En Professor

av Johan Vibe

Vibe-bibliografi


1. Skuespill

Dyrskue. Original Vaudeville i 1 Act. Christiania: Hagbart Hedemarks Forlag, 1862. 47 s., fraktur [Oppført på Christiania Theater i alt åtte ganger høsten 1861 og våren 1862]

En Dag hos Braatén. Lystspil i 1 Act, trykt i Literairt Tidsskrift 1866, 108–69. [Oppført i Studentteatret]

De skenhelige. Lystspil i 4 Akter. Utrykt. [Oppført på Kgl. Dramatiska Teatern i Stockholm seks ganger i april 1871]

En Hustyran. Versificeret Lystspil i 2 Akter. Utrykt. [Oppført på Christiania Theater i alt fire ganger i november–desember1880]

En human Mand eller Hædersgaven. Lystspil i 3 Akter. Utrykt. [Innlevert til Det kgl. Teater i Stockholm i oktober 1881]


2. Fortellende prosa

Alexander Møllers Erindringer. Kristiania: Alb. Cammermeyer, 1875. 391 s., fraktur. Ny utgave med tolv pennetegninger. Kristiania: Alb. Cammermeyer, 1879. 391 s., fraktur

En Professor. Fortælling. Kristiania: Alb. Cammermeyer, 1882. 140 s., antikva

Et testamente. Fortælling. Kristiania: Alb. Cammermeyer, 1884. 211 s., antikva [Utgitt i tysk oversettelse (vom Verfasser autorisierte Uebersetzung). Berlin: Herman Hillger, 1899.]

Fantastiske fortællinger («Et nyt menneske», «Diamantfabrikanten», «Professor Buntigers reise til planeten Mars»). Kristiania og København: Alb. Cammermeyer, 1891. 304 s., antikva

For livet eller paa opsigelse. Moderne tendentsroman. Kristiania og København: Alb. Cammermeyer, 1892. 100 s., antikva

Om tusend Aar. Fortælling. Kristiania: I Kommission hos T.O. Brøgger, 1894. 219 s., antikva


3. Fagbøker

Literairt Tidsskrift. Christiania: Johan Dahl, 1866 [Tidsskriftet kom bare én gang, og alle bidragene ser ut til å ha samme opphavsmann, dvs. redaktøren, Vibe. Inneholder bl.a. et lystspill (se ovf.) og en kritisk omtale av Ibsens Brand, 183–207]

Bjørnstjerne Bjørnson og Den nyere norske Poesi. Kristiania: Aschehoug, 1876. 70 s., antikva [Inneholder kritikk av Bjørnsons dårlige håndverk som lyrisk dikter, bl.a. om hvordan han forveksler «høiere Poesi» med «vulgære Trudsler». Ikke respektløs. Bjørnson angivelig god på «stemninger».]

Nogle Bemærkninger i Anleding af Naturalismen. Kristiania: P.T. Mallings Boghandel, 1884. 83 s., fraktur [Vibe stiller seg kritisk til naturalistenes psevdo-vitenskap og psykologi, men støtter heller ikke «idealistene». Han inntar heller et mellomstandpunkt, der Dickens og (av de norske) Kielland trekkes frem som forbilledlige. All litteratur er ikke nødvendigvis «skjønn». Det ville utelukke f.eks. all parodi og satire.]

Kort Udsigt over Ludvig Holbergs Liv og Virksomhed. Kristiania: I kommisjon hos Alb. Cammermeyer, 1884. 80 s., antikva

Sandefjord Bad med Byen og nærliggende Herreder. Kristiania: A.W. Brøggers Bogtrykkeri (Tilkjøbs hos Badets Inspektør), 1893. 163 s., antikva

Typografisk-historisk beskrivelse over Buskeruds amt. I serien Norges land og folk, bind 6. Kristiania: Jacob Dybwad, 1895. 336 s., antikva

Topografisk-historisk-statistisk beskrivelse over Søndre Bergenhus amt. I serien Norges land og folk, bind 12. Kristiania: Olaf Norli, 1896. 464 s., antikva

Topografisk-historisk-statistisk beskrivelse over Akershus amt. I serien Norges land og folk, bind 2. Kristiania: Olaf Norli, 1897, 334 s., antikva

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om En Professor

Johan Vibes vittige roman En Professor fra 1882 kan kalles Norges første universitetsroman.

Den unge Martin Aamot lykkes sensasjonelt i å bli utnevnt til professor ved hovedstadens universitet. I sin grunnstruktur er romanen tilsynelatende en klassisk dannelsesroman om hattemakerens sønn som lykkes til tross for en oppvekst i små kår. Men det er ikke egne ambisjoner som driver Martin Aamot; snarere snubler han av gårde, styrt av mer eller mindre komiske tilfeldigheter. Det er omgivelsene som dytter ham opp og fram, selv er han ganske passiv og mest opptatt av å gjøre minst mulig.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1882 (nb.no)

Les mer..

Om Johan Vibe

Forfatteren Johan Vibe etterlot seg et stort forfatterskap, men er så å si glemt av både litteraturhistorikere og lesere i dag.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.