«Ulvehiet»

av Oskar Braaten

XVII.

Jonny og Matilde sitter paa søplekassa og smaaprater. Det er mørk høstkveld, det er sent. Alle bakgaardens vinduer er svarte, og alle forgaardens, saa nær som det like over porten, Jonnys vindu. – Er mora di vaaken ennaa ettersom det lyser? sier Matilde. – Hu er vel det, sier Jonny, hu er vaaken støtt hu, i det siste. – Det er ikke mi! sier Matilde, men hun sier ikke mer, hun tar sig i det. Kjære, det er da ikke no aa plapre ut med at hu mor sovner som en stein klokka ni om kvelden, det er da ikke no aa fortælle hele verda at hu mor skrur paa ei gælen kran hver eneste dag i det siste, at hu har begyndt aa tørste slik, at hu aldrig har en kopp øl aa skjenke hverken Fredriksa eller andre. Nei, Matilde sier ingenting om dette, hun er klok, hun skjønner, hun tilgir. Stakkars mor! sier det indi hende, det er siden dom tok ‘a Synnøve at du har faatt det slik! Men skulde jeg bruke kjeft? Er det ikke 198bra at hu sovner, saa jeg kan faa væra ute saa lenge jeg vil? – Jeg synes du er slem mot mora di! sier Matilde. Hu gaar jo og sipper og griner støtt! – Det har hu godt av! sier Jonny, er det mi skyld? – Det er saa lett aa komma bort i gæliheta for noen hver! sier Matilde, hun er saa klok, Matilde, hun kjender verden. – Ti stille! sier Jonny. Kan du ikke gaa op med dig, jeg vil sitta her aaleine, hører du! – Det er ikke di søplekasse! sier Matilde, men hun sier ikke mer, de sitter tause begge. Jonny har brettet jakkekraven op kring halsen, han har hænderne i lommen. Matilde sitter og hutrer i armstilling med rund rygg, hendes kjole er tynd og kort, hun er ikke konfirmert endnu, hun har endnu ikke faat sig nogen ny kjole med slæp. Men hun liker sig, hun sitter godt, hvad gjør det om en smaaskjelver litt? Hun ser sig om, paa forgaardens og bakgaardens graa murvegger, paa skjuldørene, paa brandstigene, hun har gode minder fra hver flekk: Nei, saa hyggelig det er her i Komplekset! sier hun. Jeg trur ikke det fins no saa koselig sted i hele verda! Huser du alle de gangene vi har lekt hauk og due i gaarden her? Huser du saa mye moro vi har hat naar vi har lekt gjømsel i kjældern? Huser du den gangen jeg kløiv opover brandstigen helt op til 199taket, mens kjerringene stod nede og skreik og bar sig? Huser du den gangen vi hadde begravelse, saa fin jeg var? – Ti stille! sier Jonny. Du trenger visst snart en begravelse til! – Er det no rart i at hun blir fornærmet, at hun reiser sig? Eklingen! blaaser hun. Sitt der aaleine du, grinsabben! Jeg gaar ut paa gata og ser om jeg treffer non jenter, jeg! – Eller gutter! sier Jonny. Eller herrer! sier Matilde. – Adjø! sier Jonny. – Hvad tid skal mor di ligge? sier Matilde. Da tier Jonny, Matilde har seiret, hun har faatt det siste ordet, hun gaar stolt fra ham. Men hun gaar ikke ut porten. Hun gaar op.

Jonny sitter alene tilbake, han ser op mot et lyst vindu i forgaarden, sitt vindu. Jeg synes du er slem mot mora di! sa Matilde. Slem? Har hu ikke fortjent det, har hu ikke fortjent alt det slemme han eier? – Jeg møter ei pen pike paa gata, ei pike med krøller, med øier som skinner, ei pike som gjerne vil hilse. Men tør jeg se paa ‘a, maa jeg ikke smyge over paa det andre fortauget, maa jeg ikke snu mig og gi mig til aa glane i butikvinduer? – Det ligger en gaard paa hjørnet straks her borte, en pen gaard, den flotteste gaarden du kan se for dine øier. Var det ikke to tomme vinduer der en dag, var det ikke en gut som skulde faa 200lov til aa fløtta dit, var det ikke en gut som viste fram ei bankbok med mange penger? Se paa vinduene naa, er de tomme? Nei. Er det ikke gardiner i dem som i alle de andre, er de ikke fulde av blomster? Er det mine gardiner, er det mine blomster? Jamen sa jeg det! Jeg sitter her paa søplekassa i Ulvehiet, vinduet mitt, det er det over porten, det som det lyser i,i,] rettet fra: i , det med bare ei fillete trekk-gardin. Slem? Jeg aapner jo ikke munden, jeg har jo ikke sagt et ord til ‘a paa lenge, jeg har jo holdt mig ute naar hu har vært hjemme! Slem? – Kvadraten kom bort til mig paa gata en dag: Aa blei det av dig, gut! sa han. Du kom jo ikke, er det meninga di aa holde folk for nar, vilde du kanske at jeg skulde la den pene leiligheta staa tom i aarevis for di skyld? Jeg veit forresten aassen det er med mor di, det var godt jeg ikke slap dere sammen med skikkelige folk! Slem? Aa, den som bare kunde faa lov til aa væra snil! tenker Jonny.

– Hvem er det som kommer i porten, det er nogen som stuper sig frem, det er nogen som har vondt tor aa holde ballansen, det er fulde folk. Jo, der ser han det, det er Ramstad, han slenger, han bauter sig frem, gaardsrummet er saa smalt, bakgaardens portrum er bare en tynd strek som det er umulig aa ta 201sigte paa. Men han har hjelp ved sin side, en liten gut, en gut som støtter og skyver og trekker og manøvrerer og styrer og holder kurs. – Ikke dit bort, papa! sier Spaniolen, ikke bort i kroken der, er du snil, se her er jo porten, vi skal hitind, vet du! Pass dig naa, saa du ikke holder braak i trappene og vækker folk, lægg dig paa fire, papa, krabb opover trappene, saa hører de dig ikke! Og Spaniolen kan prise sig lykkelig, han har en lydig papa, en papa som lægger sig paa kne naar nogen ber om det, en papa som ikke vil gjøre sin søn imot for alt i verden. Han kryper opover, han puster og stønner, men det gaar, han er nær paa aa velte og sovne ved hver avsats, men han blir vækket med blide taalmodige ord, han karrer sig ind av sin dør, han ligger trygt paa sitt eget gulv, han kan sove i fred, alt er i orden der i huset!

Men Jonny sitter nede paa søplekassa og lytter. Sitter og tenker.

– Jeg sat der nede i kjælderen ei natt! tenker Jonny, jeg sat og sa no, nei, jeg vil ikke huse hvad det var jeg sa. Det var nogen som ropte paa mig, jeg svarte ikke. Jeg saa en gang en anden gut nedi kjælderen, en gut paa en hoggestabbe indi et skjul, Spaniolen. Hvad var det han gjorde? Nei han banda ikke. 202Jeg saa en gang Spaniolen paa gata, det var langt paa natt, det var natta etter syttende mai. Spaniolen fløi fram og tilbake, han visste ikke si arme raad, far hans laa jo paa fortauget og sov. Hvad var det han sa, Spaniolen, da konstabelen kom? Sa han: Se aa faa det svinet bort! La han endelig faa mye juling! Nei! – De kan bare vaage aa slaa ‘n papa! sa Spaniolen. De kan bare vaage! Han holdt jo næsten paa aa flye paa konstabelen. Men det var Spaniolen, det, ingen andre var slike, ikke en levende sjæl. Jo. Kanske ett menneske til, kanske hu Matilde: Hu mama sliter saa hardt paa bryggeriet om dagen, hu maa lægge sig tidlig, sier Matilde. Ærsj, det er saa ekkelt med det sølet paa bryggeriet, lugta sætter sig slik i klærne, det dunster øl av ‘a mama lang vei, folk kunde gjerne finde paa aa tru at hu drekker! sier hun. Det sier Matilde, sultne magre Matilde, som aldrig har set et egg paa sin tallerken, feige Matilde som tar mot fiker saa hun tumler, naar moren er paa det «trøtteste.» Slik sier hun, hun vil at andre skal tro det, hun er jo saa aldeles sikker paa at hun tror det selv. –

– Indenfor det vinduet som lyser over porten, ligger et menneske og vaaker, ligger og venter. Hu er sjuk, hu har maattet slutte 203paa arbeidet – og hu har ingenting spart. Han som kom og møtte hende om kveldene, han som hadde mistet portnøklen sin, han er reist, han har dratt til Sverige, fortæller Matilde, hu har jo greie paa alt. Men hu ligger og venter: Hvad er det hu venter paa? Paa forstanderen. Hu blir jo nødt til aa sende bud etter han en dag. Hvad vil han si. Du er et stort svin! vil han si. Du har det akkurat som du fortjener! Hvad vil hu svare? Hu vil ingenting svare, hu vil snu sig til veggen, hu vil ikke la nogen se ansigtet sitt. – Hvad vil jeg si? tenker Jonny. Jeg? Har jeg andet end én ting aa si: Det er sandt hvert eneste ord De sier, forstander! vil jeg si. Bare gi ‘a ind, hu har godt av alt det hu faar! – Jonny sitter litt. – De kan vaage aa slaa ‘n papa! sa Spaniolen! Far hans laa paa gata, han laa ikke i ei seng og var sjuk, han var fuld. – Hvad jeg vil si til forstanderen? spør Jonny sig selv. – Reis aller inderst i helvete! vil jeg si. Se og kom Dere ut! Hjelp? Trur De vi krøsser, trur De ikke vi har penger? Se her, mand, har De sett ei bankbok før, kan De læse tall? – Da vil han bli flat, da vil han gaa, da vil hu snu sig fra veggen hu som ligger i senga, da vil hu smile. –

– Hjørnegaard? Skulde det kanske væra 204noen stas i aa bo sammen med de hovne menneskene og bli glodd paa som taterer? Utsigt til et lite trehus? Jøss, er det ikke smaa trehus nok aa se, er ikke gaardene grommere til større dom er? – Jeg vil kjøpe strømpeband til ‘a Matilde saa hu kan gaa og sprike med stramme legger hu ogsaa! sier Jonny

Han reiser sig, han gaar mot opgangen, men før han gaar ind, lar han øinene gli over hele Komplekset. Det er i grunden ikke saa reint verst her! sier han. Jeg trur snøtt jeg vil bo andre steder. lalfald ikke før jeg blir voksen!

Men naa er det best jeg gaar op saa hu slepper aa ligge og vente lenger! –

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «Ulvehiet»

«Ulvehiet» er Oskar Braatens mest kjente roman. Den ble utgitt første gang i 1919. I 1933 kom en utvidet utgave (en sammenslåing av de to romanene «Ulvehiet» og Matilde (1920)), versjonen i bokselskap følger førsteutgaven fra 1919.

Tittelen refererer til betegnelsen «gråbeingård» som var kallenavnet på leiegårder på hovedstadens østkant. Beboerne i «gråbeingårder» var fattige arbeiderfamilier og gårdene var gjerne slitte på grunn av dårlig vedlikehold.

Romanens hovedperson, Jonny, flytter som tiåring til «Ulvehiet» med moren. Det kommer fram at de har blitt kastet ut det forrige stedet de bodde og at moren er arbeidsledig. I starten synes Jonny at både gården og leiligheten er flottere enn andre steder de har bodd, men han skjønner etterhvert at det å bo i «Ulvehiet» er å være nederst på rangstigen. Tilværelsen er tøff på de fleste måter, i gården er alkoholmisbruk, sosial nød, slåsskamper og arbeidsledighet helt dagligdags. Jonnys oppvekst skildres realistisk, men med medfølelse, og også med både humor og varme.

Se faksimiler av 1. utgave, 1919

Se faksimiler av utvidet utgave (Ulvehiet : Jonny og Matilde) i Verker, bind 2, 1941

Les mer..

Om Oskar Braaten

De fleste av Oskar Braatens drøyt 30 verker skildrer fattigfolks liv på Oslos østkant. Han skriver om hverdagsliv og arbeidsfolk, om fabrikkene og leiegårdene, om det å vokse opp i fattige kår og om sosial opp- og neddrift.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.