Brev hjem 1859–1867

av Elisabeth Koren

Litteratur

Blegen, Theodore C. (red.) 1947. Frontier Parsonage: The Letters of Olaus Fredrik Duus, Norwegian Pastor in Wisconsin, 1858–1855. Northfield, Minnesota: Norwegian American Historical Association.

Christie, Wilhelm Frimann Koren 1938 [1827/1838]. Norsk Dialect-Lexicon. Utgave ved Gustav Indrebø. Bergen: J. Griegs boktrykkeri.

DeGarmeaux, Mark (red.) 2016. U.V. Koren’s Works. 4 bind. Mankato, Minnesota: Lutheran Synod Book Company.

Folmar, John Kent (red.) 1986. «This State of Wonders»: The Letters of an Iowa Frontier Family, 1858–1861. Iowa City: University of Iowa Press.

Grindal, Gracia 2016. Unstoppable. Norwegian Pioneers Educate Their Daughters. Minneapolis, Minnesota: Lutheran University Press.

Gulliksen, Øyvind T. 2004. Twofold Identities: Norwegian-American Contributions to Midwestern Literature. New York: Peter Lang.

Gulliksen, Øyvind T. 1988. Ole Helgesens dagbok 1872–1878. Tinn, Telemark – Calmar, Iowa. Bø i Telemark: Telemark Distriktshøgskole.

Gulliksen, Øyvind T. 1999. «Saa nær hverandre». Ei samling amerikabrev fra Midtvesten til Nissedal, 1850–1875. Oslo: Norwegian American Historical Association, avd. Norge.

Gulliksen, Øyvind T. 2017. «Haugerørsla i Midtvesten». I: Knut Dørum og Helje Kringlebotn Sødal (red.). Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon. Oslo: Cappelen, s. 157–181.

Johnson, Gudrun 1941. Slekten Koren. 4 bind. Oslo: Bokstuas forlag.

Koren, Elisabeth 1914. Fra Pioneertiden. Uddrag af Fru Elisabeth Korens Dagbog og Breve fra Femtiaarene. Udgivet af hendes Børn. Decorah, Iowa: Udgivernes Forlag.

Koren, Elisabeth 2021. Brev hjem 1853–1858. Utgave ved øyvind Tveitereid Gulliksen. Oslo: Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no. Digital utgave.

Koren, Vilhelm 1912. Samlede Skrifter. Samlet og utgitt av Paul Koren. 4 bind. Decorah, Iowa: Lutheran Publishing House Bogtrykkeri.

Langeland, A. St. 1953. Larviks historie. Bind 2: 1814–1885. Larvik: Larvik kommune.

Lomen, G.J. 1929. Genealogies of the Lomen (Ringstad), Brandt and Joys families. Northfield, Minnesota: Mohn Printing Company.

Lovoll, Odd S. 1983. Det løfterike landet. Oslo: Universitetsforlaget.

Myhre Hegg, Elaine A. 2003. The Story of Washington Prairie and the Land Beyond, 1800–2002. Decorah: Anundsen Publishing Company.

Nelson, David T. 1955. The Diary of Elisabeth Koren 1853–1855. Translated and edited by David T. Nelson. Northfield, Minnesota: Norwegian-American Historical Association.

Nelson, David T. 1961. Luther College 1861–1961, Decorah, Iowa: Luther College Press.

Nelson, E. Clifford og Eugene L. Fevold 1960. The Lutheran Church Among Norwegian-Americans. 2 bind. Minneapolis, Minnesota: Augsburg Publishing House.

Norlie, O. M. 1914. Norsk lutherske prester i Amerika 1843–1915. Minneapolis, Minnesota: Augsburg Publishing House.

N.N. 1905. Ny Norsk-Dansk og Amerikansk Kogebog. Samlet og bearbeidet af en Husmoder. 1905. Chicago: John Anderson Publishing.

Schneider, Carl E. 1939. The German Church on the American Frontier: A Study in the Rise of Religion among the Germans of the West. St. Louis: Eden Publishing House.

Wergeland, Henrik 1896–1898. Skrifter i Udvalg. Utgave ved Carl Nærup. 7 bind. Kristiania: Huseby.

Øverland, Orm 2013–2018. From America to Norway : Norwegian-American immigrant letters 1838–1914. 4 bind. Northfield, Minn: Norwegian American Historical Association

Aarflot, Andreas 1967. Norsk kirkehistorie, bind II. Oslo: Lutherstiftelsen.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev hjem 1859–1867

Elisabeth Koren (1832–1918) utvandret til USA med sin mann Vilhelm Koren (1826–1910) høsten 1853. Vilhelm skulle være prest i Iowa for et stort antall norske innvandrere som hadde etablert seg som bønder vest for Mississippi.

Denne samlingen inneholder de 93 bevarte brevene som Elisabeth Koren sendte hjem til familien i Larvik i årene 1859–1867. Gjennom fire av de åtte årene som brevene dekker, raser en grufull borgerkrig. Den slår selvsagt inn her og der, slik spørsmålet om slaveri gjør det, men det er hjemmet, barna, mannens prestegjerning, og familien i Larvik som hun aldri skal se igjen, som fyller alle brevene.

Elisabeth Korens brev utgjør en viktig del av det vi betegner som «Amerikabrev». Det er den største enkeltsamling av slike brev vi har etter en norsk innvandrer i USA.

Les mer..

Om Elisabeth Koren

Elisabeth Koren er i dag mest kjent for sin dagbok, som hun skrev fra utreisen og de første årene i USA. Hun var en flittig brevskriver og brevene hennes er en viktig kilde til immigrantliv og kvinneliv fra 1850-tallet og framover, men også til norsk-amerikansk kirkehistorie.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.