«Ulvehiet»

av Oskar Braaten

VII.

Jonny farer op av søvnen, han slenger teppet av sig, han rusker i moren som ligger ved siden hans og snorker. Mama! roper han, mama, mama, mama! – Mama ligger paa ryggen, hun sover tungt, hun har været sent ute som vanlig. Mama! skriker gutten ind i øret hendes, hører du ikke aassen det hamrer paa døra, det er visst brand, mama! – Moren flytter litt paa sig, hun snur ansigtet vekk, men er det fred aa faa? – Mama, hører du ikke aassen det dundrer! – Jovisst hører hun, det tordner jo, det smelder jo like over taket paa Komplekset! Det er ikke farlig! sier hun. Det gir sig snart! Lægg dig til aa sova! – Det er paa døra det banker! sier Jonny. Hører du ikke det er paa døra! – Paa døra? Moren reiser sig paa albuen, hun river i en fyrstikke: – Jøssunamn! sier hun. Javisst er det paa døra! Du gode Gud, skru paa lyset, Jonny!

Hun slenger paa sig stakken, hun klasker 83mot døren paa sine nakne ben, hvem er det? sier hun. Det svarer ikke, det bare hamrer, hamrer, hamrer. Moren staar der og hakker tænder av frost og nervøsitet, saa vrir hun nøklen om, saa aapner hun. – Hvem er det? Jo, det er moren hendes Matilde som stuper ind, moren hendes Matilde med vesle Synnøve paa armene og Matilde ved siden av sig. Og jamen graater hun, gamle mennesket, hyler gjør hun, kaster ungen fra sig paa sengen og flyer frem og tilbake paa gulvet og vrir hændene sine: Han er død, han Andreas, kom ind og se paa ‘n, han er død, han puster ikke, han er kald, aa Gud, jeg er saa rædd!

– Det er saa rart med hu mama, hu detter i staver for smaating, hu gir sig over for gud og ingenting. Men naar det er no som gjelder, skjelver hu da? Saa, saa, ta det med ro! sier hun. Sju da, ikke graat slik! Hun lægger vesle Synnøve under teppet og brer godt over hende, hun stryker Matilde over haaret, der hun staar i sine fillete bukser og snufser: Lægg dig op til hu Synnøve og han Jonny naa! sier hun. Bare sov! Og hun gaar mot døren og ser paa moren hendes Matilde: Kom, saa gaar vi ind! sier hun. – Mama, jeg vil bli med! sier Jonny. Værsaagod og lægg dig til aa sova! sier moren. Fly op i senga med dig, 84Matilde! Jeg vil ikke høre det knøtt! – Og hun slukker lyset. Og de to voksne gaar ut og lukker døren efter sig. Og de smaa blir alene tilbake.

Synnøve sover. – Sover du, Matilde? sier Jonny. Nei! sier Matilde. Han papa er død! sier hun. Aa, jeg er saa rædd, faar jeg lov aa sitta ved siden av dig, Jonny! – Bare kom! sier Jonny. Sætt dig her! Jeg sover saa ikke likevel! – Ikke jeg heller! sier Matilde. Og hun sætter sig ved siden av Jonny, hun tar armen hans og klemmer den, og hun brer teppet helt op til haken. – Jeg kommer nok til aa sitte vaaken i hele natt! sier hun. Jeg ogsaa! sier Jonny. De sier ikke mer. For straks efter sover de begge. –

– – –

Matilde var mye til jente i de dagene som fulgte, ja de andre saa paa hende med misundelse. Fanken til stas de gjorde paa hende alle voksne, og slik som hun skapte sig! Hun kunde flye med ungene som den verste gælneheie, men straks et voksent menneske viste sig, jo takk, da stod hun rolig, da saa hun ikke op. – Stakkars dig som har mistet papan din! sa konene til hende, naar de gik forbi. Sørger du ikke fælt? – Jo, jeg graater hele natta! sa Matilde, jeg graat i formiddag ogsaa! Og hun 85løi nok ikke, Matilde, for naar hun saa op i de alvorlige koneansigtene, var hendes øine altid fulde av vand. – Skøiertøsa! sa ungene naar de voksne var ute av porten. Saa dere aassen hu stod og gjorde sig til, gutter! Graat litt for vors da, Matilde! – Jeg blaaser dere fuld! sa Matilde. Jeg er altfor fin til aa snakke til dere! Du har høl paa kneet dit du, Tomas, jøss for en fillerugg! Og se paa ‘a Valborg, hu har ikke en eneste knapp i ryggen! Neggom dere skal faa lov til saa mye som aa se paa mig en gang, naar jeg faar den nye svarte – nei sorte kjolen min i morra! – Han Tomas var blitt litt ærgelig over snakket om hullet paa buksekneet, han var jo ogsaa av dem som vilde være finere end andre folk, han var jo søn av handelsbetjenten i kooperativen. Nu stod han med ryggen mot en av skjuldørene og sparket forlegen med hælene i døren. Men Matildes øine var over ham, de hadde endnu ikke glemt: Staa ikke der og spark slik i skjuldøra! sa hun. Veit du ikke at han papa ligger derinde! Trur du han taaler slikt leven? – Han er jo dau! sa en lang jentunge, han døde jo av tæring, jo! Men da glemte Matilde gutten ved skjuldøren, nu hadde hun faatt en farligere fiende aa forsvare sig mot: Tæring? Aa nei, han papa 86hadde nok ikke tæring! Sykdommen hans var ikke det granne farlig, sa dokteren, det var bare forkjølelse. Men han papa taalte ikke aa være forkjølet. Tæring? Bare pass dig du, ellers skal jeg nok si det til Kvadraten! Det har aldrig dødd et menneske av tæring her i gaarden! sa Kvadraten til ‘a mama! Saa det er nok best du passer truten din!

– – – Og det kommer en dag da det staar en vissen granbusk paa hver side av indgangen til Ulvehiet, det kommer en dag med grankvister bortefter fortauget. Og Matilde er tidlig oppe, ja alle gaardens unger er tidlig oppe, men Matilde er dronning over dem alle. Ja idag bøier de sig for hende alle, dagen er hendes. Om hun vet det? Se paa hende, hun er saa fordømmede rak i ryggen, hun har flunkende ny svart kjole, hun har sorte baand paa de røde flettene. Traakk ikke paa baret! sier hun. Gud naade dig om du brekker greiner av granbuskene! Og du vil væra med paa kjærgaarden? Det skal du bli blaa for! – Faar jeg lov aa bli med da, Matilde? sier en. Faar jeg lov da? tigger en anden. Du skal faa bli med! sier Matilde og peker paa en. Og du! Og du! Og du! Men gaa sta og vask dig først! Forresten kan dere bli med allesammen! Men naa 87maa dere væra rolige! For naa kommer snart vogna!

Og vogna kommer – en grøn, flat vogn fra bryggeriet. Det er Simensen som har skaffet den, Simensen i tredje opgangen. Han hopper ned av vognen, han binder hesten, han gaar ind porten. Skjæra mig, kommer dom ikke snart! sier han. Trur dom jeg kan staa her i hele dag! Men han behøver ikke være saa sint, det staar jo alt en fem-seks helgeklædte mænd utenfor skjuldøren, det kommer jo pyntede koner ut fra de mange opgangene, koner med kranser. Og moren hendes Matilde kommer med sit nøkleknippe, hun skjelver litt paa haanden, men hun faar da nøklen i laasen, hun faar da vridd den rundt. Og skjuldøren aapnes paa vid vegg, og de seks mænd gaar ind. Og de er høitidelige og tause. Og de snyter sig og finder hvert sit haandtak. Og de løfter. Og de gaar ut av skjulet med sin tunge byrde. De er alvorlige, de ser mot jorden. Og konene følger efter dem med hver sin fattige krans paa armen. Og barnene tar hverandre i hændene og gaar sist i toget. Og kisten kommer paa vognen, og Simensen løser hesten og griper tømmene og smatter. Og hesten rykker til.

Det gaar smaatt opover gatene.

– Jonny stod for sig selv i en krok av 88gaardsplassen, han hadde ikke lyst til aa være med, han tenkte aa stikke sig vekk. Men nettop som følget var ute av porten, kom en gut springende fra bakgaarden, en gut med helgedress og krave, en gut med no stort i grønt tøi under armen. – Skal du ikke bli med? sa Spaniolen. Nei, sa Jonny. – Skynt dig! sa Spaniolen. Ja, sa Jonny. Og de sluttet sig til toget. De gik sist.

Utenfor et lite trehus borti gaten stod en jente bak stakittet og saa paa toget. Det var én som hilste paa hende, det var Spaniolen. Det var én til som tok av sig luen, det var Jonny. Hun neiet til dem begge, hun smilte til dem begge. – Hun hadde ikke hvit kjole idag, sa Jonny. – Nei, men hun er like pen for det! sa Spaniolen. – Ja! sa Jonny. Og toget gik videre. –

– Kisten var sænket i jorden, presten hadde gjort sitt, folkene tok til aa haandhilses og skulde gaa nedover igjen. Men hvad var det iveien naa? Jo, det var en liten gut som steg op paa jordhaugen ved graven, det var en liten gut som tok til aa klunke paa et instrument. Hyss! sa konene. Det er Spaniolen! Vent litt da vel, kanske han synger en stubb for vors! Og Spaniolen stod der oppe og stemte sin gitar og renset sin hals. Han 89saa ikke menneskene ved sine føtter, han saa mot himlen, mot skyene. Som tørstig hjort flyr efter vand, saa flyr min sjel til dig, min Gud! sang han. Til den anden side Jordan, gaar jeg nu med freidig mot! Uti himlen nu en fest skal blive, kom o synder, vil du være med! – Og hans røst var saa spæd og myk, og hans smale hvite fingre fór saa varsomt og lett over strengene. – Det er vakkert! sa konene og nikket til hverandre. – Dægen snurre mig, det er gutten sin som kan! sa mændene. Der er det hue! Ja om det saa var presten som skrittet med løftet kjole gjennem leirsølen, saa snudde han sig og stod og lyttet? Men han kom ikke tilbake, han sa ingenting. Aa nei, det var jo heller ikke aa vente.

– Sangen var slutt, Spaniolen klædte gitaren i det grønne trekket, han trengte sig frem gjennem de maapende menneskene og skyndte sig mot porten. Det stod en og ventet paa ham der, ja Jonny stod og ventet. Var det du som sang? spurte han. – Ja, sa Spaniolen. Det var ‘n papa som sa jeg skulde gjøra det. – Far din? – Spaniolen saa ikke op, han hadde hastverk, han gik fort nedover gaten: Ja, hører du! Det var ‘n papa! Han syntes det var synd dom ikke skulde faa høre litt 90musik. For dom hadde jo ikke raad til aa leie hverken kjerkeklokker eller sangforening.

– – –

Det er morgenen efter. Klokken er vel seks, Jonny ligger alene, moren har gaatt paa arbeide. Han kaster sig hit og dit, han farer op en gang imellem og ser paa klokken, han tør jo ikke lægge sig til, han tør jo ikke forsove sig, han skal jo være paa skolen klokken otte. Men hvem er det som tar i døren, hvem er det som staar der ved sengebenene? – Matilde? sier han. Er det dig, Matilde? – Ja, sier Matilde, det er saa trist inde hos vors, sier hun, aa jeg er saa rædd, du, aa jeg er saa rædd, saa rædd! – Er du rædd? Hvad er du rædd for? – Jeg veit ikke, sier Matilde, nei da, det er ikke han papa jeg er rædd, trur du jeg er rædd han som var saa snil? Saa jeg ikke sjøl at dom kasta en hel haug med jord paa’n, saa’n ikke kan komma og skræmme mig om han aldrig saa gjerne vilde? Skal du sova? – Ja, sier Jonny. – Kan jeg ikke faa lov til aa sitta paa sengekanten din og varme mig litt, naar du hører jeg er saa rædd, da! – Bare sitt! sier Jonny. Aa jeg er saa trøtt, væk mig klokka kvart over sju da, Matilde! – Du er en tøisebokk, sier Matilde. Saa du ikke den pene svarte kjolen jeg hadde igaar? – Jeg 91liker bedre jenter med hvite kjoler, jeg, sier Jonny. – Hvite kjoler? Jeg har hvit kjole ogsaa jeg, sier Matilde. Hvit kjole med blonder. – Jonny tror hende ikke. Faar jeg se ‘n, sier han. – Ja, da maa du vente til lørdagen, sier Matilde. For da skal hu mama løse ‘n ut, har hu sagt. Gjør det no om jeg breier teppet over bena mine? Jonny kliner sig godt ind til veggen, han griner mot hende, ærsj, hu er saa stygg, tenker han, han maa være væmmelig mot hende: Jeg kjender ei jente som kan spelle piano jeg! sier han. Det kan ikke du, lel!

Piano? – Matilde har ikke svar med det samme, hun maa omraa sig litt, hun maa da faa tid til aa tenke sig om. Piano? Har kanske ikke hu Konstanse piano i bakværelset sitt, skal ikke jeg faa det naar jeg blir stor? Gjør det no om jeg lægger mig litt mens vi snakker, hu Synnøve sover, hu, og hu mama gik ut klokka halv seks.

Bare ligg saa lenge du vil! sier Jonny og hopper ut av sengen. Naa maa jeg klæ paa mig og læsa over leksa mi i bibelhistoria!

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «Ulvehiet»

«Ulvehiet» er Oskar Braatens mest kjente roman. Den ble utgitt første gang i 1919. I 1933 kom en utvidet utgave (en sammenslåing av de to romanene «Ulvehiet» og Matilde (1920)), versjonen i bokselskap følger førsteutgaven fra 1919.

Tittelen refererer til betegnelsen «gråbeingård» som var kallenavnet på leiegårder på hovedstadens østkant. Beboerne i «gråbeingårder» var fattige arbeiderfamilier og gårdene var gjerne slitte på grunn av dårlig vedlikehold.

Romanens hovedperson, Jonny, flytter som tiåring til «Ulvehiet» med moren. Det kommer fram at de har blitt kastet ut det forrige stedet de bodde og at moren er arbeidsledig. I starten synes Jonny at både gården og leiligheten er flottere enn andre steder de har bodd, men han skjønner etterhvert at det å bo i «Ulvehiet» er å være nederst på rangstigen. Tilværelsen er tøff på de fleste måter, i gården er alkoholmisbruk, sosial nød, slåsskamper og arbeidsledighet helt dagligdags. Jonnys oppvekst skildres realistisk, men med medfølelse, og også med både humor og varme.

Se faksimiler av 1. utgave, 1919

Se faksimiler av utvidet utgave (Ulvehiet : Jonny og Matilde) i Verker, bind 2, 1941

Les mer..

Om Oskar Braaten

De fleste av Oskar Braatens drøyt 30 verker skildrer fattigfolks liv på Oslos østkant. Han skriver om hverdagsliv og arbeidsfolk, om fabrikkene og leiegårdene, om det å vokse opp i fattige kår og om sosial opp- og neddrift.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.