Symra

av Ivar Aasen

19. Høgferd


(Tone: Du Olemann i Høydal, no kann du vera blid.)


1. Alt det som no skal duga, det lyter vera stort;
for upp i Høgdi vilja no alle Folk so fort.
Det teiknar til, at alle den same Hugen faa
at fara som dei store, og inkje som dei smaa.


2. Dei unge gilde Gutar dei tykja, det er ilt,
at andre Land skal hava so ofsa myket gildt,
at Folket der kann skrøyta og kosa seg so godt
og skræma sine Grannar og hava deim til Spott.


3. Det er ein Harm at høyra ifraa eit annat Land,
at der er større Rikdom og alt i større Stand.
35Det er so vondt at vita, at ut i Landet der
skal vera større Byar og større Hus en her.


4. Ja, der er Husi høgre med fleire Fargar paa
og myket større Salar i Husom til at sjaa
og fleire Folk i Gata og myket større Skraal
og fleire stora Bøker og frægare Maal.


5. Der er det fleire Kjolar, og ny er kvar ein Klut;
med halvtaars-gamle Klæde fær ingen ganga ut.
Der er det fleira Fruer, som pryda kann sin By
med myket større Stakkar og finare Ty.


6. Der ut i andre Landet dei kunna halda Lag
med Drykkjer og med Retter av mange hundrad Slag
og standa stolt um Bordet og drikka si Skaal
med dundrande Talar i eit sprikjande Maal.


7. Ein Arming er no inkje den rike Mannen lik,
men endaa kann han braaka og laast vera rik;
og sturar han seg upp, er han lika blank at sjaa,
for Kroppen er vel jamgod, naar Klæde koma paa.


8. Det er den største Gleda, ein liten Fyr kann faa,
at han slepp upp i Høgdi, so Folk maa honom sjaa;
36og kjem der so ein framand og rosar honom gildt,
so verd han so stolt, at han reint løyper villt.


9. Kven kann so undrast paa, at det feller honom kjært
at læra slike Ting, som dei rike hava lært,
at drikka same Drykken og gjera same Skraal,
at bera same Klædnad og læra same Maal.


10. Den Sida, som snur ut, er no den, som alle sjaa,
og det som er inn under, det ser no ingen paa.
Og sjaa me ut som Herrar, so faa me Herra-Rom,
so lenge til det syner, at Pungen han er tom.


Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Symra

Ivar Aasen har ingen omfattende litterær produksjon bak seg, men de få verkene han utga har fått en plass i norsk litteraturhistorie. I 1863 ga han ut diktsamlingen Symra anonymt.

Det mest kjente diktet fra samlingen er «Nordmannen», som de fleste norske skoleelever kjenner som sangen «Millom bakkar og berg». Andre kjente, nasjonalromatiske dikt er «Gamle Norig» og «Dei gamle fjelli». Mindre kjente er dikt som som «Saknad» og «Gløymska». Aasens dikt er påvirket av folkediktingen og av ordspråkene han samlet inn, men innholdet har ofte et allmennmenneskelig perspektiv.

Se temaside om «Nordmannen» på Nynorsk kultursentrums nettsted.

Digital utgave av Symra og andre sentrale verker av Aasen er tilgjengelig på Nynorsk kultursentrums nettsted.

Hør diktet «Nordmannen» opplest av skuespilleren Anderz Eide. Opplesningen er en del av en reklamefilm for Aker fra 2009.

Se faksimiler av førsteutgaven (NB digital)

Les mer..

Om Ivar Aasen

Ivar Aasen er kjent både i Norge og internasjonalt som skaperen av nynorsk skriftspråk, som dialektforsker og for sin arbeidsmetode. Han tilegnet seg store språkkunnskaper gjennom selvstudier i flere fremmedspråk og grammatikk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.