Husfrue

av Sigrid Undset

Forord

I 2020 var det hundre år siden Kransen ble utgitt for første gang. Det norske språk- og litteraturselskap markerte jubileet med en digital tekstkritisk utgave av første bind av trilogien om Kristin Lavransdatter. Nå kommer tilsvarende utgave av bind 2, Husfrue, og Korset er under planlegging.

Den teksten som presenteres, bygger på første utgave. For å gjøre teksten lettere tilgjengelig for nye lesere er det lagt til ordkommentarer. I tekstredegjørelsen beskrives den viktigste variasjonen mellom utgavene av Husfrue og hvilke rettelser som er gjort i den teksten som nå utgis.

Trine Ottosen, Nina Marie Evensen og Ellen Nessheim Wiger har etablert teksten, og Trine Ottosen har redegjort for rettelser og varianter.

Jon Haarberg har skrevet ord- og navnekommentarer.

Anne Birgitte Rønning har skrevet en innledende tekst om mottakelsen av Husfrue i 1921.

Til utgaven av Kransen i 2020 ble det laget en nyskrevet innledning med bidrag fra i alt tolv forskere fra ulike fagfelt. Innledningen er tenkt som en inngang til trilogiens mangfoldige innhold så vel som til den forskningen som allerede er gjort. Noen av innledningskapitlene er konsentrert om Kransen, mens andre forholder seg til trilogien som helhet. Samlet belyser de verket fra ulike perspektiver, gir verdifull bakgrunnsinformasjon for lesningen og åpner for ny forståelse av de tre romanene.

Tone Modalsli har kartlagt manuskripter, utgaver og oversettelser i Undsets levetid, se Undset 2020.

***

Takk til Marthe Alette Rudberg Jentoft, Hedda Barratt-Due, Anne Zimmermann og Oda Torbjørnsen som har gjort forarbeidet til tekstkoding, tekstetablering og kommentarer.

Takk til Gunnar Foss, Jon Gunnar Jørgensen, Sverre Mørkhagen og Einar Niemi som har vært konsultert i forbindelse med enkeltkommentarer.

Takk til tilsynshaver Hilde Bøe.

***

Redaksjonen, Oslo november 2023
Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy
Nina Marie Evensen
Jon Haarberg
Trine Ottosen
Anne Birgitte Rønning
Ellen Nessheim Wiger

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Husfrue

Husfrue er andre bind i Sigrid Undsets trilogi om Kristin Lavransdatter. Handlingen er lagt til første halvdel av 1300-tallet, og vi følger Kristin i hennes nye rolle som husfrue, hustru og mor på storgården Husaby.

I 2020 var det hundre år siden Kransen ble utgitt for første gang. Det norske språk- og litteraturselskap markerte jubileet med en digital tekstkritisk utgave av første bind av trilogien. Nå kommer tilsvarende utgave av bind to, Husfrue.

Utgaven er utstyrt med en innledning om mottakelsen og en redegjørelse om tekstetablering, utgaver og varianter. Se innledningene i Kransen for innganger til trilogiens mangfoldige innhold så vel som til den forskningen som allerede er gjort.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.