«Ulvehiet»

av Oskar Braaten

I.

Det var en dag ut paa vinteren at en tiaars gutunge sat og klemte sin næse mot et av Ulvehiets hundre vinduer. Rett imot laa bakgaardens skidne fasade og stengte for alt utsyn. Men under ham laa gaardsrummet og yrte av liv. Det hadde snedd i nat, ja sneen faldt endnu tett og tung. Og i al denne hvite sneen krydde det. Smaa kropper veltet sig, bykset mot hverandre, fløi efter hverandre, stupte, hoppet, grov sig ned under det hvite teppet, hylte, lo, hostet, graat, sutret. Gutten i vinduet knyttet nevene av iver, hans øine fulgte en barhodet gutunge som sprang efter en jente og spændte ben under hende og dynket hende i sne og drog i hendes tykke fletter. Han maatte være liddelig sterk, gutten, for jamen greide han ikke aa gulve hende alle steder uten at hun fik sukk for sig! Men hun graat ikke, hun bare lo, slepp mig, skrek hun, du kvæler mig! Men han slapp ikke! Han maatte være liddelig sterk! –

6Saa moro det skulde være aa gaa ned til ungene og bli med i leken! Men det var det leie at han kjendte ingen av dem. Det var den første dagen han bodde her i denne digre gaarden, det var i gaar kveld han kom flyttende, han og mor hans, i gaar kveld da det var mørkt. Og da var næsten ingen unger ute. Bare nogen halvvokstringer som stod i krokene og fniste, bare nogen jentunger som stod i trappene og hvisket og lo og fortalte skrøner. Han blev næsten rædd i gaarkveld, da han kom ind porten sammen med hu mor, som drog det siste kjærrelasset med møbler. Han grep tak i kjærredraget og trykket sig ind til hende: Saa mørkt det er her! sa han. Vent litt da, mor! –Du er en jaaling! sa moren. Ser du ikke det lyser i vinduer og trapper! Staa naa her og pass paa kjærra, mens jeg bærer op bordet og stolene! Hører du ikke det er folk oppe alle steder, hvad skulde du være rædd for? Staa her! sier jeg! Og døren slog i efter hende da hun kom ind i trappegangen. Hu var sliten og trøtt hu mor, etter alt staaket, og da var hu gjerne litt grinete.

Han saa sig om der han stod og holdt fast i kjærren og passet paa. Nei, slike digre gaarder! Og saa mange vinduer! Over hundre, sikkert! Dette var andre greier det, end der 7han kom fra, det vesle trehuset med fire vinduer til gata og et kammersvindu mot løkka, – vinduet til han og mor hans. Her i denne gaarden skulde de ha to vinduer, hadde mor hans sagt, nei, halvandet var det hun sa, for kjøkkenet skulde de dele med nogen. Men det blev da likevel mye finere end slik de hadde hat det før, for hadde de nogengang eiet et halvt kjøkken? Ikke et kott utenom det ene rummet hadde de hat, saa han gjorde naa ikke bare vondt heller, Korsmeier, da han sa dem op fordi de skyldte nogen maaneder paa husleien. Han kom vel til aa ærgre sig grøn naa, naar han fik greie paa aa flot de skulde faa det! Det var til pass til ‘n! For jamen hadde ‘n mange ganger været lei mot ‘a mor! Bare hu’ naa kunde faa sig no aa gjøra snart, saa de ikke blei kasta ut her ogsaa! Hu tok sig saa nær sist, da hu fik brevet fra Korsmeier, ja hu drog ut paa gata og var ute ei lang stønn, og rød i øia var hu da hu kom ind att. Det var synd paa hu mor den kvelden, men Korsmeier lo vel, han. Men det skulde naa væra siste gangen han lo av dom!

– I bakgaarden lyser det i alle vinduene, men i forgaarden, der han skal bo, er det mørkt etpar steder. Der er det nogen som skrur paa lyset et sted i anden etage, du skal 8se det er hu mor, du skal se det er det vinduet som er vort! Det er et flott vindu, det, likesaa fint som nogen av de andre, og likesaa blankt lys! Og saa heldig som det er at det ligger rett over porten, saa en slepper aa faa kjeft av folk underan, bare en rører paa sig! Nei her skal det bli morosamt aa bo! Hør trekkspillet fra bakgaarden! Hør paa hende som synger frelserarmesanger og spiller gittar! Hør paa levenet inde paa kjøkkenet der i første etage! Aa nei, det er nok ikke saa stille og trist her, som det saa ut med det samme han kom gjennem porten! Folk trives nok her, høres det ut til. –

– Men der er det en som kommer fra gaten, kommer syngende, kommer litt sjanglende, fuld er han. Gutten ved kjærren smyger tilside da han ser at manden styrer mot opgangen, han er rædd fulde folk, han er lite vant med fulde folk. At ikke hu mor kommer igjen en gang! Der stanser manden like ved kjærren, han slutter aa synge, han tar til aa bruke kjeft i steden: Kjørr! sier han. Aa i helvete, hete helvete, hvem er det som kommer flyttende ind i gaarden min, uten aa spørre mig! Hvad? spør jeg. Hvad? Han har en stokk som han slaar paa kjærrehjulet med, slaar haardt mange ganger: Er dette møbler aa komme til forgaarden 9med, hvad? Kjørr! sier jeg. Til helvete, sier jeg! Ikke ind gjennem døren med slik elendighet, sier jeg! Reis til bakgaarden! Bom!

– Gutten har drat sig langt bort i mørket, men han har ikke tat øinene fra manden ved kjærren. Det er visst en fin mand, han skarrer, han er ikke i arbeidsklær, han har floss og stokk og hansker, han har en mappe under armen, han er høi og stram og tynd, han har en stor, krokete næse, han har digre barter som er spisse i endene, han har snipp og sløife. Til helvete, sier han. Til bakgaarden! – Det er vel verten sjøl, dette da, han skal vel jage dem igjen, han da, du skal se han har snakket med Korsmeier! Se, der løfter han kjærredraget, der svinger han kjærra, der vil han kyle den mot porten til bakgaarden – men gudskjelov, der kommer hu mor!

– Det er saa rart med hu mor, hu er aldrig rædd, hu blir aldrig fjamsen. Se, naa gaar hu like bort til manden og river kjærredraget fra ham, ganske rolig tar hu og styrer kjærra like ind til steinen foran trappegangen. Det er best kjærra staar her! sier hu. Saa blir det ikke saa langt aa bæra! At hu tør si slikt til verten! Han tar vel baade kjærra og hende og sender dem ut paa gata, naa! Se, naa gaar’n etter ‘a, fort, han er vel sint naa, 10han slaar ‘a vel, naa! Men nei, han stanser, han tar av sig flossen, han bukker: Kjørr! sier han. Godaften, frue! Ja tenk, han sier frue til hu mor! Det er vel første gangen nogen tar av sig en floss og sier frue til hende! – Jasaa, De skal flytte ind i gaarden min, frue! sier han. Kjørr for det! Nu skal jeg hjelpe Dem aa bære! Og se, der river han til sig fra kjærra, taburetter og ei bøtte med blomsterpotter river han til sig. Og han staar rolig og venter til «fruen» har tømt kjærra og staar fuldlastet: Fremad marsj! sier han. Kjørr! Og han sparker gangdøra op og traver foran. Tenk, han var ikke sint! Han saa jo rent blid ut naa! Og flossen hans sat paa skjæve. –

Slik var aldrig Korsmeier. –

– – –

– Da gutten vaaknet i dag, var han alene. Mor hadde drat tidlig ut som ellers, hu maatte jo høre efter arbeide. Men ovnen var varm, kaffen var varm, fløte og brød og kopp stod paa bordet, klærne hans hang paa stolen, han hadde bare aa klæ paa sig og spise. Men han rørte ikke klærne, han saa ikke paa maten, han hoppet ut av sengen og sprang barbent mot vinduet, han satte sig op i vinduskarmen. Og der blev han sittende og stirre paa alt dette nye han aldrig 11hadde set før. Blev sittende der hele formiddagen og lenger. Og der sat han nu. – Da banket det paa døren. Varsomt. Og det tok i dørhanken, døren aapnet sig, et ansigt viste sig, et rødfregnet, blidt jenteansigt. Hun saa sig omkring, saa sig vel omkring paa de fattige møblene som endnu ikke var kommen paa rigtig plass, paa gutten som sat der i vinduskarmen i bare skjorten med benene opunder sig: Morn! sa hun, hun nikket, hun smilte: Jeg skulde be om aa faa laane en sukkerbeta! sa hun. Hu mor glømte aa sætta fram no idag!

Gutten sprang ned fra vinduet, han gjemte sig bak sengen, saa bare hodet og akslene blev synlige: Det staar sukker paa bordet, sa han, bare ta du! Og hun tok. Fingrene hendes gramset graadig i sukkerkoppen, mange hvite biter fulgte med dem op. Takk! sa hun, ja hun neiet ogsaa: Tusen takk! Men saa kastet hun høitideligheten, hun satte sig paa kanten av den uopredte sengen, der gutten og moren hadde ligget, hun puttet en sukkerbit i munden. Klæ paa dig da, vel! sa hun. Bruker du aa gaa i skjorta hele dagen, du da! – Hun tok klærne hans fra stolen og slengte dem mot ham. Her er strømpene dine! sa hun. Her er underbuksa di’, her er buksa di’, her er trøia di’! Og gutten, 12ja, han klædte sig. Hu saa’n jo ikke, den han huket sig ned og vrængte paa sig strømper og bukser og støvler. Og ikke hørte hun stort til ‘n heller, for han sa ikke et ord, han leet sig ikke mere end høist nødvendig. Men hun var ikke saa nøie paa bevægelsene. Hun sat og slengte med benene, hun knasket i sukkerbiter, hun bøiet sig over bordet og stjal fler. – Men hun sa ikke et levende ord før han var ferdig og vaaget sig frem foran hende. Da sluttet hun med knaskingen, hun saa ham over fra øverst til nederst: Du er pen, du! sa hun. Mye penere end den gutten som bodde her før! Isj, han hadde kjertler, han, han ligger paa Bleikøia, han! Faar jeg lov aa ta en sukkerbeta til? bad hun. Hu mor glømte aa kjøpe igaar! Gutten nikket saa vidt, ja det var saa vidt han nikket da han saa i den halvtømte sukkerkoppen, men hun trængte ikke saa svært tydelige vink for aa forstaa. Du er en snil gut, du! sa hun, og hun puttet to sukkerbiter i munden paa én gang, jeg liker ikke gjerrigpomper! Aa heter du? spurte hun, jeg heter Matilde, jeg, jeg blir ti aar til vaaren!

– Hun hadde rødt haar, og det hadde han altid hørt skulde være stygt, men hende klædte det. Kanske det kom av at det var krøllete? Hun hadde gule øine, hun hadde spiss hake, 13hun hadde hvite tænder, hun var hyggelig aa se paa: Jeg heter Jonny! sa han. Er det du som bor i kammerset ved siden av, er det dere som skal dele kjøkken med vors?

– Kammers, sier du? Hun blaaste: Trur du vi bor i kammers, veit du ikke at vi har stor stue, veit du ikke at vi har vært fine og har eid baade dette kammerset og stua og hele kjøkkenet alene? De fineste i gaarden har vi vært, bestyrer har vi vært, den gangen han papa var konstabel! Kan jeg ta en sukkerbeta til, du skal faa igjen ikveld, naar hu mama har kjøpt, aa nei, vi bor nok ikke i no kammers! Hun kløp til sig de siste sukkerbetene, hun bet dem av og knasket dem i smaa portioner, saa de skulde vare lenger: Hvad er faren din for no da? spurte hun. Veit du ikke, sier du? Jøss, saa rar du er! Du har vel ingen, da vel, hu er vel ikke gift, mora di, da vel!

– Jeg veit ikke! svarte han. Han blev het av skam, han snudde sig fra hende.

– Naa har jeg aldrig hørt paa makan! sa hun. Har du ikke spørt, da? Spør ‘a da vel, naar hu kommer hjem! Er hu paa arbe’?

Han svarte ikke straks, han hadde ikke lyst til aa snakke om hu mor paa denne maaten, han hadde aldrig lyst til aa snakke om hende 14med andre. Men jentungen gav sig ikke. Aa er det hu arber hen?

– Hu mor har ikke no arbe’! sa han, og han tok til aa skjenke sig kaffe. Hu er ute og prøver aa faa no! sa han.

– Aa henne? Paa fabrikken?

Nu saa han paa hende: Ja, det er klart hu prøver paa en fabrik! Aa skulde hu prøve hen ellers?

– Mora mi vasker op paa dampkjøkkenet, hu. Det er mye finere! Bli med ut i kjøkkenet, skal du se jeg ikke juger! Vi har fuldt av tallerker og kopper og glas, vi, som det staar C. D. paa. Det betyr dampkjøkkenet. Hu har med sig litt hver kveld, hu mor. Hu faar det, for det hu er saa flink. Men det er ikke no videre fint aa vaske op, heller. Jeg vil bli sigardame jeg, naar jeg blir stor, saan som ‘a Konstanse, den voksne søstra mi! Det er fint, det! Faar dom silkebluser og skindtøi og øredobber og guldringer, dom som gaar paa fabrikken eller gaar og vasker? Men det faar hu! Du skal faa se ‘a naar hu kommer hjem paa besøk en gang. Hu er sveisen!

Hun tier et øieblik, hun ser med hungrige øine paa gutten som staar bortved bordet og spiser. Nei, saa mange matstøkker han har! Saa goe som dom ser ut! Men han har visst 15ikke videre matlyst, han, han lægger tallerkenen over brødskivene, enda han ikke har spist mere end to halve stykker! – Er du ikke sulten, du da? sier hun. Skal jeg hjelpe dig aa spise op? sier hun. Hun spretter ned fra sengekanten, hun gaar borttil, hun rækker frem en smal haand: Faar jeg et støkke da! sier hun. Bare ett! Jeg glømte aa spise i formiddag! Jo, hun faar. Gutten skyver tallerkenen bort til hende, han er likeglad med brødskivene, de er uten værdi for ham: Bare ta du! sier han. Ta det du vil! Og hun tar. Først ett stykke, saa ett til. Nei, det er visst ikke farlig, han ser ikke paa hende engang. Hun river alle tallerkenens brødskiver til sig, og nu blir hun høitidelig igjen, nu neier hun igjen: Tusen takk! sier hun. Men saa sier hun ikke mer paa en stund. Hun sætter sig paa sengekanten igjen. Spiser. Lar øinene gaa. –

Men gutten ser paa hende. At det kan gaa an aa ta saa store biter! At det kan gaa an aa svelge saa fort! Han blir rent sulten, han ogsaa, han ønsker næsten at hun hadde lagt igjen en skive: Er det godt? sier han, ordene slipper ham ut av munden uten han vet av det, han blir flau over sig selv. Men hun tar det ikke ilde op: Deilig! sier hun og svelger siste biten. Mora di er visst snil, hu! Forresten er 16alle morene snille, naar dom ikke har non mand, hu mama er mye snillere hu ogsaa, naa, naar ‘n papa er borte! Jeg er reint lei for at han snart kommer ut igjen! – Hun kvækker i av sine egne ord, hun kaster kjappe øine paa gutten, men han har visst ingenting skjønt: Han papa er ute og reiser! rettet hun. Han er ofte ute og reiser, han papa! Han kommer igjen til vaaren! – Nu reiser hun sig, nu gaar hun mot døren: Blir du med ut i gaarn? sier hun, blir du med ut til gutta?

Han tar luen sin, han lysner: Faar jeg lov aa væra med dig? sier han

– Bare kom! Saa skal jeg gjøra dig kjendt med gutta! – Hun gaar foran ut døren, hun aapner en anden dør ute paa gangen: Her bor vi! sier hun. Du ser det er ikke no kammers, detta! Og gutten kiker ind i en stor stue, en stor uryddig stue med en uopredt dobbeltseng ved den ene veggen og nogen gamle, skrøpelige møbler spredt utover: Du ser vi har det mye finere end dere! sier hun. Ikke akkurat naa, men vi har laant bort plyss-møblene og hengelampa! Du kan tru det er flotte saker!

– En fireaars jentunge sitter halvt paaklædt paa gulvet og leker med endel vedtrær. Nu tar hun til aa sutre: Klæ paa mig, Matilde! sutrer hun. Du har ikke gitt mig no mat idag, Matilde!

17– Hold kjeften din! sier Matilde. Naa sitter du rolig der til jeg kommer op igjen! Jeg skal bare et erend for ‘a mama! Pass dig for vinduet, ellers veit du det blir juling!

– Kan du ikke klæ paa ‘a og gi ‘a litt mat og ta ‘a med! sier Jonny.

– Ikke bry dig om’a Synnøve! sier Matilde. Hu Synnøve er blind, hu!

Saa lukker hun døren og vrir nøklen om og stikker den i kjolelommen: Kom naa! sier hun. Jeg kan ikke væra lenge ute!

Men gutten har vondt for aa flytte sig fra døren: Hører du ikke at søster di’ skriker! sier han. Hør, naa kommer ‘a mot døra!

– Døra er laast! sier Matilde. Hu’ kommer ikke ut! – Saa gir hun gutten et hastig klapp paa kindet og springer bortefter gangen: Førstemand nedover trappene! ler hun. Og han springer efter.

Men bak sig hører han nogen som skriker.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «Ulvehiet»

«Ulvehiet» er Oskar Braatens mest kjente roman. Den ble utgitt første gang i 1919. I 1933 kom en utvidet utgave (en sammenslåing av de to romanene «Ulvehiet» og Matilde (1920)), versjonen i bokselskap følger førsteutgaven fra 1919.

Tittelen refererer til betegnelsen «gråbeingård» som var kallenavnet på leiegårder på hovedstadens østkant. Beboerne i «gråbeingårder» var fattige arbeiderfamilier og gårdene var gjerne slitte på grunn av dårlig vedlikehold.

Romanens hovedperson, Jonny, flytter som tiåring til «Ulvehiet» med moren. Det kommer fram at de har blitt kastet ut det forrige stedet de bodde og at moren er arbeidsledig. I starten synes Jonny at både gården og leiligheten er flottere enn andre steder de har bodd, men han skjønner etterhvert at det å bo i «Ulvehiet» er å være nederst på rangstigen. Tilværelsen er tøff på de fleste måter, i gården er alkoholmisbruk, sosial nød, slåsskamper og arbeidsledighet helt dagligdags. Jonnys oppvekst skildres realistisk, men med medfølelse, og også med både humor og varme.

Se faksimiler av 1. utgave, 1919

Se faksimiler av utvidet utgave (Ulvehiet : Jonny og Matilde) i Verker, bind 2, 1941

Les mer..

Om Oskar Braaten

De fleste av Oskar Braatens drøyt 30 verker skildrer fattigfolks liv på Oslos østkant. Han skriver om hverdagsliv og arbeidsfolk, om fabrikkene og leiegårdene, om det å vokse opp i fattige kår og om sosial opp- og neddrift.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.