«Ulvehiet»

av Oskar Braaten

VIII.

Et par aar er gaatt, et par korte aar for de voksne, et par lange aar for de smaa. Ungene er blitt litt lengere i leggene, nogen nye som har lært aa gaa, er sluppet ut i gaarden sammen med de andre. Forældrene er blitt litt blekere, litt mer skrukkete, litt mer likeglade, men selve Ulvehiet er uten forandring. Et par aar er som en dag for tykke, svarte murvegger. Men et par aar er rike paa hendelser for smaa mennesker, hver dag er lang, hver dag er fuld av lærdom.

Jonny har kommet sig, han er blitt tykkere, sterkere. Hans mor har været god imot ham, hun har lagt et bløtkokt egg ved siden av kaffekoppen hans hver morgen, hun har smurt godt smør paa brødskivene hans. Stakkar, han trenger det! sier hun til sig selv, naar hun slurper i sig kaffen og sluker de to skivene med margarin, før hun gaar paa fabrikken om morgenen. Jeg er ikke som jeg 93skulde væra, mot ‘n! Nei, jeg faar nok slutte med disse møtene om kveldene – og med det andre. Det er synd paa ‘n, saa mye som han er aleine. Ikveld maa jeg vel gaa, men i morra gaar jeg ikke. Aa jo, det er sandt, imorra er det fest, og da kommer jo han dit, irsj nei, det er ‘ke saa greit! Men la mig naa gjømme margarinsmørret saa han Jonny ikke ser at vi bruker to slag, for da blir han gælen. Stakkars paasan. Har ‘n sparka av sig, tru? Jonny! Pass naa paa klokka! Adjø, gutten min! Jesu navn!

– – – Hvad er det du tøiser om? sier Kvadraten til Matilde, hun staar ved døren og neier og gjør sig fin, hun rekker frem en fettet husleiebok og fem kroner til avdrag. Kan dere ikke betale fuldt ut denne maaneden heller? Er mor di sjuk, er det saa raatt i leiligheta? Kjære, fløtt du, jenta mi, fløtt til Homansbyen du, fløtt til Holmekollen du! Men bor ikke dere ved siden av mor hans Jonny da, klager dom, trur du, er det raatt hos dom, ser du ikke aa sterk og tjukk gutten er, betaler ikke dom den første? Ta lappen din og gaa du, mor, og si til mor di fra mig at hu fløtter om tre dager! Hvad er det du tuter for! Ja, kom hit da, saa skal jeg skrive av den femkroningen likevel. Men det er ikke for di 94skyld jeg gjør det, ikke for mor di heller, men jeg syns synd paa den vesle blinde søstra di. Det vilde væra skam om hu skulde ligge paa gata, for det finds ingen andre som gir dere hus naar jeg kaster dere ut. Adjø, jenta mi! Du er forresten flink til aa neie!

Og Matilde gaar hjem, nei hun flyer hjem. Møter hun en gut, farer hun like paa ham og dytter ham i mellemgulvet. – Tjo! skriker hun. Datt du da, stakkar! Kom hit skal jeg reise dig op igjen! – Nei, Kvadraten var ikke det døit sint, sier hun til moren da hun lægger husleieboken ned i kommodeskuffen. Han smilte næsten. Og han sa at jeg var saa flink til aa neie!

Jo, Jonny har det godt, Matilde har det godt, det er mange som har det godt i Ulvehiet i disse tider. Hjulmakeren i fjerde etage er blitt avholdsmand og har spart sig penger til rundt bord og putestoler, ølkjører Simensen er reliøs og kjører ikke andet end vørterøl, to unge jenter i bakgaarden er blitt frelste og skal paa «krigsskolen» til vaaren, det er velstand nogethvert sted. Se naa paa Obersten for eksempel! Det var ikke saa rart med ham for nogen maaneder siden, bena hans blev stivere og stivere, han orket aldrig reise sig naar han stupte paa gaten, han blev kjørt til en 95bygning som var likesaa stygg som Ulvehiet, minst en gang hver eneste uke. Men det koster aa kjøre flott gjennem gatene med to hester og tjenere med blanke knapper. Og da regningen blev stor nok, maatte Obersten betale. Kjørr! sa han en morgen, da han vaaknet av at der stod to mænd foran sengen hans. Jeg har venta paa dere lenge! sa han. Og han gik stiv og stram ut gjennem porten med en alvorlig mand paa hver side. Men ute paa gaten snudde han sig og svingte med flossen mot den graa bygningen: Morn saalenge! sa han. Lev vel til vi sees! Kjørr!

– Og Obersten kom igjen en dag, han var likesaa rak som før, han var mykere i benene, han var alvorligere, han hadde stusset de flotte kneblene. – Goddag! sa han, da han møtte en kone i porten, goddag mine barn! hilste han i gaarden. Obersten er kommen igjen! hvisket ungene. Ærsj, men han sa ikke kjørr, han saa saa ekkel og ædru ut! sa Matilde. Kom saa leker vi fuld mand og raastu! Jeg vil væra fuld!

Og Obersten gik tidlig ut hver morgen med sin mappe under armen, han kom sent hjem hver kveld. Da det hadde gaatt en otte dagers tid, spaserte han gjennem gaarden med en næsten flunkende ny floss som han hadde 96kjøpt sig paa skrapbua; otte dager senere hadde han faatt sig nye klær, som næsten sat som om de var støpte til ham. Og han svingte mindre og mindre med flossen hver dag, ja tilslutt nikket han bare, naar nogen hilste. Fan saa hoven han er blitt! sa folk i gaarden. Han bærer sig som om han skulde sitta i departementet! Og kjerringene snakket om ham i portrum og i bryggerhus og paa loft. Vi skal gi ‘n ind en dag! sa de. Er det no aa væra saa kry for, at han har sitti inde paa mulkt? Sat ikke manden min inde næsten to uker her i fjor sommer? Blei han gælen? – Men vi kan da væra glad at vi har en saan fin mand her i forgaarden! sa en ung kone. Hun strevet med aa henge sine faa plagg paa loftssnorene. – Hvad har dom i bakgaarden naa? Se paa Ramstad! – Du veit det! sa kjerringene. Men bare en stakkar visste aa han tjener saa mye med! – Jeg veit det ogsaa jeg, sa den unge konen. Se her, jenter! Og hun løftet op vaskeskjørtet, og hun fandt frem en portemonæ fra skjørtet under, og hun tok op noget hvitt fra portemonæen, noget hvitt som hun brettet ut: Hør her, sa hun: «En vise om drikkens last og elendighet, forfattet av en mand i fengslet.» – Er den av Obersten? sa en kone. Er’n dikter ogsaa? – Ja, sa den unge konen. Manden 97min kjøpte visa om lørdagen paa en restauration, nei paa en avholdskafé, av Obersten. Og ti øre ga han for ‘a, og spør om han solgte! – Ja, den Obersten! sa en tykk kjerring, hun slo hændene sammen, ja er det ikke det jeg sier! – Det er ikke no rart i om han ikke tar av sig hatten for vors, naar han er slik en mand at han dikter ogsaa! sa en anden. Nei detta maa vi fortælle i bakgaarden i morra! Jeg tenker dom skal bli grønne!

– – – Og de blev grønne i bakgaarden, en maa si det som det er. Ja, for hvad hadde de aa sætte op? Ramstad? Snakk ikke om Ramstad! Det er da fanken ogsaa, at Kvadraten ikke kan se aa faa den fyren ut! Han maa da begripe at han generer hele bakgaarden!

Nei, han er ingen stor mand for Ulvehiet lenger, Ramstad naa. Han gaar ikke og skræver og gjør sig bred naar han svinger ind porten naa, nei han tripper fort mot sin smale opgang, ansigtet hans er ikke godslig lenger, det har mange skrukker. Dompapen! Var det no aa ta sig saa nær av at han fik katten for fyld, kunde han ikke synge viser paa fester og basarer og være hyggelig og tjene til fyld og mat? Men nei da, Ramstad gik like hjem, han, den kvelden han fik sparken, han 98holdt sig hjemme i flere dager, – han. Jøssunavn, aassen skulde det gaa, hvis alle i Ulvehiet la sig til aa sture fordi om de fik avskjed for fyld en gang i mellem!

En dag ramlet en tung vogn gjennem Ulvehiets port, ja en tung vogn med seks sterke karer paa stanset foran en av bakgaardens opganger. Vinduer aapnes, unger og kjerringer samler sig om vognen. – Hvad er det? – Jeg veit ikke! hvisker de. Men vent naa! Karene tramper opover trappene, de banker paa et sted, en dør aapner sig for dem. Saa blir det stille. Saa ramler det igjen, ja det ramler verre end før, det dunker nedover trappene, seks karer bruker kjeft og bander over de smale opgangene. Hvad er det for no de strever med, hvad er det for no tungt de løfter op paa vognen? Det er pianoet til Spaniolen! sier Matilde, hun staar lengst fremme, hun har greie paa det. Jeg kan spelle piano, jeg, vent saa skal jeg spørre om aa faa lov! Men karene er gretne efter strevet, de har ikke lyst paa konsert, de jager unger og kjerringer ut foran sig, og kjørekaren tar hesten ved bidslet og rygger ut gjennem porten. – Av veien! sier han. Fan saa trang plass aa svinge paa! Sætt dere op, gutter! Og guttene sætter sig op. 99Hesten faar et drag av svepen, hjulene gaar rundt.

Men Matilde løper ikke efter vognen som de andre ungene. Hun tar Jonny i armen, hun peker op mot et av bakgaardens vinduer. Se der staar Spaniolen! sier hun. Ser det ikke ut som han graater? – Stakkar! sier Jonny. – Han skulde ikke væra saa hoven! sier Matilde. – Slepp mig! sier Jonny. – Han skal faa lov til aa spelle paa pianoet mit, naar jeg faar et av søstera mi! sier Matilde. Men da maa han slutte aa flye med den ekle fine pyntedokka borti gata!

– – – Det blev ikke med den vognen, det kom en vogn til en dag. Og den hadde sofa og stoler og bord med sig, da den kjørte. – Hvem er det som fløtter? sa Obersten, han kom gaaende gjennem porten, han var utkjørt av forretninger, han hadde en tom væske under armen. – Fløtter? sa Matilde. Nei, det er bare møblementet til Ramstad som dom tar igjen fordi det ikke er betalt! sa hun. – Fantepakk! sa Obersten. Skjemme ut gaarden slik! Se her har du ti øre, jenta mi!

Obersten stod og svingte sin stokk, han hadde lorgnet paa den store krokete næsen, han hadde et forgyldt klokkekjede tvers over vesten:

100– Jeg skal ta ‘n! sa han. Ista. Ikveld. Aa nei, kanske jeg venter til i morra!

– Men oppe i det værelset som før hadde været bakgaardens fineste stue, der sat en gut alene dag efter dag. Han gik ikke engang bort til vinduet og saa ned til de andre ungene, han sat ved bordet og tegnet. Hans tunge øine løftet sig sjelden fra papiret, aa nei, hvad skulde de løfte sig for, var det no aa se paa herinde? Stod det no fint borti hjørnet der, no det gik an aa klunke paa? Var det no mjukt aa sitte paa her? Det hadde blitt saa god plass her, en kunde gjerne danse herinde, det var bare det at ingen hadde lyst til aa danse.

– Jeg skjønner mig ikke paa Ramstad! sa kona ved siden av. Han er gretten og vrien mot gutten sin hver kveld naar han kommer hjem! Den fyllefanten, offer slutter han ikke en gang med den fylla! – Den Ramstad er en vemmelig fyr! sa kona som bodde i stuen over. Offer tar han sig ikke et glas øl og en dram saa han er blid naar han kommer hjem til gutten. Si til far din det fra mig! sa hun til Spaniolen, hun møtte ham i trappen. – Ja! sa Spaniolen. Men stakkars Spaniolen. Han hadde saa mye aa huske paa. Han glemte det.

Men det var jo tider da han husket det, ogsaa. Det var helst om natten naar han laa 101i sin seng og faren i sin, og ingen av dem kunde sovne. Han sovna da, før! tenkte Spaniolen. Kanske det er best aa si det en dag!

– Men kjerringene var dumme, Spaniolen var dum, hadde nogen av dem greie paa hvorfor Ramstad blev blek og grinete og avholdsmand og søvnløs? Aa nei. Det var bare én som visste det der i gaarden. Det var Ramstad sjøl.

Nei, naa vil jeg snart ikke lenger! tenkte han en natt han laa og vaaket. Er det nogen mening i aa la mig gaa og drive slik som en nar? I gamle dager var vi jo dernede paa Olympen baade jeg og hu og hadde det koselig, baade naar teppet var oppe og naar teppet var nede. Men saa blei hu gælen og kristeligsindet da, og vilde ikke lenger. Hu gik paa møter om kveldene og lærte fremmede sprog og talte i tunger, istedenfor aa gaa op paa scenen til oss. Og saa kjøpte hu sig en melkebutik og stod bak disken og solgte melk og kaffe og smørrebrød istedenfor aa gaa paa prøve. Men hvad gjorde jeg? Gik jeg ikke ned til hende, og prøvde aa omvende hende? Men nei. Nei! Slutt! Ikke saa mye som en klapp!

Men den morran etter at jeg hadde slutta dernede, da jeg gik til hende og fortalte at naa skulde det bli et nytt liv, var hu stiv i nakken 102da? Nei, slik hu smilte, slik hu straalte! Kunde en tru at et kvindfolk hadde krefter til aa klemme en stakkar slik i handa? – Vær hos mig! sa hu. – Ja! sa jeg. – Du kan hjelpe mig! sa hu. Men du maa ikke drikke! – Nei, sa jeg. Og har jeg ikke staatt bak disken hos hende og solgt fløte og brød og øl dag etter dag, uten aa ta mig en slurk sjøl, er jeg ikke næsten blitt slunken i maven? Hvad har jeg faatt i løn? Joda, i førsten baade klapper og smil. Men naa? Bibelsteder! Aa nei, hu har vel faatt sig en anden! – Sover du, Mikal! Mikal reiste sig i sengen. – Nei, sa han. Hvad er det du vil? – Du faar stampe gitaren din i morra! sa faren. Vi eier ikke penger! Hører du aa jeg sier? – Ja, sa Mikal. Saa svar da vel! sa faren.

– Mikal hadde fulgt en pike hjem i kveld, en blek pike med krøllete, rødt haar, en pike som bodde i et lite trehus bak et brunt stakitt borti gaten. – Kommer du paa musikfesten i morgen? sa hun, da hun gav ham haanden til godnatt. – Ja! svarte Mikal. – Du tar vel endelig med dig gitaren? – Ja! – Godnatt da! – Godnatt!

– Undres paa hvad tid stampen aapner i morra! Undres paa aa mye jeg faar for gitaren! 103Bare det ikke blir mye – saa jeg faar raad til aa løse ‘n ut igjen!

– Lig ikke slik og hikst under teppet! laat det fra den voksne sengen. Du har ingenting aa tute for!

– – – Faren kommer hjem kvelden efter, hans ansigt er mer skrukket end nogensinde, hans øine er smale og grønne, hans underlæpe henger. – Aa mye fik du paa gitaren? spør han. – Værsaagod! sier gutten, han lægger nogen kroner i den myke neven. – Ikke mer? Ikke mer for den fine gitaren? – Mikal staar der, han er blek, han skjelver, han er rædd. – Ikke mer? – Jo! hvisker Mikal. Han tar mot til sig, han har faatt juling før, det faar bære eller briste. Han bøier sig i kroken bak piedestalen, han løfter noget, han sætter det midt paa bordet, ja det er en flaske han sætter fra sig. – Værsaagod! sier han. Jeg kjøpte denne flasken til dig, jeg trodde du vilde like det, du har det jo saa leit!

Ramstad staar litt, ser paa gutten, ser paa flasken. – Hvad er det? sier han, han er sint, han er næsten rasende: Er det en konjakflaske? Mikal tør ikke se op, han gaar bak sengen, han har lyst til aa huke sig ned, til aa gjemme sig, til aa krype under.

– Slaa flaska i vasken! skriker Ramstad, 104veit du ikke at jeg er avholdsmand, veit du ikke at jeg ikke drikker? – Jo! hvisker Mikal, han vaager sig frem, han griper flasken, han gaar mot døren til kjøkkenet. – Vent! sier Ramstad, han har satt sig paa sengekanten, han tørrer svetten av panden: Vent, gutten min! Han er ikke sint lenger, han er næsten mild i maalet: – Sætt flasken i skapet du, Mikal! sier han. Vi kan jo faa bruk for den om vi skulde bli sjuke! – Ja, sier Mikal, han er saa underlig lys i stemmen: Jeg sætter flasken her jeg, papa! Og Ramstad sitter der og gnir sine hænder, rømmer sig, retter paa sløifen, gaar mot vinduet, ser ut, snur sig: Skal du ikke gaa paa møte i kveld? sier han. – Jeg har ingen gitar, sier Mikal. – Kan du ikke laane? Kan du ikke laane en av jentene underan? – Jo, hvisker Mikal. Faar jeg lov? – Værsaagod! sier Ramstad. Jeg skal forresten løse ut gitaren din til uken! Men pynt dig naa pent! Har du rent lommetørklæ? – Ja, sier Mikal. Og han gjør sig ferdig, han aapner døren: Godnatt! sier han. Godnatt! sier faren. – Godkveld! sier det uti gangen, det er Obersten som staar der, Obersten i fuld puds med floss og hansker og hvit vest og klokkekjede og spaserstokk, Obersten streng og høi og ædru. – Er din far hjemme? spør han. – Ja! sier 105Mikal. – Værsaagod! sier faren. Og Obersten trær høitidelig over dørstokken. Der findes ikke smil i hans ansigt. Han er en streng profet, han er rede til aa præke sandhetens evangelium.

– – – Da Spaniolen kommer hjem, sitter to mennesker ved bordet. Ramstad og Obersten. Foran dem staar flasker og glas. Og Obersten og Ramstad er gode venner. Gode fulde venner. – Skaal! sier de. Lægg dig, gutten min! sier Ramstad. Fadervor i Jesu navn, kjørr! sier Obersten.

Og Mikal klær stilt av sig. Lægger sig. Kryper under teppet. Men han graater saa stille, saa stille. Det er ingen som hører ham.

– – – Det venskapet som blev stiftet ved konjakflasken, varte mange dager. De to venner var saa fast knyttet sammen, de forlot ikke hverandre uten høist nødvendig. – Naa har jeg ikke mer penger! sa Ramstad. Det svinet gav saa lite for gitaren! – Penger! sa Obersten. Har jeg ikke klokke og floss og lorgnet og klær? – Mikal! sa Ramstad. – Ja! svarte Mikal. – Se her, sa Obersten, han drog av sig dressen, han trakk paa sig en av Ramstads korte, vide bukser. – Naa maa du ta saa mye du kan faa! sa Ramstad. Og naa kan du trygt kjøpe brændevin og øl for altsammen!

106Kjørr! sa Obersten. For altsammen! Jeg har et helt nytt oplag av «Drikkens last og elendighet» i forgaarden. Det blir penger til mye godt det, gut! Kjørr! – Kjørr! sa Ramstad ogsaa. Jeg skal hjælpe dig aa sælge! –

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «Ulvehiet»

«Ulvehiet» er Oskar Braatens mest kjente roman. Den ble utgitt første gang i 1919. I 1933 kom en utvidet utgave (en sammenslåing av de to romanene «Ulvehiet» og Matilde (1920)), versjonen i bokselskap følger førsteutgaven fra 1919.

Tittelen refererer til betegnelsen «gråbeingård» som var kallenavnet på leiegårder på hovedstadens østkant. Beboerne i «gråbeingårder» var fattige arbeiderfamilier og gårdene var gjerne slitte på grunn av dårlig vedlikehold.

Romanens hovedperson, Jonny, flytter som tiåring til «Ulvehiet» med moren. Det kommer fram at de har blitt kastet ut det forrige stedet de bodde og at moren er arbeidsledig. I starten synes Jonny at både gården og leiligheten er flottere enn andre steder de har bodd, men han skjønner etterhvert at det å bo i «Ulvehiet» er å være nederst på rangstigen. Tilværelsen er tøff på de fleste måter, i gården er alkoholmisbruk, sosial nød, slåsskamper og arbeidsledighet helt dagligdags. Jonnys oppvekst skildres realistisk, men med medfølelse, og også med både humor og varme.

Se faksimiler av 1. utgave, 1919

Se faksimiler av utvidet utgave (Ulvehiet : Jonny og Matilde) i Verker, bind 2, 1941

Les mer..

Om Oskar Braaten

De fleste av Oskar Braatens drøyt 30 verker skildrer fattigfolks liv på Oslos østkant. Han skriver om hverdagsliv og arbeidsfolk, om fabrikkene og leiegårdene, om det å vokse opp i fattige kår og om sosial opp- og neddrift.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.