Krabvaag

av Regine Normann

[10]

72Paulina sad paa sengekanten oppe paa det lave loft og saa tomt hen for sig ind i lyskredsen, som den vesle lampen bredte over kommoden og gulvet. – Stormen hadde lagt sig, men endnu lød døn fra havet, der brød om holmerne; af og til smaldt det i tømmervæggene, som under uveiret hadde git sig i fugerne. – Dagen hadde bragt saa meget, at hun var i vildrede med det altsammen.

Men ett skilte sig ud af tankefloken og fyldte hende med stille glæde: Vorherre var ikke sint paa hende. Han vidste og kjendte hvereneste ting om hende, og at han saa gjorde hadde i det sidste skræmt hende fra ham og kvalt bønnen, endda det føltes som et saart savn ikke at kunne søge ind til ham. –

Men idag under stormen hadde hun fundet ham igjen, og han hadde hørt hende og frelst Jon.

Hele sit liv hadde hun tørstet efter kjærlighed, efter én hun kunde være tryg hos. Moren var haard og utilnærmelig,utilnærmelig] kold M hadde neppe git hende et kjærtegn, det hun kunde mindes, og nogen veninder hadde hun ikke eiet.

Faren misted hun i femaarsalderen; han kom bort paa sjøen. Et par dage efter fandtes liget i fjæren. – Gravølletgravøllet] best. ent. av gravøl: gjestebud når en død blir gravlagtGravøllet] Begravelsen M husked hun. Kisten stod i stuen, som var fuld af folk. En hadde baaret hende ned loftstigen og sat hende paa kommoden ved hovedenden af kisten. Og der hadde hun siddet og set paa faren, mens salmerne blev sunget. Han laa saa stille med en dusk abrodabrod] (-en), plante med sterk krydderlukt av slekten malurt og en rød papirrose i de foldede hænder og et hvidt tørklæ over ansigtet. – En tog tørklædet bort: Ansigtet var gult og stramt, med halv aaben mund og en kobberskilling over hvert af de indsunkne øine,de indsunkne øine] de brustne øine M og fiskene hadde gnaget lidt af næsen. Hun kunde saavidt skjønne, det var ham. – Saa bar de ham ud af stuen, til baaden, og moren gik nærmest kisten og graat med hende ved haanden. Tydeligst husked hun turen ind fjorden med salmesang for hver gaard, de rodde forbi. Og saa kirkegaarden paa odden, hvor graven groves, og sjøvandet østes op, før liget sænktes. – – –

Men der var et andet barndomsminde, hun holdt af. – Faren var paa marked, og dag efter dag stod hun paa knæ paa stolen ved vinduet og vented. Til han kom med lommerne sine stoppet med gotter. Der var kakemænd og kakekoner og kakedyrkakemænd og kakekoner og kakedyr i alle skikkelser] M: kagemænd og kagedyr M i alle skikkelser, og hun fik det rub og stub. Efterpaa hadde han løftet hende paa armen og danset stuen rundt og hadde krabbet paa fire med hende paa ryggen, akkurat som skulde han været en af de rare kakedyrene.

73Slig hadde ingen uden faren legt med hende, derfor var hun glad i dette minde, det gjorde ham inderligere kjær for hende.Slig hadde ingen uden faren legt med hende, derfor var hun glad i dette minde, det gjorde ham inderligere kjær for hende.] Dette minde havde vokset sig stort hos hende fremigjennem aarene, og var hendes dyreste skat. Det gjorde, sammen med indtryk hun ikke kunde huske og ikke gjøre sig rede for, faderen overmaade kjær for hende. M – Og laa hun i barneaarene og vred sig i sengen under svien af morens ris og næsten ikke kunde komme til ro, klaged hun hele kviden til den døde, som for hende var levende og nær. Og tigged ham om at ta hende til sig fra moren – hun slog og skjældte og fik aldrig noget tillags.

Men siden Paulina var blet voksen, var disse minder glidd bort. Glæden ved livet hadde krævet det meste af hendes sind, og kun i en og anden enslig stund kunde den gamle længsel dukke op; men da vakte den helst uro.

Vækkelsen og de sjælens rørelser, den skabte, hadde en tid helt fortrængt længselen. Men i kveld, mens hun sad her alene, og den sovende mors snorken murred dæmpet gjennem loftslugen, var gud hos hende. Og idet hun følte sin himmelske fars nærhed, følte hun sin egen far være sig nær, og en from tryghed dalte over hende.en from tryghed dalte over hende] en sød tryghed ved at være hos dem begge M – Morens haarde ord fra formiddagen, al den frostsvangre bitterhed, som hadde samlet sig disse sidste dagene, fra det at Jon begyndte at holde sig væk, veg, og hun fik fred.

Langsomt løste hun sit haar og fletted det for natten – – –

De skulde ha sit eget hjem, hun og Jon. Det fik ikke hjælpe, om moren jaged hende: gjøre det forbi med ham, kunde hun ikke, og naar hun om et par aar blev myndig, hadde de penge nok baade til hus og gaard. Indtil da maatte de greie sig som de kundeog naar hun (…) som de kunde] sekvensen finnes ikke. M og sagtens bo etsteds, gjerne i gammelstukammerset, der Jon nu holdt til. Lars-Johan Else leied det vist ud til dem, saa glad hun var i Jon, og desuden var hun da gudmor til Paulina selv – – –

Aa som hun vilde stelle godt for ham – rigtig være god mod ham, stakkars gut – ondt hadde han hat det, hele sit liv – –

Bare han kom igjen snart, saa det blev leilighed til at si ham det, hun hadde tænkt ud. Hadde ventet ham ikveld; men han trodde vel, at moren hang med hende i fjøset. Og bedst var det kanske, han blev indendørs efter den dukkerten idag – iskold sjø og vinterdag og fokk og rokk. Der skulde stærk helse til at slippe rent uskadt fra det. Men han greied det sikkert. –

Ikke kunde hun gaa til Føggeltaen heller, det saa jussomjussom] just som for leit ud.det saa jussom for leit ud] det saa ligesom saa leit ud M Men imorgen den dag skulde hun skrive en lap til ham og lure den til 74Lars-Johan Else. – – – Kunde ligesaa gjerne gjøre det med det sammemed det samme] strakst M for den slags skyld.

Vart, forat moren ikke skulde vaagne, drog hun ud den øverste kommodeskuffen og ledte frem pen og papir, rydded plads blandt smaatteriet paa kommoden og satte sig til at skrive.til at skrive]

*

Længe hadde Paulina og gudmoren siddet foran ovnen paa Føggeltaen og smaapratet i skumringen. Vist skulde hun hjælpe – saa godt hun kunde og formaadde.Længe (…) formaadde.] i forlengelsen fire sider som ikke finnes i F. M Gammelstukammerset maatte de gjerne faa at bo i, men harmeligt var det, at eneste barnet paa Raen trængte at be om sligt. –

Lars-Johan Else brød torv og kasted indpaa glørne, saa ilden blussed op. Vidste Paulina hvor stor farsarven hendes var, og hvor RarigdommenRarigdommen] sagnet om Rarikdommen i Normanns versjon gjengitt av Straume 1964, s. 494–497; en annen versjon av sagnet gjengitt sst. under tittelen «Nykemedelen» (Straume 1964, s. 493–494). skrev sig fra? – Aa nei, hun gjorde vel ikke det. Men farmor til Paulina hadde fortalt Else det, sidste aaret hun levde, og nu skulde hun fortælle hende det igjen.

Far til Paulinas farfar, han gamle Dannel Per-NilsaDannel Per-Nilsa] Jo Per Nilsa; M Per Krabvaag S gik ud en morgen i graalysningen for at lede vrag nord i fjæren udenfor Raen, der Paulina vidste alt driver paa land, og de fandt far hendes.

Det hadde været forrykende uveir i flere dager og ikke kommendes paa sjøen for uflygandes og bortefter fjæren laa tykt med bord og planker. Det var antagelig en Russ,Russ] her: ei russeskute, vanlig i Nord-Norge som handelsfartøy under pomorhandelen, en byttehandel mellom russere og nordmenn ca 1750–1914; pomor. «ru. beboer v. havet; ru. bondeskipper fra Murmanskkysten el. kysten av Hvitehavet, som om sommeren besøkte Finnmark med sitt fartøi for å bytte til sig fisk mot mel, tauverk og andre varer» (RO); slik handel var også vanlig på Litløy utenfor Bø i Vesterålen: «Denne foregikk med skip – russeskonnerter. De hadde med seg alle sorter varer, mest kolonial, mel og sukker. Det var sukkertopper på fem kilo, og godtamenner i alle farger, og femøres kaker på størrelse med hvetekake nu. Og det var byttehandel mat mot mat – mel mot tørrfisk og tran.» (Holst 1981, s. 28.) som var forlist. Mens oldefar din strævde som likest med at dra flofritflofrit] (adv), som ikke blir tatt av floa det, han kunde raa med, fandt han i tangbroen liget af en mand. Det var klædt i mørkeblaa klæesklærklæesklær] ubest, flert., dial. for klædesklær: klær laget av klæde: «et sterkt valket tøi, der bestaar i at tøiet under tilsetning af valkejord (en lerart) stampes og gnides» (EO) med fine knapper baade i frakken og vesten.Det var kledt i mørkeblaa klæesklær med fine knapper baade i frakken og vesten.] Han var klædt i mørkeblaa klædesklær, med guldsnor baade om armene og halsen. M Kanske var det en kaptein eller noget sligt fra det forliste skib. – Paa den høire haanden hadde han en svær guldring, og lommeur af det reneste guld med en kjæde net saa tyk som fingeren min.Paa den høire haanden hadde han en svær guldring, og lommeur af det reneste guld med en kjæde net saa tyk som fingeren min.] Paa den ene haanden hadde han en tyk guldring; M Det laa næsten skjult af Tang, bare høire Haand, hvorpaa en tyk Guldring blinkede, stak frem. S Han Dannel tog det altsammen og desuden en svær pung med guldpenger, som var i en af lommerne.Han Dannel tog det altsammen og desuden en svær pung med guldpenger, som var i en af lommerne.] En Silkepung fyldt med Guldpenge havde nær faat ham til at skrige høit af Glæde. S Det var saa rimeligt, at han saa gjorde; men istedenfor at føre liget hjem og gi det en kristelig begravelse, som enhver kunde skjønne, det vilde ha, rulled han det udfor marbakken.marbakken] best. ent. av marbakke: bratt skråning utenfor strandområdet; «sterk skraaning langs med strandbredden straks nedenfor ebbemaalet» (EO) Det saas ikke mer heller. – – Men om vaaren reiste han selv til Bergen og bytted pengene, for de var nok ikke gangbare hos os.

Han vendte hjem med en ustyrtelig mængde sølvsager og anden stas, som endnu er at se levninger efter paa Raen. Den storblomstrede silkekjolen, 75farmor til Paulina fik paa sig i graven, skulde være kjøbt paa den ferden, og øredoppene, hun arved efter hende ogsaa.Han vendte hjem med en ustyrtelig mængde sølvsager og anden stas, som endnu er at se levninger efter paa Raen. Den storblomstrede silkekjolen, farmor til Paulina fik paa sig i graven, skulde være kjøbt paa den færden, og øredoppene, hun arved efter hende ogsaa.] han kom hjem med en ustyrtelig mængde sølvsager og anden stas, som endnu er at se paa Raen M Men ikke en jordisk sjæl ante, hvor han fik pengene fra.

Saa var det en nat midt paa lyseste sommeren, han Dannel og hun Valborg konen hans laa i sin fastanes søvn.i sin fastanes søvn]] i sin sødeste søvn; M i sin sødeste Søvn S Det var endda i gammelstuen de laa, og der var det vinduer paa begge sider, saa solen skinte tversigjennem stuen natten som dagen.

Som sagt, dér de laa i sin søtanes søvn,i sin søtanes søvn] i sin sødeste søvn M fløi døren op med et stort smæld og én kom ind paa knirkende støvler og i blaa klæesklær med blank pynt baade her og der. De kunde skjelne ham rigtig tydelig, for han gik og drev att og fram i solen mellem begge vinduerne.

Han Dannel blev ligbleg og kjærbákjærbá] pret. av kjærbe: trygle; be inderlig; be pent på sine knær «kjære deg» hende Valborg om at faa komme til væggen;Han Dannel blev ligbleg og kjærbá hende Valborg om at faa komme til væggen] (…) før han bleg af Rædsel hviskede: «Aa, Valborg, Valborg, lad mig faa komme til Væggen; det er ham, som jeg fandt Pengene hos» S men hun rikked sig ikke som ventendes kunde være, saa dødsens vetskremt hun var; hun holdt plent paa at daane og drog skindfelden over sig, saa der bare blev et bittelidet gløtthul.

Men han som gik og drev ledte frem af skabet alt sølvtøiet, de hadde kjøbt det aaret, og satte det paa bordet. Han saa vond ud og hytted bort til sengen og han Dannel, som laa og ba fadervoret. Da alt var fremgravet, gik han bent til sengen og greb han Dannel i høire akslen.akslen] best. ent. av aksel: skulder(…) og greb han Dannel i høire akslen] (…) og greb om skulderen hans Jo M Han satte i et skrig, og hun Valborg svimte af. I det samme forsvandt liknelsenliknelsen] best. ent. av liknelse: skikkelseI det samme forsvandt liknelsen] I det samme var han væk M og alt stod som før.

Nu først skrifted han Dannel hende Valborg hele tildragelsentildragelsen] best. ent. av tildragelse: hendelse; begivenhet med liget og pengene; men om morgenen var det mærke efter greb af fem fingre oppaa skulderen hans.

Seien stimed under land, og de fik andet at tænke paa. For den gangen drev baade kar og kvindfolk med seifisket om sommeren, og hun Valborg og han Dannel var saagodtsom ikke af klærne hele ugen. Iblandt syntes han, det sved og pirked i skulderen;det sved og pirked i skulderen] ei rar svena i akselen M men han vyrdedvyrded] pret. av vøre/vørde: ense, bry seg om; jf. vyrda: «agte, sætte pris paa, ænse, skjøtte» (NEO); RNs ortografiske løsning valgt her er ikke i samsvar med Bø-dialekten, der heter verbet i pret. vørtevyrdet] vørte M det ikke før lørdagskvelden, han vrængte skjorten af. Men da tænkte han grangivelig, han skulde ha krepert for svie og brænde. Akslen og overarmen var gul og grøn og ophovnet, akkurat som en stoppet pølse, men i mærkerne efter fingrene var gaat hul, og der tyted blodvaagblodvaag] (-en), smh. m. vaag: materie i byller og sår ud.Akslen og overarmen var gul og grøn og ophovnet, akkurat som en stoppet pølse, men i mærkerne efter fingrene var gaat hul, og der tyted blodvaag ud.] Skulderen og overarmen var baade gul og grøn og ophovnet i en eneste pose; i merkerne efter fingrene var der gaat hul og de stod fuld af materie og blod. M – – –

Søndag morgen reiste Valborg til kirke og makedmaked] pret. av make: lage det saa,maked det saa] laged det saa M at hun i skabet bag alteret fik stjaalet en stump alterlys. Den kogte hun sammen med gudsgræsgudsgræs] lat. Silene maritima, en flerårig urt av Silene-familien, der rød jonsokblom er den mest kjente; i «En Spøgelseshistorie fra Nordland», publisert i avis før Krabvaag kom ut, har RN en fotnote som forklarer den latinske termen til grød og la omslag om armen. – Men det var gagnløst.Men det var gagnløst.] Men det hjalp ikke det grand. M – – –

Nu var det just paa den tid, hun Finn-Berret ajerteajerte] dial., pret. av agere: spille en rolle, dial. herje, gruse, «spille bajas», «less være bajas»; RNs ortografiske løsning samsvarer med uttalen i Bø, der inf. uttales ajer, med trykk på første stavelse, vanlig f.eks. hvis unger lager mye ståk og styr: «Ka dokker ajer ette?» som bedstajerte som bedst] dreiv som bedst paa M med 76 troldkurene sine inde i Eidsfjorden. Hun skal forresten ha været klogere end baade presten og dokteren, endda slig de hatred og var paa hende støt og stændig. Men Sortlandsdokteren, han reiste til hende og spurte reinspika kolsen hun bar sig ad med at kurere folk, han hadde git op.Men Sortlandsdokteren, han reiste til hende og spurte reinspika kolsen hun bar sig ad med at kurere folk, han hadde git op.] Men Sortlandsdokteren, han Frølik, han gikk til hende og spurt hvorledes ho hun bar sig ad med at gjør folk frisk som han ikke kunde raa med. M Saa gik hun med ham op i dalen indunder fjelduren og synte ham alle urterne, hun brugte og maaden hun laged dem paa. Og det skal han ha sagt og sandt er det ogsaa, at han lærte mere af hende Finn-Berret den økta, end han hadde gjort i mange aar i Kjøbenhavn.

Som sagt, var det nogen, som kunde hjælpe i et aparteaparte] (adj.), uvanlig; sjelden; eiendommelig (RO) tilfælde,i et aparte tilfælde] i et sligt tilfælde M maatte det være hende. Og han Dannel tog gluntan,gluntan] best. flert. av glunt: gutt, vanlig i nordnorske dialekter farfar din og han Bernhard broren, som kom bort aaret efter paa Finmarken, og rodde ind i Eidsfjorden.og rodde ind i Eidsfjorden] og reiste indover M

Det var senkvelden, de rakk frem. Gammen laa lige ved fjæren, og de saa, hun var oppe, for døren stod paa gløtt og det røg af ljoren.ljoren] best. ent. av ljore: firkantet røyk- og lysåpning i taket over ildstedet i hus

Dannel lod gluntan bli i baaden og gik enslig op.gikk enslig op] gikk op alene M Men saa fælen var han aldrig blet, som da han traf hende Finn-Berret, og hun paa staaende flekken spurte, koffer han hadde drygd med at komme.Men saa fælen var han aldrig blet, som da han traf hende Finn-Berret, og hun paa staaende flekken spurte, koffer han hadde drygd med at komme.] men det skal han ha sagt, at saa fælen havde han ikke været i hele sit liv, som da han kom ind og fik se ho fin Berret og ho spurte, hvorfor han ikke var kommen før med det samme han saa merkerne kjendte svena. M Da Per hilste Godkveld, saa hun skarpt paa ham og sagde: «Sæt dæg, du e møkke daarlig.» S Han vidste da vel, at daumandsgrebdaumandsgreb] (-et), i folketrad. forklart som et grep en dauing tok på en levende person; dauingen la handa over høyre skulderen slik at det ble merke etter alle fem fingrene var det værste en kunde raake ud for.Han vidste da vel, at daumandsgreb var det værste en kunde raake ud for.] «Ja, var det ikke det æg hveste, de e’ daumandsgreb.» S

Kaldsvedt segned han ned paa bænken indfor døren og ropte: kor i guds navn hun kunde ha greie paa det.Kaldsvedt segned han ned paa bænken indfor døren og ropte: kor i guds navn hun kunde ha greie paa det.] Han segned ned paa krakken ved bordet. M Sa som sandt var, at veien var lang og slitsom, og at han ikke hadde tænkt sig, det var saa braafarligt.

Hun svarte ingenting, sad og smatted paa kridtpiben og kared i glomørjenglomørjen] best. ent. sammensatt av glo og mørje: «emmer, glødende aske» (EO) borte ved gruen.

Han grov frem lidt tobaksrusk til hende og hented brændevinsflasken op af undertrøielommen og fyldte i sølvtomlingen.sølvtomlingen] best. ent. av sølvtomling: lite drikkebeger med rund bunn uten stett, med plass til en munnfull dram; «Tomling>Tumling, sv. Tumlare, et lidet Bæger uden Fod, dannet som en Halvkugle» (DO) Hun drak ud i et drag, og han hældte i paa nyt. Men da sad hun længe og glodde i brændevinet, før hun tømte den. Saa sa hun:

«Koffer skuva du han fraa land? Du kund’ daa vel begrip, at det var krestelig begravels han vilde ha?»

Det grøssed i Dannel; han la en femdalerseddel paa bordet og bad hende hjælpe enten det nu var saa eller saa.

Det var jordgulv i gammen og ikke synderlig anden lysning end fra ljoren, og han syntes mestendels, hun ligned et spøkels, som hun tasled kring paa komagernekomagerne] best. flert. av kommag (-en): sko laget av barket reinsdyrskinn, trad. samisk fottøy og plukked ihop alle remedierne sine.

Først hugg hun en tollekniv i hvert hjørne. Saa tog hun en tintallerken, hadde tjære og svovl oppaa og dryssed noget af en pose over. Det 77saa ud som høimodd.høimodd] smått avfall av høy, jf. «Høymod: smaat Affald af Hø» (NO); jf. «modda (v.): rode i Hø eller Straa; æde begjærligt» (NO) Tallerkenen satte hun paa en krakk, klædde Dannel af oventil og la haanden til den syge armen paa bordkanten. Krakken og tallerkenen flytted hun indunder armen og tændte varme paa.

Det spruted og spraked, og det var en stank,det var en stank] det var en lugt M saa en kunde gi op baade lever og lunge, men gjennem røgen øined han hende. Hun fór rundt i tull, jeikedjeiked] dial., pret. av jeike: snakke uforståelig, gjerne med litt tone til; utydelig mumling, «syngja ustøtt, utan retteleg tone el. tekst», f.eks. «Ongan går og jeika heile dagen» (HO); vanlig i Bø-dialekten: «Ka det dokker jeika ette?» el. «Ka du står og jeika ette?» og sang, spytted og tvidde og kasted med sand baade høit og lavt. Kuften stod som en skindstakk, og komagerne rørte knapt jordgulvet saa fort gik det; men da hun var færdig hagled svedten af hende, og der valt skum af mundvikerne.der valt skum af mundvikerne] skummet stod ud af munden M

«Han e ikkje a vor tru! Hadde han det vore skuld’ eg nok ha greidd han! Bryt det op att te vinters, kan ikkje eg hjælp deg.»

Skorpe hadde alt lagt sig paa saaret, og værken var lindret.

Men henimod juletider brød armen op. Han søgte prest og han søgte dokter; men Paulina hadde vel hørt, at han udpaa vaarparten døde som en elendig Lasarus,Lasarus] jf. lignelsen om den rike mann og Lasarus, Luk. 16, 19–31, se særlig v. 20–21 saar og sundværket over hele kroppen.Han søgte prest og han søgte dokter; men Paulina hadde vel hørt, at han utpaa vaarparten døde som en elendig Lasarus, saar og sundverket over hele kroppen.] Han søgte nok baade prest og dokter; men du ved han døde som spedalsk; M Per blev spedalsk for Resten af Livet. S – –

Og baade sønnen hans og sønnesønnen hans, far til Paulina, blevblev] pret. av blive: drukne i magsveir tæt udfor landet, saa nogen større velsignels har ikke fulgt de pengene. – «Maatte det bære gaa dæg be’re, du som e einaste arving tel altsammen, naar mor di feid ifraa.» –

Torven var nedbrændt, og glørne lyste rødt fra ovnspanden, men stuen laa i mørke. Else reiste sig og tændte lampen. «Der e mangt skjult i naturen,» sa hun og skotted paa Paulina, som sad med haand under hage og stirred ind i glomørjen.(…) som sad med haand under hage og stirred ind i glomørjen] (…) der sad bleg og ræd. M

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Krabvaag

Krabvaag : skildringer fra et lidet fiskevær ble utgitt i 1905 og er Regine Normanns debutroman. Verket er en realistisk samtidsroman bygget opp rundt en tragisk kjærlighetshistorie.

Fortellingen har mange likhetstrekk med Normanns egen livshistorie, og hun har tydelig brukt elementer fra oppveksten i Nordland i romanen. Hun skildrer det harde livet til en gruppe mennesker i et fiskevær i Nord-Norge. Dag etter dag blir de utfordret av fattigdom og naturkrefter. Samtidig tynges de av krav fra handelsmenn og lekpredikanter.

Romanen ble godt mottatt og gjorde Regine Normann kjent som «Nordlandets dikter».

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.