«Ulvehiet»

av Oskar Braaten

X.

Det har været godt og stilt og rolig en stund i Ulvehiet. Jovisst har det været smaatrefninger fra vindu til vindu, og fra kjøkken til kjøkken, og fra trapp til trapp, og fra dør til dør. Og tallerkener i knas, og slag i bord, er det no aa snakke om. Nei. En maa jo leve. Men no skikkelig storleven med en krigsglad kjerring i hvert et vindu i begge de vældige murveggene som ligger mot hverandre som to slagskib med hundre kanonporter – har det været en slik oplevelse aa trøste sig med, paa lenge? Nei. De hilser paa hverandre, kjerringene, naar de møtes i porten, ja forgaardens koner nedlater sig endog til aa gaa forbi bakgaardens unger uten aa bruke kjeft. Alle i Ulvehiet er blitt spakere naa, de er næsten skamfulde, de glemmer rent aa skryte.

Det var jo ingen sak før. Da bodde det en mand som hette Obersten i forgaarden, en mand med lorgnet, med floss. Da bodde det 120en mand med rund mave i bakgaarden, en mand som røkte sigar, som hadde piano. Var det non sak aa slaass, da? – Naar Obersten stod høi og strak ved sin opgang, naar Ramstad stod og skrævet i bakgaardens port, var det non sak aa være kar da? Kjør paa, Oberst! laat det fra vinduene i forgaarden. Gi dig ikke, Ramstad! skrek det fra hvert vindu i bakgaarden. La dem faa det, de hovne svina i forgaarden! Og de lot hverandre faa, de to. De tømte sig hver gang de møttes. Det var morosamt aa leva.

Men naa? Obersten har ikke floss. Ramstad har ikke piano. De tretter ikke lenger. De staar ikke og fegter med en hel hær av kjerringer og unger bak sig. De er blitt venner. Venner paa liv og død og evighet. Især om kveldene. Om morgenen er de gjerne litt sinte paa hverandre. Obersten brummer, naar han arbeider sig op av sengen: Kjørr! sier han. Nei naa skal han væra ferdig! Og han stabber paa stive, morgengretne ben hen mot bakgaarden, han tramper tungt i hvert trappetrin, han banker haardt paa en dør, han venter ikke paa svar, han gaar like ind, og mange strenge ord ligger til rette paa hans tunge. Men Ramstad sitter og gjesper paa sengekanten, hans øine stirrer ikke i takt, det staar et 121par Oberster foran ham. Kjørr! sier Obersten. – Morn! sier Ramstad. Er du alt oppe? Sætt dig naa, og find fram et par glas! Og ta fram den flaska bak kommoden! Jeg satte ‘a der, saa gutten ikke skulde se ‘a, da jeg kom hjem igaarkveld. Du ser saa sint ut, var det no du vilde si? – Nei! sier Obersten. Skaal! – Og Obersten glemmer alle sine strenge ord, der findes ikke skrukker i hans ansigt. – Det gjorde godt! sier han. Faa naa paa dig klærne, saa gaar vi ut og virker til ei flaske til! Vi har ennaa et par hundre igjen av «Drikken og lasta og elendigheta».

– – –

– Det sitter en gut i en stue i bakgaarden. En spæd, tander gut med krøllete haar, en gut med svarte øine. Men han er ikke saa brun i ansigtet, lenger. Han er næsten blek. Og han tegner ikke. Han spiller ikke. Han sitter helst og sturer. Eller stirer ut i gaarden, paa alle ungene som leker. Stikker hodet mellem alle vindus-blomstene. Mellem alle de visne vindusblomstene. Ja, for de er tørre og døde alle blomstene nu. Det er ingen som gidder aa vande dem.

Nei, han sitter ikke stille hele dagen. Naar han kommer hjem fra skolen, naar han har lagt bøkerne pent fra sig i sin kommodeskuffe, 122da ser han sig om i stuen og funderer paa hvor han først skal ta fatt. Skal han begynde med senga hans papa? Alle klærne ligger kastet om hverandre, putene er krøllete, lakener og tepper ligger sparket ned til fotenden. Skal han begynde med bordet? Der staar det tømte glas og tomme flasker, der ligger det aske av piper og sigaretter. Skal han begynde med gulvet? Der ligger det korker og kapsler og fyrstikker og dammer av øl.

Spaniolen ser sig om. Raadløs. Opgitt. – Saa gir han sig ikast med sengen. –

Det hender at det banker paa Spaniolens dør. Den blir ikke aapnet. Det hender at det ropes op mot hans vindu av en av guttene ute i gaarden. Det kommer ikke svar. Spaniolen maa være sjuk! sier Jonny. Han er aldrig aa se! Spaniolen er saa liddelig hoven! sier Matilde. Hvad er det han blærer sig for? Han er jo ikke finere han end nogen av vors! – – – Naar klokken gaar til syv om kvelden, staar Spaniolen vasket og pyntet i sine peneste klær. Han stikker ansigtet mellem blomstene og ser ned i gaarden. Det er ikke mange ungene ute, han Jonny er ikke aa se, ikke Matilde heller. Og Spaniolen laaser døren og skynder sig ned trappene og flyer over gaarden 123og ut paa gaten. Gudskjelov, det var ingen som snakka til han! –

Men det er ikke altid han er like heldig. En kveld staar det nogen utenfor porten og vogter paa ham, en gut, Jonny. – Kveld! sier han. Jasaa, du skal til byen? Du har pynta dig, ser jeg! Spaniolen skvatt litt da han saa kjendte, men han har ikke tid til aa staa her, han gaar bortover gaten, han prøver aa komme sig unda: Jeg maa skynde mig! sier han. – Jeg skal følge dig! sier Jonny, jeg veit aa du skal hen, du skal i armeen, det er stor barnedemonstration der, jeg har læst det i bladet! – Ja! sier Spaniolen, men det byner snart, jeg maa flye, adjø da, Jonny! – Kom saa kappflyer vi! sier Jonny, og han løfter hæljernene mot himlen og ser sig tilbake. Kommer du ikke? – Jo, sier Spaniolen, men jeg orker ikke aa flye saa fort! – Vi kan jo gaa, sier Jonny. Jeg har god tid. Hu mama er ikke hjemme ikveld, hu er hos mormonera, jeg kan gjøra som jeg vil! – Du har det godt! sier Spaniolen.

De staar utenfor Templet. De er visst sent ute, for ved billetluken staar det kø, og de to røde kontrollørene ved indgangen bruker begge hændene for aa ta imot billettene.

– Skal du ikke kjøpe billet? spør Jonny. – Jeg gaar fritt! svarer Spaniolen. Jeg skal 124spille! – Men du har ikke gitaren med dig! sier Jonny. – Jeg la gitaren igjen der inde igaar! sier Spaniolen. Han var saa tung aa bæra paa! Vil du ikke bli med ind? – Nei, jeg faar ikke lov av ‘a mama, sier Jonny. Hu vil ikke at jeg skal høre paa andre end mormonera!

Adjø! sier Spaniolen, og han hilser blidt paa kontrollørene ved døren, og han klemmer sig ind. – Kveld! sier Jonny, og han staar litt og ser sig om. Saa gaar han tilbake samme veien han kom. Og Spaniolen staar inde i gangen og gjør sig enda smalere end han er. Naa har han vel gaatt! tenker han. Og han trenger sig ut igjen forbi kontrollørene: Undskyld, jeg maa nok ut et erend! og han staar utenfor den store bygningen og ser sig omkring. Nei, han Jonny er borte! Spaniolen kan gaa videre.

– Og han gaar videre. Tett indtil murveggene gaar han. Og han stanser ikke før nedved torvet, han stanser ikke før han staar utenfor et stort hus med bred indgang. «Rosesalen» café og restaurant, staar det paa vinduene. Og Spaniolen gaar bakveien ind til «Rosesalen». Det er i det Templet Spaniolen holder til naa om kveldene, det er for aa komme dit han maa skynde sig og pynte sig. Og han er ventet. Av et fuldt hus, av fulde bord, av fulde mennesker. Og Spaniolen 125gaar bort til en av baasene og hilser paa to glade karer som sitter der, paa Ramstad, paa Obersten. Du er saa seint ute! griner Ramstad, han maa tømme et glas for aa trøste sig. – Kjekk gut! sier Obersten. Naa faar du væra flink i kveld! – Ja, nikker Spaniolen. Og han gaar op paa tribunen, han løfter pianolaaket, han slaar an en tone. Og alle de fulde menneskene tysser paa hverandre. Hold kjeft! sier de. Se paa den pene krøltoppen! Dægen skjæra mig, naa skal du faa høre paa nydelig musik!

Og Spaniolen sitter og fingrer med sine tangenter. Han ser sig ikke omkring. Aa nei, hvad skulde han forresten se paa? Er det glade engleansigter her? Er det piker i hvite kjoler? Bare kvelden vilde gaa fort! Undres paa om hu Gunhilde er paa møte i kveld! Nei, saa vakker hu var sist jeg saa ‘a! – Kom med hurravalsen! roper en rallar nede i salen. Hurravalsen! roper alle. Spaniolen ser paa sin far, og faren nikker. Og Spaniolen sætter sig bedre til rette paa stolen, hurravalsen velter ut over salen i en bred flom. Og det brøler fra bordene, folk reiser sig, glas knuses. – Kom hit! smiler Ramstad, han er kry, han er fuld. – Se her, gutten min, her har du en dram. Takk, jeg taaler ikke! sier Spaniolen, han tørrer 126svetten av panden. – Hædre din fader og din moder, værsaagod, ta drammen! sier Obersten. Og Spaniolen tør ikke andet, han nipper til glasset. – Helt ut! Ikkeno tøis frabedes! repeterer Ramstad fra en av sine revyroller. Og Spaniolen er fortumlet av alle menneskene, av summingen, av røken. Han tømmer. Han hoster. Han sier takk. Han sætter sig atter paa den høie, runde pianostolen, og de magre, hvite fingrene tumler bortetter tangentene. Valser, polkaer, rheinländere buldrer gjennem tobaksrøken. Bravo! roper det. Men den vesle gutten hører ikke; han er optat med aa lete frem notene til det næste nummeret. Men i baasen like ved tribunen reiser en mand sig, han takker for bifaldet. Han bukker pent, han er vant til aa takke for applaus. – Men det er da ikke dig dom klapper for! sier Obersten. – Det er for min søn! sier Ramstad, hans tunge ligger tykk og dobbelt mellem hans læper: Skal vi ikke tømme et glas for han?

– Skaal! sier Obersten. Men det er forresten stor synd at du lar han sitta her og ødelægges! Du skulde ha juling!

Kom an! sier Ramstad. – Skal vi gaa utenfor og slaass? – Vi faar drikke tur glassene først! sier Obersten. Skaal! – Skaal! svarer Ramstad. Jeg tenker vi tar ei flaske til! Han 127svarer ingenting, Obersten. Han bare nikker. Og flasken kommer. – For Ramstad har kredit. Mikal har jo gage til gode for næsten otte dager.

– – –

– Mikal skynder sig hjemover, alene. Utenfor et stort hus blir han staaende og se op mot de brede buevinduene. Mørkt! Og ikke et menneske aa se ved indgangen, ikke saa mye som en rød lue, ikke en kyse. Og piker i hvite kjoler? Aa nei, det var ikke aa vente heller. Klokka er jo saa mange. Men det kan jo hende at han tar hende igjen i en av gatene, hvis han flyer fort. Flyer? Hvad skal han flye for? Er det ikke best at hu ikke ser han, slik som han har det naa? Nei, han har ingenting aa flye etter. Han vil gaa. Men han kan jo gaa noksaa fort. Saa kanske han likevel kan faa se snøggen av hende, før hun stikker ind bak det brune stakittet.

Og Spaniolen «gaar» gjennem gatene, han «gaar» slik at han maa stanse og dra pusten stundomtil, han «gaar» slik at han er dyende svett naar han staar ved det vesle huset med det brune stakittet utenfor. Jasaa, det er mørkt her ogsaa, mørkt og stille. Alle har lagt sig. Kanske hu ikke har vært paa møte engang! – Spaniolen «gaar» videre. Han har faatt saa god tid. Han stanser for andet hvert skridt. 128Hastverk? Er det nogen som har hastverk? Jeg vil sætte mig litt paa den butiktrappa der borte! tenker Spaniolen. Jeg vil sitte der og hvile mig litt! Jeg vil sitte der og blunde litt, for jeg er saa trøtt. Og saa kanske han har sovna naar jeg kommer. For han er saa sint og saa fæl til aa bruke sig og fike, han papa naa, om kveldene. –

Den som hadde det saa godt som han Jonny! Den som hadde bare mor og ingen far! Uff, nei det er kalt aa sitte her, det er best aa komme sig hjem. – Han papa? Er ikke han papa snil rett som det er, kanske? Var det ikke han som kjøpte pianoet og gitaren? Var det ikke han som lærte mig notene? Kunde han no for at han maatte la alle tingene gaa fra sig? – Naa kommer jeg, papa! Jeg skal ikke svare det døit om du bruker dig! Jeg skal ikke graate engang, om du gir mig en fik. Men kanske du har sovna og har sparka av dig og ligger naken! Jeg skal forte mig hjem og breie paa dig! –

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «Ulvehiet»

«Ulvehiet» er Oskar Braatens mest kjente roman. Den ble utgitt første gang i 1919. I 1933 kom en utvidet utgave (en sammenslåing av de to romanene «Ulvehiet» og Matilde (1920)), versjonen i bokselskap følger førsteutgaven fra 1919.

Tittelen refererer til betegnelsen «gråbeingård» som var kallenavnet på leiegårder på hovedstadens østkant. Beboerne i «gråbeingårder» var fattige arbeiderfamilier og gårdene var gjerne slitte på grunn av dårlig vedlikehold.

Romanens hovedperson, Jonny, flytter som tiåring til «Ulvehiet» med moren. Det kommer fram at de har blitt kastet ut det forrige stedet de bodde og at moren er arbeidsledig. I starten synes Jonny at både gården og leiligheten er flottere enn andre steder de har bodd, men han skjønner etterhvert at det å bo i «Ulvehiet» er å være nederst på rangstigen. Tilværelsen er tøff på de fleste måter, i gården er alkoholmisbruk, sosial nød, slåsskamper og arbeidsledighet helt dagligdags. Jonnys oppvekst skildres realistisk, men med medfølelse, og også med både humor og varme.

Se faksimiler av 1. utgave, 1919

Se faksimiler av utvidet utgave (Ulvehiet : Jonny og Matilde) i Verker, bind 2, 1941

Les mer..

Om Oskar Braaten

De fleste av Oskar Braatens drøyt 30 verker skildrer fattigfolks liv på Oslos østkant. Han skriver om hverdagsliv og arbeidsfolk, om fabrikkene og leiegårdene, om det å vokse opp i fattige kår og om sosial opp- og neddrift.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.