Brev til Jonas Lie

av Camilla Collett

[Mars 1884]

Brevs. 119

Opplysninger om brevet:
Brevet er opprinnelig uten datering, men det er skrevet på med blyant: «[1884?]». Antatt datering er mars 1884 fordi Collett nevner et lite manuskript hun ønsker at Lie skal lese, og det kan være samme hun nevner i brevet 7. april [1884]. Trolig er det snakk om «Til Venner i Kjøbenhavn» som første gang ble trykt i Mod Strømmen. Ny Række (Kbh. 1885). Teksten er der datert med undertittelen «Marts 1884». Ellisiv Steen har i sitt Collett-kartotek (Ms.fol. 4120) plassert brevet i begynnelsen av april.

Kjere Lie! Hvor jeg beklagede ikke at treffe Dem og Fru Thomasine!Thomasine Lie (1833–1907) Jeg vilde så gjerne hørt Deres Råd, efter en rolig Gjennemlæsning af det lille Manuscript,det lille Manuscript] trolig «Til Venner i Kjøbenhavn» som første gang ble trykt i Mod Strømmen. Ny Række (Kbh. 1885). Teksten er der datert med undertittelen «Marts 1884» om jeg virkelig skal slippe det ud, og så, hvorhen med det?

Jeg lever Dag for Dag, Uge for Uge i en så sløvende Ensomhed, at jeg bliver rent modløs, og tror at Alt hvad jeg bestemmer og griber til, må falde galt ud. Et manglende Blad i Manuscriptet, sendes herved. Det skulde glæde mig at høre et Par Ord derom, men vær ganske oprigtig.

Deres hengivne

C. Collett.

Jeg håber De vil begge tilbringe en Aften i Ugen sammen med MalerinderneMalerinderne] Kitty Lange Kielland (1843–1914) og Harriet Backer (1845–1932) her hos mig, men sig mig hvilken falder Dem beleiligst.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Jonas Lie

De tidligste bevarte brev mellom Camilla Collett og Jonas Lie er fra 1863, og de siste er gratulasjonsbrev de sendte hverandre i 1893 da Jonas Lie fylte 60 og Camilla Collett 80 år. Det vil si at brevvekslingen strekker seg over 30 år, men nesten alle brevene er fra to perioder: 1863–64 og 1883–86.

Her publiseres brevene fra Collett til Lie, til sammen 17 brev. Fem av dem har ikke tidligere vært publisert.

NB kilder 2:3
ISBN: 978-82-8319-117-2 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-118-9 (epub), 978-82-8319-119-6 (mobi)

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.