Symra

av Ivar Aasen

Fyrestev


So ymse Folk eg kjenner til,
som hava Hug til at kveda;
og faa dei nokot, som høva vil,
so hava dei rett si Gleda.


Men strengt om Stevet døma dei,
og Fusk er faafengt at bjoda;
til klena Visor dei segja Nei,
dei ropa berre paa goda.«Kom med Visor, og helst av deim,
som kvika og inkje krenkja;
slikt som høver vaar eigen Heim,
og slikt som me sjølve tenkja.»


«Tenk paa deim, som turva Mod,
Som standa i Tvang og Trengsla.
Ei liti Hjelp var fulla god,
naar Hugen stend i Stengsla.»Heppen var den, som hadde Dug
at kveda Tanken til Ende,
so dei, som høyrde, fekk same Hug
og sjølve det same kjende.


4Heppen den, som var so hæv,
at slik ei Gaava han aatte
og kunde gjera so gilde Stev,
at Folket læra deim maatte.Eg hever freistat so einkvar Gong,
um sjølv eg Stev kunde gjera;
men sjeldan fekk eg so min Song,
som helst han skulde vera.


Det vantar nokot paa Kraft og Vald.
Um Tanken er varm nog inne,
naar han kjem ut, so er han kald;
han fester seg aldri paa Minne.


Difyre legg eg so litet fram;
eg vil inkje Tidi spilla.
Det skal inkje verda so lang ein Glam:
eg vil berre Harpa stilla.SymraVaarblomst, (Kvitvise = Anemone) teiknar til Sumars Bil;
um Vaaren tidla ho blømer;
men fleire Blomar maa koma til,
naar Kulden or Markom rømer.


Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Symra

Ivar Aasen har ingen omfattende litterær produksjon bak seg, men de få verkene han utga har fått en plass i norsk litteraturhistorie. I 1863 ga han ut diktsamlingen Symra anonymt.

Det mest kjente diktet fra samlingen er «Nordmannen», som de fleste norske skoleelever kjenner som sangen «Millom bakkar og berg». Andre kjente, nasjonalromatiske dikt er «Gamle Norig» og «Dei gamle fjelli». Mindre kjente er dikt som som «Saknad» og «Gløymska». Aasens dikt er påvirket av folkediktingen og av ordspråkene han samlet inn, men innholdet har ofte et allmennmenneskelig perspektiv.

Se temaside om «Nordmannen» på Nynorsk kultursentrums nettsted.

Digital utgave av Symra og andre sentrale verker av Aasen er tilgjengelig på Nynorsk kultursentrums nettsted.

Hør diktet «Nordmannen» opplest av skuespilleren Anderz Eide. Opplesningen er en del av en reklamefilm for Aker fra 2009.

Se faksimiler av førsteutgaven (NB digital)

Les mer..

Om Ivar Aasen

Ivar Aasen er kjent både i Norge og internasjonalt som skaperen av nynorsk skriftspråk, som dialektforsker og for sin arbeidsmetode. Han tilegnet seg store språkkunnskaper gjennom selvstudier i flere fremmedspråk og grammatikk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.