Krabvaag

av Regine Normann

Litteraturliste


Førstetrykk og tekstvarianter

 • Normann, Regine, udatert. Egenhendig manuskript til Krabvaag med enkelte rettelser, 151 s. Begynnelse og enkelte s. mangler. RNs priv.ark., UBTØ.
 • Normann, Regine, udatert. «Paulina. Et livsbillede fra Nordland». Egenhendig signert manuskript, 5 s. folio, og to fragmenter. RNs priv.ark., UBTØ.
 • Normann, Regine, udatert. «Atvist». Egenhendig manuskriptfragment, usignert, 6 s. RNs priv.ark., UBTØ.
 • Normann, Regine, udatert. «Nysolen». Egenhendig manuskript med enkelte lettelser, signert, 5 s. Manuskriptet er til åttende kapittel i Krabvaag. Håndskriftsamlingen ved Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo, ms. 4° 1999.
 • Normann, Regine 1904. «Nysol. Et billede fra Nordland». Morgenbladets morgennummer 17.01.04. Signert R. Normann. Kopi finnes i RNs priv.ark., UBTØ.
 • Normann, Regine 1904. «Atvist». Verdens Gang 7.09.1904. Signert Regina Normann. Kopi finnes i RNs priv.ark., UBTØ.
 • Normann, Regine. «En Opbyggelse. Nordlands=Billede». Skrevet for Intelligenssen [Norske Intelligenssedler]. Signert R.N. Kopi finnes i RNs priv.ark., UBTØ.
 • Normann, Regine. «En Spøgelseshistorie fra Nordland». Avistekst. Signert R.N. Kopi finnes i RNs priv.ark., UBTØ.
 • Normann, Regine 1905. Krabvaag. Skildringer fra et lidet fiskevær. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Kra.

Øvrig litteratur

 • Andersen, Tryggve 1897. I cancellirådens dage: fortællinger og interiører fra Oplandene. Norlis forlag, Kra.
 • Bokmålsordboka 1986. Norsk leksikografisk institutt, Norsk språkråd og Universitetsforlaget. Oslo.
 • Bork, Jacob Laugesen 1698. Ordsamling fraa Bø i Vesteraalen. I serien Skrifter fraa Norsk Maalførearkiv; 8, Oslo 1956.
 • Elstad, Åsa 1997: Moteløver og heimføingar: tekstilar og samfunnsendringar i Øksnes og Astafjord 1750–1900. Orkana forlag a.s., Stamsund.
 • Elster, Kristian d.y. 1924. Illustreret norsk Litteraturhistorie, b. 2. Gyldendal forlag, Kra.
 • Evangelii Basun. Aandelige Sange udgivne af F. Fransen, 2. opplag 1883, senere flere opplag fram til 1890.
 • Evangeli basun: udvalgte salmer og sange af ældre og nyere forfattere; samlede oversatte og bearbeidede til menighedsbrug/ ved J.M. [Johs. Mathisen] og L.E.; gjennemseet af G.S. Horten, Kra., 1895.
 • Falk, Hjalmar og Torp, Alf 1903–1906. Etymologisk ordbog over det norske og danske sprog. Kra.
 • Falk, Alf 1919. Nynorsk etymologisk ordbog. Kra.
 • Fjærvoll, Karl 2000. «Torving på Fjærvoll», s. 78–80 i Bøfjerding 2000. Utgitt av Bø bygdelag.
 • Fladby, Rolf, Imsen, Steinar, Winge, Harald 1981. Norsk historisk leksikon: næringsliv, administrasjon, mynt, mål og vekt, militære forhold, byggeskikk m.m.: 1500–1850, 2. utg. Utarbeidet ved Norsk lokalhistorisk institutt. Cappelen forlag, Oslo.
 • Tor Guttu (red.) 1998. Norsk ordbok. Med 1000 illustrasjoner. Riksmål og moderat bokmål. Kunnskapsforlaget, Oslo.
 • Tor Guttu, Kåre Skadberg, Inge Wettergreen-Jensen (red.) 1977. Riksmålsordboken. Utg. av Det norske akademi for sprog og litteratur. Kunnskapsforlaget, Oslo.
 • Hagemann, Sonja 1974. Barnelitteratur i Norge 1850–1914. Asch., Oslo.
 • Haugen, Einar 1968. Riksspråk og folkemål: norsk språkpolitikk i det 20. århundre. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Heggstad, Leiv 1963. Gamalnorsk ordbok: med nynorsk tyding. Samlaget, Oslo.
 • Holst, Halvdan 1981. «Litløy. Handelssted med stor trafikk fra 1800-årene til 1918», s. 28–31 i Bøfjerding 1981. Utgitt av Bø bygdelag.
 • Hveding, Johan 1968. Håløygsk ordsamling. Bodø.
 • Illustrert Bibelleksikon 1987. Illustrert Bibelleksikons forlag a.s., Ski.
 • Jensen, Hans Henrik 1967: Oppgjøret med heimstaden. Regine Normanns første romanar. Hovedoppgave i norsk, nr. 2776, Universitetet i Oslo.
 • Jensen, Hans Henrik 2002. «Regine Normanns debutroman Krabvaag. Skildringer fra et lidet fiskevær (1905)», s. 33–48 i Bøfjerding 2002. Utgitt av Bø bygdelag.
 • Jensen, Hans Henrik og Willumsen, Liv Helene 1995: Regine Normann. En bibliografi. Universitetsbiblioteket i Tromsøs skriftserie Ravnetrykk, nr. 4.
 • Johnsen, Magne 2000. «Torving – en eldgammel tradisjon i Bø», s. 69–71 i Bøfjerding 2000. Utgitt av Bø bygdelag.
 • Jæger, Hans 1885. Fra Kristianiabohêmen. Kra.
 • Trygve Knudsen, Alf Sommerfeldt, K.E. Bødtker, Harald Noreng (red.) 1937–1995. Norsk riksmålsordbok, I–II i fire b. 1937–1957 samt to tilleggsb. 1995 / utgitt av Riksmålsvernet. Asch., Oslo.
 • Landstad, M.B. 1897. M.B. Landstads Kirkesalmebog og Nokre Salmar / ved E. Blix, samt følgende Tillæg: Kirkesalmebøger og Salmedigtere/ af J.N. Skaar og Kirkemusikere og Kirkemusikk/ af A. Chr. Bang. Kra.: Norsk Salmebog-Samlag.
 • Molbech, Christian 1833. Dansk Ordbog: indeholdende det danske sprogs stammeord, tilligemed afledede og sammensatte ord. Gyldendal, Kiöbenhavn.
 • Myrvang, Finn 1981. «Gongferd, feigd og spøykjeri. Framsynte folk», s. 54–57 i Bøfjerding 1981. Artikkelen er basert på samtaler med Egil Henriksen, Øyjord, Paul Pedersen, Gustad, Marius Dahl, Kråkberget og Karl Fjærvoll, Fjærvoll. Utgitt av Bø bygdelag.
 • Myrvang, Finn 1982. I havsauga: Andøy i stadnamn og kysttradisjon, b. B. Lofotboka forlag, Værøy.
 • Myrvang, Finn 1984. «Gardsnamn i Malnes», s. 88–99 i Bøfjerding 1984. Utgitt av Bø bygdelag.
 • Harald Noreng, Knut Hofland, Kristin Natvig (red.) 1993. Konkordans over Henrik Ibsens dramaer og dikt. Universitetsbiblioteket i Oslo, Oslo.
 • Normann, Regine 1906. Bortsat. H. Aschehoug & Co. (W Nygaard), Kra.
 • Normann, Regine 1912. Dengang –. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Kra.
 • Normann, Regine 1908. Stængt. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Kra.
 • Nynorskordboka 1986. Norsk leksikografisk institutt, Norsk språkråd og Universitetsforlaget, Oslo.
 • Nygaard, Rolv R. 1967. Fra dansk-norsk til norsk riksmål: rettskrivningsstrevet i bokmålet inntil 1907. Tanum forlag, Oslo.
 • Orvik, Ove 2003. Ord og dialekt i Vesterålen, Sortland.
 • Oxem, Alf m. fl. 1996. Eidsfjorden: Klondyke på nordnorsk. Vesterålen regionråd, kulturutvalget. Sortland.
 • Qvigstad, J.K. 1938. De lappiske stedsnavn i Finnmark og Nordland fylker. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter; 33. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo.
 • Ringdal, Nils Johan 1993. Ordenes pris. Den norske Forfatterforening 1893–1993. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo.
 • Rolfsen, Nordahl 1892. Læsebog for Folkeskolen. Første Del. 1. utg. Kra.
 • Rygh, O. 1897–1936. Norske Gaardnavne: Oplysninger samlede til brug ved Matrikelens Revision. Fabritius, Kra.
 • Skard, Vemund 1976. Norsk språkhistorie III, 1814–1884. 1. foreløpige utg. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Arnulv Sudmann 1948–1964. Norsk allkunnebok. Fonna, Oslo.
 • Straume, Rolv 1964. Bø bygdebok, b. III. Utgitt av Bø kommune. Tromsø.
 • Sæther, Laila 2000. «Torving fra yttersida av Bø», s. 72–77 i Bøfjerding 2000. Utgitt av Bø bygdelag.
 • Tanum, Johan Grandt 1950. «En utvikling og et brev», s. 258–265 i Festskrift til Sigurd Hoel på 60-årsdagen. Oslo.
 • Tveterås 1972. Et norsk kulturforlag gjennem 100 år. Aschehoug 1872–1972. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo.
 • Willumsen, Liv Helene 1997. Havmannens datter. Regine Normann – et livsløp. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo.
 • Willumsen, Liv Helene 2002a. En narratologisk analyse av Regine Normanns forfatterskap. Dr.philos.-avhandling, Universitetet i Bergen, Bergen.
 • Willumsen, Liv Helene 2002b. «Mottakelsen av Regine Normanns debutroman Krabvaag», s. 49–62 i Bøfjerding 2002. Utgitt av Bø bygdelag.
 • Willumsen, Liv Helene 2005. Regine Normanns forfatterskap. Fortellemåte og tematikk. Unipub forlag, Oslo.
 • A.H. Winsnes 1937. Norges litteratur, b. 5 i verket Francis Bull, Fredrik Paasche og A.H. Winsnes 1924–1937. Norsk litteraturhistorie. H. Aschehoug & Co. (W Nygaard), Oslo.
 • Aasen, Ivar 1873. Norsk ordbog: med dansk Forklaring. Omarb. og forøg. udg. af en ældre «Ordbog over det norske Folkesprog». Mallings Boghandel, Chra.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Krabvaag

Krabvaag : skildringer fra et lidet fiskevær ble utgitt i 1905 og er Regine Normanns debutroman. Verket er en realistisk samtidsroman bygget opp rundt en tragisk kjærlighetshistorie.

Fortellingen har mange likhetstrekk med Normanns egen livshistorie, og hun har tydelig brukt elementer fra oppveksten i Nordland i romanen. Hun skildrer det harde livet til en gruppe mennesker i et fiskevær i Nord-Norge. Dag etter dag blir de utfordret av fattigdom og naturkrefter. Samtidig tynges de av krav fra handelsmenn og lekpredikanter.

Romanen ble godt mottatt og gjorde Regine Normann kjent som «Nordlandets dikter».

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.