Symra

av Ivar Aasen

12. Elskug-Kvæde


(Visetone fraa Sogn.)


1. Naar eg singe den, eg vilde,
aa, eg skulde voret glad;
som til Gjestabod og Gilde
gjekk eg til min Armods Slad.
Lat so vera, det vardt Møda;
mødast lyt ein, kvart ein vil.
Um det og var trongt um Føda.
Armod er me vane til.


2. Naar eg berre paa det tenkjer,
ljosnar Heimen som en Dag;
alt eg gløymer, som meg krenkjer,
allting fær eit annat Lag.
Hugnad som ei Himmels-Sending
strøymer inn i alt mitt Vit.
Allting fær si rette Vending,
Livet fær sin rette Lit.


223. Alt, me skulde havt at røda,
vilde seint sin Ende faa.
Fagnad millom Trong og Møda
knapt det skulde skortat paa.
Inkje trur eg, nokon gaadde
myken Ufred, der me var;
inkje trur eg, at der raadde
myket Strid og strenge Svar.


4. Naar me gjekk i Onni saman,
skulde Verket fallet lett.
Laga skulde me med Gaman
alt, som best me hadde seet.
Aldri er det tungt at træla,
der ein stødt kann Hugnad sjaa.
I eit Hus med Fred og Sæla
der verd alla Mødor smaa.


5. Lat deim etter Pengar grava,
dei som stødt paa Rikdom sjaa.
Naar ein fulle Hus kann hava,
tru dei, inkje stender paa.
Endaa ymist Folk eg kjende,
som var rikt og kom i Skort;
og paa same Tid det hende,
at eit litet Bu vardt stort.


236. Nei, den Skatten vil eg unna
deim, som honom hava vil,
helst til deim, som aldri kunna
utan Rikdom vera til.
Men ein Heim, der Hugnad kvilde,
var den Ting, som mest meg drog.
Naar eg finge den, eg vilde,
var eg altid riker nog.


Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Symra

Ivar Aasen har ingen omfattende litterær produksjon bak seg, men de få verkene han utga har fått en plass i norsk litteraturhistorie. I 1863 ga han ut diktsamlingen Symra anonymt.

Det mest kjente diktet fra samlingen er «Nordmannen», som de fleste norske skoleelever kjenner som sangen «Millom bakkar og berg». Andre kjente, nasjonalromatiske dikt er «Gamle Norig» og «Dei gamle fjelli». Mindre kjente er dikt som som «Saknad» og «Gløymska». Aasens dikt er påvirket av folkediktingen og av ordspråkene han samlet inn, men innholdet har ofte et allmennmenneskelig perspektiv.

Se temaside om «Nordmannen» på Nynorsk kultursentrums nettsted.

Digital utgave av Symra og andre sentrale verker av Aasen er tilgjengelig på Nynorsk kultursentrums nettsted.

Hør diktet «Nordmannen» opplest av skuespilleren Anderz Eide. Opplesningen er en del av en reklamefilm for Aker fra 2009.

Se faksimiler av førsteutgaven (NB digital)

Les mer..

Om Ivar Aasen

Ivar Aasen er kjent både i Norge og internasjonalt som skaperen av nynorsk skriftspråk, som dialektforsker og for sin arbeidsmetode. Han tilegnet seg store språkkunnskaper gjennom selvstudier i flere fremmedspråk og grammatikk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.