Symra

av Ivar Aasen

15. Tolugt Mod


1. Tolugt Mod er godt at hava.
Tidt mot Straumen fær du kava,
um din Rett er nog so god.
Ymist fær du sjaa og høyra,
27som er ilt i Syn og Øyra;
tak det alt med tolugt Mod.


2. Naar du tunge Verk maa gjera
og fær Vantakk heim at bera,
tak det tolugt og ver god.
Fær du vera med i Reidsla
og fær inkje godt av Veitsla,
tak det alt med tolugt Mod.


3. Verda Folk deg alt for fine,
vil dei spotta deg og dine,
gakk ifraa deim og ver god.
Grina dei aat all din Bunad,
aat din Tale, Gang og Snunad,
tak det alt med tolugt Mod.


4. Naar dei til sit eiget Nøgje
gjera berre Laatt og Løgje
av ei Gjerning, som var god;
naar med Skam dei ned vil riva
betre Verk, en sjølv dei driva,
tak det alt med tolugt Mod.


5. Naar dei til sit eiget Gaman
leggja Slarv og Drøsor saman
28um ei Grend, som vist er god;
naar dei skjella og skamfara
Folk, som inkje sjølv faa svara,
tak det alt med tolugt Mod.


6. Naar dei Lygn um Landet senda
rundt, og Sanningi forvenda
i ein Storm av Skraal og Ljod;
naar dei truga Folk at tegja,
som eit Ord imot vil segja,
tak det alt med tolugt Mod.


7. Um eit Ord du hever svarat,
og det so var snutt og snarat,
til det reint paa Tverka stod;
var du hutad midt i Talen
som ein Unge, vill og galen,
tak det alt med tolugt Mod.


8. Tru du maa, at Retten vinner,
naar han rette Tidi finner;
men han trenger Verja god,
og det verder langt at bida;
mang ein Harm du fyrst maa lida.
Berre hav eit tolugt Mod.


Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Symra

Ivar Aasen har ingen omfattende litterær produksjon bak seg, men de få verkene han utga har fått en plass i norsk litteraturhistorie. I 1863 ga han ut diktsamlingen Symra anonymt.

Det mest kjente diktet fra samlingen er «Nordmannen», som de fleste norske skoleelever kjenner som sangen «Millom bakkar og berg». Andre kjente, nasjonalromatiske dikt er «Gamle Norig» og «Dei gamle fjelli». Mindre kjente er dikt som som «Saknad» og «Gløymska». Aasens dikt er påvirket av folkediktingen og av ordspråkene han samlet inn, men innholdet har ofte et allmennmenneskelig perspektiv.

Se temaside om «Nordmannen» på Nynorsk kultursentrums nettsted.

Digital utgave av Symra og andre sentrale verker av Aasen er tilgjengelig på Nynorsk kultursentrums nettsted.

Hør diktet «Nordmannen» opplest av skuespilleren Anderz Eide. Opplesningen er en del av en reklamefilm for Aker fra 2009.

Se faksimiler av førsteutgaven (NB digital)

Les mer..

Om Ivar Aasen

Ivar Aasen er kjent både i Norge og internasjonalt som skaperen av nynorsk skriftspråk, som dialektforsker og for sin arbeidsmetode. Han tilegnet seg store språkkunnskaper gjennom selvstudier i flere fremmedspråk og grammatikk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.