«Ulvehiet»

av Oskar Braaten

VI.

Jonny er paa hjemvei, han plystrer, han er glad. Han har været hos Kvadraten og betalt husleien, han har faatt ros, han har faatt hilsen med til mor si. Jeg mener mor di betaler paa dagen naa ogsaa! sa Kvadraten. Værsgod sætt dig, gutten min! Var alle saa reale, da var det lett aa være bestyrer i Ulvehiet! Det sa han, og kona hans hørte det, og begge ungene hans. Men tenk om non andre ogsaa hadde hørt det! Spaniolen! Eller hu Matilde! Han skulde se aa faa en av dem med sig næste gang. –

Ellers var det ikke stort aa se av ‘a Matilde naa, siden far hendes var kommen hjem. Han holdt sig jo inde bestandig han, og da blev det ikke tid til flying for hende heller. Jonny kom til aa se ind i stua en dag da Matilde gik i døra, og han saa da at faren laa i senga. – Er faren din sjuk? spurte han. – Han papa? sa Matilde. Syk, han papa? Nei det er bare 72fordi han maa hvile sig godt ut før han begynder som konstabel igjen, at han ligger, sa hun. Det er ikke no aa bry sig om det at han hoster, for han hoster ikke blod, og da er det ikke farlig! sa hun. Forresten gjør det ikke no om han hoster blod heller, sier hu Lina Aaste, for det er det vonde blodet som maa ut av kroppen, sier hu. Og naa er jeg sikker paa at han blir frisk, for han har faatt op saa mye i det siste. –

– Moren er hjemme da Jonny aapner døren til kammerset, ja hun har alt vasket sig og slengt av sig arbeidskjolen og faatt paa sig søndagsskjørtet: Hvad sa Kvadraten, var han blid? spør hun. Jonny hadde gledet sig slik til aa ta op igjen alle ordene for hende, han husket jo saa godt hver stavelse, men fik han frem noget nu? – Han sa ikke et ord! sa Jonny. Skal du gaa ut ikveld ogsaa, mama?

Moren greide haaret sit, hun knappet paa sig søndagsstøvlene, hun var borte i kroken bak piedestalen efter kaapen sin: Kan du ikke bli med? sa hun. Du har godt av aa høre et gudsord en gang du ogsaa, gutten min! Skynt dig og faa dig litt mat naa, saa gaar vi! Klokka er mange, ser du vel!

– Nei, sa Jonny. Jeg er saa trøtt! La mig sleppe! Moren saa paa ham: Kanske du 73helst vil jeg skal væra hjemme hos dig? spurte hun. Jonny svarte ikke straks. Men tenk om det nyttet aa svare ja! Saa han slapp aa være alene disse lange kveldene! Var det ikke nok at han var alene hele dagen? Jo, han vilde be hende holde sig inde i kveld! – Mama! sa han. – Ja, gutten min! sa mama, se her lægger jeg ti øre til dig, saa du kan kjøpe dig no godt! sa hun. Vær naa snil gut og læs fadervoret ditt før du lægger dig! Godnatt, Jeg skal ikke bli lenge.

– Jonny ser ikke efter hende, han glipper litt med øinene, det er ikke saa langt til graaten, men han stanser den. Graate? Skulde han graate for det at hu kom sig litt ut om kvelden, hu som stod inde hele dagen? Skulde han være rædd for aa være alene, store gutten? Likte han ikke aa være alene, hadde han ikke byttet til sig to nye indianerfortællinger? Hadde han ikke baade papir og blyant, kunde han ikke regne, slik som Spaniolen gjorde? Var han ikke alene hver kveld? Graat han, trur du? Aa nei. Han sang, han. Han spilte, han. Men saa hadde han jo no aa spille paa, ogsaa. Og stemme aa synge med. Det var ikke alle som hadde det. –

Nei, rædd? Var det ikke folk paa alle kanter, baade ved siden av og over og under? 74Hør bare aassen ungene til hjulmakeren braaker ovenpaa! Hør aassen faren og mora hendes Juliane trætter i kammerset ved siden av! Hør paa faren hendes Matilde aassen han hoster! Nei, saa godt han har det som faar lov til aa sitte ifred! Er det non som trætter herinde? Ligger det sjuke folk og hoster her? – Der er tiøringen! Slem? Jeg synes hu mama er snil, jeg! Imorra er jeg sikker paa at hu blir hjemme!

Da banker det paa døren, og Jonny holder pusten. Hvem kan det væra? Det er ikke hu Matilde, hu banker ikke slik hu, nei hu banker jo ikke hu, naa, naar hu stikker indom en sjelden gang. Jonny reiser sig saa stilt, saa stilt, han stiller sig ved sengefoten, han staar ferdig til aa huke sig ned og gjemme sig, om noget farlig skulde komme. Men det er visst ingenting, det er kanske bare i kommoden eller piedestalen det knepper, det hender jo rett som det er at det knepper omkring ham naar han sitter alene om kveldene. Men nei, der banker det igjen. Skal han si værsgod? Skal han gaa bort til døra og spørre hvem det er? Nei, han tør ikke. Bare en eneste gang før har det hendt at det har banket mens han har været alene. Og da var det en fuld murer som kom sjanglende ind, en fuld murer som skulde til 75hjulmakeren og som hadde gaatt feil. Men dette er ingen fuld mand, det hører han, det banker for varsomt til det. Men det er vel en som har gaatt feil dette ogsaa! Det er ikke værdt aa svare, saa kanske han gaar snart. –

Nei. Der banker det igjen. Og der – nei, naa er det visst best aa huke sig ned, for naa gaar døra op. Men kjære, det er jo Spaniolen som stikker hodet ind, det er jo Spaniolen som staar der! – Er det dig? sier Jonny, han kommer helt frem, han er flau, han er glad. – Jeg trudde du ikke var hjemme! sier Spaniolen. – Du banka saa lavt saa jeg hørte det ikke! sier Jonny. Jeg hørte det ialfald ikke de to første gangene! sier han. Sætt dig da vel, det er saa fælt her, men hu mama er ikke hjemme! Nei saa pen Spaniolen er ikveld, hele klær har’n, hvit krave har ‘n, fjong sløife i brystet. Det er rent leit at han skulde komme hit og se aassen det ser ut her, han som er vant til aa ha det saa flott. Men han er en hyggelig gut, Spaniolen, han staar ikke og glaner omkring sig, han har tat lua av sig, det er akkurat som om han skulde være i et fint hus: Vil du væra med paa fest i kveld? sier han. Barnefest? I Templet?

Men Jonny rister paa hodet: Hu mama er ‘ke hjemme, jeg tør ikke! sier han. – Nei, 76nei, sier Spaniolen, naar du ikke tør saa! – Fest? Jonny biter sig i læpen. Fest? Er det ikke hyggeligere aa gaa paa fest end aa sitte her og skvette hver gang det smelder i et gammelt møbel? – Han ser nedover sig: Nei, jeg har ikke klær til aa gaa paa fest! sier han. – Du er fin nok! sier Spaniolen, se her har jeg med en krave du kan faa laane! – Hvit krave og fest? Jonny blir urolig, det blir saa trangt i kammerset, det skulde være saa godt aa faa puste i et stort rum! Det koster vel mye? spør han. Ti øre! sier Spaniolen. Du kan faa laane av mig’ sier han. Laane? Trenger han aa laane? Ligger det ikke ti øre midt framfor næsa hans? – Jeg har penger sjøl! sier Jonny. – – Ja, her er kraven! sier Spaniolen. – Du faar hjælpe mig med aa faa ‘n paa! sier Jonny. For jeg er ikke rigtig rein paa finga!

– – –

– Jonny ligger i sin seng, han er alene. Gudskjelov, hu mama var ikke kommen ennaa, da han kom fra festen, dom holdt bestandig saa lenge paa med møtene i det siste. Og var ikke det bare bra at hu ikke var hjemme? Hu var saa lei til aa ville ha lange forklaringer, hu mama, og det var aldrig moro aa ta op igjen for hende alt det som hadde vært hyggelig. Det blev liksom ingenting igjen av hyggen for ham 77selv da, det blev aa dele den med hende, og hun tok mesteparten. –

Nei, han var heldig ikveld. Naar hun naa kom, gjorde han som han sov, hun skulde ikke faa et ord av ham. Og skjønte hun no da? Inte. Kraven hadde han dyttet langt under kommoden, den saa hun ikke. Og den appelsinen og den traktaten han fik paa festen, hadde han ogsaa gjemt. Aa nei, hun skulde ikke skjønne nogen ting ikveld! Han kunde ligge og hygge sig alene.

Moro? Aa nei, akkurat saa moro hadde det ikke vært, men vakkert? Aa du snakker! Hele salen fuld av voksne mennesker, hele platforma fuld av unger, nei av barn. Barn med gule sløifer, med blaa sløifer, med røde sløifer. Barn med blanke horn av messing, barn som spilte, barn som sang. Og stod ikke han midt imellem dem? Jo, Spaniolen var kjendt, han drog ham med sig, han dyttet ham ned ved siden av sig paa første benken paa platforma. Og gik ikke hele salen rundt, danset ikke ansigtene paa de voksne menneskene? Fik en ikke lyst til aa gjemme sig, fik en ikke lov til aa gjemme sig? Jo. Nu skal vi be! sa kapteinen. Og maatte en ikke da lægge sig paa kne ved siden av de andre med ansigtet mot benken? Det var godt aa ligge slik, en kunde 78gjøre med ansigtet sit som en vilde, det var bare saa leit at det var saa mange som skulde be høit. Det tok til aa verke slik i knærne.

Men saa begyndte nogen aa synge, og nu fik de lov til aa reise sig igjen, nu sat de der og saa paa dem nede i salen igjen, men sveivet ansigtene der nede rundt naa? Nei, de var naglet fast paa hver sin plass. De sat støtt, de som sat nede i salen. Og de sat støtt, de som sat oppe paa platforma. De var blitt vant til hverandre paa begge sider av lamperækken. Festen kunde begynde. Og begyndte.

– Jonny hørte ikke stort av talene, han skjønte dem ikke, synd, frelse, halleluja, amen, det haglet nedover ham, men det saaret ikke, det bet ikke. Hadde ikke han nok aa se paa, sat det ikke en jente straks ved ham, en hvitklædt pike paa en rund krak foran pianoet? Behøvde han aa se paa no andet, behøvde han aa høre paa no andet? De hvite fingrene hendes, saa du dem, slik de danset bortefter tastene? Smilet hendes, saa du det, naar hun sang? Krøllete haar hadde hun, krøllete rødt haar, akkurat som en anden jente, akkurat som Matilde. Men tror du hun jukset naar hun hyppet, tror du hun fløi om halsen paa en, naar hun møtte en i en mørk gang? Hvad var det hun sang om naa? Hvite engler? 79Jo, hvite engler sang hun om. Som om hun ikke selv var den hviteste av alle hvite engler!

Men det var flere som sang, det var en gut som reiste sig, en liten brun, krøllete gut, en gut med hvit krave og sløife i brystet. Og kunde han ikke synge, kunde han ikke spille paa gitar? Det blev saa stille omkring ham, alle saa paa ham, alle i salen, alle paa platforma, ja hun ogsaa saa paa ham, hun, den hvite. Men han saa ingen. Bare sang. Saa rett ut i vèret og sang. Stemmen hans skalv litt i begyndelsen, men den vokste, den blev sterk, den var ikke rædd lenger. Og fingrene tok aldrig feil av strengene. – Vakkert! tenkte Jonny. Bravo! brølte det omkring ham, fra platforma, fra salen. Og føtter trampet og lommetørklær viftet. Men Spaniolen hørte ikke slikt. Han satte sig da han var ferdig, han la gitaren fra sig. Naa er det best vi gaar! hvisket han. Han papa kommer snart hjem! – Ja! hvisket Jonny tilbake. Hu mama kommer vel ogsaa! Og de nikket til dem som sat omkring, de nikket til den hvite piken ved pianoet ogsaa. Og de sneg sig ut.

– Men hvad var det som manglet Spaniolen naa? Hadde han det ikke travelt lenger, tenkte han ikke paa faren sin lenger? Nei, han 80blev gaaende utenfor den store bygningen, blev gaaende der og drive. Det haster naa vel ikke slik! sa han. Men tenk om dom stenger porten! sa Jonny. – Jeg har nøkkel! sa Spaniolen. Du kan forresten gjerne gaa først! sa han. – Nei, jeg venter! sa Jonny. Og han ventet. Til det kom en liten pike og stanset ved siden av dem. En liten pike med hvit kjole under kaapen. Kom! sa Spaniolen. Og de gik. Med den hvite piken mellem sig. – Hun bodde ikke i Ulvehiet. Nei, hun bodde i et lite trehus litt lenger borti gaten, et lite trehus med et brunt stakitt foran. Og de fulgte hende til porten, de tok hende begge i haanden og sa godnatt. Og Spaniolen tok av sig lua, og hun neiet, og maatte da ikke Jonny ta av sig lua ogsaa, enda hun var bare en smaapike? Godnatt! sa de. Og de stod og saa efter hende til hun var inde av døren. Saa gik de sammen bortover mot Ulvehiet.

– Jeg vil fløtta! sa Spaniolen, da de stod utenfor porten.

– Fløtta? Jonny saa paa ham: Er det ikke fint nok her? sa han. Aa vil du fløtta hen?

– Jeg veit ikke! sa Spaniolen. Godnatt! Han papa er visst kommen!

81– Godnatt! sa Jonny. Og de skynte sig mot hver sin opgang.

– – – Hun hadde hvit kjole. Hun bodde straks borti gaten. Hun het Gunhilde. Nei, naa tok det i gangdøra. Det var best han la teppet over hodet og laa som om han sov. –

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «Ulvehiet»

«Ulvehiet» er Oskar Braatens mest kjente roman. Den ble utgitt første gang i 1919. I 1933 kom en utvidet utgave (en sammenslåing av de to romanene «Ulvehiet» og Matilde (1920)), versjonen i bokselskap følger førsteutgaven fra 1919.

Tittelen refererer til betegnelsen «gråbeingård» som var kallenavnet på leiegårder på hovedstadens østkant. Beboerne i «gråbeingårder» var fattige arbeiderfamilier og gårdene var gjerne slitte på grunn av dårlig vedlikehold.

Romanens hovedperson, Jonny, flytter som tiåring til «Ulvehiet» med moren. Det kommer fram at de har blitt kastet ut det forrige stedet de bodde og at moren er arbeidsledig. I starten synes Jonny at både gården og leiligheten er flottere enn andre steder de har bodd, men han skjønner etterhvert at det å bo i «Ulvehiet» er å være nederst på rangstigen. Tilværelsen er tøff på de fleste måter, i gården er alkoholmisbruk, sosial nød, slåsskamper og arbeidsledighet helt dagligdags. Jonnys oppvekst skildres realistisk, men med medfølelse, og også med både humor og varme.

Se faksimiler av 1. utgave, 1919

Se faksimiler av utvidet utgave (Ulvehiet : Jonny og Matilde) i Verker, bind 2, 1941

Les mer..

Om Oskar Braaten

De fleste av Oskar Braatens drøyt 30 verker skildrer fattigfolks liv på Oslos østkant. Han skriver om hverdagsliv og arbeidsfolk, om fabrikkene og leiegårdene, om det å vokse opp i fattige kår og om sosial opp- og neddrift.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.