Krabvaag

av Regine Normann

[12]

85Det gjaldt at naa frem, før folk kvelded sig. Derfor tog Øra-Jon snarveien over fjeldet, endda den baade var bratt og ulændt med hamrer og ur til alle kanter, saa gled én paa foden, bar det løst, og én var færdig.

Denne turen var ellers kommet helt uventendes paa ham. En mand inde fra fjorden bar bud,bar bud] bragte bar tidende M at nogen derfra agted sig paa Finmarksfiske, og Jon vilde tinge sig ind, ifald baadlagetbaadlag] (-et), det antall personer som er nødvendig på en båt for det fisket man driver; både et arbeidsfellesskap og et økonomisk fellesskap, der de rodde sammen og bodde sammen; jf. Fladby m. fl. 1981, s. 62 ikke alt var skipet. – Ikke vilde han gaa nar længer for Rakjærringen og datteren hendes! Det skulde være svoret.Ikke vilde han gaa nar længer for Rakjærringen og datteren hendes! Det skulde være svoret] Fan om han vilde gaa her længer som ap for Per Nilsa Karen og den gromme datteren hendes M

Mod kvelden frøs skaren, og han hugg sig møisommelig fodfæste i det skraa hæld, hvor gamle, isblanke skispor og mærker efter barlæstbarlæst] bare lestene el. luggene; «gå berrlest» er vanlig i Bø-dialekten, det sm. er: «Vi gikk på berrlestan»; vanlig å bruke lester el. lugger som fottøy på skareføre synte veifaret.veifaret] best. ent. av veifar: far; spor; merke etter vei, her: far etter fot uten sko Men det blev vel mere fremkommeligt paa sørsiden langs fjeldkammen, der solen stegte hele dagen, saa han fik trøste sig til at holde paa, om det saa stygt ud.

Han retted den tunge, tætvoksne kroppen og tørked svedten med sin glorøde lommedug. – – Jamen hadde den svine rangelen tat paa! Brændevinet var seigt til at hænge i; han spytted tørt, tog en ny skraa og krabbed videre.

Nu skulde det bli alvor af reisen, med det andet fik det skure, som det kunde. Mand i stedet for sig hadde han skaffet og solgt vinterlottenvinterlotten] best. ent. av vinterlott: det enkelte mannskapsmedlems part av nettoutbyttet av vinterfisket, her: kan være Øra-Jons part av fisken som hang på hjell, det han regnet med at han kom til å tjene sin for en slik og ingenting til Iversen – men skidt i det! Der gaes altid penge i karskkarsk] (adj.), sunn; sprek mands næve.(…) men skidt i det! Der gaes altid penge i karsk mands næve.] (…) men hva brød han sig om det, nu havde han bare sjæla og skjorta og sørge for. M Til Finmarken først og derfra paa Ishavet og siden længer ud. – Vanke her til skumpelskudskumpelskud] (-et), ringeaktet, utstøtt person; utskudd; «ringeaktet, hundset person», fra nty. Schumpelschot, «stikleri, spotteglose» (NRO); «i daglig Tale den som er overseet, forhadt, forfulgt af alle» (DO) for gud og hvermand maatte fanden orke.Vanke her til skumpelskud for gud og hvermand maatte fanden orke.] For ikke vilde han gaa her som ap for ho Per Nilsa Karen og den gromme datteren hendes. M

Drukket hadde han, kranglet og slaat sig vrang i flere døgn; men kunde en vente bedre efter en slig forharmelig medfart. I fylla hadde han stimet op til Raen for at kræve Paulina til regnskab – snakke alvorsamt med hende tilgagns. – – – Hadde ikke truffet hende, men moren, som sa, hun var reist bort. Bare det skjæreste opspinddet skjæreste opspind] løgn og paafund M af Per-Nilsa Karen, det skjønte han paa flekken; men sandheden hadde han da faat levert hende midt i fjæset, og den saa god og grundig, at hun aldrig hadde hørt den saa reinspika før.(…) men sandheden hadde han da faat levert hende midt i fjæset, og den saa god og grundig, at hun aldrig hadde hørt den saa reinspika før] (…) men sandheden havde han da faat sagt den forbandede kjærringen, slig som hun vist aldrig havde hørt den før M

Han gled og hugg fast gjennem ishaarde skareskorpen med tollekniven, han bar i næven. Saa pokkers glat, det var blet. Men nu var han ogsaa straks oppe.

At hun Paulina kunde vise ham den svig! sved det inde i ham. Heller hadde han trodd at himlens stjerner kunde dætte end paa falskhedfalskhed] svig M i hendes86bryst. – – – Tænkte hun det var gaarden, han lusked efter? Den kunde én vel faa maken til.

Han krydsed over den sidste skavl i lien. Foran ham skinte fjeldsiden med sne til øverst og ingen nakne flekker, som han hadde tænkt sig. Bare styrtnende skraaning af blanke skaren, til det endte i stup og ur over gaardene ved fjorden.

Stort graaned havet, saa langt synet rakk, og i gungrendegungrende] pres. part. av gungre, her brukt som adj.: «give en stærk, bævende Lyd, som af noget, der rystes el. voldsomt bevæges» (DO); «drøhnen von der Erde» (EO) døn lød hid op sjøens jevnt stødvise slag mod fjeldfoden.(…) og i gungrende døn lød hid op sjøens jevnt stødvise slag mod fjeldfoden] Han hørte dønnet af dets aande, hvergang det brød mod land, der fjeldet stod og ærted i urokkelig trods, vilde ikke vige, vilde ikke rikke sig af flækken hvormeget det rased og skummed [overstryking] ved nat og dag, og som fjeldet laa holmer og skjær, alle paa ært mod det store, der vilde knuse og sluge M Han satte sig. Luften kjendtes let og sval, det var høit til himmels, og de enkelte stjerner blinked fattigslig blege i afdagningen.afdagningen] dagens forsvinning; grålyset er RNs eget synonym i Mi afdagningen] i graalyset M

Nei, bedst at ta fat, her kunde han ikke bli sittendes, blev mistrøstig og kuldsen af det. – – – Og krumbøiet klorte han sig vei med tollekniv og støvlehæl, til svedten paany silte af ham.

Stemmer fra gaardene nedenunder og aaretag fra fjorden klang lydt op til ham, og han kjendte selskab i det, for det tog paa at bli studsligt.

En liden stenknaus stak op, og han hvilte og pusted ud til næste tørn, reiste sig og maalte afstanden og sigted efter bedste retningen. Greidde han det stykket, var han fri og frelst. Men stygbratt var fjeldsiden. Saa bratt, at han næsten ikke kunde skjønne, hvor han skulde finde fæste, og under var svarte stupet. – – – – Det sitred af træthed i knæhaserne, og han satte sig igjen. Det lakked kanske til hans sidste stund ikveld. Engang skulde saa det ske,Det lakked kanske til hans siste stund ikveld. Engang skulde saa det ske] Han døde vist ikveld, fik saa være. Vi var alle skyldig Gud en død M men gjerne vilde han ha truffet Paulina forinden. Vilde bare ha sagt hende, at han ikke var ond paa hende, han forstod alligevel godt, at de hadde âpetâpe] her: plage; drive ap og plaget hende, stakkar, med al den gudsfrygten sin, til de hadde tullet hende rundt.

Og nogen engel hadde han slettes ikke været mod hende i det sidste, hadde plaget hende de mangfoldige gange han ogsaa. – – – Kunde saa gladelig ha føiet hende i at bli afholdsmand og beslutte med brændevinet,som hun hadde bedt og gnaalt om.som hun hadde bedt og gnaalt om]] som hun havde tigget han om M – – – – Kunde gjerne ha troppet afsted paa møde for den sags skyld – aaja. – – – –

Han tog en appelsin op af trøielommen, skrælled og slap skallet paa skaren. Det akte svirrende væk mod husene, han skimted som digre graasten, fjeldet hadde slængt fra sig paa stranden.

Maatte vorherre annamme sjælen, sukked han stilt,Maatte vorherre anname sjælen, sukked han stilt] Vorherre tog vel sjelen, arbeidede tanken vidre M mens han suged appelsinen. Hvad hadde han ellers skabt ham for? Livet hernede var saavist ikke større at takke for.

87En gulblank stribe af dag lyste endnu i vest, han stirred mod den, og udlængslen vakte dødshad i ham.

Neigu, om han ga sig over! Kunde ha meget ulevet endnu. – –

Som et krumbøiet dyr klorte han sig videre bort over sneen. De sammenbidte tænder hvidned mellem halvaabne læber, pusten hvisled i korte, hæse, hede aandedrag. Tollekniven hugg og bored, skrabende ledte hæljernene feste i knivshullene. Engang traadt møsttraadt møst] pret. av trå møst: trå feil; trå i miss; vanlig i Bø-dialekten: «Nu må dokker ikkje trø møst» el. «trø i møss» (først lepperunding i>y så åpning til ø) og saa – – – –Engang traadt møst og saa – – – –] Et eneste feiltrin og han var knust M Men han gjorde det ikke, krabbed rolig og koldsindig, til stupet var klaret, og lien laa i tryg bakke fremover til gaardene inderst i fjorden. Men da glap spændingen, og han raused udover.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Krabvaag

Krabvaag : skildringer fra et lidet fiskevær ble utgitt i 1905 og er Regine Normanns debutroman. Verket er en realistisk samtidsroman bygget opp rundt en tragisk kjærlighetshistorie.

Fortellingen har mange likhetstrekk med Normanns egen livshistorie, og hun har tydelig brukt elementer fra oppveksten i Nordland i romanen. Hun skildrer det harde livet til en gruppe mennesker i et fiskevær i Nord-Norge. Dag etter dag blir de utfordret av fattigdom og naturkrefter. Samtidig tynges de av krav fra handelsmenn og lekpredikanter.

Romanen ble godt mottatt og gjorde Regine Normann kjent som «Nordlandets dikter».

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.