En Professor

av Johan Vibe

Forord

Denne utgaven, som kommer 136 år etter den forrige, ville høyst sannsynlig aldri ha blitt til, hadde det ikke vært for at vi, utgiverne, høsten 2017 tilbød bachelor-studentene i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo seminarundervisning i emnet «universitetsromanen som sjanger». Under arbeidet med forberedelsene til dette seminaret kom vi over svenske Claes Ahlunds avhandling Den skandinaviska universitetsromanen 1877–1890 fra 1990, som omtaler Johan Vibes «fortelling» ganske kort og summarisk (Ahlund 1990: 158–60). Lesingen av En Professor skulle vise seg å avstedkomme mang en god latter. Dermed slo det oss at det kunne være på sin plass med litt etterarbeid også. Gode leseropplevelser bør deles. Takket være NSL er Vibes professor nå bare et par klikk unna enhver leser med interesse for saken, det vil si universitetsromaner, akademisk satire og norsk språk- og universitetshistorie. I samme operasjon har vi dessuten sett en mulighet til å åpne Johan Vibes glemte forfatterskap på gløtt. Takk til kollega Jan Eivind Myhre for nyttige innspill underveis, til Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy for skarpt tilsyn da manus forelå, og til Ellen Nessheim Wiger for en like vennlig som effektiv siste bearbeiding før publisering.

Utgaven består av en rettet tekst (med tilhørende oversikt over rettelsene), en kontekstualiserende innledning og et sett med kommentarer til enkeltheter i teksten, det vil si ord og referanser som etter 136 år ikke lenger vil være allment forståelige. Hovedkildene til disse opplysningene har vi funnet i Ordbog over det danske sprog, i Halvorsens forfatterleksikon (Halvorsen 1885–1908) og i de to jubileumshistoriene til Universitetet i Oslo (Det kongelige Fredriks universitet 1811–1911 og Universitetet i Oslo 1811–2011). De kommenterte ordenes bruksmåter (usus) er ved behov korrelert med Nasjonalbibliotekets digitale samling.

Blindern i oktober 2018
Tone Selboe og Jon Haarberg

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om En Professor

Johan Vibes vittige roman En Professor fra 1882 kan kalles Norges første universitetsroman.

Den unge Martin Aamot lykkes sensasjonelt i å bli utnevnt til professor ved hovedstadens universitet. I sin grunnstruktur er romanen tilsynelatende en klassisk dannelsesroman om hattemakerens sønn som lykkes til tross for en oppvekst i små kår. Men det er ikke egne ambisjoner som driver Martin Aamot; snarere snubler han av gårde, styrt av mer eller mindre komiske tilfeldigheter. Det er omgivelsene som dytter ham opp og fram, selv er han ganske passiv og mest opptatt av å gjøre minst mulig.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1882 (nb.no)

Les mer..

Om Johan Vibe

Forfatteren Johan Vibe etterlot seg et stort forfatterskap, men er så å si glemt av både litteraturhistorikere og lesere i dag.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.