Krabvaag

av Regine Normann

Forord ved Hans H. Skei

7Det norske språk- og litteraturselskap gir ut Regine Normanns debutroman, Krabvaag : Skildringerfra et lidet fiskevær som fjerde bok i sin klassikerserie. Den kommer ut hundre år etter førsteutgaven, som forelå på H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) i november 1905. Boken ble også utgitt i forlagets Fonteneserie i 1976. Den utgave som nå tilbys, er en kontrollert og annotert utgave, med utførlige kommentarer som gjelder både tilblivelseshistorie, manuskriptundersøkelser, språk og stil, samt en rekke ordforklaringer. Utgaven er ment å være en pålitelig, tekstkritisk utgave som gjør detaljert rede for alle valg som er gjort i forhold til teksten og de forelegg som finnes.

Krabvaag er en liten, nærmest unnselig tekst. Likevel etablerer den et bakteppe som forekom samtiden å være mer autentisk og personlig erfart enn hva som var vanlig. Kritikerne fant et annerledes Nordland i denne romanen, og var mest opptatt av det som romanen raskt og effektivt fikk fremstilt av livsbetingelser og levekår. Lekmannspredikantens sjelefiske syntes underordnet den harde kampen på land og hav i trelldom for kvinner og barn som sto på land og speidet ut over havet og engstet seg. Heller ikke kjærlighetshistorien, som helt klart er ment å være i forgrunnen i romanen, ble vektlagt slik vi i dag er tilbøyelig til å gjøre. Det var skildringen av Nordland som var det nye og viktige. I det meste av sitt videre forfatterskap kan man i og for seg si at Regine Normann fulgte opp kritikernes interesse og begeistring, ved å skrive en rekke romaner og fortellinger om liv og virke i Nordland både i fortid og samtid. Men hun hadde alltid en historie å fortelle, ofte også et klart budskap å formidle, og ikke sjelden var det vanskelig eller forbudt kjærlighet som sto i forgrunnen.

Hans E. Kinck anmeldte boken og mente at en ny forfatter «styrer … myndig ind i den unge norske litteratur.» Hundre år senere er romanen fremdeles høyst leseverdig, og historien omkring dens tilblivelse – redegjort for av Normann-spesialisten Liv Helene Willumsen – er fascinerende og gripende. Mot alle odds og mot nesten alle konvensjoner i sin samtid bevarte Regine Normann troen på at hun kunne bli forfatter. Det er nesten ubegripelig at Krabvaag i det hele tatt kom så langt at den kunne gis ut.

Hundre år etter er det med stolthet Det norske språk- og litteraturselskap gir ut boken i sin klassikerserie.

Hans H. Skei

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Krabvaag

Krabvaag : skildringer fra et lidet fiskevær ble utgitt i 1905 og er Regine Normanns debutroman. Verket er en realistisk samtidsroman bygget opp rundt en tragisk kjærlighetshistorie.

Fortellingen har mange likhetstrekk med Normanns egen livshistorie, og hun har tydelig brukt elementer fra oppveksten i Nordland i romanen. Hun skildrer det harde livet til en gruppe mennesker i et fiskevær i Nord-Norge. Dag etter dag blir de utfordret av fattigdom og naturkrefter. Samtidig tynges de av krav fra handelsmenn og lekpredikanter.

Romanen ble godt mottatt og gjorde Regine Normann kjent som «Nordlandets dikter».

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.