«Ulvehiet»

av Oskar Braaten

IV.

Kjørr! gneldrer det ute i gaarden en sen vinterkveld. Kjørr! Bare kom an, du, din gamle, hjulbente komediespeller, kom an, sier jeg, ta med dig alle fillekjerringene og lusungene fra bakgaarden, ja kom hele graabeinslenget! Her staar Obersten med sverdet i handa, ferdig til aa stikke det gjennem de utsulta, skurvete skrottene deres! Kjørr!

– I vinduene kommer ansigter, mange kjerringer, mange unger. Naa er Obersten fuld igjen! sier kjerringene. Naa skal det vel ikke bli husefred aa faa hele natta! Bare kom og lægg dig! sier mændene. Er den paafuglen no aa høre paa! sier de. Men ungene dytter sin mor i siden: Faar jeg gaa ned og høre paa ‘n litt? tigger de. Kanske det blir leven! – Nei, naa er dere inde! brummer faren. – Aa ja, gaa ei lita stønn da! sier moren. Og ungene skreller døren igjen efter sig og triller nedover trappene. –

47Men borte ved porten til bakgaarden staar Obersten og fegter med sin tynde stokk. Han har flossen i nakken, som altid om kveldene, han har hansker, han har en mappe under armen. Kjørr! roper han. Kom an, fantepakk!

– Kjørr! svarer det bak ham. Kom an! skriker det. Det er ungene som har samlet sig i flokk bak ham. Hurra for Obersten! brøler de. Lenge leve!

Obersten snur sig, hans stokk svinger i luften, han buser frem mot dem: Jævlar! sier han. Hurra! jubler ungene, de forsvinder i mørket til alle kanter. Kom hit og lek gjømsel med oss da vel, Oberst! sier de. Obersten stanser, hans stokk senker sig mot jorden: Er dere fra forgaarden, eller er dere bare no elendig bakgaardspakk? spør han. Fra forgaarden! svarer det fra krokene. Trur du vi er saa simple at vi bor i bakgaarden! sier en lys stemme, en jentestemme, det er Matilde. Kjørr! sier Obersten, nu er han blid, nu hilser han til alle sider med flossen. Nei, jeg skjønner jo det at dere er kristelige mennesker og ikke graabeiner! sier han. Men gaa naa op til mamaene deres, barna mine, staa ikke her og hold leven, tenk om Kvadraten hørte dere! sier han. Han er ikke langt unda, han patruljerte like forbi porten ista, saa vidt dere veit det! – Ungene har 48nu stimlet sig omkring ham igjen, ja de rykker helt indpaa ham, de napper ham i frakkeflakene, de trekker ham i armene: Fortæl no morsomt for oss! sier en. Ei skrøne! sier en anden. Ei fæl skrøne! sier en tredje. Fortæl om den gutten og den jenta! tigger den lyse jentestemmen fra ista. – Ja! jubler guttene, jentene kniser. Men Obersten staar der og svaier, hans rus siger indover ham, han sjangler mot søplekassen, han sætter sig der, han lægger væsken og flossen ved siden av sig. Saa trekker han noget fra baklommen og sætter det foran munden. Skaal! sier det omkring ham. Hyss! sier Obersten, han gjemmer flasken igjen, han er blit kvikkere efter slurkene: Er det no aa fortælle alle mennesker at jeg tar en støit naar jeg er tørst! sier han. Skrøner? Fæle skrøner? Skam dere, barn! Gaa heller op og læs fadervoret deres!

– Vi huser det ikke! svarer det i flokken. Læs det for oss! sier det.

Obersten sitter og vugger med overkroppen, han folder hændene, han lukker øinene. Se paa’n! kniser det omkring ham. Se paa’n! Naa kommer det! – Men der kommer ingen ting, Obersten vaakner igjen, han griper atter efter baklommen: Imorgen, mine barn! Imorgen skal jeg læse hele katekismen for dere! sier han. 49– Det ellevte bud: kjerringa sparka i beina og vilde til Gud! ramser en jentestemme i flokken. – Amen! laller Obersten. Flink jente! sier han. Saa læner han sig bakover mot veggen og lukker øinene. – Nu drar de sig fra ham, ungene. Ærsj, han sovner! sier de. Naa blir det inga moro i kveld! Kom saa gaar vi op! sier de. Og de dytter hverandre i ryggen og roper: sisten, og springer mot opgangene. Men stanser saa. Hei, kanske det kunde bli litt moro, likevel!

Gjennem porten fra gaten kommer en mand stabbende; en liten, tykk mand med bred hat, en rund, hikkende mand med en sigarstump i ene mundviken. – Det er faren til Spaniolen! hvisker ungene. Det er Ramstad! Vent naa! Nei, naa skal det bli leven!

Jonny har staatt i flokken sammen med de andre. Hu mor er ikke hjemme ikveld, det er onsdagskvelden ikveld, og hu mor er paa møte hver onsdag siden hu begyndte aa vanke hos mormonera. – Du gaar vel ikke ennaa! hvisker Matilde, hun drar ham i armen: Tenk om dom flyer paa hverandre!

Jeg fryser! sier Jonny, han sliter sig løs, han gaar mot opgangen. Nei han vil ikke staa her lenger naa, han liker ikke slagsmaal, han har aldrig vaaget sig til aa se paa at 50voksne folk slaass. Og faren til Spaniolen! – Jonny snur sig før han gaar ind i gangen. Jo, det er lys i vinduet hans, det staar nogen og titter mellem blomstene, det er Spaniolen som ser ned i gaarden. Stakkar! tenker Jonny. Nei, saa godt jeg har det som ikke har nogen far! tenker han. Bare hu mama vilde komma snart!

– Ramstad ser sig om, han stabber indover mot bakgaarden, hans runde, blasse øine har tat sigte mot porten, han er stiv i kroppen, han sjangler ikke. Han løfter netop armen for aa famle sig frem gjennem den mørke aapningen, da han stanser. Hva? gurgler han. Hvem er det?

Kjørr! skriker det bak ham fra krokene. Kom an, din gamle, hjulbeinte komediespeller! skriker det. Kom an hele bakgaarden!

Ramstad snur sig, han stabber ut i gaardsrummet igjen, han staar der sterk og rund og stirrer omkring sig med stive øine. Men ser han nogen? Aa nei, ungene har klemt sig ind i krokene, de staar saa stille, saa stille, nei, det finds ikke liv her. Men der, bortpaa søplekassa, hvad er det? Ramstad er ikke rædd, han stabber sig borttil –, han staar like foran Obersten. Jasaa! murrer han. Han slenger den sure sigarstumpen fra sig, han staar der og 51tar maal: Jasaa, det er du som sitter og holder folk for narr! Og saa later du som om du sover, au! Bare vent, jeg skal nok vække dig, gutten min!

En arm svinger, det smelder, en kropp ruller ned fra kassen, tumler overende i sneen. Hurra, der datt’n! laater det fra krokene. Op igjen, Oberst! roper det. Men er det saa lett aa sprette op for en mand med stive ben? Er det no rart i at Obersten blir sittende der og glo uten aa skjønne nogen verdelig ting? Hvad var det som smaldt? Hvad var det som datt? Laa ikke han og sov? Op igjen! roper det. Jovisst maa han op, han sitter jo i bløt sne, han blir stygg paa klærne sine, han har mistet flossen sin. Jo, op igjen! Kjørr!

Men da ser han manden som staar foran sig, den bredskuldrede, sterke manden som staar der og gliser. Og faar han da lyst til aa staa op? Inte! Kan han ikke likesaa gjerne bli sittende, som aa bli slaatt overende igjen, saasnart han har karret sig paa benene? Ja, for det vil vel ikke ende anderledes ikveld, end alle de andre gangene de to har været i slagsmaal? Se, han staar der ferdig, han støtter sig til søplekassen med den ene armen, svinger med den andre. Han er farlig! Nei, det er smaatt stell med Obersten fra ista, Obersten med 52sverdet, Obersten som utfordret hele graabeinflokken. Nu sitter han og tvinder sine lange knebler, spisser dem, gjør dem kvasse som syler. Men ak, de er tufs til vaaben, slike spisse knebler duger ikke til aa slaass med, de kan ikke brukes til aa stikke en fiende i hjertet.

Nu har ungene karret sig frem fra krokene igjen, de kommer snikende borttil, de stiller sig i ring om de to. De kommer ikke med eggende rop lenger, de staar der bare og hutrer, det er intet humør i dem. Og har de ikke grund til aa være skuffet? Her blir jo ikke mer moro, det blir jo ikke slagsmaal, nei, saa leit at Obersten skulde være saa fuld! –

– Jonny har ikke kommet sig op endnu, han vil vente til det begynder for alvor. Nu staar han bakerst i ringen ved siden av Matilde, staar der og skjelver for hver lyd, fryser nedefter ryggen, hutrer.

– Offer er dom sinte paa hverandre! hvisker han til Matilde.

– Dom trætter hver gang dom ser hverandre! svarer Matilde. Veit du ikke offer dom gjør det? Obersten vil væra den fineste i forgaarden, og faren til Spaniolen vil væra den fineste i bakgaarden. Og Obersten sier at forgaarden er finest, og Ramstad sier at bakgaarden er finest, men du kan da skjønne at det 53er tøis, for den fineste gaarden maa naa vel ligge til gata!

Ja! nikker Jonny. Ja, nikker han, han retter sig, han er stolt: Og Obersten maa da væra finest, han som har floss og al tingen! sier han.

Puh, floss! sier Matilde, det hadde ‘n papa ogsaa det, den gangen han gifta sig! Du kan jo se det paa fotografiet over senga!

– Ja, men tenk aa væra oberst! sier Jonny.

– Han er ikke mer oberst han, end baken min! sier Matilde. Han seller viser, gjør’n. Men han ser fin ut! Mye finere end far til Spaniolen. Og rett har’n! Forgaarden er mye finere end bakgaarden, det sier ‘a Konstanse, ogsaa. Men ti naa still, for naa begynder dom aa snakke! –

– Ja, det tok til aa snakke der borte ved søplekassa. Det var Obersten som begyndte, Obersten som sat der beskjemmet og barhodet og vaat i sin bak. Han hadde faatt litt av sin sans igjen, livsens krav gjorde sig gjeldende, han grep i baklommen, han trakk noget frem, han var paa vei op til munden med det, men han betenkte sig. Han rakte flasken op mot han som stod der og skrævet og var seierherre: Værsaagod! sa han. Kjørr! Et lite flaskebæger for gammelt kjendskaps skyld! – 54– Reis til Helsingfors! brølte det mot ham. – Skaal! sa Obersten. Og han satte flasken til munden.

Men var det nu ende paa hans ydmygelser? Blev ikke flasken revet ham fra læpene før han fik svelget en eneste sup, var det ikke en sterk haand som slet den fra ham, røvet den? Aa i heteste! skrek Obersten. Hit med flaska! – Hysj, skrik ikke slik! svarte det mot ham. Vekk ikke op hele Komplekset, menneske! Kom saa skal jeg hjelpe dig, stølbeinten! – Og Obersten blev heist under armene saa han stod paa sine ben, han svajet, han rygget tilbake mot søplekassa, han fandt sit sæte igjen, sin floss, sin mappe, han kom sig, han kjendte sig hjemme.

Skaal! sa Ramstad, han tørret av flasken med haanden, han satte den for munden, han drakk, han rakte den tilbake. – Kjørr! sa Obersten, og han passet sin tur naar den kom. Og flasken gik frem og tilbake mellem de to fiender.

– Nei, naa gaar jeg op! hvisket Matilde. Det blir ikke no slagsmaal i kveld! sa hun. – Ja, naa gaar vi op! sa nogen andre, mange sa det, og alle drog sig mot opgangene. Hvad var det naa aa vente paa? Det var visst mye igjen paa flaska, de hadde ikke tid til aa staa 55og vente paa at uvenskapen skulde begynde igjen, naar den var tom. –

Og de to ved søplekassa sat igjen alene. Næsten alene. Bare en eneste gut stod igjen og saa paa dem. Jonny. Ja, nu stod han, nu saa det ikke farlig ut. Nu vilde han staa her og vente til mor kom.

Og kunde et barn ønske sig en bedre plass? Findes der noget vakrere i verden end mennesker som er glad i hverandre, fiender som elsker hverandre? Nei. Jonny skalv ikke lenger, jo han skalv, men paa en anden maate, og han blev het i øinene. Nei, naa skulde Spaniolen vært her! tenkte han, nei, naa skulde han Mikal ha vært her! – Og kanske han kom. Han stod ikke lenger i vinduet.

– Naa, ja, saan med det samme var det ikke slik velstand mellem de to paa søplekassa, de hugg litt, de glefset litt i førsten. Men er ikke de grønne flaskers beske draaper til velsignelse for menneskene, gjør de dem ikke glade, gjør de dem ikke gode, er ikke det skrevet med mange ord? Jo. Se paa de to. Gleden fylder dem, overfylder dem, presser sig ut av deres struper som sang. De tenker ikke paa dem indenfor alle de svarte vinduene, paa dem som ligger i sine senger og bander over at de ikke faar sove. Nei, de to tenker ikke. 56Flaskens gud har fyldt dem med lovsange, de holder hverandre om halsen, søplekasser findes ikke, ikke mørke gaardsrum. Mykt sitter de, varmt sitter de, de bader sig i lys. –

Da kommer én smygende ut fra bakgaardens port. Et lite væsen, en liten gut. Han staar litt og speider mot gaardsrummet, speider op mot vinduene. Saa glir han mot søplekassa. Ingen hører ham, ingen ser ham, ingen merker ham før han snakker.

– Er det ikke best aa gaa op, papa? Du fryser herute! Kom, skal jeg hjelpe dig op! Jeg har lagt godt i ovnen!

Var det no rart i at Ramstad blev sint, at han spratt op, at han løste sin arm fra fiendens hals? Er det ikke altid flaut aa bli grepet i gode gjerninger? Jo, Ramstad raste, hans arm var ikke myk lenger, den rettet sig, den blev sterk, den var ikke lenger skikket til omfavnelser. Kom hit! sa Ramstad. Ja, papa! sa gutten, han sa det ikke høit, ja han hvisket det næsten, men det hørtes jo saa godt, det var jo saa stille omkring dem.

– Hved mente du? sa faren. Hans haand la sig paa guttens smale skulder, haardt la den sig, gutten stod skakk under den: Hvad mente du, gut?

– Jeg mente bare at det var saa godt og 57varmt oppe! hakket en stemme mot ham, en spæd stemme, en skjelvende stemme.

Kjørr! hikket det fra Obersten, han holdt paa aa sovne igjen. Godt og varmt! hikket det. Snil gut! Huff, jeg fryser! Kjørr!

Men nu brølte Ramstad, nu kjendte han ikke venskap hverken mot stor eller liten, nu agtet han ikke alverdens lyttende vinduer: Er det ikke svingende fan! brølte han, skal du holde med gutten i at han sætter sig op mot sin kjødelige far! Veit du hvad for slags søn dette er, din lurvete visesælger, veit du hvad han gjør om kvelden naar han trur jeg sover? Han staar op og legger sig paa kne foran senga, gjør han, svinet! Han ber til Gud, grisen! Ikke høit, neida, han bare hvisker, men hører jeg det ikke? Aa joda, joda! Jeg kjender laata, hu laa slik mor hans au, da hu levde, men er det ikke syltende fan at en kunstner skal finde sig i slikt?

Han grep gutten kring haken med sin brede labb, det blev røde, blodige striper efter hans sterke negler: Skjønner du det skal væra slutt, brølte han. Slutt, slutt, slutt! Hører du, gut, det skal væra slutt! Vil du lystre, vil du si fan! Vil du si fan skjæra mig og lystre! Hans tykke blaa læper vrængte sig i 58et rasende grin: Vil du! skrek han! Vil du?

Smerten magtstjal gutten, han seg i kne, han vilde falde bakover, men farens haand var over ham, den holdt ham oppe. – Vil du! sa faren. – Ja! sa gutten – Fort! sa faren. – Fan! hvisket gutten. – Mere! sa faren. – Fan skjæra mig! sa gutten. – Der ser du! sa Ramstad. Det nytter ikke aa mukke! Naa kan du gaa! – Og gutten sprang. Fløi over gaarden. Mot gaten.

– Fan skjæra mig! mumlet Obersten. Flink gut! Snil gut! Kjørr! mumlet han. Fadervor! Godnatt! – Tøisekop! sa Ramstad. Og han stabbet ind porten. Huff, det var kalt! Gudskelov at det var varmt oppe! –

Jonny hadde flygtet ut paa gaten da han saa hvordan det bar ivei med Spaniolen. Han sprang frem og tilbake i gaten og plystret høit for at han ingenting skulde høre fra gaarden. Da han nærmet sig porten efter sit tredje løp fra hjørnet, blev han vár en som stod indved murveggen, en liten gut som stod indved murveggen og graat. Han gik bort til ham, han stilte sig ved siden av ham: Skal du ikke gaa op! sa han. Han fik ikke svar.

– Han var slem mot dig, faren din, ikveld? sa Jonny.

59Nu drog Spaniolen et lommetørklæ op av lommen. (Han bruker lommetørklæ! tenkte Jonny.) Han pusset næsen, han tørret øinene: Han papa mener ikke saa mye med det! sa han. Han vil be mig læse fadervor høit i morra tidlig, han vil be mig gaa i «armeen» i morra kveld! sa han.

– Faar jeg bli med? sa Jonny. Ordene kom av sig selv, han visste ikke om dem før de var sagt.

Spaniolen svarte ikke straks. Tittet indover porten, tittet op mot et vindu, et der det lyste.

Du faar vel ikke lov til slikt, sa han stille, og han saa mot en anden kant da han sa det. Men Jonny rettet sig, og hadde han ikke grund til aa være kry? – Jeg faar lov! sa han. Hu mama er saa snil! sa han. Men er det ikke best vi gaar op naa?

– Jeg vil vente til han har sovna! svarte Spaniolen.

– Da venter jeg ogsaa! sa Jonny. Og de gik ind porten og satte sig paa trappen foran en av opgangene. Sat der og snakket. Om meget. Og Spaniolen skottet mot et vindu i bakgaarden. Og Jonny kiket mot porten fra gaten. Og vinduet i bakgaarden blev svart. Og i porten hørtes der skridt. Skridt av én, 60skridt av to. Nei, det var visst ingen. Jo! Stemmer! Hviskende stemmer! Puh, det var jo bare kjærestefolk! Det smasket jo! Naa blev det stilt igjen! Naa kom det en indover, kjære det var jo hu mama som kom!

– Stod det nogen i porten? sa Jonny. Blei du rædd? sa han.

– Jeg saa ingen! sa moren. Er du ute saa seint? sa hun.

– Godnat! sa Spaniolen. Naa slokte ‘n lyset!

– Godnat! sa Jonny. Uff, jeg er saa trøtt, mama!

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «Ulvehiet»

«Ulvehiet» er Oskar Braatens mest kjente roman. Den ble utgitt første gang i 1919. I 1933 kom en utvidet utgave (en sammenslåing av de to romanene «Ulvehiet» og Matilde (1920)), versjonen i bokselskap følger førsteutgaven fra 1919.

Tittelen refererer til betegnelsen «gråbeingård» som var kallenavnet på leiegårder på hovedstadens østkant. Beboerne i «gråbeingårder» var fattige arbeiderfamilier og gårdene var gjerne slitte på grunn av dårlig vedlikehold.

Romanens hovedperson, Jonny, flytter som tiåring til «Ulvehiet» med moren. Det kommer fram at de har blitt kastet ut det forrige stedet de bodde og at moren er arbeidsledig. I starten synes Jonny at både gården og leiligheten er flottere enn andre steder de har bodd, men han skjønner etterhvert at det å bo i «Ulvehiet» er å være nederst på rangstigen. Tilværelsen er tøff på de fleste måter, i gården er alkoholmisbruk, sosial nød, slåsskamper og arbeidsledighet helt dagligdags. Jonnys oppvekst skildres realistisk, men med medfølelse, og også med både humor og varme.

Se faksimiler av 1. utgave, 1919

Se faksimiler av utvidet utgave (Ulvehiet : Jonny og Matilde) i Verker, bind 2, 1941

Les mer..

Om Oskar Braaten

De fleste av Oskar Braatens drøyt 30 verker skildrer fattigfolks liv på Oslos østkant. Han skriver om hverdagsliv og arbeidsfolk, om fabrikkene og leiegårdene, om det å vokse opp i fattige kår og om sosial opp- og neddrift.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.