Brev til Jonas Lie

av Camilla Collett

[Januar 1884]

Opplysninger om brevet:
Originalen er ikke kjent, men brevet er trykt i Norske Intelligenssedler 5. juni 1913, og det gjengis her etter trykket. I trykket er det konsekvent brukt ‘aa’ for ‘å’ selv om Camilla Collett høyst sannsynlig brukte ‘å’ på dette tidspunktet. Brevet er uten datering. Ellisiv Steen har i sitt Collett-kartotek (Ms.fol. 4120) plassert det midt i januar 1884. Det stemmer sannsynligvis, for Collett hadde da hun skrev dette brevet ennå ikke skaffet seg Lies nyeste bok Familjen paa Gilje, som utkom november 1883 (Halvorsen 1885–1908). Det hadde hun derimot da hun skrev det neste brevet, 20. januar [1884].

Kjære Jonas Lie.

Jeg kommer med en Bøn til Dem om De vilde laane mig Deres sidste Bog;Deres sidste Bog;] Jonas Lie: Familjen paa Gilje. Et Interieur fra firtiaarene (Kbh. 1883) – forære mig den skal De ikke, da den allerede vil have sin Plads i AlfsAlf Collett (1844–1919) lille Familiebibliothek og jeg kan saa vanskelig føre Bøger med – en Bøn, som med adskillig andet, ikke kom tilord‹e› under mit sidste, lidt brusque afbrudteafbrudte] rettet fra avbrudte av utgiver (antatt avskrivingsfeil i Norske Intelligenssedler) Besøg hos Dem. Saa gjentager jeg den her. Jeg er kun bleven bekjendt med den gjennem Uddrag og Anmeldelser, men hvad jeg har læst har tiltalt mig saa sympatetisk, saa inderlig bekjendt, ja et sandt «Gjensyn»«Gjensyn»] Camilla Collett: «Et Gjensyn, en Fortælling» trykt i Ydale. Et Vinterskrift utgitt av P. Chr. Asbjørnsen (Christiania 1851) vil det være mig at faa læse den i Ro. Deres Skildringer af vort Landliv vil have det forud for tidligere saadanne at de har en Tendents, der under disse Skildringers lune Harmløshed vist ikke griber mindre sikkert. – Ja det vidste vi ikke, da jeg skrev et «Gjensyn», og vil vi endnu gaa tilbage til vor stakkels fortræffelige Maurits Hanssen,Maurits Christopher Hansen (1794–1842) saa faar vi jo Miséren idealiseret.

Jeg kommer til at reise herfra igjen, jeg kan ikke holde Paris eller Pensionslivet ud dennegang, hvorhen vedved] rettet fra vet av utgiver (antatt avskrivingsfeil i Norske Intelligenssedler) jeg ikke engang. Til en afaf] rettet fra av av utgiver (antatt avskrivingsfeil i Norske Intelligenssedler) Middelhavsbyerne i et Par Maaneder kunde jo synes det bedste, men jeg har en Gru for at foretage en saadan Reise alene. Magter ikke at tage Ensomheden kvalificeret paa et saadant Sted, og i Paris der kan jeg ikke blive, det føler jeg.

Hvis De ikke har læst Auberts Bog om Schweigaard,Auberts Bog om Schweigaard] Anton Martin Schweigaards Barndom og Ungdom. 1808–1835. Breve og Erindringer utgitt av L.M.B. Aubert (Kristiania 1883) saa kan De faa den hos mig ligesom et Par andre nyere, som det maaske kunde interessere Dem at læse.

Og Tak De og Deres TomassineThomasine Lie (1833–1907) for den venlige, gode Time jeg tilbragte hos Dem. Endnu har jeg ikke søgt nogen her paa Stedet.

Deres sandt hengivne og forbundne

Camilla Collett.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Jonas Lie

De tidligste bevarte brev mellom Camilla Collett og Jonas Lie er fra 1863, og de siste er gratulasjonsbrev de sendte hverandre i 1893 da Jonas Lie fylte 60 og Camilla Collett 80 år. Det vil si at brevvekslingen strekker seg over 30 år, men nesten alle brevene er fra to perioder: 1863–64 og 1883–86.

Her publiseres brevene fra Collett til Lie, til sammen 17 brev. Fem av dem har ikke tidligere vært publisert.

NB kilder 2:3
ISBN: 978-82-8319-117-2 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-118-9 (epub), 978-82-8319-119-6 (mobi)

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.