Brev til Jonas Lie

av Camilla Collett

Litteratur


Litteratur med fulle referanser i noteapparatet er ikke med i litteraturlisten.


Collett, Camilla:
– Avskrifter av Collett-brev fra tidsrommet 1841–85. Ved Leiv og Inger Amundsen. Ms.4° 3496.
Camilla Collett og Peter Jonas Collett: Dagbøker og brev. 4 b. Utg. av Leiv Amundsen. Gyldendal, Oslo 1926–33.
Samlede verker. Mindeutg. Bind 3. Gyldendal, Kristiania og Kjøbenhavn 1913.
– «Nogen Breve fra Camilla Collett», Hjemmenes Vel, 5. årg. nr. 20, 18. mai, Kristiania 1922.
– «Utdrag av breve fra kjendte kvinder og mænd til Jonas Lie», Norske Intelligenssedler,151. årg. Camilla Colletts brev i mai–juni. Kristiania 1913.

Halvorsen, J.B.: Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880. 6 b. Den norske Forlagsforening, Kristiania 1885-1908

Lie, Jonas: Brev. 3 b. Utg. av Anne Grete Holm-Olsen. Novus, Oslo 2009

Ludvig Meyers Fremmedordbog (Meyers Fremmedordbog), 8. utg. Utg. av J.P.F.D. Dahl og F.V. Dahl. Gyldendal, København 1924.

Ordbog over det danske Sprog (ODS). Gyldendal, København 1918–56.

Steen, Ellisiv:
Den lange strid. Camilla Collett og hennes senere forfatterskap, Gyldendal, Oslo 1954.
– Kartotek over Camilla Colletts brev. Ms.fol. 4120.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Jonas Lie

De tidligste bevarte brev mellom Camilla Collett og Jonas Lie er fra 1863, og de siste er gratulasjonsbrev de sendte hverandre i 1893 da Jonas Lie fylte 60 og Camilla Collett 80 år. Det vil si at brevvekslingen strekker seg over 30 år, men nesten alle brevene er fra to perioder: 1863–64 og 1883–86.

Her publiseres brevene fra Collett til Lie, til sammen 17 brev. Fem av dem har ikke tidligere vært publisert.

NB kilder 2:3
ISBN: 978-82-8319-117-2 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-118-9 (epub), 978-82-8319-119-6 (mobi)

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.