam, sa hun. Og saa ikke paa mig.


    Henrik 

Nei. Nei hun tok os ikke i haanden.


    Ung soldat 

Vi har vel noget paa hændene …


    Jon  (i døren til høire)

Er det her dere er –

(blir staaende.)

    Adam 

63Morn, professor …. Nu skulde jeg til at gaa efter dig! Her er overraskelser til dig, Jon.


    Henrik 

Er du sliten? Har du Omar og Benedikt med dig. Her er …


    Jonatan 

Du er saa blond midt i fjæset … er du sjuk, Jon?


    Jon 

Benedikt. Benedikt er. Han er.

(Ung soldat gjemmer ansigtet i hændene og gir sig sagte.)

    Adam 

Naar?


    Henrik 

Søndag?


    Jonatan 

Da vi stormet?

(Jon er gaat frem paa gulvet – kameratene staar omkring ham –.)

    Adam 

Snak da gut!


    Jon 

Omar hadde vakt –. Forrest. Jeg ogsaa hadde vakt. – Det var lørdags kvelden … kvelden før angrepet. Løitnanten … løitnanten sa til os, at vaktene stod inde for utfaldet – for utfaldet imorgen, sa han. At her ingenting sker i nat, sa han. Det var skodde.


    64Jonatan 

Ja. Tæt skodde.


    Jon 

Klokken ett, like før avløsningen hørte Omar … Han saa tre stykker komme krypende. Tre, som kom krypende i skodden. Han ropte dem an. Men de krøp videre … Da sigtet han ind. Men først ropte han en gang til … Men de blev ved. Da skjøt han. Han skjøt den nærmeste. Han skjøt Benedikt.


    Jonatan 

Nei. Nei! Ikke Benedikt!


    Adam 

Men – hvorfor svarte de ikke?


    Graahaaret soldat 

Hvem skjøt han?


    1ste soldat 

En anden soldat.


    Graahaaret soldat 

Puss faen! I første kompani dér skjøt de sjelve kommandanten sin, for tre maan’er siden …


    Adam 

De maatte da svare!


    65Jon 

De sanset ingenting … De krøp for livet. De hadde været ute og rekognosert – de var blit døgrvill, de visste ikke hvor de var, de bare krøp paa.


    Henrik 

De maatte ha hørt! Han har ikke ropt! Han har skutt uten at varsle!


    Jonatan 

Hvor er Omar! Hvad sier Omar?


    Jon 

Omar (lægger armen for øinene.) Omar bare tier …


    Ung soldat 

Jeg vil hjem! Hjælp mig hjem! Jeg vil ikke mer – jeg vil ikke mer! Jeg vil hjem til de andre!


    En fange 

Hør os gud i himlen! Hjælp os hjem!


    Jonatan 

Ja, la det slutte! Ta os ut av forbandelsen!


    2den soldat 

Hurra for suppa, gutter!


    Magdalena  (med en rykende gryte, sætter den midt paa bordet)

Værsego’ alle-sammen!

(Soldatene begynder at spise graadig.)

    66Jon  (skriker)

Du!


    Magdalena 

Jon! Hvor – hvor er Benedikt?


    Jon 

Han –, nu – nu kommer Omar – Omar vet om Benedikt, Omar –


    Magdalena 

Er han der ute? Er han utenfor – Har du set ham?


    Adam  (frem)

Jeg saa Benedikt, Magdalena! Jeg saa ham idag en uke siden. Han sat i skyttergraven – det var kveld. Vi sat omkring ham – mange. Da sang han for os. Da sang han sangen om stjernen – og markene – og aftenklokken. Og guttene blev stille og bad: Syng mer. Syng den en gang til, bad de. For han sang os hjem. Og ansigtet hans var mildt og hvitt som –


    Magdalena 

Som en engel er Benedikts ansigt.


    Ung soldat 

Alle elsket – Alle elsker Benedikt! Naar han kommer roper de: kommer du ikke til os? Bli hos os, roper de. – Det er noget i hans øie …


    67Magdalena 

Benedikts øine skinner.


    Jonatan  (frem)

Det var for to maaneder siden … Jeg mindes for to maaneder siden – Vi laa i en stald – jeg sov ikke … Vi sov ikke – ingen faar sove – for det er vaar … Vi laa og tænkte … Da ligger vi og tænker paa kvinder. Blodet brænder – vi kan ikke staa imot – vi ørsker – vi fortæres – Hændene vore mindes … læbene vore husker – vi blir vilde, vi hisser hverandre, vi forraader … Da reiser én sig og vi ser ham bare som en skygge, som et tegn … Han begynder at snakke til os – Det er Benedikt, som sier noget til os. Og vi tystner. For det er noget ved hans røst –


    Magdalena 

Ja. Og alle lytter, lytter til Benedikts røst …


    Jonatan 

Han taler om kjærligheten – han taler til os om de unge pikene – om kvindene hjemme – om dig, Magdalena! Og tankene vore blir anderledes … Vi husker dere, naar dere gaar til kirken – vi mindes kveldene, naar dere synger under trærne. Vi er ikke forlatt længer – vi er ikke fordømt mer!

(Magdalena brister i graat.)

    68Jon 

Vi – vi gik sammen over marken. Da fandt han en liten fugl. Den laa paa jorden og rørte sig ikke. La den ligge, sa jeg, vi kan ikke hefte os med smaa fugler. Den lever, svarte Benedikt – og da har den det vondt. Og han tok den og gjemte den hos sig. Han tok fuglen. Han gjemte den paa brystet sit. Han bar den med sig og matet den. En dag kunde den flyve som de andre …

(Magdalena har foldet hændene; hun gaar sagte ut til venstre.)

    Anden fange 

Gi os mat!


    Ung soldat  (oprørt)

Han kunde spart Benedikt! (fortvilet) Benedikt ogsaa.


    Graahaaret soldat 

Krigen er som hunden, han – eter kjøttet og eter beina – al mat paa ett fat – smaagutter og graahæringer – han kræser ingen, han –


    2den soldat 

Skaal, gamle godbit!


    Adam 

Din mor er der ute, Jon.


    69Jon 

Mor!? Nei … Nei … ikke mor! Omar faar si det selv … (springer ut til høire).


    En fange  (til anden fange)

Snu ryggen til dem – saa slipper du se dem ete.


    Cornelia  (helgeklædd, hunhun] rettet fra: Hun (trykkfeil) stanser og ser sig om)

Hun sa, Jon var kommet … Jeg ser ham ikke …

(Adam, Henrik, ung soldat reiser sig fra bordet, hilser.)

    Adam 

Jon er gaat efter – efter de andre. God dag, fru Cornelia.


    Cornelia 

Adam! Henrik! Og du – goddag, gutter – velkommen! Det er mat der ute, soldater. Det staar en pande med kjøtt i gruen. Er dere færdig, kan dere hente den – (2den soldat reiser sig) Men det sitter … Vi har et litet barn der ute. Nu sitter moren og gir det die. Gaa stille! (2den soldat gaar ut til venstre – Cornelia ser paa fangene.) Sover de?


    Anden fange  (reiser hodet)

Vi sulter og tørster.


    70Cornelia 

Men her er mat! Reis dere og faa mat, venner.

(Fangene kommer sig op.)

    Soldatene  (op fra bordet. Samtidig)

Venner!

Det var satan!

Har du mistet vettet, bedstemor?

Fru Cornelia!


    Henrik 

Vet du ikke hvem det er?


    Cornelia 

Nei! Kjender du dem, Henrik?

(Latter.)

    Graahaaret soldat  (peker paa ung soldat)

Spør liket der!


    Jonatan 

Bed Vorherre at du aldrig blir kjendt med dem, fru Cornelia!


    2den soldat  (med et kar med kjøtt)

Det er hende, jenten, som har ungen.


    Cornelia  (til anden fange)

Hvem er du?


    71Anden fange 

Min mor er enke, min søster er syk. Jeg forsørger dem.


    Cornelia 

Han er eneste søn. Likesom du, Jonatan. (til en fange) Hvem er du?


    En fange 

Far blev skutt for en uke siden.


    Cornelia 

Og din mor?


    En fange 

De er seks hjemme –


    Graahaaret soldat 

Jeg har seks, jeg og, mutter! Men enda har de ikke faat ram paa mig de dævlene.


    Cornelia  (til fangene)

Hater dere disse?

(Peker paa soldatene. Stilhet.)

    Anden fange 

De er vore fiender …………… De prøvde bryte ind i landet vort! De hadde baciller i brøndene vore! De gjemte gift i bombene sine! Vi maatte værge os imot dem!


    Adam 

Det er løgn i din hals! Det var dere!


    72Flere  (samtidig)

Vi! Nei dere!


    Begge fanger 

Det stod i avisene vore!


    Soldatene  (i kor)

Nei, i vore!


    Begge fanger 

Officerene sa det!


    Soldatene 

Ja vore!


    Begge fanger 

Dere begyndte!


    Soldatene 

Nei dere! Det vet vi som saa dere komme, for fan!


    Anden fange 

Ja for vi var rappere!


    Adam 

Det fandens sekundet!


    En fange 

Dette er ikke en krig som andre krige! Dette er et korstog! Dere er letfærdige – dere er fordærvede! Dere …

(Vældig opstyr og rop.)

    73Cornelia 

La ham tale, gutter.


    En fange 

Gud har utvalgt os til at stanse dere før dere har styrtet verden i fordærvelse! Var Kristus iblandt os, han vilde føre os!


    2den soldat 

Hold kjæft! Han er med os!


    Cornelia 

Hysj! Hvem er du?


    En fange 

Jeg skal bli prest i kirken – om Gud vil!


    Jonatan 

De er narret! De er blit narret likesom vi!


    Ung soldat  (bort til Cornelia)

Jeg hater dem ikke – jeg vil ikke hate dem! Jeg hater ikke nogen – jeg vil komme til Gud. Jeg vil ikke synde mer – hjælp mig til ikke at synde mer!


    Cornelia 

Ja jeg skal hjælpe dig (peker paa en fange). Ræk ham haanden.


    Ung soldat  (drøier)

Jeg er saaret … Jeg er ødelagt …


    74Cornelia  (til en fange)

Ræk ham haanden du som skal tjene Kristus.


    En fange  (drøier)

De skjøt min far.


    Henrik 

Det nytter ikke længer, fru Cornelia! Vi er vaaknet, nu.


    Jonatan  (peker paa ung soldat)

Han der er ikke noget at bry sig om. Han skal dø, han.


    Adam 

Det er for sent nu. Nu er vi for blodig …


    Cornelia 

For sent? Det er aldrig for sent at begynde at bli god. Da er hvert minut Guds hellige minut. Gjør det gode! Gjør det idag! Gjør det nu! Det er ikke andet, ikke andet, gutter! Saa enkelt er det, et barn kan fatte det.


    Adam 

Ja et barn. Ikke mænd.


    Jonatan 

Saa enkelt at det er umulig.


    75Adam 

Ja – umulig for den som vil leve.


    Henrik 

Du kjender ikke krigen, fru Cornelia! Vent til den har rammet dig! Vent til den har rammet dig selv!

(Omar og Jon kommer fra høire.)

    Cornelia 

Omar – Omar! Jon! Guttene mine! (omfavner dem). Aa, hvor du har magret – Og du! Har dere hat det saa vondt! Og Benedikt … … … … Har dere set far?


    Jon 

Far – far berettet troppene lørdag. Hele lørdag. Han – han gik fra kompani til kompani. –


    Cornelia  (i rædsel)

Lørdag! – Da dere skulde angripe?!


    1ste soldat 

Ja han er satan til prest.


    Graahaaret soldat 

Naar presten kommer med kalken vet vi det: nu har døden aapnet kjæften!


    Henrik 

Han gir os sakramentet før bajonetkampen – 76da slaas vi som bare fan med syndsforlatelsen i livet, fru Cornelia!


    2den soldat 

Da dør vi som fluer for Vorherre.


    Cornelia  (har dækket ansigtet)

Gud være ham naadig …. Naar kommer Benedikt? (stilhet) Er han der ute, Omar?


    Omar 

Benedikt, mor – Benedikt er ikke med os.


    Cornelia 

Du ser ikke paa mig, Omar … Omar! Se paa mig!

(Magdalena kommer stille ind, blir staaende nede ved døren.)

    Omar 

Benedikt kommer ikke … Han kommer ikke mer.


    Cornelia 

Dræpt! Dræpt! De har dræpt ham!


    Omar 

Ja. Dræpt.

(Cornelia vakler – knæler, graater. Det blir stilt.)

    2den soldat 

Han sover ikke alene, gutten din.

(Magdalena helder sig mot væggen – langsomt ændres hendes ansigt, slappes, blir uttryktsløst, follet.)

    77Graahaaret soldat  (spisende)

Graat graver ingen op av jora –


    Omar 

Mor – Mor … Kan du tilgi ham, mor? Han som … Han som –

(Cornelia graater uten at svare).

    Anden fange 

Gi os madmad] rettet fra: med (trykkfeil) dere!


    Omar 

Mor – kan du tilgi ham?


    Cornelia 

Ha taalmodighet med mig – Hjælp – mig – Gud – at tilgi … At tilgi den blinde kulen – som fandt det reneste hjerte … Hjælp mig at forlate ham som ravet i mørke – og – skjøt – – Og – skjøt – gutten – min – Og visste – ikke – hvad – han – gjorde … Og – var en søn – en søn som som min lille søn – – Som Benedikt. Likesom alle disse.

(Omar bryter ut i graat.)

    Henrik  (stirrer paa Cornelia)

Aldrig hadde jeg trodd det!


    Adam 

Hun tilgir ham! Gud velsigne hende! Aa Gud velsigne hende bestandig!


    78Jonatan  (i fortvilelse)

Han derute var en bra kar! Men jeg skjøt! Han hadde lært, han hadde grublet – han kunde sagt noget om jorden og himlen – som ingen vil si før om tusen aar. Han hadde kanske fundet en løsning – løsningen! Og ingen finder den paa tusen aar – Jeg skjøt ham!


    Cornelia 

Hjælp mig, herre! Ikke bære nag … ikke bære nag … Løft mørket, Gud! Stans misgjerningene! La det bli sidste gang! La det slutte. La hans hjerteblod rense din jord!


    Ung soldat 

Hør hende, milde Gud!


    Cornelia 

Ta den store forvildelse fra os! La os komme hjem igjen til kjærligheten! Og aldrig ville det mer.


    2den soldat 

Ja la os faa komme hjem.

(Alle bøier hodet, det blir tyst.)

    Cornelia  (reiser sig, peker paa fangene)

Løs dem. La dem faa spise.

(Omar løser fangenes baand. Soldatene reiser sig og viker væk fra bordet).

Sæt dere, gutter! (Soldatene drøier.)


    79Omar 

La os gjøre som mor sier. Vi er i mors kirke, nu.

(Da gjør soldatene plass for de to fanger. Omar og Jon sætter sig ved siden av dem. De andre sætter sig rundt bordet.)

    2den soldat  (lægger armen omkring Magdalena)

Vil du være hos mig inat?


    Magdalena  (ser paa ham, smiler fjollet, lægger hodet ind til ham – med lys røst)

Jeg skal være hos dere bestandig. Likesom Benedikt.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Kirken

Nini Roll Ankers skuespill Kirken ble utgitt i 1921. I stykket tematiserer Anker krig og konsekvenser av krig. Men stykket kan også leses som religionskritikk.

Skuespillet ble en teatersuksess og fikk gode kritikker i samtiden.

Se faksimiler av førsteutgaven (nb.no)

Les mer..

Om Nini Roll Anker

Nini Roll Anker var en produktiv forfatter. Allerede i 1898 ga hun ut romanen I blinde (under psevdonymet Jo Nein), men den egentlige debuten kom først i 1906 med novellesamlingen Lil-Anna og andre. I løpet av de neste tiårene skrev hun hele 18 romaner (noen av dem under psevdonymet Kåre P.), tre novellesamlinger, fire skuespill og en erindringsbok (Min venn Sigrid Undset, utgitt posthumt i 1946).

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.