Symra

av Ivar Aasen

18. Uvitingskap


1. Det feller so maklegt at røda
um det, som ein minst hever røynt,
og lægja aat annan Manns Møda
og drøsa um alt, som er løynt.
Um Framferd ein myket kann skravla,
naar sjølv ein fær alt utan Skort;
men den, som mot Bakken skal kravla,
han fær ikkje renna so fort.


332. Ein Etar med Svipa si smeller
og kjøyrer um Land og um Strand;
paa Bønderne jamna han skjeller,
at inkje dei dyrka sitt Land.
Jau, fekk han ein Gard til si Føda
og inkje til Løn, som du veit,
eg tenkjer, han bøygdest av Møda,
han vardt ikkje vidare feit.


3. Ein Etar maa Sjofolket lasta:
dei fara no berre med Skrap;
sin Vinning paa Sjoen dei kasta
og driva si Fiskja med Tap.
Jau, skulde han sjølv søkja Maten
i Storm paa det huskande Hav,
det vardt vel so maateleg Baten,
og Modet det dovnad’ vel av.


4. Ein Tugtemann slett inkje lider,
at Folk søkja Moro og Lyst.
Han gløymer dei framfarne Tider,
daa sjølv han til Moro var tyrst.
Kven veit, um han Skaali si sette
ifraa seg, fyrr fullnøgd han vardt?
Naar Katten hev’ fenget sin Mette,
so snakar han inkje so hardt.


345.Og stødt vil Uvitingen vona,
at ingen fekk Vit utan han;
og stødt vil han skjemma og tjona
den Ting, som han sjølv ikkje kann.
Alt gamalt han ned vilde grava,
naar berre so vist han slapp til.
Men endaa den Voni me hava:
han vinn ikkje alt, som han vil.


Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Symra

Ivar Aasen har ingen omfattende litterær produksjon bak seg, men de få verkene han utga har fått en plass i norsk litteraturhistorie. I 1863 ga han ut diktsamlingen Symra anonymt.

Det mest kjente diktet fra samlingen er «Nordmannen», som de fleste norske skoleelever kjenner som sangen «Millom bakkar og berg». Andre kjente, nasjonalromatiske dikt er «Gamle Norig» og «Dei gamle fjelli». Mindre kjente er dikt som som «Saknad» og «Gløymska». Aasens dikt er påvirket av folkediktingen og av ordspråkene han samlet inn, men innholdet har ofte et allmennmenneskelig perspektiv.

Se temaside om «Nordmannen» på Nynorsk kultursentrums nettsted.

Digital utgave av Symra og andre sentrale verker av Aasen er tilgjengelig på Nynorsk kultursentrums nettsted.

Hør diktet «Nordmannen» opplest av skuespilleren Anderz Eide. Opplesningen er en del av en reklamefilm for Aker fra 2009.

Se faksimiler av førsteutgaven (NB digital)

Les mer..

Om Ivar Aasen

Ivar Aasen er kjent både i Norge og internasjonalt som skaperen av nynorsk skriftspråk, som dialektforsker og for sin arbeidsmetode. Han tilegnet seg store språkkunnskaper gjennom selvstudier i flere fremmedspråk og grammatikk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.