Fattige skjæbner

av Sigrid Undset

Simonsen

Simonsen stanset i porten, grov op sin gamle fettslitte tegnebok og skulde putte nedi attesten, som han hadde i haanden. Men først viklet han ut det skidne papir og læste det igjennem, endda han kunde det utenad:

«Lagermand Anton Simonsen har været ansat i vor forretning i tre aar. Han har i denne tid vist sig som en ædruelig, arbeidsom og villig mand.

For Maskinforretningen Herkules.
N. Nielsen.»

Aanei san, den attesten skulde nok ikke nytte stort. Fan tuske – jaggu var det daarlig av kontorchefen. Han var naa vel ikke saa ræd just for at staa og juge i kunderne baade dit og dat om leveringstider og alting – men gi fra sig en attest, saa en fattig stakkar kunde faa no at gjøre, aa nei lel. –Ja, jeg kan da vel ikke sætte, at De har utført Deres arbeide til vor tilfredshet, hadde han sagt, snøffelen. Men ædruelig fik 16han da lov at sætte paa attesten lel. Det stod ikke først. Men han, Simonsen, hadde forlangt at faa det. Heh! – Jeg synes, De har lugtet av fyld ret som det er jeg, Simonsen, sa kontorchefen. Men da hadde han sagt ifra og: Jeg tar mig en dram dann og vann, kontorchef, hadde han sagt, og det tænker jeg Dere og hadde gjort, hvissom atte Dere skulde gaat og rotet nere paa det kalde lageret. Men det er der ingen, som kan faa sagt, atte Anton Simonsen har været fuld paa sit arbeid. Ikke saa mye som paa en kant har jeg vært en eneste gang. Ja saa hadde han maatt’ gi sig da, blæra, og dama fik pent skrive om attesten med «ædruelig» i. Saa naa var den der – slik den var, – rar var den ikke, og noen bedre hadde han ikke at vise frem.

«Se op for fan – fommeln.»

Simonsen sprat tilside ind mot væggen. Der svinget et vognlass med jernbjelker klaprende ind i porten. Det dampet av de fugtige hesterygger, mens dyrene la sig i sælen av al magt for at faa slæden over portrummets stenbro. Kjørekaren skrek noget mere efter ham – men Simonsen kunde ikke høre, for det druknet i larmen av jernbjelkene, som slog mot hverandre.

Han puttet attesten ind og stak tegneboken i brystlommen. Skottet uvillig efter lasset. Der stod det inde i gaarden under lagerbygningen, hvor kranbjelken med hjul og kjettinger stak ut av et mørkt gap i den sortrøde murvæg med de gitrede vinduer – det røk hvitt av hesteryg 17gene, og haarene var klistret sammen i smaa vaate og rimete dotter. Kjørekaren hadde ikke lagt dækken paa dem – han stod og snakket med en anden kar.

Simonsen knappet vinterfrakken, som var noksaa ny og ordentlig, og han rettet sig og satte maven ut. Der steg en følelse av borgerlig værdighet op i ham – endda var han da en bedre mand i samfundet, og slik en slusk av en kjørekar skjeldte ham ut – og sammen med hans selvfølelse løp noget, som hadde rørt sig i ham ved synet av de to arbeidshester, der la sig i sælen saa musklerne spændtes nedover deres svette lænder. Han steg ind i gaardsrummet.

«Jeg synes, du skulde faa lagt dækken paa hestene dine jeg. Er det mening i ossaa la dyra staa slik i denne kulden, saa svette som de er?»

Kjørekaren – en lang slamp var det – snudde sig og saa ned paa ham:

«Skjeller det dig da, magan?»

«Aa tror du, aassen det vilde gaa dig, om jeg gik op paa kontore’ og sa ifra, aassen du farer med hestane demses?»

«Se til aa dra til dig beina du, og det litt fort – aa raker det dig da – d’ erke vært, du staar her og bryr dig –» kusken gik et skridt nærmere ind paa Simonsen.

Simonsen trak sig litt unna – men fyren turde jo ikke gjøre ham noget herinde i gaarden – Simonsen mavet sig endda mer og sa:

«Ja jeg vilde naa bare gjøre dig opmerksom 18paa, atte dem kan se det fra kontorvinduene, aassen du steller med forretningens hester.»

Dermed snudde han. Den trygge velstandsfølelse sakk av ham i det samme. For idet han gik gjennem porten, kom en herre løpende ned av trappen og strøk forbi – i pensylvanlue, med pels og sort stok med sølvhaandtak – rød og hvit og lyshaaret – den samme han hadde snakket med, da han søkte pladsen.

Det tok paa at skumre ute. Klokken gik til fire alt. Olga skulde vel bruke sig da, naar han kom saa sent til middan. Jaja, han fik si, han hadde maattet bli saa længe paa lageret.

Simonsen labbet fort indover Torvgaten. Han baade drog litt paa benene og trippet – og med den store runde maven og de smaa hjulbente armene mindet ham litt om en gummiball, som smaasprætter og triller bortover. Liten og korthalset var han, og ansigtet poset og fett med vasne øine, der laa gjemt langt inde bak øienlokkene, blodsprængte kinder og en litt blaaagtig næseklump over den strie, graagule knebelsbart.

Det var en ekkel lørdagseftermiddag først i december, og luften var tyk av graa frosttaake, der baade lugtet og smakte av gas og sot. Ute i gaten slingret slæderne paa det opkjørte, hullete og haardfrosne snelag, og inde paa fortauget randt menneskestrømmen svart og tung forbi de oplyste, isete butikruter. Hvert øieblik var der nogen, som løp paa Simonsen og saa sint 19efter ham, der han deiset avgaarde i sine egne tanker.

Ikke fordi det var større av tanker, der rørte sig inde i ham. For han skjøv det fra sig – han maatte naa vel altis faa no. Saa han slap at si det til Olga, at han var blit sagt op tilsidst – til nytaar. Uf ja – livet var en stri.

Det hastet jo ikke slik; der var det meste av en maaned igjen til nytaar. Men om det naa skulde knipe, saa fik han skrive til Sigurd da. Sigurd kunde nok altis skaffe ham en plads igjen. Det var ikke formye at be en søn om, der sat i det slik som Sigurd. Morro blev det ikke, det blev jo fjerde gangen – men det var nu paa otte aar da – det blev akkurat otte aar til nytaar, siden Sigurd hadde faat ham ind paa bureauet, fordi den fine svigerdattera, mærra, ikke syntes han var god nok til at ha gaaende hjemme i Fredrikstad. Leit var det, at han var kommet ut av det paa alle tre stederne – men ikke var det hans skyld. Paa bureauet var det damerne, som hadde sat vondt for ham – de nebbedyra, akkurat som det kom dem ved, aassen han var forresten, naar han passet sit arbeide, og det hadde han gjort. Og ikke hadde han kommet dem fornær – det visste han da – det skulde være noen aassaa, de skidtvigtige, spidse, bleke taskene. Ja saa var det trælastlageret. Der hadde han naa været ordentlig og pen i alle maater, for det var netop paa den tiden, han var flyttet til Olga. Ikke var han jo vant til denslags arbeide – men 20hadde det ikke været ondskap av formanden, saa hadde han naa ikke mistet den pladsen. Og saa var han kommet paa maskinfabrikken da. Neimen om det var godt for en mand, som var nære paa de seksti, at lære og ta rede paa alle de rare greiene, som han ikke hadde no kjendskap til før – skulde stelle med ekspedition og pakning og lageradvis og hele skidten – lagerchefen var en doven slubbert og altid skulde han skyldes paa – og ekle hadde de været mot ham altid, like fra disponenten og kontorchefen, som støtt gik og mindet ham om, at han var jo ansat midlertidig, og grov og spurte, om han ikke hadde noget i kikkerten – og til lagerchefen og formændene og kjørerne – og kasserersken, – saa grinet og sur og sint og lei hun var, hver gang han kom op og bad om forskud.

Det byltet sig sammen i hans hjerne – en graa, ulden taake av uro og mismot – at Olga vilde grine, naar han kom hjem, og at Sigurd og hans kone vilde bli yderlig ubehagelige, naar de fik vite, at han var blit sagt op, og at han skulde begynde i en ny post igjen, hvor han skulde svirre ræd og uten forstaaelse i sin uklare hjerne omkring i et nyt arbeide, som han ikke kjendte til og aldrig kom til at lære – paa et nyt lager eller kanske et nyt kontor, fuldpakket av fremmede, fiendtlige gjenstande, dukkende sig under stadige irettesættelser og gnaal, sløvt ventende paa en ny opsigelse – som han hadde svirret og dukket 21sig, tung og gammel og dum gjennem de andre pladsene sine.

Men Simonsen hadde allikevel en viss øvelse i at holde kjedelige tanker avveien. Igrunden hadde han svirret gjennem hele tilværelsen paa den maaten, dukket sig og ventet opsigelse og skjend og grin og ubehageligheter som det uundgaaelige. Slik hadde han hat det tilsjøs, og slik hadde det været paa bryggen til konsul Isachsen – og slik hadde han hat det hjemme og med konen sin, den tiden hun levet. Sint og sur og streng og lei – svigerdatter hans hun var forresten slet ikke saa ulik hende hun. Ja han hadde da visst faat igjen paa det, Sigurd, at han skulde finde paa aa gifte sig med den fattigfine datteren til kaptein Myhre. Saa hyggelig de hadde hat det hjemme de aarene efter Laura var død – godt hadde gutten kommet sig ivei, og snil hadde han været mot sin gamle far, betalt ordentlig for sig og alting. Ja ikke at han hadde hat det værst de første aarene herinde heller – været ungkar og spillemand igjen, med paa litt av hvert, morro og leven – og siden han kom i kast med Olga, hadde han igrunden hat det svært koselig og – for det meste da. Litt leit hadde det jo været, den tiden hun var blit frugtsommelig – men det var naa noksaa undskyldelig av Olga da – og hun hadde slaat sig tilro, straks han lovte hende egteskap. Sommetider maste hun jo paa det, at han skulde gjøre alvor av det og gifte sig med hende. Ja ikke fordi han ikke mente paa at 22gjøre det engang og – han hadde gjort det for længe siden, hadde det ikke været fordi han visste, han kom til at faa saa mye ubehageligheter med Sigurd og konen hans. Men han fik vel engang en bra, letvindt post, som han kunde bli i – og naar Olga kunde utvide syetablissementet sit, og Henry, gutten til Olga, kom ind paa kontoret, der han var visergut nu, for det hadde han løfte paa – han skikket sig saa bra, gutten. Saa kunde de faa det saa koselig og bra allesammen – han kunde sitte i sofaen med toddyglasset og pipen sin, og Olga ruslet ut og ind og stelte, og Svanhild sat hos ham og læste paa leksen sin. For Olga var et bra, ordentlig menneske, hun, og de skulde ikke faa det at si paa Svanhild, at hun var uegte barn, – naar hun skulde begynde paa skolen.

Simonsen var kommet op i Ruseløkveien. Taaken laa tyk og sur i den trange gaten, stripet av lys – gulgrønt fra smaabutikkernes frosne ruter, og i dem alle, synlig der gasblusset eller lampen hadde tint en bar flek, hang et knippe juletræskurver, enten det var en industriforretning eller en delikatessehandel eller tobaksbutik. Det rødlige skjær for basarernes to etager av store utstillingsvinduer paa den anden side gaten fløt oljet ut i taaken – gaslygtene oppe paa terrassen skimtedes saavidt, men herskapshusene deroppe, de var ganske forsvundet, fra dem trængte ikke en lysstripe ned – men de antes allikevel som en mur 23høit oppe i taaken – trykket liksom gaten dypt ned, der den løp som en grøft ved deres fot.

Simonsen trippet og stabbet indover – der var glat paa fortauget mangesteds, hvor issvullen ikke var hugget væk. Det yret med unger ut og ind av de mørke portrum – ute i gaten mellem varevogner og slæder forsøkte de at skli, bare det var saa meget som et glat meiespor i det humpete, brune lag av haardfrossen sne.

«Svanhild!»

Simonsen ropte strengt til en liten jentunge i skidden hvit hætte. Hun var krabbet op paa den opmaakede kant av sne langs fortauget og lot sig gli ned i gaten paa sine bittesmaa ski, som var ganske svarte av sotet, skidden sne og næsten ikke hadde bend længer.

Barnet stod stille midt i gaten og saa op paa Simonsen, som skrævet over snehaugen ut til hende. Hendes himmelblaa øine stod fulde av vond samvittighet, mens hun strøk det lyse haar op under hætten og tørket sig under sin lille næse med den rødvottede haand.

«End aa mange ganger har du hørt det, Svanhild, at du faar ikke fly ut paa gaten! Aaffor kan du ikke væra snil pike og leke inde i gaarden –»

Svanhild saa frygtsomt op.

«Jeg kan vel ikke gaa paa ski inde i gaarden vel – for der er ikke noen bakke der saa –»

«End om der kom en vogn og kjørte over dig da – heller en fuld mand og tok 24dig – aa tror du pappa og mamma vilde si da du?»

Svanhild taug beskjæmmet. Simonsen lempet hende ind paa fortauget, og de trippet videre haand i haand – hendes smaa pinder av ski klapret bortover det snebare fortaug.

«Tror da atte pappa vil gaa ut og spasere med dig ikveld da, naar du er saan styg, ulydig pike og ikke gjør som dem sier til dig. – Dem har vel spist oppe naa vel?»

«A mamma og n’ Henry og vi har spist for længe siden vi –»

Hm. Simonsen trasket ind av porten. Fru Olga Martinsen, syetablissement, barne- og guttedragter 3. etage inde i gaarden, stod der paa et hvitt blikskilt. Simonsen skraadde over gaardsrummet og skottet op til det oplyste vindu, hvor nogen motejournaler lænet sig mot ruten. Saa tok han Svanhilds ski under armen og leiet barnet opover den trange bakgaardstrap.

Utenfor Olgas entredør stod nogen smaagutter og læste i et hefte ved skinnet av en uthængt kjøkkenlampe. Simonsen brummet noget og laaste sig ind.

Mørkt i entreen – for enden av rummet lyste det fra glasruten i døren til stuen. Simonsen gik ind paa sit værelse – mørkt der og – og koldt. Fan, hun hadde latt det gaa ut i ovnen. Han tændte lampen.

«Spring ind tel a mamma du Svanhild og si jeg er kommet.»

25Han aapnet døren til sideværelset. Ved bordet, som fløt av halvsydde og tilklippede tøier og filler av forsaker, sat Abrahamsen bøiet over sømmen. Hun hadde fæstet en avis paa den ene siden av lampen, saa alt lyset faldt over hendes lille gule gammeljomfruansigt og brune rottetasser til hænder. Det blinket litt i de to symaskiners staal – og inde ved væggen skimtet Olgas og Svanhilds hvitdækkede senger frem.

«Og Dere strir værre naa, frøken Abrahamsen –»

«Aa ja san – en faar nok det –»

«Ja er det ikke rart De med den jula – det er mest som verden ikke skulde staa længer –»

Svanhild smat ind fra stuen:

«Jeg skulde si ifra mamma, atte det staar i stekommen til dig –»

«Ja – jeg faar sitta her og kose mig med Dere jeg, frøken Abrahamsen – det er saa kaldt atte inde hos mig – saa faar jeg behagelig selskap og –»

Abrahamsen hadde stiltiende ryddet en snip av bordet, mens Simonsen hentet maten – hvitkaalsuppe og pølse.

Hm. Det var bra. Den som hadde hat –. Simonsen reiste sig og kakket paa døren til stuen.

«Du, Olga –»

«Nei godaften, Simonsen – aassen staar det til med Dere da –»

Han aapnet og tittet ind

»Nei mener jeg ikke det er Dere da – aa 26skal Dere ha ny kjole naa igjen da, frøken Hellum –»

Olga stod med munden fuld av knappenaaler og fæstet – rettet læggene ind over brystet paa frøken Hellum fremfor konsolspeilet:

«Saan tænker jeg.» – Olga tok lampen fra nikkeletageren ved siden av og holdt op.

«Jaha. Han er naa vel endelig ikke skak i ryggen vel, fru Martinsen?»

De to piker, som sat og ventet i halvmørket borte i plyschsofaen, la bort motejournalen, saa paa hinanden og smilte, saa paa frøken Hellum og smilte igjen til hverandre. «Jøss,» hvisket den ene hørbart. De var næsten ens i klær og alting – med halvkorte jakker, liten skindpus om halsen og skikkelige filthatter med ving paa. Simonsen holdt sig i døren – de generte ham litt.

«Aa synes Dere da, Simonsen – blir’n pen tro?»

«Det er svært saa den farven klær Dem, frøken Hellum – men alting klæder naa den smukke som en sier –»

«Aa De da –» sa frøken Hellum og lo. Nydelig pike den frøken Hellum. Olga ringet – den anden bøiet nakken og ristet sig litt, som den kolde saksen kjilte – nydelig lubben nakke hadde hun med gult kruset haar langt nedover og myke, runde armer.

«Det er dyre saker detta og, tænker jeg,» sa Simonsen og tok bortpaa silken – og bortpaa armen, mens Olga gik efter ærmet.

27«Neimen fydda, Simonsen,» lo frøken Hellum. Olga saa sint ut – hun skjøv ham tilside og drog paa ærmet.

«Neimen aa det var jeg skulde sagt – du Olga – kunde ikke’n Henry gaa ner og faa laant et par øl –»

«Henry maatte paa kontoret igjen, stakkar – det var et overslag, som skulde kopieres, sa’n.»

«Nei stakkar – maatte’n avgaarde naa igjen – jeg synes mest det er hver lørdags eftermiddan naa. – Ja det er en stri san. Ja hu var nære paa fire, før jeg kunde komme fra lageret. Nei dem som er unge og pene De, frøken Hellum.»

Svanhild tittet ind.

«Kom hit til mig da, Svanhild – huser du, aa jeg hetter for no idag da?»

«Frøken Hellum,» smilte Svanhild beskeden.

«Vil du ha sukkertøi idag og du da, Svanhild, – frøken Hellum var borte i haandvæsken sin og fik op et kræmmerhus.

«Neimen aa sa du naa da, Svanhild – pene haanden, Svanhild – neie pent da –»

Svanhild hvisket tak, gav pene haanden og neiet. Og gav sig til at brække fra hinanden de sammenklistrede kamfersukkertøi i papiret.

Frøken Hellum tok paa sig og pratet og lo.

«Ja – saa prøver jeg ‘an færdig om tirsdagen da – ved denne tiden – aassaa narrer Dere mig ikke, fru Martinsen, hører Dere – ja adjøs da – adjø Simonsen – adjø da Svanhild –»

Simonsen aapnet galant døren, og frøken Hellum 28svævet ut med vajende hattefjær og bisamskjerfet slængt flot bakover skulderen.

«Jøss,» sa den ene av pikerne i sofaen og kniste – «hu va’ke daarli –»

«Hæ hæ – nei hu var da e av de rette –»

Simonsen trak sig tilbake til Abrahamsen og sin middag, som var blit kold. Olga kom ind om en stund, hentet kaffen og skjænket.

«Jeg skjønner ikke jeg, Anton – syns du der er mening i aa tøise slik – aa du tænker paa – naar der sitter andre aassaa –»

«Aa var det for noen da de derre taskerne –»

«Pika til presten oppe paa terasjen og saa veninden henneses. – Jeg syns naa du kunde ha stelt det gæli nok for mig, uten at du skal staa slik og bære dig med hu derre Hellum – ja dem skal faa no aa si og, akkurat som dem ikke hadde nok før –»

«Pøh! Det var naa vel ikke saa farlig heller.»

Det ringte paa entreen. Abrahamsen gik ut og lukket op.

«Det er frøken Larsen.»

Olga satte fra sig koppen og tok en traaklet kjole over armen.

«Aldrig har en da fred heller –»

Abrahamsen bøiet sig over sømmen sin igjen.

*

Fru Martinsen og Abrahamsen sat og sydde hele søndagen. Med middagen ventet de til det blev for mørkt til at arbeide, og saa tændte Olga lampen og de tok fat igjen.

29«Smekken til frøken Olsen De, Abrahamsen jeg syns De sydde paa’n ista –»

Abrahamsen durte ivei paa maskinen.

«Jeg la’an paa bordet –»

Olga lette – saa paa gulvet.

«Svanhild – du har vel ikke set en liten hvit smekke du vel – av blondetøi –»

«Nei da,» sa Svanhild borte fra vinduskroken. Og hun smat frem og gav sig til at lete – men først puttet hun dukken ned i den omvendte skammel, som var sengen dens, og bredte godt paa den.

«Astri sover – henner har difterit og skarlagensfeber,» protesterte Svanhild – moren lette mellem dukketøiet. Men Olga tok ubarmhjertig patienten op av skammelen. Dukken var tullet ind i hvitt, lægget blondestof, som var fæstet omhyggelig med sikkerhetsnaaler.

«Tror jeg ikke den ungen er rusk! Og saa mener jeg, du har stukket hul i den og med naalen – din stygge, leie unge –» klask, fiket hun til Svanhild – «neimen aa skal jeg gjøre, det dyre blondestoffet til frøken Olsen og –»

Svanhild hylte.

«Jeg trodde det var en fille jeg, mamma –»

«Har jeg ikke sagt, du faar ikke ta det, som ligger paa gulvet – uf saa fæl og trollet du er –»

Frøken Abrahamsen inspicerte smekken.

«En kan ta op læggene – og saa perse paa det og lægge det om igjen, saa den riften kom 30mer indi en fold – jeg tror ikke, det skal syns –»

Svanhild ramskrek. Simonsen gløttet paa døren.

«Neimen aa er det med a Svanhild da – skrike slik, naar du vet, pappa sover middag –»

Olga gav besked, saa det stod efter.

«End aa fy saa slem du er blit, Svanhild – gjøre mamma di slike pek – fy, det er ikke Svanhild mi detta!

Jeg syns, du kunde ta hende med ut jeg, Anton – det er vel ikke no bra for dig at ligge og sove slik hele dagen heller –»

Simonsen skjendte ivrig paa barnet, mens han trak avsted med hende. Men han trøstet hende, da de var kommet ut i entreen og han satte paa hende yttertøiet.

«Ikke skrike mere naa da – fy den stygge skriken – vi skal gaa i slosparken og ake vi – du vet naa vel, det var ikke rigtig av dig detta – saa, pusse næsen din naa, pappa og dig skal gaa sta og ake vi ja, kom du Svanilla mi –»

Olga kunde naa være rigtig for streng med Svanhild og sommetider. Jaja, det var ikke, fordi ikke barn skulde ha straf, naar de gjorde noget galt – men Svanhild var liksom saa nærtagendes av sig – sat hun ikke og hikstet paa kjælken bak ham, – stakkars krypen.

Kveldshimmelen stod mørkt violblaa høit oppe over terrassens taarne og spir. Veiret hadde klarnet op – der laa bare en tynd, sotet frostrøk 31igjen nede i gaten omkring lygterne, mens Simonsen trasket opover og drog sin datter paa kjælken.

Der var saa pent oppe i Slotsparken. Tykt hvitt rim paa alle trær og busker, saa det gnistret av dem i lygteskinnet. Men saan masse med unger alle steder – i hver mindste bakke akte de og stod paa ski, det krydde i den store allé – stygge store gutter, fem–seks paa en fiskekjælke, hujet og skrek, mens de suste nedover haalken med en tynd, lang rottehale av stang efter sig. Men Simonsen visste om en pen, stilfærdig liten bakke inde paa en plæn, de hadde brukt at ake der, han og Svanhild, før om kveldene. Og der var rigtig gjilt for Svanhild – pappa stod paa toppen og gav hende fart, og Svanhild skrek «vei», saa hun var like ved at sprænge sin lille tynde stemme, og Simonsen brølte «vei der» helt ned fra maven, endda foruten dem var der bare to bittesmaa gutter med lauparsko og topluer i hele bakken. Simonsen indledet bekjendtskapet med dem, de het Alf og Johannes Hauge, og deres pappa var bureauchef og bodde i Parkveien. Simonsen puffet dem i ryggen alle tre – de skulde se, hvis kjælke løp fortest – men han puffet Svanhild haardest, saa hun vandt. Og han trippet ned efter barna og leiet Svanhild opover, for ellers blev hun sittende fast, naar hun fik foten gjennem den dype, haardfrosne sne.

Men om en stund begyndte Svanhild at sutre.

32«Pappa, jeg fryser saan paa bena –»

«Du maa springe da, Svanhild mi – kom skal vi gaa op paa veien og springe vi –»

Svanhild sprang og graat – det gjorde saa vondt i tærne hendes.

«Aa-aa! Maa springe mye, mye fortere, Svanhild – faa se om du kan ta igjen pappa –»

Simonsen sprat bortover i smaa bitte trin som en gummiball. Og Svanhild sprang efter alt hun orket og naadde ham igjen – like til hun blev varm og blid og lo.

Men da kunde de ikke finde igjen kjælken. Simonsen lette – ovenfor bakken og nedenfor bakken og indimellem buskene – væk var den. Alf og Johannes hadde set den staa borte ved det store træet i veien for litt siden, mere visste ikke de. Ja, og saa hadde der gaat nogen store stygge gutter forbi – det husket Simonsen ogsaa. Det var nok dem, som hadde tat den.

Svanhild graat hjerteskjærende. Simonsen tænkte paa Olga – uf, hun skulde bli blid, saa amper hun var om dagen. – Saanne stygge grove gutter, stjæle den vesle kjælken til e lita fattig pike – at barn kunde være saa fæle.

«Ikke graat du, Svanhild mi – vi skal nok finde igjen kjælken din, vi –»

Simonsen travet rundt fra bakke til bakke og spurte efter en liten blaamalt kjælke. Svanhild gik graatende ved hans haand, og Alf og Johannes fulgte med og holdt begge to krampagtig fast i sit kjælketaug, mens de storøiede fortalte 33Simonsen alt det fæle, de hadde hørt om store, stygge gutter, som stjal kjælker og akte paa smaabarn og kastet isklumper i slotsparken.

Der var ikke spurlag at faa paa kjælken. Og oppe i den store veien møtte de en fin, sint dame, som viste sig at være Alfs og Johannes’ dadda, og hun skjendte, for de ikke var kommet hjem for en halv time siden, og lovte, de skulde faa av pappa og mamma – og hun brød sig ikke det spor om at høre, at den lille piken het Svanhild og hadde mistet kjælken sin – som hun brukte sig, mens hun subbet avgaarde med et jernfast barnepikegrep i hver av gutterne. – Og Simonsen var like ved at faa en styrstang i øiet og en kjælkespids i skinnebenet.

«Ja dem har nok tat kjælken din, Svanhild – jeg tror ikke, vi faar se den mere,» sukket Simonsen motfaldent. «Hysch, ikke graate saan da guldet mit. Du skal faa ny fin kjælke av pappa til jul, du – kom du, skal vi gaa paa Kaljohan og se paa butikkerne, vi – de er saa fine ikveld saa – kanske vi faar se en ny fin kjælke til dig og –» lysnet han op.

Saa gik Svanhild og hendes pappa og saa paa butikker. Og naar de kom til et vindu, hvor menneskestrømmen hadde nøstet sig sammen til en stor svart klump, som stod stille og presset paa, fik Simonsen hende op paa armen og lirket og baset, til de naadde helt ind til den straalende rute, og der blev de staaende, saalænge der var en eneste ting, de ikke hadde snakket om og undret 34paa, hvad den vel kunde koste, tro. – Nogen steder var der et pyntet juletræ med elektriske lamper paa grenene, – og Svanhild skulde ogsaa ha juletræ paa juleaften. Et sted var der et helt juleselskap – damedukker saa fine, saa fine – som Svanhild skulde bli, naar hun blev stor. Og i en butik, hvor de handlet med kufferter, var der en liten, liten krokodille i et litet, litet vandbassin – der maatte de staa længe, tro om den var virkelig levende? Men tilsidst ledde den ganske litt paa det ene øiet – ja tænk at den var levende! Og saan en liten krokodille, naar den blev voksen, blev den saa stor, at den kunde spise op en hel Svanhild i en eneste jafs – men denna kan nok ikke bite no, vel!»

«Nei denna kan nok ikke gjøre no fortræd.»

Oppe paa Ekertorvet var der kinematograf i et vindu, indimellem annoncer i lysbilleder. Og Svanhild hadde været paa kinematograf med pappa – tre ganger – og de maatte huske paa alt, de hadde set der – de to smaapikerne, som blev røvet av røverne i en automobil – og alt det andet. Glemt var kjælken, de hadde mistet, og mamma, som sat og snurpet mund over sytøiet, til hun blev træt og sint – glemt var alt andet end det, at Svanhild var jenta til pappa, og det var juleaften om sytten dage.

Og der var en sportsforretning – med mange kjælker, store og smaa, men den gjildeste av dem alle, den som var ildrød med rosemaling og 35rygstø av jern, som var forgyldt med bronce, den skulde Svanhild ha juleaften av pappan sin.

Men efterpaa det maatte en ha sig litt varmt i skrotten. Simonsen visste om en liten koselig avholdskafé, siden det var søndag og samlaget var stængt. Der var ingen folk, og damen bak disken var ikke utilgjængelig for Simonsens kurtiserende konversation, mens han fik sig kaffe og smørbrød og Svanhild fik en kremkake og en slurk av pappas kop av og til.

«Ikke si til a mamma,» sa Simonsen og blunket til hende med det ene øiet. Men Svanhild visste nok bedre end at si til mamma, naar hun og pappa stak indom her og der saan om kvelden, naar de spaserte, og Svanhild fik en sukkerstang, men det trodde mamma, smaapiker fik mark i tænderne av, – og pappa fik no at drikke, som mamma trodde, han fik mark i maven av. Men mamma hadde det saa trabelt altid, og det blev hun saa amper av, – og pappa hadde ogsaa saa trabelt, naar han var paa lageret, og Henry i forretningen – naar en var stor, saa maatte en slite saa skrækkelig, visste Svanhild.

*

Men efter søndag kom mandag og fem andre graa hverdage. Svanhild sat paa gulvet i systuen og lekte, for pappa kom hjem saa sent paa kvelden nu, saa han hadde ikke tid til at gaa tur med hende efterpaa. Pappa og var amper nu, merket Svanhild – enten det nu var, fordi han hadde saa trabelt paa lageret, eller fordi mamma hadde 36saa trabelt, at hun næsten ikke fik tid til at stelle middagen eller lage til aftens før sent paa kvelden. Og Henry og var amper, for der kom damer og prøvet inde i stuen, hvor han sov, til langt paa nat, saa han kunde ikke faa redd op og lagt sig –. Men Svanhild trøstet sig – for hun skulde faa saan fin kjælke til jul.

– Den femtende skrev Anton Simonsen til sin søn. Han var lei av at fly og søke poster, som han ikke fik allikevel. Og saa saa han fremtiden rolig imøte igjen, og han hadde atter tid til at gaa ut med Svanhild om kvelden og leie hende paa ski i parken, og de snakket om den fine kjælken, hun skulde faa.

Men den attende om formiddagen, like som Simonsen stod og spikret igjen en kasse med maskingods, kom lagerchefen og sa, der var telefon til ham. Saa var det Sigurd, som var i byen og bad sin far se ned paa Augustin og drikke kaffe – be sig fri et par timer efter middag, saa de kunde faa snakke sammen.

«Aassen har Mossa det da – og smaaene?»

Barna hadde det bra, tak. Og Mossa, hun var med ind – skulde kjøpe ind et og andet til julen.

«Jeg huser paa det jeg, gutten min – atte det er naa vel ikke mulighets raad til aa faa fri saa mye som en time naa under jul,» sa Simonsen.

Sigurd skulde selv snakke med direktøren om det.

Jaja, han fik ha tak da. Hilse Mossa.

Ja det var likt hende. Be ham paa middag med dem – aa nei tak san. Fan drive ham 37skulde han ikke ha sig baade øl og dram, før han gik paa den tørna, bandte Simonsen.

*

«Synes du, det er værdt?» sa fru Mossa Carling til sin mand, som holdt paa at trække op en flaske punsch.

«Jeg synes da, vi faar by far et glas punsch allikevel.»

«Jaja – du gjør, som du vil, bassen min.» Fru Mossa satte op alle de tvehaker, hun raadde over. Pen var hun ikke – øienlokkene blev tykke utover mot tindingerne, saa de smaa graa øine likesom krøp stikkende indover mot næseryggen; ansigtet var fett og friskt i farven, men munden var liten og knepen med tynde læber – og saa var brystkassen trang og smal, men underkroppen før og bred.

Hun sat midt i plyschsofaen under den elektriske krone, hvis tre blus pragtfuldt belyste hotelværelsets to jernsenger, to mahogniservanter, to natbord og skapet med toiletspeil, de to lænestoler foran bordet med et askebæger paa en serviet midt i cheniljeteppet.

Det banket forsigtig paa døren, og Simonsen steg varsomt Over terskelen. Han tok i haanden.

«Goddag, Sigurd – morro at faa se dig igjen da, gutten min – goddag, goddag, Mossa – hyggelig at faa se dig engang ogsaa – og like ung og pen da –»

Mossa ringte efter kaffen, skjænket rundt, mens Sigurd forsynte glassene. 38Simonsen skottet til sin svigerdatter, der sat stum med den knepne munden, mens han snakket med Sigurd – langsomt og snirklet snodde samtalen sig bortover mot det, som var hovedsaken.

«Vi faar faa lov at røke, Mossen min – værsgod far, en cigar –

Ja det var det du skrev om da, far. Jeg var oppe paa kontoret idag og snakket med din chef. Han mente som jeg, direktøren. Du passer ikke her inde i byen – det er for stridt arbeide for en mand i din alder, det syntes han og. Ikke kan jeg skaffe dig noget nyt heller –»

Simonsen sa ingenting. Men Mossa tok ordet:

«Sigurd er jo i en underordnet stilling selv – til en viss grad da – faar du værsaanil huske paa. Direktionen vilde vel neppe like, at han blev ved at plage firmaets forbindelser om at ta hans far i forretningen. Nu har han jo gjort det tre ganger – og du er kommet utav alting. Jeg kan bare oplyse dig om, at Sigurd hadde ganske alvorlige ubehageligheter, efter han hadde faat dig ind i denne sidste posten, hvor du altsaa nu er blit opsagt –»

«Det hadde jeg ja. Nei, som sagt, du passer ikke herinde, far. Er for gammel til at begynde i en ny branche og. Derfor saa kan jeg bare hjælpe dig paa én maate. Jeg kan skaffe dig en plads under bestyreren oppe paa Menstad bruk i Øimark – det er let, pent arbeide – lønnen er 39ikke stor – seksti kroner til at begynde med, saavidt jeg vet. Men som sagt, den pladsen kan jeg skaffe dig.»

Simonsen tidde stille.

«Ja – det er altsaa den eneste maaten, jeg kan hjælpe dig paa,» sa Sigurd Carling.

«Vil du altsaa, jeg skal skaffe dig den, far?» sa han om en stund.

Faren kremtet etpar ganger.

«Ja. Det er det da, Sigurd – jeg vet ikke, om du har hørt no om det – jeg er forlovet da – med den damen, jeg har bodd hos de sidste seks aarene. Saa jeg faar lissom snakke litt ve a Olga om dette først – aa hu syns. Hu hetter Olga,» oplyste han, «enkefru Olga Martinsen ja.»

Der blev en uhyggelig lang pause. Simonsen tullet med duskene paa lænestolen.

«Hu er et realt, ordentlig, bra menneske i alle maater, Olga – og hu har et stort, opdrevet syetablissement her i byen – saa det spørs vel, om hun syns no om at flytte op i svarte bondelandet. Gutten hendes har kontorplads her i byen aassaa.»

«Er det den damen» – Sigurd snakket meget langsomt – «som du – skal ha et barn med – efter hvad jeg har hørt –»

«Vi har e lita jente ja – Svanhild hetter a – blir fem aar til april maane.»

«Naa.» Det var Mossa. «Du har altsaa en datter med den fruen, du losjerer hos – som er saant ordentlig, bra menneske i alle maater –»

40«Det er a Olga ja. Bra og ordentlig – og flittig og strævsom er a og. Og snil atpaa til.»

«Det er da egentlig merkelig, svigerfar» – fru Mossa var svært blid og søt i maalet – «at du ikke har giftet dig med denne udmerkede fru Martinsen før – det hadde du da egentlig hat god grund til for længe siden.»

«Jeg skal si dig det jeg, Mossa mi –» Simonsen blev glad og kry av det, han fandt paa i det samme: «jeg hadde ikke lyst til at se kona mi stri og stræve saa hart – derfor saa ventet jeg paa det jeg skulde faa no bedre. Men gifte mig med Olga, det har jeg lovt baade tidt og støtt, og det skal jeg holde og, saasandt jeg hetter Anton Simonsen.»

«Ja-a –» Mossa blev søtere og søtere. – «Seksti kroner maaneden er jo ikke netop meget at gifte sig paa – leve med kone og barn. Og no større syetablissement kan jo fru Olga neppe vente at faa igang deroppe i Øimark.»

«Det værste er jo det, far, at du har dette barnet,» sa Sigurd. «Men – fru Martinsen maa jo altid kunne bringes til at forstaa situationen – saa man kunde faa truffet en ordning med hende.»

«Du faar huse paa en ting, Sigurd – det er den vesle søstera di, Svanhild. Ikke vil jeg det, atte hu skal faa det vondt, fordi hu er uegte barn. Jeg syns, du tar et stort ansvar paa dig jeg, Sigurd, hvis som atte du lægger dig opi dette her.»

41Mossa snappet ordet fra ham – og nu var der ikke skygge av blidhet i hendes stemme:

«Naar du snakker om ansvar, svigerfar – for dit uegte barn – saa syns jeg virkelig du er vittig. Sigurd tilbyr at skaffe dig en post – for fjerde gang – i Øimark – her kan han ikke. Kjære, syns du ikke, du kan flytte fra byen paa grund av dine private forhold, saa staar det dig virkelig frit for at bli. Kan du faa en post og gifte dig paa den – det blander vi os virkelig ikke i. Men Sigurd kan selvfølgelig ikke hjælpe dig paa anden maate – først og fremst maa han da vel ha ansvar for sin kone og sine egne barn –.»

*

Fru Mossa hadde rustet sig i sit silkeunderskjørt og omhængt sig med sin nye skindbesætning, da hun formiddagen efter steg opover trapperne til fru Martinsens syetablissement inde i gaarden i Ruseløkveien. Hun satte en bestemt pekefinger paa ringeapparatet under Simonsens skidne visitkort.

Damen, som lukket op, var liten, fyldig og mørk. Hun hadde pene, blaa øine i et stueblekt, utvisket ansigt.

«Er det fru Martinsen – jeg er fru kontorchef Carling – jeg ønsker at tale med Dem.»

Olga lukket litt nølende op døren til det nærmeste værelse.

«Værsgod. De faar undskylde her ikke er lagt i. Men vi syr i de andre værelserne.»

Fru Mossa seilet ind og tok plads i rummets 42eneste lænestol. Værelset var utstyret som værelser til at leie ut pleier. Paa den hvite kommodeduk stod samvittighetsfuldt opstillet fotografierne av den avdøde fru Simonsen, Sigurd og hende selv – forlovelsesfotografierne – og to gruppebilleder av barnebarna.

«Ja, bedste fru Martinsen –,» Olga stod borte ved kommoden og iagttok den anden – «det var jo et og andet da, som jeg gjerne vilde snakke med Dem om – vil De ikke sætte Dem?»

«Tak, jeg har litt liten tid. Hvad var det, fruen ønsket?»

«Ja – saa skal jeg ikke hefte Dem. Simonsen – min mands far – han har jo, eftersom vi forstod ham igaar, – visse forpligtelser overfor Dem. Nu vet jeg ikke, om han har sat Dem ind i sin stilling –?»

«Atte han skal ta en plads i Øimark? Joda.»

«Naaja. Ja, De vet, det er en ganske liten stilling. Paa den maaten vil han jo foreløbig ikke bli istand til at opfylde sine forpligtelser mot det barn, han har med Dem. Saa har kontorchefen og jeg altsaa tænkt at tilby Dem –»

«Mange tak –.» Olga talte fort og kort. «Det er ikke no aa bry fruen med de tingene. Vi er blit enige om det da, min forlovede og jeg er blit enige om det, atte vi gifter os med det samre naa –»

«Ja fru Martinsen – da maa jeg altsaa gjøre Dem opmerksom paa det: fra min mand kan Simonsen ikke gjøre regning paa nogen understøttelse 43– absolut ikke. Han har stor familie selv. Og leve paa seksti kroner maaneden fire mennesker – foruten den lille piken, som altsaa skal være min svigerfars, har De jo et barn til –»

«Gutten min, han blir her – jeg har en søster i Trondhjemsveien, som han kan bo hos. Og saa var det meningen da, at vi skulde lissom bo i Fredriksstad og Simonsen komme ner paa lørdan, aassaa skulde jeg drive med syforretning i byen –»

«Naa. Ja – det kunde jo høres ganske fornuftig ut. Det er bare det da, ser De – der er mere end nok av sydamer i Fredriksstad allerede – saa det er et stort spørsmaal, om det lønner sig for Dem at opgi Deres forretning her og forsøke at begynde en ny der, frøken Martinsen.»

Olga kvap til.

«Fru Martinsen, omforladelse. Det kalder De Dem jo. Ja, min mand og jeg har jo latt anstille litt undersøkelse, det kan vel ikke undre Dem – at vi hadde lyst til at vite litt om, hvadslags menneske det var, han var kommet ikast med.»

Olga blaaste:

«Ja det er det samre for mig, fru Simonsen – nei undskyld, fru Carling, mener jeg. Men det er naa saa da, at Simonsen syns, jeg kan væra like god, om forloveden min strøk til Amerika fra mig, saa jeg fik lov til at sørge baade for mig og gutten min, som jeg kunde bedst. Og det 44har’n lovt paa, Simonsen, og det har’n sagt baade tidt og ofte, mig skal du ikke bli nart paa, Olga. Og da syns jeg, det kan væra det samre for Dere med, fru Carling – ikke skal vi bry Dere eller fly Dere paa døra – og siden manden Deres ikke engang har beholdt navnet til far sin –»

«Kjære fru Martinsen –» Mossa viftet med haanden og satte alle tvehakerne – «ikke saa hidsig da, kjære Dem. Jeg har aldeles ikke tænkt at blande mig i Deres forhold. Tvertimot –jeg er kommet hit i den bedste hensigt av verden. Jeg vil jo ikke andet end forklare Dem – hvis De har tænkt Dem, at Simonsen var no parti – jeg maa tilstaa, jeg tror ikke, De opnaar andet end den fornøielse at forsørge baade ham og barnet, hvis De gifter Dem med ham. Bare tænk paa – nogen ordensmand har min kjære svigerfar jo aldrig været. Vi har jo ingen garanti for, at han ikke blir sagt op som sedvanlig. Ja –. Tror De, det blir let for en mand i hans alder – med familie – altid at faa nye stillinger –.

Jeg er kommet her i al venskabelighet for at gjøre Dem et tilbud fra min mand. Kjære, hittil har De da greiet Dem bra uten nogen mand – naa. Kontorchefen tilbyr Dem en sum – fem hundrede kroner hadde vi tænkt – til dækkelse av de tap, De lider ved at Deres losjerende reiser fra Dem saa pludselig – uten betingelser. De forstaar – skulde min svigerfar senere komme i en saan stilling, at han kan gifte sig, det blander vi os ikke op i – som De ganske rigtig bemerket, 45det kommer ikke os ved. Og hvad Deres lille pike angaar – kontorchefen og jeg er blit enige om at tilby hende et hjem hos os selv –»

«Aldrig i livet!» Olga gnistret. «Gi fra mig Svanhild – nei det kan Dere være stø paa jeg ikke gjør.»

«Nei nei –. Som De vil, naturligvis. Og min svigerfar og De gjør naturligvis, som Dere selv vil. Vil De gifte Dem paa seksti kroner maaneden – opgi Deres levebrød her og forsøke at begynde syforretning i Fredriksstad, som jeg kan love Dem for ikke gaar –. Det er mig bare saa komplet ufattelig, hvad De vil med Simonsen. Herregud, bli gift – De kalder Dem jo frue – i Deres kredse tar man det vel ikke saa nøie, om De har hat en liten historie med en av Deres losjerende. At De kunde indlate Dem med Simonsen – De maa virkelig undskylde, at jeg sier det, men i mine øine taler det ikke til Deres fordel – rent ut sagt er han jo et gammelt svin –»

Olga avbrøt:

«Ja naa kan Dere liksaagodt slutte, fru Carling. Men jeg skal akkurat si Dere, aa jeg vilde med ‘n Anton Simonsen.Simonsen.] rettet fra: Simonsen, (trykkfeil) Der kan væra baade ett og andet at si paa ‘n. Men jeg merkte snart det paa ‘n, atte ‘n var snil igrunden. Og det er ikke formange uta dem, som dét er. Og aldrig før saa saa ‘n, atte jeg vilde gjøra det bra og koselig for ‘n, saa hygget ‘n sig til mig, og pen og ordentlig ble’n, og det hadde ‘n blit før, det er 46naa mi mening, hadde ‘n hat no hygge, der ‘n kom fra. Jaha, snil og taknemlig, det var ‘n Anton. Og saa gla som han er i a Svanhild – det er rent til overdrivels, saa gla han er i den ungen, – for han skjæmmer rent bort a. Jeg er gla i Simonsen jeg, skal jeg si Dere, fru Carling.»

Mossa reiste sig og puttet hanskefingertupperne ind mellem muffens blondekanter:

«Tja-a – naar De elsker Simonsen – det er jo en anden sak.»

Hun seilte ut.

*

Det var rigtignok saa, at kontorchef Sigurd Carling hadde store tanker om sin frues kløkt – han hadde hørt det saa ofte, at han trodde det selv – frøken Mossa Myhre hadde «sat fart i ham» og gjort kontorist Sigurd Carl Simonsen til den mand, han var. Men han hadde allikevel hat sine tvil, om hun var den rette til at opnaa en overenskomst med fru Martinsen. For hun hadde jo et svært strengt syn paa tingene, og denne Olga hadde jo altsaa faat to barn saan litt uregelmæssig – og Mossa kunde være noksaa skarp og ubehagelig. Saa bakefter angret han sig; det var dumt, han hadde latt hende gaa. For en ordning maatte man jo faa istand – skulde faren komme flyttende til byen med kone og barn, som han ikke kunde forsørge, saa var det jo soleklart, hvad det vilde føre til – aldrig kunde man være sikker for uforutsete krav om hjælp – og saa alle de andre kjedeligheter, som altid hadde 47fulgt med den faren. Og saa evige ubehageligheter overfor Mossa.

Saken maatte ordnes – og det straks, saa den gamle ikke fik tid til at spille dem noget puds forinden. Han hadde været oppe i maskinforretningen Hercules og bestilt de to nye turbinerne, og samtidig fik han en passant snakket litt om faren – Simonsen skulde faa slutte juleaften, saa han kunde følge hjem med dem og være hos sin familie i julen.

Efterpaa begav han sig selv ivei til fru Martinsen.

– Olga var aldeles forgraatt, da Simonsen kom hjem om middagen. Carling hadde været der. Han hadde forresten været hyggelig, sa hun – hadde bedt om at faa se Svanhild og tat hende paa fanget; hun skulde faa no rart fra ham til jul, hadde han sagt. Efterpaa hadde han snakket med hende. Og det var jo denne gjælden hendes – hun skyldte jo paa husleien og her og der forresten hos kjøbmændene – hun hadde tat imot pengene. Han hadde lovet hende femten kroner maaneden og til Svanhild – det var jo litt fast, og hun hadde jo Henry ogsaa, som ikke kunde klare sig selv paa en stund endda – femten kroner maaneden, hadde han sagt, indtil videre – til min far blir selvhjulpen og kan gifte sig med Dem. – Olga sat paa Simonsens fang inde i hans kolde værelse i lænestolen foran kommoden med familiebillederne, og hun graat, og han klappet hende.

48«Jeg vet ikke jeg, Anton – aa skulde jeg ellers gjøre, syns du –. Hvis atte han ikke vil hjælpe dig, saa er der jo ingen raad da. Og jeg skjønte det paa’n – han vil ikke paa anden maate. Hvis atte di er imot vors, kan det vel ikke gaa for vors i Fredriksstad noenting, ser du –»

Hun pudset næsen og tørret øinene. Og fik en ny graatri:

«En faar nok ta imot – en faar ta imot mye, den som er fattig.»

*

Men reise hjem med dem til julekvelden, nei det fik ikke Sigurd og Mossa Simonsen til. De lokket med juletræ og barnebarn og gaas og øl og dram og persesylte hele julen igjennem. Men den gamle blev ved sit, han vilde ture jul med Olga og barna. Alt de kunde opnaa var, at Simonsen lovet, han skulde reise nedover andendagen. For Sigurd hadde git ham femogtyve kroner i julegave. Saa det var bedst at faa ham fra byen, – at han ikke gik ledig og drev om der med penger i lommen i romhelgen. Det var allikevel bedre, at den gamle tok sine juledrammer nede hos dem – under opsyn.

Lillejuleaftens kvelden, han kom hjem, hadde han kjælken under armen. Og han nynnet nede i maven, mens han tændte lampen inde hos sig selv og tok op sine julepakker.

Der var litt drikkevarer til helgen – akkevit og punsch og konjak og søt portvin for Olgas skyld – naar en saa bare fik litt øl, saa klarte 49en sig. – En snadde til Henry – den kostet naa ikke mange ørene; det var mest, forat gutten skulde se, han hadde da tænkt paa ‘n – og en karslig ting var det da at faa. Ellers var han jo mest fant – blusetøiet til Olga kostet naa bare 1.45, men saa hadde han kjøpt en brystnaal og til 3.75, og den saa sandelig mest ut som en ting til bortimot 10 kroner. Simonsen tok den op av æsken – hun skulde vel bli gla –. Ja, Abrahamsen vilde han forresten ogsaa kjøpe en liten ting til – saan til erindring da. Bare en liten en – det fik han nok raad til.

Og saa kjælken da. Simonsen tok teppet av bordet, pakket ut og stilte den op.

«Aa se ind hit litt da, Olga mi,» kaldte han ut i systuen.

«Ja aa er det – jeg har saa trabelt saa –»

Simonsen flyttet lampen hen paa bordet:

«Aa tror du Svanhild skal si til denna, du Olga?»

«Neimen fineringen da, Anton» – sa Olga og la aviser under kjælken og lampen. «Ja – den var fin – nydelig kjælke da –»

«Se her du –» Simonsen spændte av puten, saa Olga fik se al rosemalingen. «Ja puten kjøpte jeg ekstra da, skjønner du.»

«Hm. Han var vel dyr vel?»

«Fem kroner og femogtyve øre med puten,» sa Simonsen kry.

«Ja. Det var naa mye penger aa lægge bort i slikt da, Anton. Hu som er lita, hadde vel blit 50like gla i en kjælke, om den ikke hadde været saa gjild.» Olga sukket.

«Aa – naa som vi har litt kontanter aa raa med. – Det er da morro aa gi litt flot, vet jeg. – Naa som du blir kvit gjælden din –. Jeg har da no til kjæresten min og –» han dyttet hende i siden. «Aa gaa sta efter to glas da, Olga – jeg har kjøpt no portvin – skal kjende om du liker den – det er mest for din skyld, jeg kjøpte ‘an, ser du.»

Olga skottet bort til de mange flasker paa kommoden. Hun sukket litt. Saa hentet hun glassene.

*

Det var sent paa julekvelden, før de blev færdige hos fru Martinsen. Men tilsidst var da alt i orden. Henry hadde været borte med det sidste av søm, som var blit færdig, og alt det andet hadde Olga og Abrahamsen ryddet sammen i bunker utover stolene og paa bordet i systuen. Og Abrahamsen hadde faat kaffe og bakkels og en flaske eau de cologne av Simonsen, før hun gik.

Saa gik Olga ind i dagligstuen. Hun ryddet bort journalerne av bordet, og stoffer og forsaker av stolene, og pillet op knappenaaler og knapper i glasskaalerne paa speilkonsolen. Og hun tændte juletræet, som hun hadde pyntet natten før –.

Og Svanhild og Henry og Simonsen kom ind, og de store slog sig ned i plyschstolene, men 51Svanhild hoppet og danset og jublet til alle lysene og fik øie paa kjælken – og skrek av fryd – og løp tilbake til træet og visste ikke, hvad hun skulde gjøre av sig for henrykkelse. Simonsen straalte, og Olga maatte smile – skjønt hendes øine var kjedelig rødrandet – Simonsen hadde skottet til dem flere ganger paa ettermiddagen. Uf, det skulde bare mangle, hun gav sig til at graate naa ikveld, naar de skulde ha litt hygge.

Han hentet ind sine presenter. Og han smilte lurt – hun syntes nok, det blusetøiet var litet. Saa kom han frem med eaudecologneflasken – han hadde git efter for sin lyst til at være flot, da han var inde paa femtiøresbasaren efter en ting til Abrahamsen, og der var endda en nøstekop til Olga, og en liten fyrstikæske, der saa ut som sølv, til Henry. Gutten gav haand og la snadden og æsken bort i vinduet, der han sat og hang i en stol. – Men saa kom broschen.

«Ja – detta var liksom mer til nytte da – du faar ha en liten ting til hygge og da, Olga –»

Olga tok op broschen. Og hun blev litt vaat i øinene:

«Det var mange tingen detta, Anton.»

Simonsen slog flot med haanden:

«Du faar huse paa mig, naar du sætter’n paa dig da, Olga mi.»

«Jeg skal nok det, Anton.»

«End den æsken, som kom ikveld til a Svanhild da du?»

52Olga hentet den.

«Lille frøken Svanhild
adr. fru Martinsens syetablissement»

– stod der. Olga aapnet. Paa visitkortet indi stod skrevet «glædelig jul»; det var kontorchef Sigurd Carling. Og det var en dukke – men slik en dukke da!

Gult krøllet haar hadde den og øine til at aapne og lukke. Og den var klædd i hvit kaape med hvit skindlue og muffe, og saa hadde den to smaa skøiter hængende over armen – det var det aller gjildeste. Svanhild blev rent stum – men Simonsen prækte; han og barnet var like henrykt over dukken.

«Ja denna faar vel mamma gjemme for dig – det er nok ikke værdt, du faar leke med denna uten paa søndane –»

«Han er da snil, Sigurd,» sa han til Olga, som kom ind med glassene og varmtvandsmuggen, «det er som jeg sier, han Sigurd er da snil igrunden; det er den fordømte kjærringa, som sætter ‘an op, for han er naa snil –»

Simonsen fik brygget sin toddy og Olga fik portvin; Svanhild fik ogsaa en liten draape av den søte vin i et glas for sig selv, der hun sat paa pappas fang.

«Du faar komme hit du og naa, Henry, og brygge dig en toddy du med – du er jo store karen naa.»

Henry reiste sig litt motvillig. Han saa ikke paa Simonsen. Han hadde haarde, lyse øine i 53et blekt og fregnet ansigt – liten og tynd var han i sine voksne klær.

«Ja skaal med dere allesammen da. – Naa syns jeg, vi har hat det rigtig koselig, jeg. – Har vi det ikke koselig naa da, Olga mi? –»

«Joda.» Hun sat og bet sig i læberne. Taarerne kom op i det samme. «Visste en bare aassen det var til næste jul saa.»

Simonsen tændte sin cigar. Han saa brydd ut.

«Skal du ikke prøve snadda di, du Henry? Tobak finder du inde paa kommoden min, om du mankerer selv.»

«Nei tak,» sa Henry.

«Næste jul ja, –» sa Olga og stred med graaten.

«Det er ikke godt aa vite det en ikke vet,» sa Simonsen og la sig tilbake i sofaen. «Denna cigaren var god. Drik da, Olga. Ja – kanske saa sitter vi og turer jula oppaa bondelandet allesammen. Dem skal ture bra i jula oppi Øimark, har jeg hørt. Du vilde naa trivs bra paa landet du da, tror jeg, Olga. Det var ikke værst det – det var bare aa gaa utafor døra si og hogge juletræ. Aassen skulde du like det du, Svanhild, gaa med pappan din paa skauen og hogge juletræ – og saa dra det hjem paa kjælka di.»

Svanhild nikket skinnende.

«Saa fik ‘n Henry faa fri paa kontore’ og komme ner og ture jul med vors da.»

Henry smilte litt – haanlig.

54«Det skulde være leven det, Svanhild – gaa paa stasjon og hente ‘n Henry paa toget? Kunde du like det, atte du og pappa og mamma bodde paa en stor gaard paa landet, som der var kuer og hester og griser og tupper og alting. Og saa den snille Sigurd, som gav dig dukken din, han har e lita pike paa alder med dig – og en gut, som er litegran større, og e lita, lita tulle – dem kunde du faa reise til byen og leke med.»

«Og saa reiser jeg ner og drekker te i selskap hos henner der fine svigerdattera di – mener du ikke det du, Anton –»

«Aa det var naa vel ikke nødvendig –»

«At du kan sitta og tøise saan –» Olga lo – og saa brast graaten ut.

«Neimen Olga – aa er det, du graater for da, ven min – aaffor skal du ta det slik da.»

«Ja aassen vil du, jeg skal ta det. – Jeg skal væra glad til, jeg kanske – forat den fine svigerdattera di kasta mig det i næsa, atte jeg blev nart med faren til Henry – og atte naa reiser du ifra mig. Saa kan vi faa sitta her med skamma – ungane mine og jeg – løsungane mine. Du syns vel det, du som dem, atte jeg er akkurat god nok til aa gaa her og drive med aa sy for disse tøserne, som du holder leven med. Akkurat som det var no rart, at alle mennesker tror, dem kan by mig, aa det skal væra. – Jaha, det er tilpas til mig – jeg børte vel visst, aassen dere var – naar dere har faat det, som dere vil med en stakkars, saa adjøs og tak for mig, naa kan du sitta der.»

55«Neimen Olga mi!»

«Aaja det er ingen sak for dig. Neida – du kan reise op paa bygden du – og saa kan du ta paa aa ture igjen med tøser og drik og alt det, du laa og sølte oppi, da jeg fik fat i dig – aa gid aa god og dum jeg var, som trodde dig og lot dig tulle med mig, akkurat som du vilde.»

«Olga da – du faar da huse paa barna lel!»

«Haa! – Dem hører det nok, kan du lita paa – i gaarden og paa trapperne. Saa dem kan liksaagodt høre det av mig og.»

«Det er julekvelden naa, Olga – du faar da huse paa det lel,» – sa Simonsen værdig.

Olga graat stille med hodet ned paa bordplaten. Simonsen la haanden bort paa hendes skulder:

«Olga da – du vet naa vel det da – du vet naa vel det, at jeg er gla i dig. End a Svanhild da – tænker du det kanske, at jeg glemmer av det uskyldige barnet mit. Det kan du væra tryg for det, Olga – jeg skal nok ikke narre heller bedrage dig – jeg skal nok holde det, som jeg har lovt dig.»

«Aa stakkar –» Olga satte sig op og pudset næsen. «Det er nok ikke du, som raar for det, Anton.»

«Du faar huse paa en tingen da, Olga –» Simonsen la en arm om hendes hals og tok om Svanhild med den anden. Og han rettet sig og satte maven ut: «Det er nok en, som er større 56end baade Sigurd og Mossa, som raar med den tingen – og med vors allesammen.»

«Jeg syns, vi skulde ta og synge en julesalme naa,» sa han om litt. Han tok en slurk av toddyglasset og klaret røsten. «Jeg er saa glad hver julekveld – skal vi ta den – den kan a Svanhild, vet jeg. Syng du, Svanilla mi.»

Svanhild sang gladelig, Simonsen knurret med, faldt fra, hvergang tonen gik høit, men tok fat paany med hvert vers. Om litt kom ogsaa Olga til med graatrusten stemme – bare Henry sang ikke.

Og da Olga gik ut for at se til grøten og ribbensteken, blev Simonsen og Svanhild ved at kvæde. «Her kommer dine armer smaa,» sang Svanhild.

«Neida, det hetter ikke armer smaa,» rettet faren. «Det er ikke armer – arme smaa, hetter det. Det er bibelsprog det, skjønner du. Stakkars smaa betyr det – det er ikke saanne armer,» sa han og tok rundt armene hendes og kjilte opunder, saa hun hylte ellevildt og spændte i benene, der hun sat paa hans fang.

*

Og saa var det den sidste morgen. Vækkeruret inde hos Olga ramlet, men Simonsen blev liggende og døse i mørket – det var saa koldt at staa op. Og trist og utrivelig alting. At han skulde op i kulden og ut – og bort fra alting.

Saan god seng med fjærdyne baade over og 57under hadde han nu aldrig hat nogen anden plads, som han hadde bodd.

Olga aapnet døren. Og i lyset inde fra sit rum stillet hun fra sig bakken, hun bar, tændte lampen og flyttet brettet bort paa dynen – det var kaffe og bakkels.

«Du faar vist svinte dig litt, Anton.»

«Aa ja san.»

Simonsen sukket. Han trak hende ned paa sengekanten og klappet hende – over kindet og armen og bryst og hofter, altimens han drak sin kaffe og dyppet kakerne.

«Saan nydelig kaffi du har kokt idag da, Olga mi – skal ikke du ha en draape med da?»

«Aa –jeg faar nok gaa ut og se aa faa istand litt frokost til dig, jeg.»

Simonsen krabbet ut av sengen og fik klærne paa. Puttet de sidste saker opi haandkufferten. Laaste begge kufferter. Og saa gik han ind til Olga.

Han var borte ved sengen, der Svanhild sov. Simonsen stod en stund med hænderne i bukselommerne og saa paa hende. Svanhild mi ja.

Han gløttet ind i stuen og. Der var stummende mørkt og iskoldt. Henry hadde dradd avsted med nogen kamerater til Nordmarken førstedags morgen. Han baset rundt derinde en stund – støtte i mørket mot Svanhilds juletræ, saa de smaa glaskulerne singlet. Aa ja san – tro naar han kom hit mere.

Og han gik tilbake til Olgas værelse. Der 58var saa godt og lunt. Og der var dækket paa den nederste enden av det lange bord, hvor Olga og Abrahamsen sat og sydde om dagene, med hvit duk og persesylte og øl og dram og alting, og lampen stod og lyste fredelig og nynnet sagte, mens den brandt. Og der faldt litt lys bort paa Svanhild, som laa og sov i den vesle sengen sin med det pene gule haaret utover puten. Den vesle, vesle jenta hans.

Det aandet saa lunt og godt av Olgas seng, som stod uopredd og opslaat med en grop, der hun hadde ligget. Ja saa godt han hadde hat det her – med hende, Olga – og Svanhild. Øinene hans løp fulde av taarer – han lot dem rinde og tørket ikke bort, forat Olga skulde se dem. Han var ganske vaat nedover de blaarøde kindposer, da Olga kom ind med kaften.

«Ja vi faar spise da,» sa hun.

«Ja vi faar saa – End a Svanhild da du – tror du ikke, hu hadde hat morro av aa faa følge med paa toget – faa kjørt med i slæden?»

«Jeg tænkte paa det jeg, Anton – men saa mørkt og kaldt det er ute saa – Men kanske jeg skal vække a naa – saa faar a e lita draape kaffi med vors.»

Hun gik bort til sengen – rusket lempelig i barnet.

«Svanhild – skal du op du da og ha kaffi med pappa og mamma?»

Svanhild klippet med øinene, der hun sat i natskjorten paa Simonsens fang. Vaaknet litt av 59kaffen, men var noksaa stille og forsagt – naar de voksne var det saa –.

«Aa hvor skal du reise hen da, pappa?»

«Til Fredriksta’ vet du vel.»

«Jamen naar kommer du igjen da?»

«Aa – det blir vel dere, som kommer ner til mig først, tænker jeg.»

«Der paa landet, som du fortalte om?»

«Jaha ja –»

«Der kan du ake med mig igjen, pappa – kan du ikke det vist?»

«Jo der kan jeg ake med dig der – det var sandt san.»

Entréklokken kimet. Olga saa ut – slæden var kommet. Vognmandsgutten fik Simonsens kufferter og gik.

Simonsen kysset Svanhild og reiste sig – stod litt med hende paa armen.

«Ja naa maa du væra snil, pen, lydig pike da Svanhild – mens pappa er borte?»

«Jada,» sa Svanhild.

Olga gik ut i kjøkkenet for at slukke apparatet – siden Svanhild skulde være alene hjemme – og kom ind igjen og stod med haanden paa lampens skrue:

«Ja ja, Anton –»

Han kysset Svanhild, saa det smaldt. La hende ned i sengen og bredte paa hende.

«Jaja, adjø da, Svanhild mi.»

Olga slukket. Og de gik ut. I entréen tok 60han om hende, klemte hende ind til sig. Og de kysset hinanden.

*

De sat og tidde stille, mens de skumplet nedover i slæden i den mørke morgenstund. Og de hadde ikke noget at si til hinanden, mens de ruslet sammen omkring i den kolde, ufyslige stationshal. Men hun fulgte i hælene paa ham, mens han løste billet og ekspederte kufferten sin – stod bak ham, liten og sortklædd og firkantet av ytterplag.

Saa ruslet de ind i venteværelset og sat og tittet op mot uret.

«Vi var da ute i god tid lel,» sa Olga.

«Vi var det ja – det er naa bedst, naar en skal reise og. Det var ilde det, Olga, du skulde op saa tidlig – naa i helgen.»

«Aa –» sa Olga. «Ja kanske det var bedst, om vi gik ind og fik en plads i toget du.»

Simonsen fik sig og sakerne sine anbragt i en røkekupé. Og han stod i vinduet og hun nede paa perronen.

«Ja du faar væra snil og skrive flittig da, Olga – aassen dere har det.»

«Ja – du og da, Anton.»

De begyndte at smelde igjen vogndørene nedover langs toget. Olga stod op paa trinbrettet, og de kysset hinanden igjen.

«Ja – saa faar du ha tak da, Olga mi.»

«Ja – selv tak da, Anton. Og lykkelig reise!»

61Lokomotivet pep – der gik et rusk gjennem toget – saa begyndte det at sige utover. Olga og Simonsen fik op lommetørklærne og viftet til hinanden – saalænge det kunde sees.

*

Toget suste avgaarde i den første bleke gryning av dag – forbi villaerne utover Bækkelaget – Nordstrand – Lian. Det lyste i ruterne opover her og der. Fjorden skimtedes isgraa nedenunder jernbanelinjen, med svarte øer utpaa.

Ufyselig. Simonsen sat alene i kupeen, suget paa cigaren og saa ut av vinduet. Der kom gaarder og skog, som svam forbi – graabrune jorder med hvite snestrip efter akerrenen, svart skog.

Ja naa var a Olga hjemme. Tro aa hun bestilte naa. Klædde paa Svanhild vel. Hun skulde sy idag og, Olga, hadde a snakka paa. Saa sat Svanhild paa gulvet bortmed vinduet og lekte med de dukkefillerne, som faldt av. Naa var der ingen pappa til aa gaa og ake med hende i slotsparken.

Det lune værelset med de to hvite, varme sengene – og lampen og sømmen utover og fillerne paa gulvet, som en gik og vasset i – Svanhild bortmed vinduet – det velsignede barnet hans.

Han saa hende sitte der saa stille med sit. Av og til saa kom der en frøken Hellum eller en anden frøken og gav hende litt sukkertøi. – Hun skulde nok savne pappan sin, Svanhild.

62Det var ikke bra – nei det var ikke bra.

– Et øieblik var det ved at gnistre indi ham – hvor litet bra det var. Saa det svidde og brandt i alt, som livet hadde levnet av Anton Simonsens hjerte.

Svanilla mi, aa Svanilla mi – han sutret det fremfor sig.

Men han skjøv tankerne unna.

Det lille uskyldige barnet – som var saa snil, saa snil – skulde det ikke gaa hende bra.

Han tørket øinene. Det var nok en større en, som raadde med de tingene. En fik trøste sig med det, at der var nok en større en, som raadde med det.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fattige skjæbner

Novellesamlingen Fattige skjæbner ble fullført mens Undset oppholdt seg i London i 1912 og utgitt samme år. Samlingen inneholder seks realistiske fortellinger om «fattige folk» og «smaa sypikers og halvgamle kontordamers færden og 'liv'», som hun skriver til venninnen og forfatterkollegaen Nini Roll Anker 29. juli 1912.

Fem av novellene foregår i Kristiania rundt århundreskiftet, i den siste er handlingen lagt til Paris. Historiene er preget av vemod og ensomhet, Undset skildrer skikkelser som har opplevd eller opplever sorg og skuffelser, og som er nødt til å nøye seg med lite.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Sigrid Undset regnes som en av de store norske forfatterne. Hun debuterte med dagboks- og ekteskapsromanen Fru Marta Oulie i 1907, og forfatterskapet består først og fremst av romaner og noveller fra samtiden og historiske romaner fra middelalderen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.