I amtmandsgaarden

av Nini Roll Anker

[III]

Valgets voldsomme spænding var over.

Med knap majoritet var sorenskriver Braach atter blit repræsentant for byen og nabobyen. Over nytaar skulde han reise sydover som en av de tredve tingmænd «der viet til nederlag skulde føre høires dødskamp til ende,» som han hadde uttrykt det til den deputation av vælgere, som med amtmanden i spissen en søndag formiddag hadde komplimentert ham i hans hjem. –

Indunder jul holdt stedets musikalske selskap sin aarlige fest paa det nye hotel. Denne tilstelning hadde selv i almindelige tider en speciel karakter: folk som aaret rundt aldrig møttes til selskabelig samvær med embedsmændene, officerene og den høiere kjøbmandsstand, kunde denne ene aften frit røre sig mellem byens honoratiores; haandværkere og smaahandlere sat bænket med sine koner og sine unge i øvrighetens nærmeste nærhet – første violin bøssemaker Thorsen førte fløitens hustru amtmandinde Stampe i polonæsen, ut over natten indgik punsch og musik lykkelige forbindelser, byens rebslager 93hadde allerede to aar i træk svunget den vakre fru Frivold i siste dans, en lystig rheinlænder.

Alene proprietær Grunk nektet stadig at ta del i denne folkefest. Hans forfædre hadde høstet korn og dyrket poteter hvor byens hus og gater nu bredde sig, de fleste urindvaanere hadde været hans slekts leilændinger og tjenere; han holdt sig denne aften som de fleste andre hjemme paa hovedbølet nord for byen. Men iaar hadde han personlig, i kaleschevogn, avlagt amtmanden en visit og advart ham mot de musikalskes forehavende. Hele denne høst hadde selskapeligheten i byen stagnert; landets tilstand indbød ikke til pokal-klang … Som enhver anden hæderlig borger hadde amtmand Stampe selvfølgelig brutt al forbindelse med stedets radikalere? Selv fik han varer til husholdningen fra nabobyen efter at byens tredie kolonialhandler notorisk var gaat over til venstre; liksom han forlængst hadde sluttet at hilse paa postmesteren. Men paa det musikalske selskaps fest kunde man resikere at maatte gni sig opad hr. Frivold, at bli traadt paa tærne av høkeren hr. Seljestad!

Adam Stampe hadde indrømmet at tidene var prekære. Men festen skulde denne gang delvis arte sig som en avskedsfest for sorenskriveren – vilde byens røde allikevel indfinde sig, laa deri en anerkjendelse ialfald av Nicolay Braachs personlige værd. Og hvad musikkens utøvere angik, saa visste han av egen erfaring, at for dem var denne aften utelukkende viet Euterpe og Terpsichore – denne aften var hver sanger, hver stryker og fløitenist borger i 94musikkens skjønne rike – og intet andet! Ja kanhænde hadde han og hans fæller netop en mission i disse tunge bitre uker: at samle et vinterlands folk til nogen timers glemsel! Proprietæren tok ikke den letlivede amtmands fraser for god fisk – han forlot ham med en advarsel: saaledes som gemyttene nu var ophisset, vilde en sammenkomst «saa blandet som en blandaballForfatternote: blandaball, en speciel vestlandsk ret.» neppe komme til at arte sig som fest – «Næppe, far, næppe!»

Da aftenen kom og Adam stod midt paa hotelsalens tomme gulv sammen med det øvrige vertskap og ventet de første gjester, kjendte han sig beklemt. Omsonst fristet han komme i denne stemning av spændt oprømthet, som altid denne kveld brukte ta ham – en liten glad feber som foran en prøve han visste han skulde bestaa med glans. Sextetten hadde øvet flittig de siste uker – lik oaser i ørkenen hadde disse timer været – i dem hadde han glemt vennen Nicolay’s trætte ansikt, glemt den politiske ulykke, ja glemt selv det dunkle, som hjemme i amtmandsgaarden grodde mellem ham og konen … I aften skulde de spille Beethovens D-dur symfoni, musikken som helt siden gutteaarene hadde været av hans kjæreste – med sin sødme og sine lyse klange uløselig bundet til mindet om moren, til klaveret i Stampe-gaarden og den gamle stue … Men nu, øieblikket han skal sætte fløiten for munden nærmet sig, nu var det noget i sindet som sviktet –.

Tankespredt lyttet han til sine venners smaasnak. 95Gamle skipper Paulsen stod like ved ham, i blaa klædespjekkert, med hvitt slips; han holdt violinkassen under armen, lavt og ivrig talte han om programmet med tenoren, baker Dybdal …

Salen var vakkert oplyst av tre lysekroner, laant ut fra private hjem til festen. I midten hang hans egen prismes, med de fireogtyve smaa flakkende flammer … Oppe paa forhøiningen i salens fond stod notestolene og ventet … De smalle bænker langs væggene var dækket av puter, trukket med høirødt – en gave til selskapet fra byens damer. To mennesker sat alene paa langvæggen: Stina i sin sorte silkekjole og doktor Weyberg. Adams blik stanset hos dem, et øieblik. Stinas pande med det vakre haarfæste var hvit og klar, men over dragene ellers rørte det sig et sælsomt spil av lys og skygge … Hun sat bøiet, saa op paa Weyberg fra siden, øinene var alvorlige, munden smilte … Det var noget tørstig i hendes ansikt, en dulgt uro, noget fremmed …

Den høie brunmalte dobbeltdør gik op for de første gjester – han rettet sig og rykket med begge hænder snipkjolen frem over skuldre og skjortebryst; hans blaa øine flakket over den lille klump mørkklædde personer, som nu drøiet borte ved døren og lot konsulen med familie passere. Saa tok han et skridt frem foran sine medværter, bukket, smilte og ønsket velkommen.

Litt efter litt fyldtes salen. Mænd i mørke klær, kvinder i sort silke eller uld, ungpiker i tyll og bobinet. Nærmest indgangen hadde sakfører Valentinus 96sat sig ned, føtterne i springstøvler drog han saa langt ind under bænken at det lyste i de hvite, hjemmespundne hoser –. Paa gulvet nærmest Adam stod Braachs, foged Slette med sin laaghalte datter, byens oberst og rektor. Magda Braach talte med oberstinden – det hvite snipsjal gled længer og længer ned over de skraa skuldre … Adam la hænderne paa ryggen og flettet fingrene i hverandre: samtalen like ved ham lød saa kunstig høi og ubesværet –. Overalt i salen ellers blev der talt lavmælt, næsten hviskende … Han snudde sig, vinket sønnen Edvard til sig med hodet og spurte, om han hadde hilst paa frøken Slette?

Gutten svarte han hadde tat baade hende og fogden i haanden. Han var vandkjemmet, i mørkere og lysere totter laa haaret fint skilt over tindingen; den skære ansiktshud var enda rødskjoldet efter saapevasken.

«Du kan gaa hen og bukke dig for rebslageren og P. Seljestad? Glem ikke hans kone.»

«For Seljestad?» han saa op paa faren i blank under.

«Alle her er vore gjester –» Adams øielok glippet fort – «March!» Og han saa efter Edvard. Nu gjorde gutten et slags buk for kolonialvarehandleren … faren bøiet selv hodet, som for at hjelpe paa –.

Mellem de siste fremmede kom Laura Frivold. Hun var alene. Først hilste hun paa fru Braach, paa frøken Slette, paa oberstinden –. Adam saa mot 97døren som ventet han den enda en gang skulde aapne sig.

Han bøiet sig imot hende og tok fra hende notene, hun bar paa.

«Og hvor har De gjort av postmesteren, min naadige?»

«Jeg har lat ham bli hjemme. Jeg bad ham om det. Han sitter jo godt som han sitter, paa partiets laurbær,» og hun la til, lavere: «Jeg tænkte det var, best, for os allesammen, at han ikke kom.»

Adam klemte til om den lille haanden, han enda holdt i sin.

Da hun gik videre, løftet han hodet og tok et dypt aandedrag: her vilde intet ubehagelig ske iaften! Proprietæren kunde ha spart sin advarsel! Og han smilte til baker Dybdal og la sin lange, hvite haand paa hans kjæmperyg:

«Inat, ved punschen, tar vi to det høie C, min kjære Dybdal!»

Salen var fuld, koncerten kunde begynde. –

Nogen timer senere var festen paa sit høieste. Uten mislyd eller skurring var programmet blit ført igjennem: atter hadde stedets amtmand vist sig som den ypperlige administrator han var, her i salen som i distrikt og kommune. Mange par øine fulgte den høie skikkelse naar han gik over salsgulvet for at gi tjenerskapet en ordre eller orkestret i fonden en besked. Og gamle folk frisket op minder fra forrige tiders fester paa Dybdal-salen, fester med fyld og utskeielser, med daarlig beværtning og unisone 98sangbrøl. Amtmand Stampe hadde faat skik paa tingene – ikveld hadde opvartningspikene hvite traadvanter paa hænderne, syv par vanter hadde Marthine Stampe kjøpt hos Abrahamsen paa torvet; det kunde kaldes naraktighet; men det kunde ogsaa sies at amtmanden ikke holdt selskapet her ringere end statsministerens i stiftsgaarden …

Under spisescenen i de smaa sidelokaler hadde han selv gaat rundt mellem bordene og sørget for at ingen var blit glemt; i døren mellem de to største rum hadde han utbragt kongens skaal. Fru Seljestad hadde ikke kunnet ta øinene fra ham – manden vilde formene hende at tømme glasset, men om saa amtmanden hadde skaalet for gammel-Erik, drikke tilbunds maatte hun, naar han smilte til hende. Og Adam Stampe rak at smile til de fleste.

Da folk hadde faat sig litt i livet, var det et kvarters pause før amtmandinden og fru Frivold satte sig til pianoet. Tungebaandet var løst, snak og latter stod høit under taket og to bergenske handelsreisende, som maatte ta tiltakke med en krok i hotellets gang, hørte hvordan rektor med hævet pekefinger indprentet byens baker en korrekt tekstuttale til det store solonummer.

Det var blit luftet i salen under spisescenen. Laura Frivold som var utringet fik laane fru Braachs sjal, Adam la det selv om hende. Og han blev staaende ved instrumentet og vendte notebladet for de spillende.

Stinas store, hvite hænder førte melodien – som i lek tok hun de svære grep, klart og koncist svarte 99strengene … Frembøiet og nærsynt sat fru Laura ved siden av hende, ængstelig fulgte øinene notelinjen – de smaa hænder strævet nede i bassen, lillefingeren stod nu og da forlatt ut i luften og skalv …

«Ikke c, Laura! Cis, cis!» hvisket Stina og farven steg i det stærke ansikt.

«Ja … ja …»

Adam holdt bladet ind mot stativet – ret under ham løftet og sænket et bryst sig, to hvite rædde bølger bak en dæmning av kniplinger og silke …

«Snu, Adam, snu!» et blink av et øieblik løftet konen hodet og saa op – «Du glemmer dig! Vi er nede!» –

Han førte op françaisen med fru Frivold. De stod paa salens kortvæg – som motpar hadde de doktoren og Stina. Oppe paa podiet bak dem sat orkestret – den muntre taktfaste melodi stod ham i ryggen lik en frisk bris, – med fru Lauras hanske-haand høit løftet i sin skred han frem over gulvet og aapnet kontradansen med et dypt buk for kone og ven. De klædde hinanden, Stina og Weyberg, doktoren hadde samme statur som han selv, for en gangs skyld var konen ikke høiere end sin danser!

Tur fulgte tur – mens de mange par paa langvæggen møttes og skiltes under latter og pussige pas, stod han med en liten haand paa sin arm. Han talte ikke med fru Laura og saa ikke paa hende – det tonte og sang i ham, alle aftenens melodier baaret inde under dette skum av let musik… 100ordene, han kunde si, vilde bryte hans lykkestemning – ord, han ikke kunde si hende danset sin egen yre dans … Følte hun det samme som han? Forstod hun hans taushet? Haanden paa armen rørte ham i smaa, nervøse ryk. –

Punsch og bisp blev baaret om mellem runddansene.

Adam hadde ført fru Braach i en vals; helst vilde han sat hende fra sig hvor han fandt hende, – i dameraden paa langvæggen; men hele aftenen hadde han knapt vekslet ord med vennen Nicolay og da konen spurte om de ikke skulde lete ham op, fulgte han hende ut til rummet hvor en del herrer hadde samlet sig om toddyglassene.

De nærmeste reiste sig og vilde gjøre plas for amtmanden. Men det var sorenskriverfruen som tok en av de ledige stoler. Med et smil sa hun: «Tillater I, mine herrer? Jeg vil gjerne nyde min mands selskap saa længe jeg kan. Snart forlater han os alle.» Naturligvis! Mændene rykket litt væk paa begge sider av hende, rummelig og alene blev hun sittende for enden av det avlange bord. Braach strøk sig om skjægget: «Ja du Magda!» Litt bryd saa han sig rundt – samtalen var gaat i staa, det knurret lydelig i gamle Valentinus ved den motsatte bordende.

Nei, amtmand Stampe vilde ikke sitte ned! Han heldte sig mot dørposten, tok mot et toddyglas og drak sorenskriveren til. Og mens samtalen foran ham saa smaat blusset op igjen, stod han og lyttet bakover gjennem to rum efter sopingen av føtter i 101valsetakt. En vinrød kjole var knapt av gulvet derinde … Gjenskin av den blussende farveflek laa mellem ham og alvorsmændene rundt bordet –.

Doktoren kom og stod litt ved siden av ham. «Her politiseres,» spurte han lavmælt. Ja, i øieblikket … ellers hadde man drøftet kvartet-sang. «Jeg har talt meget med fru Ernestine iaften, Stampe – hun er ikke snauhugget, hun! I hende suser enda storskogen, pinedød!» Adam saa paa ham, blev mørkere i øinene – «Ja hun snakker med Dem, ser jeg – De er en av de faa hun gjør den ære …» «En ro – jeg vil kalde det en lidenskabelig ro … Men steil – steil som et kirketaarn!» Det rykket til i Adams mundvik – «Ja steil …» mumlet han. Nu rørte Weyberg ved ham med albuen: «Der har vi fogden paa talerstolen, adskillig bedugget, hva? Det blir for fiskerienes opkomst, vil De vædde? Jeg foretrækker dansesalen.»

For et øieblik siden hadde Adam slaat følge med ham; nu blev han staaende.

Slette hadde reist sig; med de tynde blaa-aarede hænder støttet han sig mot bordkanten like ved Magda Braach. De uthvælvede øine var svakt blodsprængt, to røde pletter brandt paa kindbenet indved den klare næseroten, det rykket i de magre skuldrene, som vilde de tvinge sig ut i snipkjolens skrukker –.

«For vor sorenskriver! For vor tingmand! For Nicolay Georg Frederik von Krogh Braach!»

«Neinei, foged, neinei! Min skaal er jo forlængst drukket, kjære Slette! Nei, nei! Ikke dette!»

102«… For denne gode mand vil vi som sitter bænket om dette bord i denne stund tømme et avskedsbæger! Patente høiremænd, lutter meningsfæller om dette bord, skriver!»

«Ja, ja» stemte det i fra alle kanter.

«Høiremænd – javel. Meningsfæller? Ultra posse, nemo obligatur, godtfolk!»

«Slette har ordet, hr. sakfører!» Obersten slog i bordet foran Valentinus.

«Du er en god borger, Braach! Men du er noget mer! Du er tillike en god og kjærlig ektemand! Din hustru her ved min side har i denne time …»

«Tys, tys, foged. Det var bare for Dem, kjære foged!»

«Ja det var for mig! Og det er bevaret i mit hjerte, fru Braach! Du er borger og ektemand, men du er noget mer, skriver! Du er en god kristen! Du dømmer, men du fordømmer ikke! Du proberer at forstaa og tilgive, ogsaa dine motstandere! Ogsaa dine fiender!»

«Hold kjeft, Mons! Du er drukken! Hold kjeft din dosmer! Du vet ikke hvad du sier – du est snør fuld!» Sakføreren var kommet sig paa benene, vommen i den rutede vest rundet sig frem over bordet – «Sæt dig ned, mand!»

Men fogden rettet sig, rettet sig til snipkjolen hang tom over salryggen –

«Vet jeg ikke hvad jeg sier? Vet jeg ikke hvad jeg mener! Du skulde vâre dig litt nu, Valentin, vâre dig et grand, sier jeg! Opgjørets dag …» med ett skaket graaten den skindtørre krop, med 103hænderne flate mot bordplaten heldte han sig frem mot Nicolay Braach –

«Ned med tyrannene!» hikstet han – «Du forstaar mig, skriver, du forstaar mig, skriver – du og jeg, skriver …»

Folk var kommet frem i døraapningene – Seljestads Bjørnsonmanke løftet sig bak Valentinus.

Meget blek stillet Adam Stampe sig ved fru Braachs stol, den hvite haand med det trange mansjetpanser om haandleddet løftet toddyglasset:

«Det er stortingsmand Braachs skaal vi drikker, mine herrer! Vi har fattet tankegangen i vor loyale fogeds ord! Nordmanden, vor humane repræsentants skaal!»

«Lehmann mer end nordmand!» ropte sakføreren, hængekindene disset av ophisselse.

«Lemæn!» Magda Braach reiste sig halvt og grep om sjalet med begge hænder – «Bruker De virkelig skjældsord, hr. Valentinus?»

Adam bøiet sig ned til hende:

«Han sikter til den danske statsmand Orla Lehmann,» sa han lavt – «Humanisten, skandinaven. Det er ukvemsord godt nok i hans alfabet!»

«Har jeg ordet?» sakføreren skubbet væk stolen, med hodet bakover saa han skraat ut over forsamlingen: «Har jeg ordet til en kommentar? En god borger? Tilvisse! En god kristen? Har ikke den ære! God ektemand? For god! For god!»

Ogsaa sorenskriveren hadde nu reist sig.

«Det er paa tide at bryte op, tror jeg» de smaa mørke øine prøvet fæste sit blik – «Deres kommentar 104kan jeg kanske faa ved en mer privat leilighet, sakfører.»

«Nu syns Vikingaskepp, då är Äntring och Strid,
det gar hett under Skøldarne till!
Om du viker et Steg, har du Afsked från oss,
det är Lagen, gjør sen som du vill!

Gode kristen! Gode borger! Gode uxorius! Slette politiker! Jeg drikker Dem ikke til! Jeg drikker for prætorianerne, for vor regjering, som staar statsraad hos Norges konge! Jeg drikker for de mænd, som heller vil dø paa skansen, som heller vil betale med stillings og æres fortapelse end være med paa at bryte konstitutionen!»

«Gamle injuriant, jeg drikker gjerne for Norges vel! Visselig vil …» et voldsomt alvor overskyllet med ett den spøkefulde klang i Nicolay Braachs røst – «visselig vil ingen høiremand være med paa at nedstyrte landet i parlamentarisme, Valentinus! Om midlene til at hindre en saadden katastrofe skal De og jeg ikke tvistes – ikke iaften. Ikke her!»

«Midler? Ett middel, ærede hyrde! Ikkuns ett, naar ulven staar for døren! Kniven i ham! Bajonetten gjennem ham! Det er det eneste de karle vil forstaa! Man regjerer. Eller man regjerer ikke. Man spør fanden og hans oldemor og sin kone til raads! Eller man handler! Kongens skaal, mine herrer!»

Braachs haand skalv, han støttet sit glas mot bordplaten.

«Hans majestæt er i en saare vanskelig stilling: La ikke os, hans tro undersaatter, gjøre det værre 105for ham. La os erindre at vort vel altid har ligget denne mand paa sinde!»

«Broderfolkenes vel!» ropte P. Seljestad – «Det er puken til forskjel, sorenskriver!»

«Ogsaa venstremænds vel, saasandt der er nordmænd, hr. Seljestad!» det dirret til som i smil om Braachs fine mund.

«De er en svak mand, skriver!» Valentinus ristet pekefingeren høit i luften – «Vokt Dem for Dem selv!»

«Naar har jeg i de aar jeg har hat den ære at repræsentere denne by vist svakhet, sakfører Valentinus?»

«Fra begyndelsen av! Fra begyndelsen indtil dette øieblik! Deres spøkefulde ripost til nærværende injuriant – Deres replik til den herre dér» – med bakutvendt tommelfinger pekte han paa Seljestad – «Deres kristelige mildhet, Deres politiske overbærenhet – svakhet, far, svakhet! Fyren der og jeg – vi er Deres motstandere, deres antagonister, høistærede! Frem med kloen!»

Magda Braachs diskant skar ind:

«De har drukket, sakfører!» hun snudde sig, saa op paa Adam Stampe, begyndte pludselig at skjælve i hele ansiktet: «Hvorfor sier ikke De noget, amtmand? Her skulde ikke serveres brændevin! De taaler det ikke! Det er en skam, en skam!»

«Men norsk politik –» sakførerens høie, kvasse maal saget sig gjennem snakken og larmen rundt bordet – «Norsk politik er kamp, ikke strategi, fra idag av! Krig, godtfolk, krig! Det er ikke flertal 106de har, oprørerne – det er riksretsflertal! Bøddelflertal, mine herrer! Og paa skafottet ligger den norske embedsstand – husk mine ord! Sorenskriver, foged, amtmand av flertallets naade! I blir dømt, sammen med raadene! Færdige! Finis!»

«En saadden dom skal med Vorherres hjelp endnu avværges!» Braachs ansikt blev hvitt og stille. «Godaften, mine herrer!»

«Vorherre holder sig neutral! Vorherre er centrumsmand liksom Dem!» sakføreren hujet som i storm – «Men fanden hjelper sine og det vet Svarten!»

Adam Stampe stod og banket paa glasset med sin dobbelte vielsesring – ingen hørte det. Opbruddet hadde spontant fulgt sorenskriverens farvel. «Mine herrer! Mine herrer!» ropte han. Da kjendte han en søt, stærk duft av rosenvand … Han snudde sig – ret bak ham stod Laura Frivold.

Het i kindene av dansen neiet hun for ham i den trange, røde kjole – hodet bøiet sig over brystets firkantede utringning:

«Det er siste dans, amtmand – min ven rebslageren har budt mig op, men jeg sa, jeg var engagert. Er jeg ikke det?» hvisket hun og la haanden i hans.

*

«Ekteparret Stampe tok den øvre vei hjem fra festen.

Adam hadde budt konen armen og hun hadde tat den; hun bar lykten, den lille lue brandt klar og 107fredelig bak glas og gitter, skjæret fra den lekte foran dem i pyttenes isheller. Over dem var mørket som rimet av stjerner.

Da de hadde gaat litt, tok Adam av sig skindluen, natteluften la sig mot panden og kjølte.

«Jeg gjorde det ikke,» mumlet han, «jeg gjorde det ikke.»

«Er det noget du angrer paa?» hun flyttet paa lykten, saa ansiktet hans kom i skygge. De hadde tiet begge to helt siden de kom ut paa gaten – han blev ikke vâr det før nu, stemmen vækket ham. Han kremtet og sa:

«Jeg burde talt ham til rette før. Valentinus, mener jeg. Han angrep Nicolay. Men jeg – jeg kom ikke til.»

«Var han ikke rusen? Jeg synes Weyberg sa det. Jeg kunde høre ham helt ind i salen.»

I korte drag fortalte han konen det som var hændt. Og han la til:

«Jeg mærket mig Seljestads uttryk da Valentinus ropte: paa skafottet ligger den norske embedsstand! Hans mund fordreiet sig i hoverende spot, øinene lyste av triumf! Hvor almuen hater os. Hvor de hater os!»

Hun svarte ikke.

«Hvorfor sukker du?» spurte han om en stund.

«Sukket jeg? Jeg er træt. Jeg – jeg gaar og tænker paa hvor lystig du og Laura danset, Adam. Straks efter at dette var sked som du fortæller … Hun kunde saktens. Men du?»

108Heten av en heftig rødme slog frem i panden paa ham – han snudde sig væk –

«Jeg trænger – litt fest sommetider, Stina. Jeg er skapt saan. Det forstaar ikke du. Jeg kan ikke ernære mig av politik; og av embedsførsel. Som saa mange andre. Jeg har ikke – ikke alderdommens ro enda. Frosten lar vente paa sig – for mit vedkommende. Desværre.»

Atter tidde hun.

De passerte kirken og raadstuen: fra en celle i bakhuset lyste det.

«Sa du til Edvard at vi gik?» tung og urørlig hvilte armen hendes i hans.

«Han skulde følge Randi Rødset hjem, saa kommer han.»

Litt efter stanset han.

«Gaar du og graater, Stina?»

«Hvorfor skulde jeg graate?» kom det barskt og kort. «Jeg skjælver for jeg fryser. Edvard hadde en god kveld ikveld. Nu er han blit forlikt med frøken Randi: Jeg vet ikke hvem som var sprækest paa gulvet nu sistpaa, far eller søn. Naar du gjorde hokuspokus med Laura, gjorde Edvard dem efter med sin. Ikke noget rart, dere fik gulvet for dere selv, tilslut.»

«Ja, din veninde danser godt.»

I gangen, paa en stol like ved den aapne salsdøren, hadde Stina sittet i reisetøi og botforer, med den tændte lykten i fanget, da han kom … Hun hadde set op paa ham; i den forkjerte belysning var ansiktet blit skakt og omskapt …

109«Hvad talte du og Weyberg om iaften,» spurte han pludselig.

«Aa om saa mangt.»

«Hvad talte I om, da du sat med ham alene – borte ved væggen – før gjestene kom?»

«Før gjestene kom …» hun tænkte sig om. «Han snakket om sin kone. Jeg spurte ham hvorfor han ikke søkte sig sydover, til større forhold. Han er jo anset nok til det. Da sa han, han ikke vilde reise fra graven. Fra hendes grav.»

Adam lo kort.

«Naa det er vel noget, han sier … Han har jo trøstet sig som vi vet – baade hos den ene og den anden av sine husholdersker. Som vi alle vet.»

Hun løste armen fra hans. Lykten svinget og kastet et blaf av lys over de to hvite forvaakede ansikter.

«Det har ikke noget med det at gjøre, som vi snakket om. Kjærligheten. Det er jo bare …» hun kvidde sig og sa, fort: «Det er ingenting. Han er et mandfolk. Det betyr ingenting.»

Hun gik over paa den andre siden av veien og blev gaaende dér bakken ned, til de stod foran sin egen hustrap.

Borte i gaten hørte de natisen single under en, som sprang.

«Nu kommer Edvard.»

«Ja,» hun aapnet gatedøren – «Imorgen blir det at ta av stearinflekker da – dere holdt dere under den kronen, som randt værst – begge to.»

*

110Det led med den onde vinter.

Sammen med storm og ulykker, som blev spurt fra seilskuter og fiskerflaate, hadde tidender fra den politiske kamp sydpaa herjet byen, sprængt gamle forhold og sat splid mand og mand imellem. Adam Stampes fløite laa uforstyrret i voksdukshylstret paa notehylden; ved nytaarstider hadde førstefiolinen, den stilfærdige bøssemaker, i kammerset bak butikken stiftet et folkevæbnings-samlag for byen og omegn; samme Thorsen hadde vedgaat at han hadde formidlet utlaan av et svensk skjændsels skrift: «Den norske Konflikten» av Marcellus – et skrift som i meddelelse fra departementet til amtmanden var beordret forbudt i landet. Sextetten blev opløst – en ny violinkapacitet stod ikke til at opdrive: med bøssemakeren kunde amtmanden ikke længer dyrke omgang.

Paa fogdens indstændige bøn deltok han fremdeles i meridianens spasertur. Ogsaa for sin egen skyld fristet han finde tilbake til den gamle kordiale tone, prøvde glemme sakførerens opførsel hin decembernat … I de lange vinterdøgns ensformighet var det lille daglige samvær med doktor og foged blit en fornødenhet for ham; herefter som før fik han finde sig til rette med den gamle bulderbas hvis nærvær var en conditio sine qva non for den elskværdige fogeds –.

Men intet var som før mer … Sakførerens fanatisme var ikke længer et løsrevet fænomen – aviser og brev sydfra stadfæstet at hans synsmaate 111deltes av en stadig steilere del av partiet. En uro som lignet angst grep sommetider Adam, naar postdagen kom og han mottok meddelelser fra vennen Braach. Samme post bragte Valentinus nyheter fra rammeste høirehold; og det gjentok sig at sorenskriverens forhaabninger hadde slaat feil siden sist, mens den gamle reaktionærs forutsigelser holdt stik.

Alt tidlig paa vinteren hadde det været forhandlet om en tættere sammenslutning inden høire i tinget – en for Adam som for hans ven usmakelig tanke. Alene den som stod frit, som ikke stod til rette for andre end sin Gud og overbevisning, kunde beholde evnen til kanske endnu at utjevne striden, forsone standpunktene! Allikevel var Braach gaat med paa at høirefraktionen istedenfor tilfældige selskapelige sammenkomster burde leie et værelse i Christiania til konferencer. Personlig hadde Adam steilet selv for denne halvt private foranstaltning, – den vilde kunne gi hans ven og med ham de beste inden partiet skin av at maatte lystre parole.

Valentinus derimot ropte paa en karré det kunde staa respekt av – om ikke i omfang saa i kompakt sluttethet. En garde som døde, men som aldrig overgav sig! Den gamle mand hadde slaat med stokken i væggen paa amtmandsgaarden og spaad at venstre en dag vilde overraske landet med en slik sammenslutning. Vantro og smilende hadde Adam avvist tanken som absurd.

Men midt i februar sprang nyheten over byen: en venstreforening var stiftet.

112Det var svineri. Hvad skulde et overmæktig parti med organisation! Det var uhørt! Til sine møter tillot de sig endog at disponere tingbygningens lokaler – «et Storthing i Storthinget» som Nicolay Braach skrev. Intet anstændig menneske hadde kunnet forutse en frækhet som den!

Valentinus møtte amtmandens utbrud paa vanlig eggende vis: «Om De og Deres høit ærede ven vilde ofre Jer gode tro til menneskene for en nøktern vurdering av samme nederdrægtige species, vilde vi alle dermed være bedre tjent, amtmand! De og sorenskriveren elsker Jeres fiender – Sverdrup elsker kampen og makten – det gir andre resultater, far!» Og nu spaadde den gamle misantrop at venstre vilde være djærvt og lavtliggende nok til at besætte hele lagtinget med sine egne. Atter holdt Adam Stampe imot: der sat endnu mænd inden høire, inden det moderate høire, som selv radikalerne vilde undse sig for at skyte ut!

Før februar gik til ende visste hele landet at det utrolige var sked: henvendelser, forhandlinger, protester fra høirehold hadde vist sig fuldkommen maktesløse – lagting og valgkomité besat med Sverdrups tropper, til siste mand! – Adam Stampes øine skinte som i feber da han dagen efter at dette nye overgrep var blit en kjendsgjerning gik ned trappen og sluttet sig til de tre herrer. For første gang tok riksrettens spøkelse kjød og blod – for første gang dæmret det i ham at denne ugjerning vilde finde sted. Taus tok han imot sakførerens tilrop. Taus hørte han nogen dager senere hans referat fra stortingets 113aapning – den gamle dirret av fryd over kongens tale, som ikke hadde eiet et forsonende ord til de stridende. – Av brev fra Braach visste han selv, at Sverdrup fra stortingsbygningens trap hadde «talt til Kong Mob efterat ha’ ekspedert Kong Oscar.» Kampen var ført ut paa gaten! Maaske vilde den til slut bli avgjort der nede, paa barrikadene, som Valentinus og hans fæller lot til at ønske det!

Fjerde mars gik han for siste gang med i den fælles spasertur – «midda’n» som folk i byen nu kaldte den.

Posten sydfra hadde meldt om en lysning i situationen: der skulde ha hersket uenighet paa venstreforeningens møter; partiet kvidde sig for at nedsætte riksret; Sverdrup vaklet. Adam kjendte sig med ett fri for det ulidelige tryk, som i ukevis hadde rid han som en mare … Fire i bredden vandret meridianen ut gjennem gaten – nedenfor kraapene skimtet han nytjærede robaater i fjæren – vaaren var i anmarsj – lysere tider i vente! Hans gode humør smittet foged og doktor – i det fine duskregn fortalte de historier og lo.

Utenfor posthuset stanset troppen. Paa væggen ved siden av veirmeldingene var der slaat op et blaat papir, et telegram. Weyberg steg helt indtil, med sine nærsynte øine læste han:

«Protokolkomitéen har besluttet riksret.»

Uten et ord gik Adam frem og læste selv den ene linje. Underskriften var vækradert … det var et privat telegram til postmesteren.

Doktoren knyttet næven og slog den mot den 114vesle papirlappen med Norges ekekransede vaaben i overkant – han snudde sig mot Valentinus: «De fik ret, gamle! Pakket skulde været sendt hjem paa syv aar! De fik ret Valentinus! Det er pinedød … pinedød …» han fik ikke resten frem – han saa paa Stampe. Et nu hvilte de to mænds blik i hinanden, saa rakte Adam ut haanden og knuget til om lægens: Weyberg følte det samme som han – Weyberg var som han av gammel embedsslekt – det var Weyberg og han, som blev rammet i hjertet.

Valentinus og fogden hadde været fremme og læst telegrammet med egne øine. De fire mænd blev staaende i klynge.

«Det er en forbrydelse … Det er den største forbrydelse vor politiske historie kjender!» Adams røst skalv.

«Ikke større – ikke større end at den kunde været undgaat, – hvis de herrer ikke hadde hat medskyldige i vor egen leir, Stampe!» Sakførerens ansikt blev graat som den veirslitte husvæggen bak ham, de smaa øinene gnistret av harme.

Hjerteslaget biet i Adam – saa hugg det til saa brystkassen ristet –

«Forbrydelsen er Deres egen, sakfører! Deres og Deres meningsfællers! I som har villet anvende vold, I som har hisset, som har været med paa at avle niende juni! I som – som i forhærdelse heller ser en fremmed makt tilkaldt end I vil forhandle med landsmænd!»

«Nei, nei, Stampe!» fogden la en sitrende haand paa Adams arm – «Med straf, med straf er det, 115forbrydelse skal møtes – det er Valentins mening, det er hans …»

«Eller med forbrydelse! Eller med en forbrydelse av høiere orden! Procul est profani, Mons! Men det skal der mandfolk til, Stampe – mænd uten hvite votter paa nævene! Det kaldes nødværge det, far, paa Deres og mit sprog! Norges konge vil vite at give Dem og Deres gelikere det kursus I trænger i paragraf otte og firti!»

Med ett gav Adams tanker svikt.

Paa andre siden torvet var en dør blit aapnet. Barhodet kom kjøbmand Seljestad ut paa trappen foran sin butik. Og pludselig saa Adam Stampe for sig regjeringen – raadene – de kjendte skikkelser … Distinkt som i vision mindtes han ansiktene – det gamle, de yngres – – alle præget av den kultur han selv var barn av … Han vendte sig helt og stirret over plassen paa ham, som stod uanfektet i regnet paa trappen, med den uryddige haarmanke og tambakskjeden over vesten …

Et legemlig ildebefindende braatok ham – uten at ta til hatten, uten at mæle et ord dreiet han rundt hjørnet paa posthuset og op i nærmeste kraap.

Fogden vilde følge efter ham.

«La ham være!» Weyberg holdt den lille mand tilbake – «han greiet det ikke! La ham brække sig uten vidner!»

*

Fra denne dag vandret fogden og sakføreren sin tur alene.

Doktoren drog utenlands. Han var en lykkelig 116mand, en uavhængig mand. Han kunde ryste smudset av sig og hengi sig til sit studium: at lindre menneskenes nød. – En kveldstund tok han farvel med Stampes oppe i den lune vinter-stuen. Han reiste til Tyskland for at studere den nyeste kirurgi: de hadde opsiktsvækkende resultater i Berlin. Konge som han var paa sit lille sykhus kunde han i al stilhet følge med tiden saa langt han selv vaaget og instrumentene rak! Materiellet bygdene forsynte ham med var vel saa godt som de herrer Berlinerprofessorers!

«Lykkelige mand» Adam tok op sine egne ord – «De gjør Deres plikt og rømmer fra det hele!»

«Lykkelig – hut!» doktoren støtte ut luften gjennem næsen og saa dit Stina Stampe sat bøiet over sytøiet – «Paa mig venter ingen, amtmand!»

Adam maatte reise sig og drive et slag over gulvet – som det nu var, sved Weybergs ord lik salt i saar. –

Netop denne vaar arbeidet Stina saa uavladelig, saa hvileløst fra morgen til sen aften, at han et par ganger hadde kjendt det som plikt at advare hende. De sat ikke længer saa trangt i det; deres gjæld var betalt – hun kunde unde sig mer hjelp i huset. Hun var blit mager – de høie kindbenene skjøt sig ut, øiet blev liggende i en grop av sortblaa skygge.

Paa sin korte faste vis svarte hun at pengene de hadde tilovers gik til sengtøi, gardiner og slikt. Siden han blev gift med Inga hadde hjemmet snaut faat et nyt stykke. Nu sydde hun laken og putevar 117– nede paa bordet i rulleboden stak hun tepper … Snart trængte hun ikke mer lægge folk paa gjestekammerset i stoppet tøi. Og – blev det enda mynt tilovers, kom hun kanhænde en dag med en bøn til ham – en bøn om penger til en ferietur … Et nu saa hun op fra symaskinen – saa trødde hun til med foten, skuvet det stive tøi ind under naalen og satte hjulet i gang. Et lite hvitt støv la sig over kjolebarmen …

Hun tænkte ta sig ferie, paa egen haand?

Hun ønsket se til moren og søstrene, en gang ut paa sommeren.

Hun vilde ikke de skulde leie sig ind paa en gaard i sommermaanedene, som for to aar siden?

Nei kunde han avse pengene, vilde hun nordover. Gutten og Marthine blev like gjerne i amtmandsgaarden i ferien. Byen var landlig nok den; og her var mer at ta sig til for de unge … Ingar skulde tilfjelds med morfaren. –

Adam studerte paa det en ukes tid. Skulde han selv ta sig en liten ferie? Skulde han følge fru Frivolds stadige raad og reise en tur til hovedstaden? Altids hadde han en del at konferere med dem om i departementet. Og kanhænde hadde det lille kloke menneske ret: Al uhygge blev større i fantasien, et spøkelse forsvandt naar en fik tat paa det! De spilte en ny sonate av Grieg dernede, ogsaa. Og han kunde muntre litt paa Nicolay Braach. Vennen hadde villet ha konen ned til sig; men hun kunde ikke: hendes gamle mor laa paa det siste.

Han samraadet sig med Stina og hun tilskyndet 118ham, om ikke med samme ord, saa med ord av samme gode mening som fru Lauras:

«Du anker slik paa denne politikken,» sa hun. «Kommer du ind i tingsalen, kan det gaa med dig som med Magda Braach – er hun borte fra moren, har hun aldrig fred; men inde i selve sykestuen blir hun rolig og skjønner, hun ikke kan stanse naturens gang.»

*

Midt i april kom han sig avsted.

Han tok dampskibet til Trondhjem. Før toget gik sydover hadde han et par timers ophold i farsbyen. Det var hans hensikt at avlægge svigermoren og tanten, fru Ernestine Stampe, en visit; han hadde aldrig staat paa nogen særlig god fot med Stina’s vanskelige mor – med de maanedlige pengebidrag, som gik til hende fra amtmandskontoret, sendte han hende sin sønlige hilsen i en efterskrift – det var den væsentlige befatning han hadde hat med hende alle disse aar. Men han vilde ikke undlate at gjøre hende og de ugifte svigerinder sin opvartning. Han vilde bare først besøke forældrenes grav …

Paa vandringen gjennem stiftstaden stanset han alt i ett og mindtes. Det var snart fire aar siden sist … Huset i Søgaten var malt op med en fremmed, brunlig farve. Nye bygninger reiste sig paa gamle tomter.

I en grønthandlers vindu saa han en blaa hyacint. Han kjøpte den, fik en avis slaat om krukken og bar den med sig. Og som han gik op over Munkegaten ansikt til ansikt med domkirken, blev 119mindet om de døde saa levende i ham at hjertet tok paa at slaa fortere. Saamangen dag som i dag, i førefald og graaveir, hadde han baaret hjem en hyacint til moren. Vaaren hadde været en streng herre for hende, i de lange kolde maaneder skrantet og minket hun, da forlot søvnen hende, da blev de fine hænder skjælvende og svake …

Der laa enda sne over gravenes jernplater. Med stokken løsnet han litt av den og fik blomsterpotten ned i hullet. Stærkt og søtt duftet det op mot ham – et sekund satte han knæet mot den frosne jord og rørte de smaa bleke klokker med panden. –

Litt efter sat han i en krok inde i kirkens kor. Det gamle hæslige pulpitur var forlængst fjernet fra væggene; bak stillaser kunde øiet nu følge byggets skjønne linjer: fra gulvet pillarens ranke vækst mot buen, over buen stenflatens yndefulde ornamenter, som bar de slanke søiler som atter bar sin bue – og som atter ydmygt møtte linjen der paa sin ryg løftet det herlige hvælv.

Harmoni. Harmoni –.

Kampens og sorgers og gaaters endelige løsning, i ynde og kraft – i lykke og arbeide …

Hans fars og mors bøn og ønske for hans liv, saa længe de kunde følge med sine haab og sin kjærlighet.

Farens øie – han kunde møte farens granskende blik. Hvad han hadde manet og budt, det hadde han efter evne fuldbyrdet. Han hadde fulgt hans vei – med sit korte nik og sit glimt av smil hadde det hvite hode mærket op retningen fremover … 120Til han for siste gang hadde kunnet melde den gamle assessor nyt: fra nu skulde slektens embedskaarde følge en amtmands tosnudede hat og galonerte halskrave! «Saa give Gud dig Kraft til at forvalte dit nye Embede til Hans Ære og Norges sande Gavn …»

Adam saa for sig de store, ujevne bokstaver – de siste den gamle halvblinde mand hadde sat paa papir…

Men du, mor –.

Det var hans hjertes skjæbne hun vilde reise – bue over bue … Altid det samme stumme spørsmaal i de store øinene for hvert nyt gjensyn. Altid smilet … Altid den lille forte dreiningen væk av hodet naar hun ante sandheten…

… Den blaa hyacint dufter, vaarens milde aftenlys hviler i stuen. I sofaen sitter hun og holder haanden hans gjemt i fanget mellem begge sine …

Fjern, som klokkeklang over sjøen kom den klare, spæde røsten tilbake til ham … «Adam, sønnike – nu lider du, nu forstaar du ikke. Men en dag skal det komme til dig paany, en dag skal du møte kjærligheten saa meget skjønnere, saa meget stærkere som de sier livet er skjønnere og stærkere end vore stakkels drømme…»

Han lyttet … «Som de sier …» Hun vilde tro, men hun trodde det ikke! Hun visste, drømmen er skjønnere end livet! Een gang er det vaar i hjertet – een gang og aldrig mer. Du visste det, mor! –

121Han forlot Trondhjem uten at opsøke Stinas familie. Næste morgen steg han av toget i Christiania.

Hovedstaden hilste ham velkommen med sol. Ut paa formiddagen drev han langsomt op over Carl Johans gate. Han hadde været inde hos sin gamle hattemaker og kjøpt en graa stiv hat – det var allerede saa varmt i solvæggen at han kunde bære sin falmede frak paa armen. Det var mange folk ute, mennesker strømmet imot ham og forbi ham – men han søkte ikke efter kjendte ansikter, ikke enda. Disse første minutter paa stengaten satte ham i en stemning, han ikke vilde ha brutt – stærkt som aldrig før kjendte han idag at her hørte han hjemme, her bølget livet, her flyttet utviklingen grænsepælene!

Et kort øieblik stanset han paa fortauget utenfor stortingets lyse murvæg – gik ut i gaten og saa op mot vindusraden i anden etage. Der inde blev Norges skjæbne avgjort – maaske for sekler fremover! Mand mot mand blev der kjæmpet – avmakt mot overmakt … Men endnu var ikke alt haab om løsning ute – endnu blev der i det stille forhandlet mellem partiene. Av dagens Morgenblad visste han at høire netop hadde hat møte paa Victoria hotel for om muligt i den ellevte time at finde utvei av den fatale situation.

Her nede stortingsbygningen. Der oppe paa bakken slottet.

Midtveis mellem dem begge stanset han igjen. Og han saa tilbake paa den lave murbygning, der den laa i sin jungel av popler og buskvækster, nedhuket 122paa fremstrakte poter som paa sprang mot kongeboligens aapne, bramfri façade. Oppe paa slotsplassen skimtet han Carl Johans statue – silhuetten av den gamle konge, som red østover.

Med ett tok hjertet paa at hamre i ham, haardt og heftig … Bakken foran ham var spettet med folk; denne bakke som hans kolleger og aandsfæller saa trolig hadde slitt dette tunge aar! Deputation paa deputation hadde de vandret den, op og ned – med saa ringe et resultat! Om han selv forsøkte? Om han lot fru Magda’s impulsive ord hin sommerdag i Braachs stue raade? «Amtmand, følg Nicolay til kongen!» Om han tilbød meningsfællene sin assistance!

Adskillige ganger hadde han i embeds medfør hilst paa Oscar II. Han hadde været tilsagt til souper paa slottet og hans majestæt hadde altid henvendt venlige ord til ham …

Sætningene, han vilde si, tok paa at forme sig. Han stod utenfor al aktiv politik, ja av anlæg og evne var han saa at si uten politiske interesser … alene som loyal undersaat, som god nordmand og tro royalist kom han til kongen … Han vilde be hans majestæt betænke at der ogsaa blandt radikalerne fandtes ærlige fædrelandsvenner … Kunde hans majestæt overvinde sig til imøtekommenhet, vilde han med ett slag vinde en popularitet hos mangfoldige venstremænd som i dette øieblik kviet og gruet for den desperate handling deres ledere drev dem til … Han kunde tale med om dette: 123mer end én sindig bonde i hans amt hadde betroet sig til ham!

Han var halvveis i bakken før han opdaget, at rullegardinene paa slottet var nede. Kongen var reist til Sverige for en uke siden. Hvor hadde han hat sine tanker? To unge mænd gik leende forbi ham – han saa fort bort paa dem, et bryd smil rykket til om de glatrakede læber og han rødmet flyktig … Saa vek han raskt til høire og fulgte gangen gjennem parken nordover.

Det var vaarlig borte under trærne. Nylig hadde det regnet – det luktet gro fra græsvolden. Og luften omkring bjerkene hadde en tone av fiolet, et lite fiolet tusmørke, midt i den lysvaakne dag …

Unge piker hastet forbi, mot byen, – vakkert klædte kvinder i net skotøi … Gaten hjemme foran amtmandsgaarden hadde knapt denne parkgangs bredde … meridianens fire frakkerygger fyldte den …

En dame kom ind i parken gjennem den nordre port. Hun slog op en parasol – et bluss av purpur brøt ind i alt det lysegraa … Han holdt pusten. Hvor det var vakkert: Solen ilte gjennem silken, et skjær av roser og sommer sanket sig under skjærmen og fik en blond kind til at gløde …

Han vendte om og lot sig lede av parasollen ned i byen igjen. –

En times tid senere overrasket han Ingar paa hans hybel oppe i Akersbakken.

Med vilje hadde han ikke underrettet krabaten om sit komme – han vilde ta ham paa 124fersk gjerning. Forhaabentlig traf han ham ikke hjemme, paa denne tid burde han befinde sig i forelæsningssalen. Spændt banket han paa døren i trappeopgangen ved siden av den lukkede entre. Uten at vente paa svar aapnet han –.

Ingar sat midt i værelset ved et bord og skrev. Haaret stod tilveirs paa ham lik en vilter glorie – den hvite kraftige hals svellet ut over skjortelinningen. Gulv og bordplate fløt med papirer.

Gutten arbeidet.

Dette indtryk blev ved at virke i Adam længe efter at han og sønnen hadde vekslet de første ord og sammen var paa vei mot byen’s centrum. Hvad han arbeidet med? Spørsmaalet laa paa tungen, men han stanset det. Sikkert ikke med juridiske problemer! Da Ingar hadde løftet ansiktet og øinene møtte ham der han stod i døren, var han blit rammet av en gjensynsglæde han enda aldrig hadde oplevet med sønnen. Sekundet før gutten fik samlet og gjemt sig, hadde han set noget i det bleke fordrømte aasyn som han kjendtes ved.

Han gik i takt med den tætte, lavvoksne skikkelsen og hørte knapt hvad han selv sa … Mindet om hans egen ungdom var over ham – vaarkveldene med dikteriske inspirationer, nætterne med blaa piperøk i stim ut av et aapent vindu … Gulv og bord strød med beskrevet papir.

Før de dreiet ind i hovedgaten, stoppet han og la haanden paa Ingars skulder:

«Jeg er ikke kommet hit utelukkende i embedssaker, Ingar. Jeg har ogsaa utnævnt mig selv til 125ambassadør for den sunde fornuft! Jeg har det haab, at jeg kanhænde kan utrette noget, min gut. Men jeg vil ogsaa nyde min ferie. Saavidt jeg forstaar har du ikke – ikke de samme politiske sympatier som din far?»

Ingar smilte med de stærke, brunlige tænder –

«Du er ikke helt paa vildspor, amtmand.»

Naa, nei … Da skulde de to være enig om ikke at nævne den politiske situaton de timer, de var sammen? Godt. «Saa spiser vi paa min gamle kro. Imorgen skaffer du billetter til Leonarda – hun skal være smuk, den unge debutantinde? Og saa solder vi, vi to, som gode akademikere!»

«Det er hørt!» Ingar klemte til om farens haand saa det værket. Og Adam gik like til hattemakeren med ham og forærte ham en straahat. –

*

Samme aften søkte han Nicolay Braach i hans logi hos en enke i Hægdehaugsveien.

Han hadde sendt en seddel fra privathotellet og meldt sit komme. Det var mulig vennen ventet ham med en liten festlig tilstelning … Da han steg ind i Braachs værelse, stod frak og bonjour aapen foran stivskjorten og den utskaarne vest – han var kvikket op og stemt efter en god middag og en vandring rundt den kjære fæstningsvold med Ingar; straks i døren hilste han vennen med et høit:

«Salve, amicissimus!»

Men i samme nu fortrød han sin muntre tone.

Paa bordet i det avlange, sparsomt møblerte rum – stue og sovekammers tillike – stod en liten 126lampe tændt. Kuppelens døde skin blandet sig blekt med dagslyset fra et høit og nakent vindu; et bret med et tømt melkeglas og et par skiver gammelostsmørbrød stod skubbet ut mot bordets ytterste kant. Paa en pindestol med ryggen halvt mot døren lutet Nicolay Braachs runde skuldre ned mot bøker og papir – de lange, brettede papirstrimler, Adam saa vel kjendte …

Vennen snudde det store hode med skaldepanden; det drøiet et øieblik før han reiste sig. Adam glippet med øinene –

«Tilgi mig Nicolay!» og han slog halvt ut med armene, som vilde han favne om den lute skikkelse, grep saa haanden, som blev rakt frem, med begge sine.

Braach smilte.

«Naa, nu kommer du … Ja … Hvad ber du om absolution for! Du arriverer som en yngling – paa vaarens vinger! Ta plas! Her er ikke meget ryddig, men … Jeg sitter og forfatter – jeg skal op og tale igjen imorgen,» han viftet noget væk med de bløte, hvite haandflater, munden inde i skjægget blev skak av lede – saa samlet han omhyggelig papirene, stak dem ind i en liten mappe av brun, presset pap og laaste mappeklaffen – «Sæt dig ned, sæt dig ned Adam! Hvordan lever Magda og de smaa? Lider den gamle stakkel meget?»

Længe talte de sammen om sorenskriverhjemmet, om hændelser i familiene og i byen. Adam lette op smaa muntre episoder … Ved siden av ham i den 127haarde plysjsofaen sat vennen – nu sletnet panden paa ham og det nervøse rynkespil om øinene stilnet –. Men fingertuppene, som han støttet mot hverandre, mens han sakte førte hænderne frem og tilbake foran sig – de blev ved at dirre …

Saa ebbet det ut, Adams forraad. Det kom en pause. Borte i sine egne tanker sat sorenskriveren og smaanynnet. Og Adam spurte, om han hadde hørt Griegs nye sonate.

«Nei du, nei du! Her har vi nok med vor egen koncert! Med vore egne trompetere! Jeg har ikke tid og ikke hu og heller ikke kræfter til denslags! Og som med mig saa med de fleste tingmænd, skulde jeg anta! Naar vi ikke konfererer om aftenen, sitter vi og konciperer til næste dag, saadden som du fandt mig da du kom! Hvad der foregaar utenfor tingsalen, har jeg like liten rede paa som du, min ven!»

«Tillater du?» Adam hadde tat frem en cigar. Braach reiste sig, han la haanden paa vennens –

«Opriktig talt helst ikke, Adam! Jeg vil ikke skjule for dig at mine nerver er i den forfatning at ryker du her inde iaften, vil det si det samme som at jeg maa si farvel til min nattesøvn! Tilgiv mig, kjære ven!»

Adam stak cigaren tilbake i bonjourens inderlomme.

«Du skulde hat din kone hos dig – du er for ensom, Nicolay!»

«Vi er alle … meget ensomme netop nu, jeg og mine meningsfæller. Det er det, som er knuten. 128Vi … vi kan med vanskelighet finde frem selv til hinanden!»

«Men I konfererer til stadighet, hva? Saa staar det da i avisen? I forhandler? I har fremdeles haab om at finde en utvei, hva? Senest forleden dag har I sendt venstreforeningen et nyt forslag?» «j a – e t avvisende svar paa foreningens siste henvendelse. Det vil si – det vil da si …» han blev staaende med ryggen halvt mot sin gjest, borte ved sengen; han strøk sig over issen og tidde et øieblik … «Vi er villige til at opnævne delegerte! Vi er villige til at forhandle om kompromis i statsraadssaken forutsat at venstre frafalder sit krav om at ministeriet skal gaa!»

«Men – du finder det jo selv riktig at raadene dimissionerer, Nicolay! Saavidt jeg forstod dit siste brev?»

«Det finder vi alle, inden vor fraktion. Derom er vi skjønt enig med oppositionen! Men ikke paa kommando! Ikke paa Sverdrups kommando skal Selmer takke av! Det er et uanstændig forlangende. Det kan vi ikke gaa med paa!»

«I er skjønt enige …» langsomt tok Adam Stampe ordene op igjen.

«Om realiteten, ja. Men hvad betyr realiteter i denne tid! I denne provokationenes og procedurens guldalder? Jeg har intet imot at gi dig et resumé av de siste ukers underjordiske manøvrer, Adam, hvis det intresserer dig.»

Mens vennen blev ved at gaa og staa i værelset, stilfærdig talende, sat Adam med albuene støttet mot 129bordet. En eneste gang rørte han paa sig: stankenstanken] rettet fra: stan, ken (trykkfeil) fra gammelosten blev saa paatrængende, at han fandt en avis og dækket til smørbrødet. Men straks efter tok han samme stilling som før – med haken paa de foldede hænder lyttet han til vennens lave, omstændelige utredning. Litt efter litt blev de blaa øinene mindre nærværende, det spændte i blikket forsvandt; han blev sittende og stirre ind i et billed, som den andres ord uophørlig fik til at veksle, som de farvede glasstumper i et kaleidoskop veksler: nye sammenstillinger, nye konstellationer, men stadig de samme fem seks kjendte skikkelser – snart i underhandling med ytterste høire, snart i korridorer og paa gater i samtale med mænd av venstre … Usikre rykter, vage hentydninger, et dobbelttydig ord, et kongelig vredesutbrud, alt speilet sig, alt avsatte bevægelse. Alene i centrum, ubevægelig, det hissige, røde punkt: riksretstrusselen, som ikke lot sig flytte eller bortskygge.

Braach hadde talt ut. Han lukket haanden om hakens stutte skjæg, saa ind i lampekuplen og sluttet:

«Og her staar vi fremdeles. Saalænge protokolkomitéens indstilling ikke er gjort til odelstingsbeslutning, er der endnu haab – haab om at faa saken utsat, haab om kompromis, haab om at finde en form for en tilkjendegivelse fra raadene at de vil gaa, hvis statsraadssaken ordnes. Denne form maa vi kunne finde, det maa vi … det maa vi endnu kunne …»

130Nu saa han paa sin tilhører som efter svar; Adam Stampes blik vek til side –

«Men – men du skulde nu hat dig et glas – et glas av en eller anden art, Adam!» raadvild tok han et skridt, drog uret op av vestelommen, saa paa det uten at se …

«Klokken er over elve, Nicolay, din enke er nok forlængst i seng! Gjør ingen anstalter for min skyld!»

«Naa, nei – men jeg er selv tørst, ser du! Jeg har en halv øl – jeg drikker gjerne et glas øl før jeg begir mig til ro … Om vi delte den? Du vil ikke forsmaa? Det er sandelig alt hvad huset formaar desværre!»

Han fandt flasken bak komoden, trak den op, skyllet melkeglasset, satte servantens vandglas foran gjesten.

«Skaal min kjære ven, tak fordi du kom!»

Med lommetørklæet strøk Adam skummet av læbene.

«Men statsraadene selv, hvad sier de

«Det vet man ikke med bestemthet. Saa vidt mig bekjendt! Personlig har jeg ikke talt med nogen av dem, paa mange uker. Og den gamle i stiftsgaarden er steil som du hører.»

«Nicolay!» en fin rødme drog sig op over amtmandens lange kind og naadde panden – «Jeg er villig til at søke dem i regjeringen, jeg kjender – og tale et borgerlig ord med dem! Et slags parlamentarisme maa vi jo ha! Og har vi! En regjering kan ikke i længden staa i skarp motsætning til flertallet 131– ikke i længden! Den maa jo til en viss grad rette sig efter majoritetens ønsker og fordringer … Om nu statsraadene kunde formaaes til at gi en erklæring – en erklæring om at de vil takke av saafremt et kompromis – som det du tror venstre vil stille i utsikt – kommer istand … Det, det turde være umaken værd, Nicolay!»»

«Nei! Nei!» – kom det heftig. Forbauset saa Adam op – vennens øine var vidaapne, som i angst… «…Dette – dette maa du ikke blande dig op i, Stampe! Det du der foreslaar er allerede paa tale, ikke senere end igaar har en av mine kolleger, til mig privat, med stor iver gjort sig til talsmand netop for denne tanke …»

«Naaja! –»

«Saa du vil indse, han har førsteretten! Et saadant forslag maa komme fra en av os! En utenforstaaende som du, uten politiske erfaringer …» den hjelpeløse haand famlet bort over bordduken – «Det vilde blot skape forvirring – nye mistanker, ny forvirring! Jeg har talt ut til dig, talt aapent under den forutsætning at jeg talte til en helt neutral person – til den politisk ubesmittede mand du er, Adam! Prøv ikke at nærme dig garnlænken, kjære ven! Nettet er sat saa – saa utspekulert, at det minste sprel vil kunne forvolde ødelæggelse! Avstaa fra enhver indblanding paa dette tidspunkt! Ex tua re, e re publica!»

Adam hadde reist sig. Han knappet langsomt bonjouren, knap for knap. Ansiktet slap farven – han presset sammen læbene og saa ikke op. Braach 132stod og betraktet ham – det vakre, bøiede hode, de enda ungdommelige skuldre, dragenes noble arkitektur …

«Du føler dig krænket, Adam? En dag vil du takke mig fordi jeg avholdt dig fra at dyppe dine smukke rene hænder i al den skit, vi andre staar i til halsen!»

Adam fik ikke op mælet. Han saa uvilkaarlig mot døren, som for et par timer siden hadde aapnet sig for hans eget jeg, stemt til fest, til handling. Nar som han var …

Med en haand, som skalv litt, prøvde sorenskriveren skrue op den tomme parafinlampen.

«Og Lucie? Og din Tinne? Hvad foretar de sig? Hvordan løp deres komedie av? De hadde jo tilskuere, denne gang? Paa salen hos Dybdal?»

Enda tidde den andre litt. Saa kom Tinne for ham – Tinne som han hadde set hende den siste dagen … Midt i gaten, i søle og regn; hun skulde bort til bakeriet med husets hvetekaker … paa sprikende armer balancerte hun platen, føtterne trippet travle, strømpeleggene stilket sig lyse og spæde op av de klumpete støvlene …

«Barn er flinke til selv at skaffe sig det solskin, de trænger!» han tok sig sammen, holdt øienlokkene i ro og saa paa vennen: «Og det var en oplevelse at se deres «teater», Nicolay. Et – et hellig enfold, ja jeg tænker mig de gamle folkespil i middelalderen har hat noget av det, smaapikene vore skapte den aftnen. Du skulde hørt Tinne si alle de smaa 133sætningene, hun selv hadde fundet op. Og din Lucie, fuld av skjemt og humør.»

«Hun er ikke et helt almindeligt barn, din Tinne».

Adam Stampe tok sig over øinene.

«Nei – det blir vel ikke let for Tinne. At gaa ned – i virkeligheten – en dag.»

«Naa – hun har gode forældre.»

Igjen blev det en stilhet. Begge stod og saa ut i halvmørket bak det udækkede vindu.

«Og fru Ernestine har det godt?»

«Ja tak. Som vanlig.»

Efter farvellet fulgte Braach vennen ned i første etage. Ute paa husets morkne trætrap blev han staaende. De gav hverandre nok et haandslag før de skiltes.

«Jeg ser dig før du drager nordover, Adam!» og da vennen ikke straks svarte, la han til: «Husk du gjør en god gjerning mot mig naar du taler med mig om dem der hjemme!»

«Jeg skal se paa det – hvis det blir mulig for mig, Nicolay …»

Med lange skridt flyktet han gjennem den lille forhave – osen fra den døende lampe blev ved at plage ham – hit kom han neppe nok engang!

*

Ustemt og med hodepine gik han næste formiddag ut av justitsdepartementet. Han hadde været tidlig oppe tross i en temmelig søvnløs nat; før frokost hadde han ordnet sine papirer og i notiseboken memorert de saker, han vilde forelægge departementet.

134Efterretningen om denne maaneds ypperlige fiske skulde stemme de gode herrer velvillig …

Men hans besøk var foreløbig blit resultatløst. Statsraaden hadde en konferance paa sit kontor – idelig var bureauchefen blit kaldt ind til ham; adspredt og med ilde dulgt utaalmod hadde han lyttet til beretningen fra det vestenfjeldske … Til slut hadde han med rene ord bedt amtmanden undskylde, komplikationer i den politiske situation gjorde at statsraaden netop i dag ikke kunde yde disse ting den opmerksomhet, de fortjente … Om amtmand Stampe kunde komme igjen senere?

Selv underordnede funktionærerfunktionærer] rettet fra: fuuktionærer (trykkfeil) der inde syntes stedt i en travelhet, som avværget tilnærmelse – en høist uvanlig tilstand i et kongelig departement!

Ute duskregnet det.

Adam slog op frakkekraven og blev staaende et øieblik paa fortauget i den mennesketomme gate. Han var kommet sydover med trang til at tale ut. Men det lot ikke til nogen her i hovedstaden hadde interesse av at lytte til en mands tale …

En ensom paraply nærmet sig paa motsatte fortaug. Tankespredt fæstet han blikket paa den. Da fik han et glimt av ansiktet under regnhatten – det var en av statsraadene! Det var den mand som for fire aar siden efter hans utnævnelse til amtmand hadde sendt ham et brev, et utdrag av erfaringer fra sin egen amtmandstid – et elskelig brev med raad, han mer end én gang hadde hat nytte av!

Han gik raskt over gaten, blottet hodet og blev 135staaende med hatten i haanden foran den lutende, spædbyggede herre.

De bleke øine søkte hans, det rykket ængstelig til i det magre, skjægløse ansikt.

«Aa det er Dem, Stampe! Det glæder mig! De kom saa resolut – som en attentat-mand!» han smaalo nervøst, den bergenske røst var blit skjør i klangen –.

«Hr. statsraad! Jeg anser det som forsynets egen tilskikkelse at De netop i dette øieblik – at vore veie netop nu møtes! Jeg …» Han maatte svelge av bevægelse – «Jeg hadde maaske opsøkt Dem senere idag. Og formontlig omsonst! Nu vil De kanhænde tillate at jeg frembærer mit erende, her ute, under aapen himmel!»

«Jeg skal slaa paraplyen ned! Jeg staar til tjeneste!» et lite smil kruste de smalle læber.

Med hodet bøiet ned mot ham talte Adam – av og til dugget hans sindsoprør øinene. Uten omsvøp gav han sine tanker ord, tankene som natten igjennem hadde arbeidet i ham. Hans ven Nicolay Braach hadde igaar avvist ham som en utenforstaaende, en politisk ignorant. Men netop fordi han stod utenfor saa han kanhænde klarere end sine venner politikkerne.

Han gav som et resumé av de haab og skuffelser, som disse siste maaneders politik hadde avspeilt i ham i ensomheten der vest – og mens rødmen steg i ansiktet og pulsene slog, tok han op ord til andet det, han aftenen før hadde sagt vennen …

«For landets skyld, hr. statsraad!» han rørte ved 136det vaate frakkeærme – «For Eders egen og vores alles skyld maa I raader ofre alle personlige hensyn og gi en erklæring – en privat erklæring at I er villig til at dimissionere saafremt …»

Manden ved siden av ham vendte sig mot ham. Saa længe han levet husket Adam Stampe det bleke ansikt – gjennemtrængt av beslutning, hvitt av dødens eget alvor.

«Personlige hensyn?» de farveløse læber skilte sig saavidt over ordene – «Kan det sies at mænd, som vet at deres handlemaate bringer dem i galgen, tar personlige hensyn? Om de skaaner vort legeme – vor ære klynger de iallefald op! Statsraadssakens gjennemførelse vil omforme hele vor statsskik, Stampe! Vil utslette de kongelige prærogativer – vil gjøre kongemakten til et pyntestykke, like nedværdigende for manden paa tronen som for folket! Parlamentarismens seier – det vil i det lange løp si kulturens forlis. Det vet De – det vet jeg – det vet Deres ven Braach! Risikerer vi mer ved at la det gaa til riksret? Tror De, amtmand Stampe, at der blandt kongens raader findes en eneste, som ikke for dette princip: forfatningens ukrænkelighet – lar alle personlige hensyn fare? Lad dem dømme os, om de vover! Fremtiden – maaske en meget fjern fremtid – vil frifinde os!»

Han drog hansken av høire haand og rakte den frem – Adam lukket til om de kolde fingre.

«De har ikke misforstaat min gode hensigt, kjære statsraad?»

«Nei amtmand! Men det er vilje disse tider kræver, 137vilje! God eller ond, det faar bli Vorherres sak at dømme mellem dem og os.»

«Paa gjensyn, statsraad.»

«Neppe kjære ven.»

Før Adam helt hadde fattet hans svar og blikket, som fulgte, saa han de skraa skuldre og den magre nakke forsvinde ind av justitsdepartementets port.

Det dræper ham – fór det gjennem ham. Han overlever det ikke og det vet han!

Uspurt gik haanden til hattebremmen – i gatens ensomhet blottet han enda en gang hodet. –

*

Mandag 23de april ryktedes det alt fra morgenen av at riksretsdebatten i odelstinget nærmet sig avslutningen.

Da far og søn møttes ved middagstid syntes Adam han merket en nervøsitet hos Ingar; det var noget utvaaket ogsaa, over øienlokkene i det bleke ansikt. Uten indledning spurte han:

«Du har saktens billet til stortinget idag?»

Det hadde han hat hver dag, disse dagene, til galleriet. Men han hadde forstaat det som …

«Du har forstaat mig ret. Ogsaa jeg har idag faat tilsendt et adgangstegn fra Braach. Skal vi være enig om at vi begge undlater at benytte vore billetter?»

Javel. Det var jo ikke sikkert heller, at det blev votering før faren reiste. Alt igaar var indtegnet tyve talere …

«Saa? Naa – jeg reiser nu ikke før imorgen aften.» Adam strøk sig over ansiktet – med stort 138blankt blik hadde gutten staat og set forbi ham, mens han talte … Var Ingars radikalisme mer end en barnlig oprørslyst? Han vilde ikke tænke tanken til ende. Men dagen ut var det som kunde hverken han eller sønnen finde hjem igjen til den forrige jevne tone. Og da de om kvelden sat side om side i Tivoli teater og saa «Lystreisen til Paris», mærket Adam, at uroen som tross i lystigheten paa scenen øket i ham selv, den tok næring fra noget i guttens hvite, lukkede ansikt …

Like fra forestillingen gik de indom en liten halvtom kafé og spiste aftens. Adam talte om hjemveien – han vilde bli over en dag i Trondhjem, paa nedturen hadde han forsømt at hilse paa Stina’s mor … Trondhjem hadde i mangt og meget ændret utseende, disse aar.

Ingar lyttet med sænket hode. Han spiste lite, men han tømte to hele seidler bayersk øl …

Paa kaféens trap stod de begge stille et øieblik – faren tændte en cigar.

«Vil du hjem til hotellet?» spurte gutten. Uten at svare gik Adam foran ham ut paa fortauget og tok veien ind i studenterlunden: han vilde det samme som sønnen, han vilde ned over Carl Johans gate …

En del mennesker, men ingen masse stod utenfor stortingsbygningen. Der var heller ingen uro – folk drev frem og tilbake i den lyse vaarnat; somme hadde samlet sig i grupper og smaasnakket. Adam lettet paa hatten og spurte en ældre borger om forhandlingene der inde var sluttet? Den fremmede ristet paa hodet. Trodde man det blev votering i 139nat? Manden ristet atter paa hodet: han kjendte ikke til det.

Da kom to unge kvinder ut av stortingsbygningen. De talte bergensk, arm i arm ilte de over gaten.

Adam fulgte dem med øinene. Det slog ham at de begge, hadde noget i gang og holdning, som mindet om Laura Frivold … Kanhænde var dette eksemplarer av de unge uavhængige damer, byen talte om – der skulde være en feber og gjæring blandt dem som i mændenes verden. De tok endog imot herrer, radikalere, paa sine værelser, der blev røkt og drukket øl, og de var set sent paa aftenen spaserende med disse herrer …

Pludselig forsvandt Ingar. Straks efter saa han gutten ute i kjørebanen, i fuldt sprang efter de to. Han stanset damene … der blev vekslet nogen ord … Og med ett skar et hurra ut i nattestilheten, et eneste skingrende hurra fra guttestrupen. I samme nu sprang det folk til der borte fra alle kanter.

Ensom blev Adam Stampe staaende indved murvæggen. Endnu et sekund var det som lyttet han til snakken og ropene fra folkehopen uten at fatte –. Saa skrek en vestlandsk røst: «Riksretten e sikker, folkens!» Og nogen lo, høit og jublende. Ingar – Han bøiet hodet unna, snudde sig og mer løp end gik tilbake samme vei han var kommet. –

*

Privathotellets frokostbord hadde en ødslig længde.

Daglig hadde Adam tat plas ved den ene bordende mens hans eneste medspisende slurpet kaffen 140i sig adskillige meter borte. Begge herrer maatte av og til reise sig for at hente en ost, et fat med koldt kjøt … Gjensidig hadde de bukket til hverandre; ord hadde de ikke vekslet.

Denne siste morgen tok han resolut servietten og flyttet sig bort til den fremmede. Han trængte et andet menneskes selskap – til det lysnet av dag hadde han sittet inde paa det uhyggelige hotelrum og lyttet efter Ingars skridt i trappen. Gutten var uteblit. – Han hadde røkt fler cigarer end han hadde hat godt av; hjertet hadde holdt ham vaaken den korte tid han hadde ligget overende. Nu hadde han pakket kufferten og sendt sønnen en seddel med særskilt bud; han kunde vente ham hvert øieblik.

«Mit navn er amtmand Stampe. Tillater De?» han stod litt ved bordet, før han satte sig. Den fremmede nikket med hodet og fortsatte at spise. Adam satte sig, øienlokkene glippet heftig og han blev meget blek.

«Maaske jeg til gjengjæld kunde faa vite Deres navn, min herre?»

«Tukken,» – manden saa op, forundret – «gaardbruker.»

«Fra Smaalenene»?

«Ja, de sier saa. De – De er kanske fra Moss, De?»

Nei, Stampene var fra Trondhjem.

«Jasaa ja. Det var en slakter Stampe paa Moss ogsaa. Svært til kar – foregangsmand. Det var kanske samme slekten?»

«Mine fædre har været jurister i tre led. Min far 141sat til og med i lovkommissionen fem- og seksogtyve. Nei jeg er ikke i familie med slakteren.»

«Jasaa nei.» En stor likegyldighet bredte sig over mandens drag.

Straks efter kom hotelbudet ind og leverte brevet tilbake. Ingar hadde ikke været i logiet siden igaarmorges –. Om budet skulde gaa til en anden adresse?

Nei tak. Han tok konvolutten, rev den over og engang til over, la restene paa tallerknen, reiste sig, bukket for hr. Tukken og forlot spisesalen. Det dampet enda av hans fulde kaffekop. –

Hele formiddagen tilbragte han paa stortingsgalleriet. Tung i hodet, halvt i drøm sat han og fulgte forhandlingene nede i salen. Med ro og grundighet blev dagsordnen debattert … Der blev bevilget til arbeider i Skienselven – til utbedring av Aasvær og Hesteskjær fyr – til fiskeriutstillingen i London … Frit og ubesværet bevæget folkets kaarne sig mellem hverandre – et par ganger saa han smil flykte over ansiktene – der blev spøkt privat bak pultene …

Og det var disse mænd, disse samme mænd som i nat hadde staat paa disse selvsamme gulvplanker og kjæmpet en forbitret kamp, bryst mot bryst saa at si …

Før han forlot bygningen hilste han paa Braach i en av korridorene. Han hadde ikke søkt ham denne uke – han hadde ikke hat sind til det! Rent ut sagt hadde han prøvet døve sit mismod paa byens forskjellige forlystelsesetablissementer sammen med sin søn. Og, saavidt han kunde se, bar de beseirede her i salen sit nederlag med fatning?

142Nicolay Braach drog de runde skuldre bakover og saa op paa vennen med sine trætte øine –

«Hvad vil du vi skal gjøre, Adam? Skjønt det tungeste maaske gjenstaar – kampen er til ende! Det føles som en lettelse at vende tilbake til det ordinære arbeide. De fleste av os er jo arbeidsdyr, ikke stridshingster, faar du huske. Og – det er landet selv som har skapt os saadden!»

Hjem, hjem!

Lik en legemlig vé, en brand i brystet tok hjemlængten ham da han stod ute paa gaten. Her hadde han intet mer at gjøre. Her var han en overflødig, en fremmed … Kone og barn, den tomme plas foran pulten i det indre kontor, Kaarbøs gode ansikt – ja selv fuldmæktigens fleskenakke syntes at kalde kjærlig paa ham.

Han spiste en hurtig middag paa Grand kafé. Siden kjøpte han en del smaating til sin egen garderobe, et par bind av Brehms dyreliv, antikvarisk, til Edvard, og Christian Richardts dikte til Tinne. Han skulde ogsaa hat en gave til konen …

Foran et vindu med parasoller blev han staaende. De kulørte tingster stod utspændt. Men der var ogsaa utstillet flere nette, sammenrullede paraplyer.

Damen hjalp ham at vælge en stærk og pen paraply til Stina. Da han hadde betalt den, drøiet han enda foran disken. Disse nye parasoller, de var maaske meget kostbare?

Aa de hadde parasoller til alle priser! Den venlige dame slog straks op én og rakte den til ham: 143om herren selv vilde kjende hvor godt den faldt i haanden!

Naa – det var ikke en blaa; nei, en rød parasol var det han nærmest hadde hat i tanke. En av silke.

Ja da blev den jo dyrere…

Det fik han finde sig i. Stoffet i den, silken var det, som gjorde en saan parasol saa smuk, Naar solen skinnet.

Det endte med at han gik ut av butikken med to lange gjenstande under armen, begge viklet ind i brunt papir. –

Paa hotelrummets dørstok stanset han op.

Borte ved bordet sat Ingar. Han hadde lagt hodet ned paa armene, luggen stod hit og dit paa ham. Han snorket lydelig. – Faren lukket døren haardt i. Gutten snorket videre.

Da blev han staaende litt før han vækket ham, blev staaende og se paa den undersætsige krop, de kraftige armer, nakken og haarfylden … «Rødt haar og ellebusk gror ikke paa god bund» – det gamle danske ordsprog stak ham, han grep gutten i skulderen og halvt løftet ham i sætet.

Et nu stirret Ingar fremmed paa ham, svart av søvn i øinene – saa rakte han ut haanden, med en butt, ydmyg bevægelse tok han efter farens.

«Hvor har du tilbragt natten?»

«Paa Ekeberg. Paa toppen av Ekeberg.»

Paa toppen av Ekeberg! I hvad slags selskap?

«Jeg traf to kamerater da jeg … da du … Jeg glemte dig, far!» – det tok ham slik at maatte 144ut med det at den urakede overlæben vrængte sig – «Da jeg kom paa dig, var du væk!»

Adam hadde gaat indover i værelset – han stod litt med ryggen til sønnen og stirret paa pakkene han hadde lagt fra sig paa sengen. Saa snudde han sig, skjøv frak og bonjour til side, stak hænderne i bukselommen og tok paa at snakke –

Skjønte Ingar hvad det foregik da han i nat gav uttryk for sin, sin hensynsløse triumf i det hurraet? Visste han ikke, at begivenheten, som løste jubelskriket hos ham, den traf hans far som – som et hugg? Hadde han ikke forstaat, overhodet ikke forstaat det ringeste av offeret, hans far disse dagene hadde bragt ved at vælge hans selskap?

Ingar hadde stukket hænderne i lommen, han ogsaa. Han saa paa faren – uskrømtet undring tok litt efter litt overhaand i ansiktet –

«Men far – far!» Han hev frem overkroppen – «Du tror vel ikke en mand kan skifte overbevisning av hengivenhet for sin gamle far? Du kan da ikke forlange mer end at jeg skal tie! Du vil vel ikke jeg skal gaa bort og bli høiremand for om du lar være at gaa paa galleriet? Det lot jeg bli jeg ogsaa, som du har hørt! Saa er vi vel skuls!»

«Men du har kanske længtes efter dine radikale meningsfæller, disse dage vi har været sammen?»

«Nei far» – han bet sig i kindet. «Jeg har ikke længtet efter noget. For jeg …» han blev rød –

«Du er kanhænde mer end en tilskuer, i politik?»

Gutten tidde.

145«De papirer jeg saa paa dit bord den dagen jeg kom, det var – det var ikke skriblerier, saan i almindelighet? Vers, for eksempel?»

Ingar ristet energisk paa hodet. Saa sa han fort:

«Jeg skriver meget av det bare for mig selv. For at klargjøre det, for mig selv.»

«Om – for eksempel?»

«Om – om frihet og elskov, for eksempel –» det kom, som smeld i fane.

Frihet. Naa, om indbildte værdier!

Kanske det. Men utenfor menneskets eget sind eksisterte ikke verden. «Og det jeg indbilder mig, det vil jeg leve for – saa jeg vet jeg lever.»

Adams blik flakket med ett. Saa spurte han, hissig: «Men du skriver ogsaa andet? Politiske artikler?»

«Ja.»

«Du faar dem kanske trykt ogsaa!»

«Ja.»

Adam satte sig paa sengen. Det blev stilt i værelset. Heten i guttens hode begyndte at gi sig – brændingen i ørene minket. Han stod og stirret paa farens bøiede hode.

«Sørger du slik over mig, far?»

«Jeg sørger ogsaa over mig selv.»

Det var sande ord. Lik rømlinger kom de tilbake indover i ham straks de var sagt; det tok paa at svi under øienlokkene.

«Far» – Ingar kremtet og klarte røsten – «du spurte en dag efter kvartetten vor. Jeg vilde gjerne 146du skulde høre stemmen min som den er blit … men vi har ikke været her paa værelset før … Vil du høre en stub?»

Og før Adam fik sanset sig og sagt noget hadde gutten sat hænderne i siden og stemt op, med dyp og uren baryton:

Här är guda godt att vara,
o, vad Livet dock ar skønt!

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I amtmandsgaarden

Nini Roll Ankers roman I amtmandsgaarden kom ut i 1925. Sammen med Huset i Søgaten og Under skraataket danner den en historisk romantrilogi som følger embetsmannslekten Stampe fra Trondheim i fem generasjoner, fra 1840-årene fram til første verdenskrig.

Sentrale temaer er generasjonsmotsetninger, klasseskiller og et samfunn i endring.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1925 (nb.no).

Les mer..

Om Nini Roll Anker

Nini Roll Anker var en produktiv forfatter. Allerede i 1898 ga hun ut romanen I blinde (under psevdonymet Jo Nein), men den egentlige debuten kom først i 1906 med novellesamlingen Lil-Anna og andre. I løpet av de neste tiårene skrev hun hele 18 romaner (noen av dem under psevdonymet Kåre P.), tre novellesamlinger, fire skuespill og en erindringsbok (Min venn Sigrid Undset, utgitt posthumt i 1946).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.