Dagbok 1814

av Christiane Koren

Forord

Christiane Korens dagbøker fra 1814 og 1815 er tapt, bortsett fra 29. juli til 12. august 1814. Til grunn for utgivelsen av dagbøkene fra disse årene, ligger derfor Sofie Lindbæks utgivelse fra 1915. Takk til Aschehoug forlag for tillatelse til å benytte Lindbæks utgivelse for å komplettere Nasjonalbibliotekets kildeutgivelse av Christiane Korens dagbøker.

Tekstgrunnlaget for perioden fra 29. juli til 12. august 1814 er Ms.8° 346. Dette manuskriptet er ikke inkludert i Lindbæks utgave.

For utdypende informasjon om Christiane Korens dagbøker, se forfattersiden.

Verken saksforhold eller enkeltord er kommentert. Hovedmålet med utgivelsen er å gjøre Christiane Korens dagbøker tilgjengelige og lett lesbare for forskere og andre interesserte.

Dagboksnotatene fra 29. juli til 12. august 1814 er transkribert og kodet av Elisabet Parmeggiani. Karl Erik Andersen og Elisabeth Eide har bidratt med korrekturlesning. Redaktør Ellen Nessheim Wiger har stått for tekstkodingen i samarbeid med utgiver.

Innledningen ved Ruth Hemstad er en lett revidert versjon av en artikkel med samme tittel publisert i antologien Smak av frihet: 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring (Oslo: Scandinavian Academic Press, 2015). Artikkelen springer ut av et forskningsprosjekt om propagandakrigen om Norge rundt 1814 basert ved Nasjonalbiblioteket, knyttet til prosjektet «1814-grunnloven – historisk virkning og sosial forankring» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo. Takk til Scandinavian Academic Press for tillatelse til å publisere artikkelen.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1814

Christiane Korens dagbøker fra årene rundt 1814 er blant våre viktigste tidsbilder fra denne perioden. Dagbøkene sirkulerte i vennekretsen, der Christiane Koren ble omtalt som «Moer».

Christiane Korens dagbøker:
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
Reisedagbok, Hurdal 1798
Reisedagbok, Danmark 1802
Reisedagbok, Kongsberg 1805

Christiane Korens dagbøker utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Christiane Koren

Christiane Koren var født i Danmark. Hun kom til Norge i 1788, nygift med sorenskriver Johan Koren. Koren døde på Hovind i januar 1815, 51 år gammel.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.